Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
29-11-2017 | artikel nr. 6476
del

PS Profil: Thy Teater

Niels Vendius, Teaterchef på Thy Teater.

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Thy Teater.

Teater: Thy Teater
Navn: Niels Vendius
Titel: Teaterchef

1. Hvad er I særligt optagede af på jeres teater i øjeblikket?

Teater for publikums skyld! Så kort kan det siges. På Thy Teater præsenterer vi kvalitetsteater for publikums skyld og ikke for smagsdommere, administratorer, regnearkspedanter og bedrevidende politikere. Vi er optaget af at udvikle et demokratisk teaterudbud – sæson efter sæson – hvor alle borgere i lokalsamfundet oplever, at der er et relevant teatertilbud til lige netop dem – uanset genre.  Alle borgere, fra de er et år, og indtil de ikke længere kan sidde på en stol, høj som lav og uanset indkomstniveau og teaterpræferencer, er velkomne på teatret. Det afspejler sig ikke kun i et stort og mangfoldigt repertoire, men også i at personalet er venligt og engageret – og at publikum derfor oplever imødekommenhed lige fra det øjeblik, de får tanken om et teaterbesøg, og indtil de forlader teatret igen med et ”tak for i aften”.

Denne indstilling giver ejerskab til teatret, skulle jeg hilse og sige. Thy Teater er egnsteater i købstaden Thisted, som har lidt over 13.000 indbyggere og et meget begrænset opland. Seneste regnskabstal viste, at over 15.000 borgere havde købt billet til Thy Teater. Det er vi stolte af på Thy Teater, og vi ved, at når vi tager publikum alvorligt og er i ægte dialog med dem, så kommer de igen og igen. Vi ved det, bl.a. fordi vi hilser på dem hver gang. 

Vi lægger vægt på, at de begrænsede midler, Thy Teater har til rådighed for størstedelens vedkommende, anvendes på kunstnerhonorarer og ikke på administration. Således får publikum i Thisted og omegn mulighed for at møde langt over hundrede forskellige kunstnere i løbet af en sæson. Rammerne for teateroplevelserne er optimale. Vi arbejder med black box, publikum sidder tæt på scenen, og alle ser og hører optimalt.

Desværre er publikumsoplevelsen, og hvad publikum i øvrigt tænker, føler og oplever, når de går i teatret, underligt uudforsket. Der er skrevet kilometervis af bøger om scenekunstværket i sig selv, men ikke så meget om, hvad publikum oplever. Heldigvis er der en ny Ph.d. på vej, som beskæftiger sig med netop publikumsoplevelsen (Pernille Welent – Roskilde Universitet). Den glæder vi os til at læse.

2. Hvad er højdepunktet i jeres sæson?

Det er hver eneste af sæsonens forestillinger, og dem er der mange af. Kvalitetsteater er kvalitetsteater – og der er ikke nogen forestillinger, som er finere end andre eller rangerer højere end andre. Heller ingen genrer er finere end andre – derfor har vi både dans, opera, operetter, kabaretter, klassisk drama, eksperimenterende debatteater, nycirkus og nytænkende cross-over-forestillinger på repertoiret. Vi laver teater for publikum, og repertoiret afspejler derfor også, at publikum har forskellige præferencer – nogle foretrækker det ene, andre det andet, og andre igen prøver deres egne grænser af for noget nyt.

3. Hvilket nyt initiativ har I haft mest held med?

Vi er begunstiget af, at vi her på egnen har nogle store, uforstyrrede skovområder, som giver muligheder for at skabe unikke site-specific børneforestillinger ude i naturen. Vi begyndte i 2016 med dette enkle spørgsmål: Kan skoven bruges som teaterrum for børn? Det viste sig, at skovens lyde, lys, lugte og andre sanseoplevelser samt dens foranderlighed kom til at danne udgangspunkt for vores første naturforestilling med titlen ”Inde i den dybe skov”. Det blev en unik og også meget efterspurgt teateroplevelse. Se mere i denne video.

