Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
20-12-2017 | artikel nr. 6516
del

Kunst og kultur på finansloven

Tirsdag den 19. december blev finansloven 2018 efter længere forhandlinger underskrevet. På den kommende finanslov er der afsat 74 mio. kr. til nye initiativer, og derudover er Regeringen og DF blevet enige om at etablere to nye regionale fonde.

Regeringen og DF blev efter længere forhandlinger enige om at underskrive Finansloven 2018.

Der er i næste års finanslov ikke mange ændringer i, hvor mange penge der er sat af til kunst og kultur. 74 mio. kr. har Regeringen og DF dog afsat til nye kulturelle initiativer, og derudover er de blevet enige om at etablere to nye regionale fonde. Til disse nye fonde er der afsat 4,8 mio. kr., som skal findes gennem besparelser i Statens Kunstfond.

Omprioriteringsbidraget

Selv om der ikke er sket de store ændringer i tilskuddet til scenekunstområdet, så er omprioriteringsbidraget stadig en realitet – og en stor udfordring for teatre og kulturinstitutioner. De besparelser, som grønthøstermetoden fører med sig, er ødelæggende for området.

Nye fonde skal skabe lokalt engagement

For at styrke kunstlivet uden for hovedstaden og udviklingen af den lokale kunstproduktion er Regeringen og DF blevet enige om at etablere to nye regionale kunstfonde, nemlig Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond.

Hertil afsættes der i alt 4,8 mio. kr., som skal findes gennem besparelser i Statens Kunstfond. Hvor fonden vil spare, vides endnu ikke, men det er op til fonden selv at beslutte dette.

Midlerne i de to regionale fonde skal uddeles af to nye udvalg, der skal fungere på lige fod med det nuværende Statens Kunstfond. Udvalgene skal honoreres inden for den samlede ramme på 4,8 mio. kr.

Det er endnu ikke besluttet, hvordan og hvem der skal udpege de nye fondsmedlemmer, der skal uddele midlerne, men det bliver en forudsætning, at projekterne også har lokal medfinansiering for at få støtte fra fondene.

TIO har stillet sig kritiske over for etableringen af disse nye fonde. I et debatindlæg på Altinget.dk skriver TIOs formand, Dorthe Skøtt Bébe:

”Det vil i sidste ende skabe mere bureaukrati, når fondene skal afholde deres møder, når Slots- og Kulturstyrelsen skal betjene fondene, når fondene skal gennemgå ansøgninger – og ikke mindst når også ansøgerne skal ansøge om midler hos både en regional fond og Statens Kunstfond. Altså det modsatte af en forenkling af støttestrukturen, som kulturministeren har talt for.”

Store ændringer gennem reformer – ikke på finansloven

I en pressemeddelelse siger kulturminister Mette Bock:

”Jeg synes, der er gode initiativer på finansloven i år, men de store ændringer på kulturområdet skal komme gennem det reformarbejde, som er i fuld gang. Det er nytænkning, der skal give plads til yderligere udvikling i en tid med stigende interesse for kultur. I 2018 kommer vi bl.a. til at se på museernes tilskudsstruktur, scenekunstområdet, de kunstneriske uddannelser og ikke mindst medieområdet, hvor vi skal lande en politisk aftale, som vil have fokus på dansk kvalitetsindhold.

Reformarbejdet er ikke noget som klares fra den ene dag til den anden – vi skal træffe nogle kloge, modige beslutninger, der sikrer langsigtet stabilitet, balance og udvikling.”

Læs også:

Dorthe Skøtt Bébes debatindlæg på Altinget.dk

74 mio. kr. til nye kulturinitiativer på regeringens finanslov (KUM.dk)

To nye regionale fonde skal styrke kunsten uden for hovedstaden (KUM.dk)

22-01-2018

Få indblik i partnerskaber mellem dagtilbud og kunstinstitutioner

På en børnekulturkonference, som Slots- og Kulturstyrelsen afholder den 21. marts i Aarhus, er der mulighed for at få indblik i og dele viden om partnerskaber mellem dagtilbud og kunst- og kulturinstitutioner.

19-01-2018

Kritikerforeninger samles for at sikre anmelderiets overlevelse

Berlingske kunne i sidste uge fortælle om den nystiftede paraplyorganisation Forenede Kritikere, der vil arbejde for at fremme forholdene for anmelderiet og kunstkritikken.

18-01-2018

Seminar fokuserede på strategisk forretningsudvikling i teaterbranchen

Med Christian Have som tovholder holdt Scenit og BilletBillet strategiseminar om forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen den 11. januar.

17-01-2018

PS Profil: teater2tusind

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer teater2tusind.

16-01-2018

Søndag Aften om nye regionale fonde: Man kunne have tænkt i samarbejdsmuligheder

Søndag Aften har kigget lidt nærmere på, hvordan midlerne til kunsten og kulturen fordeler sig på finansloven 2018. Derudover peger Søndag Aften på, at de nye regionale fonde risikerer at møde modgang.

15-01-2018

ZeBUs lokaler under ombygning

I starten af januar går tredje fase af ombygningen af Musiktorvet på Amager i gang. I den forbindelse skal ZeBU og Amager Bios foyer rives ned og bygges om. ZeBU har i ombygningsperioden fundet alternative spillersteder på Amager.

11-01-2018

Over 900 har underskrevet ”Manifest for den danske film- og scenekunstbranche”

Der er nu mere end 900 kvinder og mænd, som har underskrevet det manifest, der blev skrevet i kølvandet på #MeToo-kampagnen samt en reading på Edison. Underskriftsindsamlingen lukker i slutningen af januar.

10-01-2018

PS Profil: ZeBU

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer ZeBU’s to kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden.

10-01-2018

Lovforslag vedtaget: Teatrene fritages for selskabsskat

Sidste år fremsatte skatteministeren et lovforslag om at fritage teatre for selskabsskat. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2018.

09-01-2018

Når egnsteatre skaber liv og tiltrækker nye beboere

Iscene har i løbet af 2017 været rundt og besøge en række egnsteatre, heriblandt Bornholms Teater, Fredericia Teater og Limfjordsteatret for at se nærmere på, hvad et egnsteater betyder for en kommune.

08-01-2018

Sophie Zinckernagel vinder Dramatisk Debut 2018

Den 7. januar blev Sophie Zinckernagel kåret som vinder af Dramatisk Debut 2018, dansk teaters store dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere. Hun vandt for sit manuskript ”John Lennon er død”, som nu bliver sat op på Teater V i efteråret 2018.

08-01-2018

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

05-01-2018

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

04-01-2018

Billetstatistik lover godt for sæson 2017/2018

Nye tal på billetsalget fra 25. april til 31. december 2017 viser lovende fremgang for denne sæson – niveauet er nemlig højere end sidste år på samme tid.

03-01-2018

Workshops om Holberg og dramatik for 400 skoleelever i hele landet

Det Kongelige Teater afholder aktiviteter og workshops for skoleelever i forbindelse med, at Holbergs komedie Maskerade tager på turné i januar.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.