Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
07-04-2016 | artikel nr. 5552
del

Haarder afviser udspil til Mobil Åben Scene

Bertel Haarder afviste oplægget til en Mobil Åben Scene i København.

Kulturministeren og partierne bag Teateraftalen af 21. juni 2011 vil ikke støtte etableringen af et sekretariat, men derimod konkret støtte til scenekunst. Sådan lyder begrundelsen for afvisningen af forslaget til en Mobil Åben Scene i København.

Der bliver ikke etableret en Mobil Åben Scene i København i denne omgang. Trods en grundig indsats og et gennemarbejdet oplæg af TIO, Scenekunstnere uden Scene og Uafhængige Scenekunstnere, der henover efteråret 2015 arbejdede på et fælles udspil på opfordring af netop kulturministeren, så bed Bertel Haarder ikke på det endelige forslag.

”Partierne bag Teateraftalen af 21. juni 2011 har behandlet jeres forslag og er blevet enige om ikke at følge det. Begrundelsen for ikke at følge forslaget er, at det vil medføre, at for stor en del af pengene kommer til at gå til administration i et sekretariat frem for til konkret støtte til scenekunst. Hertil kommer, at aftalekredsen ikke finder det bæredygtigt at understøtte etableringen af et sekretariat, som man ikke på nuværende tidspunkt kan garantere fortsat bevilling fra 2018,” skriver Bertel Haarder i et brev stilet til Teatrenes Interesseorganisation den 18. marts 2016.

TIO: Vi fortsætter arbejdet

Det var naturligvis ikke det udkomme, som TIOs formand Gitta Malling havde håbet på.

”Det er drønærgerligt, at Kulturministeriet ikke vil realisere oplægget, men vi tager afgørelsen til efterretning. I TIO vil vi fortsætte arbejdet med at finde måder, hvorpå vi kan understøtte de sceneløse projekters mulighed for at finde spillesteder i København,” siger Gitta Malling til Proscenium.dk og fortsætter:

”Det er en problematik, der kun er blevet mere aktuel i kraft af beslutningen om at omfordele midlerne til de små storbyteatre fra hovedstaden til provinsen. Den udmelding kommer jo oveni, at København i forvejen mangler sceneplads til gæstespil. Dansehallerne står overfor en flytning, Københavns Musikteater har ikke længere egne faste scener, og S/H endnu ikke har fået bygget sine nye scener efter den brand, der hærgede teatret i Skindergade i 2014.”

Administrationsudgifter er uundgåelige

Uafhængige Scenekunstnere og Scenekunstnere uden Scene kom med en fælles udmelding efter afslaget på de tre organisationers udspil til, hvordan en åben scene i hovedstaden kan se ud. Det skete i form af et brev, der blev sendt til Kulturministeren og Folketingets Kulturudvalg, og som også kan læses på Uafhængige Scenekunstneres facebookside.

”Vi anser det for praktisk umuligt inden for den ramme, som er skitseret i Tillægsaftalen af 21. juni 2013, hvor nogle af midlerne allerede er brugt, at skabe et reelt nyt scenerum med plads til de frie produktioner, og vi mener ikke, at man kan komme uden om udgifter til administration, når det handler om at koordinere og derigennem sikre ledig scenekapacitet,” skriver Uafhængige Scenekunstnere og Scenekunstnere uden Scene.

Oplæg var reel støtte til kunstnerisk virksomhed

De to organisationer henvendte sig til ministeriet for at få bede om muligheden for at uddybe, hvorfor forslaget ville gavne den frie scenekunst, men forespørgslen blev afvist i begyndelsen af marts.

”Vores forslag ville komme scenekunstnerne fra det frie felt til gode, da de ville være sikret adgang til den ledige scenekapacitet, der måtte være. Derudover dækker det, som under eet kaldes "administration", en række nødvendige aktiviteter, som den frie scenekunstner må udføre i sin fritid og uden løndækning, og det at skabe en understøttende og undersøgende instans betyder derfor en reel støtte til den kunstneriske virksomhed.”

Læs hele US og SUS’s udmelding på facebook

Med Kulturministeriets afvisning af Mobil Åben Scene-udspillet fortsætter puljen til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg i sin nuværende form. Det er Statens Kunstfonds, i forvejen overbebyrdede, Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der fordeler den.

22-01-2018

Få indblik i partnerskaber mellem dagtilbud og kunstinstitutioner

På en børnekulturkonference, som Slots- og Kulturstyrelsen afholder den 21. marts i Aarhus, er der mulighed for at få indblik i og dele viden om partnerskaber mellem dagtilbud og kunst- og kulturinstitutioner.

19-01-2018

Kritikerforeninger samles for at sikre anmelderiets overlevelse

Berlingske kunne i sidste uge fortælle om den nystiftede paraplyorganisation Forenede Kritikere, der vil arbejde for at fremme forholdene for anmelderiet og kunstkritikken.

18-01-2018

Seminar fokuserede på strategisk forretningsudvikling i teaterbranchen

Med Christian Have som tovholder holdt Scenit og BilletBillet strategiseminar om forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen den 11. januar.

17-01-2018

PS Profil: teater2tusind

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer teater2tusind.

16-01-2018

Søndag Aften om nye regionale fonde: Man kunne have tænkt i samarbejdsmuligheder

Søndag Aften har kigget lidt nærmere på, hvordan midlerne til kunsten og kulturen fordeler sig på finansloven 2018. Derudover peger Søndag Aften på, at de nye regionale fonde risikerer at møde modgang.

15-01-2018

ZeBUs lokaler under ombygning

I starten af januar går tredje fase af ombygningen af Musiktorvet på Amager i gang. I den forbindelse skal ZeBU og Amager Bios foyer rives ned og bygges om. ZeBU har i ombygningsperioden fundet alternative spillersteder på Amager.

11-01-2018

Over 900 har underskrevet ”Manifest for den danske film- og scenekunstbranche”

Der er nu mere end 900 kvinder og mænd, som har underskrevet det manifest, der blev skrevet i kølvandet på #MeToo-kampagnen samt en reading på Edison. Underskriftsindsamlingen lukker i slutningen af januar.

10-01-2018

PS Profil: ZeBU

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer ZeBU’s to kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden.

10-01-2018

Lovforslag vedtaget: Teatrene fritages for selskabsskat

Sidste år fremsatte skatteministeren et lovforslag om at fritage teatre for selskabsskat. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2018.

09-01-2018

Når egnsteatre skaber liv og tiltrækker nye beboere

Iscene har i løbet af 2017 været rundt og besøge en række egnsteatre, heriblandt Bornholms Teater, Fredericia Teater og Limfjordsteatret for at se nærmere på, hvad et egnsteater betyder for en kommune.

08-01-2018

Sophie Zinckernagel vinder Dramatisk Debut 2018

Den 7. januar blev Sophie Zinckernagel kåret som vinder af Dramatisk Debut 2018, dansk teaters store dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere. Hun vandt for sit manuskript ”John Lennon er død”, som nu bliver sat op på Teater V i efteråret 2018.

08-01-2018

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

05-01-2018

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

04-01-2018

Billetstatistik lover godt for sæson 2017/2018

Nye tal på billetsalget fra 25. april til 31. december 2017 viser lovende fremgang for denne sæson – niveauet er nemlig højere end sidste år på samme tid.

03-01-2018

Workshops om Holberg og dramatik for 400 skoleelever i hele landet

Det Kongelige Teater afholder aktiviteter og workshops for skoleelever i forbindelse med, at Holbergs komedie Maskerade tager på turné i januar.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.