Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
10-12-2015 | artikel nr. 5348
del

Egnsteateropgave sendt i udbud

Grønnegade Teater overvejer om og hvordan man eventuelt vil søge om at fortsætte som egnsteater, efter at Næstved Kommune har valgt at sætte opgaven i udbud. Foto: Marie-Louise Baes, baesfoto.dk

Næstved Kommune har besluttet sig for at sende opgaven som egnsteater for perioden 2017-20 i åbent udbud. Ansøgerne bliver herefter vurderet af medarbejdere i kommunens Center for Kultur og Borgerservice.

Efter den 10. januar 2016 er det op til et mindre, eksternt bedømmelsesudvalg til at rådgive Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune om, hvem der skal være kommunens egnsteater fra 2017-2020. Til den tid er der nemlig frist på at byde ind på opgaven som egnsteater i området.

Grønnegade-duo ønsker at fortsætte

Dermed må kommunens nuværende egnsteater, Grønnegade Teater, søge på lige fod med andre interesserede aktører.

Grønnegade Teaters ledelse bekræfter over Proscenium.dk, at man har igangsat en proces med teatrets bestyrelse for at afklare om og hvordan, man i så fald agter at søge, nu hvor kommunen har opstillet nye økonomiske og kunstneriske rammer for den kommende aftaleperiode. Vigtigst for teatret er, at man skal finde en vej, hvor kunsten er i centrum, og hvor man blandt andet kan fortsætte sine digitale udviklingsprojekter. Grønnegade Teater fortsætter dog som teater uanset hvad, understreger teatercheferne Pernille Plantener Holst og Sascha Hegner.

Meget detaljeret udbudsmateriale

Udbudsmaterialet fra Næstved Kommune udmærker sig ved en høj detaljeringsgrad i de kriterier og krav, som kommunen opstiller for egnsteateropgaven.

Kommunen ønsker et teater, der har fokus på børn og unge, men stiller ikke krav om en bestemt scenekunstnerisk genre. Derimod er udbudsmaterialet meget udførligt, når det kommer til beskrivelsen af de sekundære aktiviteter, som kommunen også ønsker løst indenfor det relativt lille tilskud på tre mio. kroner.  

”Mange af de sekundære opgaver, der ønskes løst af det kommende egnsteater er driftstunge opgaver, der ligger udover kerneopgaven – nemlig at producere forestillinger. Der bliver i udbudsmaterialet lagt meget vægt på sekundære aktiviteter og ikke brugt meget tid på at beskrive det, teatret er sat i verden for – nemlig at producere forestillinger,” siger forsker fra Aarhus Universitet og medlem af Følgegruppen vedr. egnsteaterområdet, Louise Ejgod Hansen, til proscenium.dk om udbudsmaterialet.

Repertoire koordineres med eksterne

Hun finder det betænkeligt, at man sparer 25 % på tilskuddet til egnsteatret, i forhold til den nuværende ramme på 3,9 mio. kr. årligt, og stadig ønsker sig en stor opgaveportefølje løst.

I Grønnegade Teatrets årsrapport for sæson 2013/14 fremgår det da også, at teatret er presset på personaleressourcer. Bestyrelsesformand Per Mejer noterer sig, at personalet ”løber stærkt og yder en ekstra indsats - på centrale områder som publikumsrelationer, samarbejder, produktion og opsætning af stykker, og så al det administrative oveni.”, og at ”teatret konstant er udfordret på ressourcer; og vi ved, at det i sidste ende bunder i økonomi”, mens man lever op til de ”strikte krav om binding og minimum 100 scenekunstopførelser”.

Samproduktion er siet fra

Af udbudsmaterialet fremgår det, at teatret skal lave minimum to egenproduktioner årligt, hvor der i aftalen fra 2012-16 også indgår et krav om minimum én samproduktion i aftaleperioden.

