Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
08-01-2018 | artikel nr. 6528
del

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Marianne Klint, leder af Teater Momentum, er nyt udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

Marianne Klint er et af de nye udvalgsmedlemmer i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun forlader i den forbindelse også sin post som bestyrelsesmedlem i TIO.

Proscenium har talt med hende om hendes forventninger til arbejdet i projektstøtteudvalget.

Hvordan har processen frem mod din udnævnelse været?

Jeg blev i sommer spurgt af koreograf og danser Jannik Elkær, om jeg ville være kandidat til udvalget. Jannik fremlagde mit kandidatur for Brancherådet for Scenedans, der først skulle godkende mig, og derefter skulle jeg præsenteres for og vælges af Kunstfondens Repræsentantskab. Det har været en temmelig lang proces, men Jannik mente, jeg var en stærk kandidat, som kunne opnå den passende opbakning vejen rundt.

Tak til Jannik for at tro på mig.

Hvad ser du som den fornemste opgave ved at være medlem i PUS?

Det er en stor ære at være valgt som ikke-praktiserende kunstner. Jeg synes, jeg har meget at bidrage med og har ofte spekuleret over, hvorfor en med mine kompetencer ikke har været repræsenteret i udvalgene de sidste mange gange.

Min fornemste opgave bliver at fremme en større gennemsigtighed i hele branchen. I en branche, der er ved at samle sig, og hvor samarbejder sker på mange niveauer, kan jeg bidrage med et godt overblik over, hvordan de økonomiske rammer for samarbejde og co-produktion kan løses mest fordelagtigt, så projektstøtten kommer til at gå mest muligt til kunst og mindre til drift.

Hvad bliver udvalgets største udfordring?

Som altid er det nok en meget stor udfordring at fordele midlerne jævnt og retfærdigt blandt mange kvalificerede ansøgere, så der er noget for børn og voksne i hele landet.

Prop-problematikken – altså det at mange etablerede teatre modtager mere eller mindre fast støtte fra udvalgets midler – er en problematik, der altid har været udvalgets store akilleshæl. Det skal vi forsøge at få løst, så nogle af de mest etablerede kan komme uden om udvalgets uddelinger.

Jeg har selv meget stor lyst til at udvikle en model for at sikre de bedste forestillinger et længere liv og mere spilletid, så flere publikummer kan få glæde af succesforestillinger. Den bedste publikumsudvikling ligger i at vise det bedste af det bedste.

Sidst, men ikke mindst, mangler København en scene til de åbne formater og projekter, der ikke passer ind på etablerede scener. Nu skal vi have den scene, og PUS kan være med til at presse på i den rigtige retning.

Alle har en mening om PUS – hvordan har du det med de kommende fire år at skulle parkere på øretævernes holdeplads?

Jeg trives godt på øretævernes plads, for jeg vil, som også det tidligere udvalg har været meget dygtige til, stå på mål for de beslutninger, vi træffer. Jeg går desuden ind for stor transparens i hele branchen og mener, vi kommer meget længere og hurtigere frem, hvis vi taler mere med hinanden og deler viden om, hvad der foregår på alle niveauer. Jeg er med på, at vi har en formel tavshedspligt, der skal overholdes, men jeg vil gå til kanten og udfordre grænserne for, hvad vi kan og må dele med omverdenen.

Jeg har også nået en faglig modenhed, hvor jeg har den ballast, der skal til, så jeg ser det slet ikke som nogen udfordring.

Det korte svar på, hvorfor man ikke kan opnå støtte må i reglen være, at det er, fordi ansøgningen ikke er stærk nok. Jeg tænker sådan her: Jo mere lukket, jo flere øretæver og konspirationer. Det skal vi prøve at undgå og komme i møde, og her kan vi snildt lade os inspirere af det foregående udvalg. Tak til dem for stor fairness, åbenhed og gennemsigtighed.

Hvad glæder du dig mest til ved arbejdet som udvalgsmedlem?

Det glæder mig at være valgt af branchen og have et ordentligt mandat til at gå i gang. Jeg er spændt på arbejdet og indtil videre temmeligt ydmyg over for de store, vigtige opgaver der venter.

Jeg glæder mig meget til at komme i det politiske maskinrum og bruge mine evner og erfaring til at gøre hinanden klogere på, hvad der vil være det allerbedste for branchens såvel nære som fjerne fremtid.

Og så er jeg spændt på, hvad der dukker op i stakkene af ansøgninger. Hvor den kunstneriske fornyelse kommer fra, hvilke trends der bliver kendetegnende for de kommende fire år. Om vi kan hjælpe nye grupper godt i gang.

Hvordan har tiden som bestyrelsesmedlem i TIO været, og hvad tager du med dig fra dette arbejde?