En ny norsk film af instruktøren Margreth Olin med titlen ”Barndom” udtrykker fint nogle af de kunstneriske ideer bag initiativet. Vi fortsætter i de kommende sæsoner med at producere site-specific børneteater i skovene i Thy og i det øvrige Nordvestjylland.

4. Hvad står øverst på teatrets ønskeliste? 

Vi ønsker os ikke noget – nå ja, en elevator måske, så adgangsforholdene bliver bedre.

5. Hvad er den største teaterpolitiske udfordring netop nu?

Teatret generelt skal vristes fri af et stadigt voksende administrationscirkus og kontrol- og styringshysteri og i stedet gives tilbage til kunstnerne og publikum. Prøv at gå ind på et gennemsnitligt dansk teater i dagtimerne og tæl, hvor mange ansatte der sidder ved skrivebordene. Kom så igen om aftenen og tæl, hvor mange kunstnere der står på scenen. Forskellen er lige til at tude over. Hvordan er det kommet dertil, at så forholdsvist mange kulturkroner bliver brugt på administration, kontrol og styring og ikke på at have kunstnere på scenen? Det er en hån mod både kunstnere og publikum.

Joker-spørgsmålet fra seneste profilteater, Teatret Zeppelin: ”Hvad er dine forventninger til det kommende projektstøtteudvalg?”

Jeg forventer et mere favnende og modigt projektstøtteudvalg, som har kunstnerisk respekt for alle genrer, som reelt ønsker mangfoldighed, og som tror på, at teatret skal være for alle borgere i hele landet. Det er så trist at opleve den nuværende kulturminister rejse rundt og opfordre teatrene til at gæstespille mere hos hinanden og gøre turneperioderne længere, samtidig med at det nuværende projektstøtteudvalg arbejder i den stik modsatte retning – eksempelvis med voldsomme beskæringer i Turnénetværket.

Og hvilke turnémuligheder er der egentlig tilbage for de kvalitetsforestillinger, som er fantastiske og endda turnéegnede, men som hverken er afsindigt nyskabende/eksperimenterende eller er mere traditionelle – skabt i Folketeater-regi? Yderst få! I dette kunstneriske spænd mellem disse to yderpunkter befinder der sig et kolossalt potentiale af forestillinger med muligheder for turné/gæstespil i resten af Danmark, så det ikke kun bliver til kortere spilleperioder i København. Det bør gøres attraktivt for producenter at tænke i turné/gæstespil, så flere kunstnere får jobs, og publikum oplever et rigere og mere mangfoldigt teaterudbud i hele Danmark.

Stafet-spørgsmålet: Hvad du vil gerne spørge næste profilteater, Det Fortællende Teater (teaterleder Jesper la Cour), om?

Skal refusionen lægges ud til teatrene, så de selv skal afregne med staten, og skal refusionen gælde for alle teaterkøbere og ikke kun kommuner?

15-12-2017

Navnenyt: Per Smedegaard ny talsmand for SceNet

Per Smedegaard, direktør og kunstnerisk leder for Teatret Svalegangen i Aarhus, overtager posten som SceNets talsmand efter teaterchef Peter Westphael, Randers Egnsteater.

15-12-2017

Navnenyt: Trine Bang bliver ny direktør for Kulturmødet

Trine Bang, programkoordinator for Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, bliver Kulturmødet Mors' nye direktør.

15-12-2017

Navnenyt: Lars Sennels træder ind i Dansehallernes bestyrelse

Charlotte Sahl-Madsen træder ud af Dansehallernes bestyrelse, og Kulturministeriet har udpeget Lars Sennels til at træde i hendes sted.

14-12-2017

Navnenyt: Den Fynske Opera får ny ledelse

Efter at have været uden ledelse siden 2016 får Den Fynske Opera nu ny ledelse. Det er operasangeren Thomas Storm og producenten Karsten K. E. Pudselykke, som fremover skal stå i spidsen for operahuset.