Der er på nuværende tidspunkt ikke sat tal på det forventede aktivitetsniveau i den kommende aftale fra 2017-20, det er ifølge udbudsmaterialet op til ansøgeren at ”komme med et bud på den kvantitative og kvalitative balance mellem antallet af forestillinger og øvrige opgaver”.   

”Hvis der bliver fastsat et endeligt antal, vil det formentlig ske i en forhandling mellem kommunen og teatret efter udbudsrunden,” skriver Næstved Kommunes chefkulturkonsulent, Jakob Hansen, fra Center for Kultur og Borgerservice, i en mail til Proscenium.dk.

Kunstnerisk frihed under pres

Kommunens børnekulturkonsulent er en påkrævet samarbejdspartner i næsten alle opgaver.

”Det ville have klædt udbudsmaterialet, hvis der havde stået noget om teaterlederens lovbestemte kunstneriske frihed (jf. Lov om scenekunst red.). Når der står i udbudsmaterialet, at repertoiret skal koordineres med en række aktører, så kan det tolkes i retning af en indgriben i den kunstneriske frihed,” vurderer Louise Ejgod Hansen, der understreger, at det ikke nødvendigvis er tænkt sådan, men kan læses således.

”En anden ting, jeg hæfter mig ved er, at det reelt er embedsmændene i kommunen, der træffer beslutningen om valg af egnsteater. Er det så et problem for teatrene? Måske ikke, men det peger på, at det i hvert fald ikke er af demokratiske årsager, at man har valgt udbudsmodellen,” forklarer Louise Ejgod Hansen til Proscenium.dk.

Spareøvelse eller utilfredshed

Teateravisen vurderede den 11. november 2015, at Næstved Kommunes tiltag med en udbudsrunde mere ligner ”en spareøvelse end mulig utilfredshed med Grønnegade Teater”.

Og den ene af de to teaterchefer på Grønnegade Teater, Sascha Hegner, erkender, at teatret er stærkt udfordret af ikke at vide, om man stadig er egnsteater om et år. Hun mener, at både loyalitet overfor kommunen og den lokale forankring udfordres, når kommunen sender egnsteateropgaven i udbud, selvom man allerede har et eksisterende egnsteater.

Udbudsprocedure gør planlægning svær

”Det vil blive en stor udfordring for planlægningen i branchen, hvis det bliver en udbredt tendens at sende egnsteateropgaven i udbud,” siger Sascha Hegner til Proscenium.dk.

Hegner henviser blandt andet til, at salgsstruktur, teatrenes årshjul og det faktum, at de fleste teatre opererer med en lang planlægningshorisont – ikke mindst i forhold til at få gæstespil på scenen – ikke harmonerer ret godt med udbudsproceduren. Desuden undrer hun sig over, at udbudsmaterialet synes at vægte de sekundære aktiviteter over den kunstneriske produktion.

Scenekunsten skal være kerneydelsen
TIO er skeptiske overfor udsigten til, at kommunerne i øget omfang sætter egnsteateropgaven i udbud med et meget detaljeret udbudsmateriale.

”Først og fremmest er det jo skønt, at Næstved Kommune oplever, at det have sit eget lokale teater har så stor værdi, at man gerne vil fortsætte med at have et egnsteater. Men man skal passe på med alle de sideaktiviteter, der i udbudsmaterialet nærmest virker til at have skubbet teaterforestillingerne væk fra pladsen som den primære aktivitet. Kunsten skal være kernen, omdrejningspunktet, som sideaktiviteterne så opstår af og omkring,” siger TIOs formand Gitta Malling til Proscenium.dk. 

Hun minder om, at et nyt hold på den ene side kan give ny energi, men på den anden side vil man i yderste konsekvens skulle skifte egnsteater eller bestyrelse ud hvert 4. år – en uholdbar praksis, når man samtidig drømmer om et godt kunstnerisk flow og vægter lokal forankring højt.

