Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
14-12-2015 | artikel nr. 5349
del

Anemone Teatret i toårigt samarbejde med Sølvgades Skole

Anemone Teatret og Sølvgades Skole har gensidig glæde af samarbejdet under Åben Skole.

I de kommende to år sørger Anemone Teatret for, at scenekunsten kommer på skoleskemaet på Sølvgades Skole i København. Og det er en proces, som der er gensidig læring i, fortæller projektleder og instruktør Mette Andrée fra Anemone Teatret.

Anemone Teatret har indgået et toårigt samarbejde med Sølvgades Skole med økonomisk støtte fra Pædagogisk Service i Københavns Kommune. ”Teatret i undervisningen – undervisning i teatret” hedder projektet, der imødekommer skolereformens krav om, at skoler og det lokale forenings- og kulturliv skal forpligte sig til tættere samarbejde.

Sølvgades Skoles udgangspunkt for at etablere partnerskabet i forbindelse med Åben Skole er, at det skal give eleverne endnu bedre muligheder for at arbejde med virkelighedsnære problemstillinger, og at eleverne skal tilegne sig færdigheder og viden gennem nye og anderledes læringsformer og læringsrum.

To spor for 0.-4. klasse

Anemoneteatrets samarbejdsaftale med tilbud om teaterundervisning for indskolingen, 0.-4. klasse, følger to spor. Det første henvender sig til hele indskolingen og består af et kortvarigt forløb, hvor eleverne ser en forestilling og efterfølgende deltager i en workshop på teatret, hvor der arbejdes med forestillingens tema.  

Det andet spor henvender sig til 2. og 4. årgang og består af længerevarende undervisningsforløb. Her bruger eleverne teatret aktivt i undervisningen, der forberedes af teatret og skolen i fællesskab. Den løbende kontakt betyder, at teatret ved hvilke fagområder, der arbejdes med og derfor kan byde ind med øvelser, der understøtter og løfter de faglige og sociale mål.

Skole og teater lærer af hinanden

”Efterhånden som vi lærer skolen at kende, ser vi også flere områder, hvor vi kan bruge hinanden. Via partnerskabet får vi mulighed for at etablere en helt tæt dialog med eleverne. Vi oplever, hvilke tanker og spørgsmål, de er optaget af, og den viden bruger vi som inspiration i vores arbejde,” fortæller Mette Andrée til proscenium.dk.

”Omvendt er lærerne meget interesserede i, hvordan de kan bruge teatret i undervisningen. Så for os handler det om, at både elever og lærere bliver bedre til at bruge teatrets sprog til at forstå og udtrykke sig igennem,” forklarer Mette Andrée.

”Samtidig dækker vi også kravet om mere bevægelse i skolen, for børnene er jo på gulvet hele tiden. På den måde ser lærerne, at der faktisk også er positive ting ved reformen.”

Ser eleverne i et nyt lys

”Lærerne synes, at det er fantastisk, at observere undervisningen, og de overraskes ofte af elever, der mod forventning lyser helt op på scenegulvet – elever, der måske plejer at være mere tilbageholdende i de almindelige skolefag, men som nu får mulighed for at udtrykke sig i andre rammer. Når lærerne oplever eleverne i nye omgivelser og undervisningssituationer, hvor de ikke selv er undervisere, så ser de igennem et nyt sæt briller. På den måde får de mulighed for at revidere deres syn på elevernes kompetencer,” vurderer Mette Andrée.

Børnene er opslugt af forestillingerne

Og den oplevelse bakkes op af Sølvgades Skoles skoleleder, Kim Stenholm Paulsen.

”Lærerne og eleverne har været meget positive omkring forløbene. Lærerne er glade for, at de har fået denne mulighed, og at samarbejdet understøtter skolens værdigrundlag, der har fokus på, at vi udvikler hele mennesker. Eleverne elsker at komme i teatret, hvor de er helt opslugte af den konkrete fortælling og det videre arbejde med den. De nye læringsformer, der inddrager brugen af kroppen endnu mere, er de også glade for,” siger han til Proscenium.dk.

”Det har altid været vigtigt for Sølvgades Skole at inddrage den kreative dimension i undervisningen, så høj faglighed og kreativitet går hånd i hånd. Med skolereformen er elevernes læring og læringsmål blevet centralt for den fremtidige folkeskole, men for os er det vigtigt, at der ikke bliver et for ensidigt fokus på læringsmålene. Det må ikke kun blive det som er let at måle og veje, der kommer i centrum. Hvis vi skal udvikle vores elever til at blive livsduelige og handlekraftige mennesker, er deres alsidige udvikling og læreprocesser ligeså centrale som læringsresultat,” lyder det fra skolelederen om bevæggrunden for at indgå samarbejde med et teater.