13-12-2017

PS Profil: Det Fortællende Teater

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Det Fortællende Teater.

12-12-2017

#MeToo: Stilheden blev brudt til reading på Edison

Massevis af kvinder inden for teater- og filmbranchen har siden den 11. november delt deres beretninger om overgreb og krænkelser i en lukket gruppe på Facebook. Disse er sidenhen blevet redigeret og anonymiseret, og søndag den 10. december blev de læst op ved en reading på Edison.

11-12-2017

Børns ret til et liv med kunst og kultur overses

Christian Have påpeger i en artikel om FN’s Børnekonvention, at børns ret til kunst og kultur ofte er overset, fordi Danmark fokuserer på de mere målbare færdigheder. Men netop kreativitet i de unge år er med til at skabe mere innovative voksne.

08-12-2017

Udviklings- og brainstormmøde på Det Frie Felts Festival

I dagene onsdag den 17. til søndag den 21. januar 2018 finder Det Frie Felts Festival for fjerde gang sted. Et af arrangementerne under festivalen er et udviklings- og brainstormmøde for scenekunstaktører den 18. januar.

07-12-2017

Kunstneriske uddannelser skal give Mette Bock samlet tilbagemelding i marts

Da Mette Bock mødtes med de kunstneriske uddannelsers rektorer, bad hun dem om, at de i fællesskab – i løbet af de næste fire måneder – kommer med nogle løsningsforslag til de problemer, Henrik Sveidahl har peget på i sin rapport om de kunstneriske uddannelser.

06-12-2017

Kunstnere og medarbejdere på Det Kongelige Teater hædret med kongelige ridderordener

Den 4. december offentliggjorde Det Kongelige Teater i en pressemeddelelse, hvilke medarbejdere og kunstnere der havde fået kongelige ridderordener.

06-12-2017

#MeToo: Åbent brev fra ministre og udtalelse fra Nordisk Kulturfond

Ligestillingsminister Karen Ellemann og kulturminister Mette Bock har i forbindelse med #MeToo-bevægelsen skrevet et åbent brev til kulturbranchen. Derudover har bestyrelsen for Nordisk Kulturfond ved sit seneste møde den 24. november 2017 også besluttet at komme med en udtalelse.

06-12-2017

Hans Rønne hyldet for sin ægthed og beskedenhed

Tirsdag den 5. december uddelte Foreningen Danske Teaterjournalister deres årlige priser. Teaterpokalen gik i år til Hans Rønne, Tue Biering modtog Teaterkatten for forestillingen ”ROCKY!”, mens Initiativprisen gik til Teaterøen.

05-12-2017

Fusion af kunstneriske uddannelser: Inddrag de studerende

Altinget.dk har givet en række debattører, som er knyttet til de kunstneriske uddannelser mulighed for at give deres indspark til debatten om fusionen af de 10 uddannelser. De studerende har fået spalteplads gennem Formand for De Studerendes Fællesråd Sana Mahin Doost, som opfordrer Mette Bock til at inddrage de studerende.

04-12-2017

Ny egnsaftale mellem BaggårdTeatret og Svendborg samt Faaborg-Midtfyn Kommune

BaggårdTeatret har indgået en ny egnsaftale med Svendborg og Faaborg-Midtfyns kommuner, som gælder fra 1. juli 2018 til 31. december 2020.

01-12-2017

Reading skal være med til at gøre op med overgrebskultur

I en gruppe på Facebook deler kvinder fra den danske teater-, film- og tv-branche deres beretninger om seksuelle overgreb og ydmygelser. Det er Dorte Rømer og Lærke Reddersen, som i lyset af #MeToo-kampagnen har taget initiativ til, at man også i dansk regi kan fortælle sin historie. Søndag den 10. december har de desuden arrangeret en reading af udvalgte beretninger på Teater Edison.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.