Hvis teatret konstant udgøres af nye tilflyttere, så når de aldrig at slå rødder i lokalsamfundet, før afløserne står klar, vurderer TIOs formand.

”God kunst skal udvikles under så frie rammer som muligt. Politikerne skal ikke være med til at bestemme eller påvirke repertoiret, når opgaven først er stukket ud til et kunstnerisk team. De skal derimod holde armslængden, så teatret ikke føler, at et enkelt dårligt år kan resultere i, at egnsteateropgaven sendes i udbud.”

Næstved Kommune har opslået udbudsmaterialet på Prosceniums opslagstavle.

Se Teateravisens artikel "Næstved Kommune sender sit egnsteater i udbud"

24-01-2018

PS Profil: Syddjurs Egnsteater

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Syddjurs Egnsteater.

23-01-2018

Navnenyt: Jesper de Neergaard vinder Scenekunstprisen 2017

Da Performing Arts Platform i fredags uddelte priser, modtog Bora Boras kunstneriske leder Scenekunstprisen, mens Don Gnus "A Snowball's Chance in Hell” vandt årets Publikumspris.

22-01-2018

Få indblik i partnerskaber mellem dagtilbud og kunstinstitutioner

På en børnekulturkonference, som Slots- og Kulturstyrelsen afholder den 21. marts i Aarhus, er der mulighed for at få indblik i og dele viden om partnerskaber mellem dagtilbud og kunst- og kulturinstitutioner.

19-01-2018

Kritikerforeninger samles for at sikre anmelderiets overlevelse

Berlingske kunne i sidste uge fortælle om den nystiftede paraplyorganisation Forenede Kritikere, der vil arbejde for at fremme forholdene for anmelderiet og kunstkritikken.

18-01-2018

Seminar fokuserede på strategisk forretningsudvikling i teaterbranchen

Med Christian Have som tovholder holdt Scenit og BilletBillet strategiseminar om forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen den 11. januar.

17-01-2018

PS Profil: teater2tusind

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer teater2tusind.

16-01-2018

Søndag Aften om nye regionale fonde: Man kunne have tænkt i samarbejdsmuligheder

Søndag Aften har kigget lidt nærmere på, hvordan midlerne til kunsten og kulturen fordeler sig på finansloven 2018. Derudover peger Søndag Aften på, at de nye regionale fonde risikerer at møde modgang.

15-01-2018

ZeBUs lokaler under ombygning

I starten af januar går tredje fase af ombygningen af Musiktorvet på Amager i gang. I den forbindelse skal ZeBU og Amager Bios foyer rives ned og bygges om. ZeBU har i ombygningsperioden fundet alternative spillersteder på Amager.

11-01-2018

Over 900 har underskrevet ”Manifest for den danske film- og scenekunstbranche”

Der er nu mere end 900 kvinder og mænd, som har underskrevet det manifest, der blev skrevet i kølvandet på #MeToo-kampagnen samt en reading på Edison. Underskriftsindsamlingen lukker i slutningen af januar.

10-01-2018

PS Profil: ZeBU

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer ZeBU’s to kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden.

10-01-2018

Lovforslag vedtaget: Teatrene fritages for selskabsskat

Sidste år fremsatte skatteministeren et lovforslag om at fritage teatre for selskabsskat. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2018.

09-01-2018

Når egnsteatre skaber liv og tiltrækker nye beboere

Iscene har i løbet af 2017 været rundt og besøge en række egnsteatre, heriblandt Bornholms Teater, Fredericia Teater og Limfjordsteatret for at se nærmere på, hvad et egnsteater betyder for en kommune.

08-01-2018

Sophie Zinckernagel vinder Dramatisk Debut 2018

Den 7. januar blev Sophie Zinckernagel kåret som vinder af Dramatisk Debut 2018, dansk teaters store dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere. Hun vandt for sit manuskript ”John Lennon er død”, som nu bliver sat op på Teater V i efteråret 2018.

08-01-2018

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

05-01-2018

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.