”Vores partnerskab med Anemone Teatret åbner op for, at den kreative dimension og arbejdet med elevernes læreprocesser ikke kun bliver et ideal, men at der er en konkret praksis med handlinger bag,” fortsætter han.   

Profiterer af andre kompetencer

Anemoneteatret vil gerne optimere partnerskabet og udvide projektet til at omfatte flere skoler, så derfor er evaluering en vigtig del af processen. Første evalueringsmøde med Sølvgade Skole finder sted i midten af december. Men allerede nu har begge parter altså glæde af samarbejdet, der også er blevet spontant udvidet. 

Mette Andrée har nemlig for nylig afholdt workshops om kropssprog for de ældste elever i 7., 8. og 9. klasse som en del af udskolingens temauge om innovation og entreprenørskab I undervisningen blev alle elever konfronteret med eget kropssprog og fik mere bevidsthed om de budskaber, kroppen og stemmen sender. Færdigheder, professionelle scenekunstnere er trænet i.

”Det største udbytte af samarbejdet har været, at vi profiterer af kompetencer, der ligger uden for skolens regi, og at eleverne, som en del af undervisningen, får mulighed for at arbejde med teatrets form, metoder og sprog,” slutter skoleleder Kim Stenholm Paulsen.

Læs mere om Anemone Teatret og Åben Skole

Læs mere om Sølvgades Skole

Hvis dit teater også arbejder med Åben Skole, så skriv til info@proscenium.dk, så vi kan formidle dit teaters arbejde.

19-01-2018

Kritikerforeninger samles for at sikre anmelderiets overlevelse

Berlingske kunne i sidste uge fortælle om den nystiftede paraplyorganisation Forenede Kritikere, der vil arbejde for at fremme forholdene for anmelderiet og kunstkritikken.

18-01-2018

Seminar fokuserede på strategisk forretningsudvikling i teaterbranchen

Med Christian Have som tovholder holdt Scenit og BilletBillet strategiseminar om forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen den 11. januar.

17-01-2018

PS Profil: teater2tusind

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer teater2tusind.

16-01-2018

Søndag Aften om nye regionale fonde: Man kunne have tænkt i samarbejdsmuligheder

Søndag Aften har kigget lidt nærmere på, hvordan midlerne til kunsten og kulturen fordeler sig på finansloven 2018. Derudover peger Søndag Aften på, at de nye regionale fonde risikerer at møde modgang.

15-01-2018

ZeBUs lokaler under ombygning

I starten af januar går tredje fase af ombygningen af Musiktorvet på Amager i gang. I den forbindelse skal ZeBU og Amager Bios foyer rives ned og bygges om. ZeBU har i ombygningsperioden fundet alternative spillersteder på Amager.

11-01-2018

Over 900 har underskrevet ”Manifest for den danske film- og scenekunstbranche”

Der er nu mere end 900 kvinder og mænd, som har underskrevet det manifest, der blev skrevet i kølvandet på #MeToo-kampagnen samt en reading på Edison. Underskriftsindsamlingen lukker i slutningen af januar.

10-01-2018

PS Profil: ZeBU

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer ZeBU’s to kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden.

10-01-2018

Lovforslag vedtaget: Teatrene fritages for selskabsskat

Sidste år fremsatte skatteministeren et lovforslag om at fritage teatre for selskabsskat. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2018.

09-01-2018

Når egnsteatre skaber liv og tiltrækker nye beboere

Iscene har i løbet af 2017 været rundt og besøge en række egnsteatre, heriblandt Bornholms Teater, Fredericia Teater og Limfjordsteatret for at se nærmere på, hvad et egnsteater betyder for en kommune.

08-01-2018

Sophie Zinckernagel vinder Dramatisk Debut 2018

Den 7. januar blev Sophie Zinckernagel kåret som vinder af Dramatisk Debut 2018, dansk teaters store dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere. Hun vandt for sit manuskript ”John Lennon er død”, som nu bliver sat op på Teater V i efteråret 2018.

08-01-2018

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

05-01-2018

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

04-01-2018

Billetstatistik lover godt for sæson 2017/2018

Nye tal på billetsalget fra 25. april til 31. december 2017 viser lovende fremgang for denne sæson – niveauet er nemlig højere end sidste år på samme tid.

03-01-2018

Workshops om Holberg og dramatik for 400 skoleelever i hele landet

Det Kongelige Teater afholder aktiviteter og workshops for skoleelever i forbindelse med, at Holbergs komedie Maskerade tager på turné i januar.

02-01-2018

Navnenyt: Henrik Zangenberg takker af

Siden Zangenbergs Teater i 2017 mistede sit tilskud fra Københavns Kommune, har det ikke været muligt at drive teatret i sin eksisterende form. Derfor takker Henrik Zangenberg nu af.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.