Jeg har elsket tiden i TIOs bestyrelse, som har været mit ultimativt bedste netværk i branchen hidtil. Jeg kommer til at savne den jævnlige kontakt til disse højt begavede kolleger og også arbejdet med de konkrete sager, der har været på bordet.

Navnlig nu står TIO over for en helt ny og spændende tid, som jeg glæder mig til at følge som almindeligt medlem, som leder af Teater Momentum.

TIOs arbejde for en kommende sammenlægning med de store teatre, mener jeg, er en meget væsentlig og banebrydende bevægelse, der kommer til at sætte sit præg på alt i branchen – inkl. arbejdet i PUS. Nye samarbejdsformer, som sikrer en bedre udnyttelse af scenekapaciteten i hele landet vil blive lettere i en fremtid, hvor vi alle sidder rundt om det samme mødebord og jævnligt kan udveksle ideer og synspunkter. Scenekunstens stemme i offentligheden bliver markant mere slagkraftig på denne måde. Kulturen bør komme højere op på den landspolitiske dagsorden – og denne sammenlægning og styrkelse af scenernes og kompagniernes position er et af de tiltag, der hjælper i den retning.

Læs også:

Projektstøtteudvalget for Scenekunst (2018-2021) (kunst.dk)

19-01-2018

Kritikerforeninger samles for at sikre anmelderiets overlevelse

Berlingske kunne i sidste uge fortælle om den nystiftede paraplyorganisation Forenede Kritikere, der vil arbejde for at fremme forholdene for anmelderiet og kunstkritikken.

18-01-2018

Seminar fokuserede på strategisk forretningsudvikling i teaterbranchen

Med Christian Have som tovholder holdt Scenit og BilletBillet strategiseminar om forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen den 11. januar.

17-01-2018

PS Profil: teater2tusind

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer teater2tusind.

16-01-2018

Søndag Aften om nye regionale fonde: Man kunne have tænkt i samarbejdsmuligheder

Søndag Aften har kigget lidt nærmere på, hvordan midlerne til kunsten og kulturen fordeler sig på finansloven 2018. Derudover peger Søndag Aften på, at de nye regionale fonde risikerer at møde modgang.

15-01-2018

ZeBUs lokaler under ombygning

I starten af januar går tredje fase af ombygningen af Musiktorvet på Amager i gang. I den forbindelse skal ZeBU og Amager Bios foyer rives ned og bygges om. ZeBU har i ombygningsperioden fundet alternative spillersteder på Amager.

11-01-2018

Over 900 har underskrevet ”Manifest for den danske film- og scenekunstbranche”

Der er nu mere end 900 kvinder og mænd, som har underskrevet det manifest, der blev skrevet i kølvandet på #MeToo-kampagnen samt en reading på Edison. Underskriftsindsamlingen lukker i slutningen af januar.

10-01-2018

PS Profil: ZeBU

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer ZeBU’s to kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden.

10-01-2018

Lovforslag vedtaget: Teatrene fritages for selskabsskat

Sidste år fremsatte skatteministeren et lovforslag om at fritage teatre for selskabsskat. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2018.

09-01-2018

Når egnsteatre skaber liv og tiltrækker nye beboere

Iscene har i løbet af 2017 været rundt og besøge en række egnsteatre, heriblandt Bornholms Teater, Fredericia Teater og Limfjordsteatret for at se nærmere på, hvad et egnsteater betyder for en kommune.

08-01-2018

Sophie Zinckernagel vinder Dramatisk Debut 2018

Den 7. januar blev Sophie Zinckernagel kåret som vinder af Dramatisk Debut 2018, dansk teaters store dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere. Hun vandt for sit manuskript ”John Lennon er død”, som nu bliver sat op på Teater V i efteråret 2018.

05-01-2018

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

04-01-2018

Billetstatistik lover godt for sæson 2017/2018

Nye tal på billetsalget fra 25. april til 31. december 2017 viser lovende fremgang for denne sæson – niveauet er nemlig højere end sidste år på samme tid.

03-01-2018

Workshops om Holberg og dramatik for 400 skoleelever i hele landet

Det Kongelige Teater afholder aktiviteter og workshops for skoleelever i forbindelse med, at Holbergs komedie Maskerade tager på turné i januar.

02-01-2018

Navnenyt: Henrik Zangenberg takker af

Siden Zangenbergs Teater i 2017 mistede sit tilskud fra Københavns Kommune, har det ikke været muligt at drive teatret i sin eksisterende form. Derfor takker Henrik Zangenberg nu af.

22-12-2017

Proscenium holder juleferie

Så er det atter tid til at hellige sig julens mange traditioner. Mens vi spiser and og eller flæskesteg, fletter julehjerter og sætter grød på loftet til nissen, så holder Proscenium juleferie. Opslagstavlen er stadig åben for opslag.

Vi er tilbage igen tirsdag den 2. januar 2018.

Indtil da rigtig glædelig jul og godt nytår.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.