Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
05-01-2018 | artikel nr. 6530
del

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

Mens Michael Bojesen bliver bestyrelsesformand for Statens Kunstfond, har kulturminister Mette Bock udpeget Lars Seeberg til at være formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

Det nye udvalgs sammensætning

Det nye projektstøtteudvalg, som er beskikket fra 1. januar 2018 til 31. december 2021, består nu af:

 • Lars Seeberg (formand), udpeget af kulturministeren. Lars er bl.a. direktør for rådgivningsvirksomheden see@rt og tidligere formand for Aarhus Festuge. Han har desuden tidligere været formand for Teaterrådet i årene 1999-2003.
 • Leiv Arne Kjøllmoen, udpeget af kulturministeren. Leiv er sceneinstruktør og var fra 2013-2017 medlem af Refusionsudvalget.
 • Andreas Garfield, udpeget af Statens Kunstfonds Repræsentantskab. Andreas er dramatiker og uddannet fra dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater.
 • Tina Tarpgaard, udpeget af Statens Kunstfonds Repræsentantskab. Tina er koreograf og kunstnerisk leder for Recoil performance group.
 • Marianne Klint, udpeget af Statens Kunstfonds Repræsentantskab. Marianne er teaterleder på Teater Momentum, medlem af TIOs uddannelsesudvalg og tidligere medlem af TIOs bestyrelse.

Kunstfondens i alt 12 udvalg modtager og behandler årligt omkring 12.000 ansøgninger fra kunstnere, kunstnergrupper, kunstformidlere og kunstinstitutioner.

De 12 udvalg skal støtte alle relevante genrer inden for deres kunstart, de skal fremme en geografisk spredning af kunst i hele landet, og de skal tilgodese produktion og formidling af kunst over for børn og unge.

PUS som udviklingsudvalg

Projektstøtteudvalget for Scenekunsts opgave er at uddele tilskud til professionel scenekunst og aktiviteter, der fremmer scenekunst i Danmark. Udvalgets opgaver er beskrevet i scenekunstloven, og ifølge loven kan udvalget yde støtte til:

 • Stationær og turnerende samt opsøgende scenekunstvirksomhed udført af mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere inklusive disses samarbejde med andre teatre og aktører på scenekunstområdet.
 • Fremme af ny dansk dramatik.
 • Anskaffelse af teknisk udstyr m.v.
 • Fremme af scenekunstens internationale aktiviteter og samarbejde.
 • Kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre.
 • Andre aktiviteter, der kan fremme scenekunst og det kulturliv, der knytter sig hertil i Danmark

Udvalget skal i sit arbejde lægge vægt på at fremme udviklingen af nye scenekunstformer og anden eksperimenterende virksomhed.

Derudover skal udvalget:

 • Følge udviklingen på de små storbyteatre og behandle aftaleudkast mellem teatret og kommunen med henblik på at afgøre, om teatrets virksomhed kan karakteriseres som professionel. Udvalget kan endvidere afgive kommentarer til aftaleudkastet.
 • Følge udviklingen på egnsteatrene og behandle aftaleudkast mellem teatret og kommunen med henblik på at afgøre, om teatret kan godkendes som et professionelt producerende teater, og om teatret opfylder de krav til et egnsteater, som er fastlagt i bekendtgørelsen vedr. aktiviteter, lokalforankring m.v. Udvalget kan ligeledes afgive kommentarer til de konkrete forslag til egnsteateraftale, inden den endelige aftale underskrives af aftaleparterne.
 • Godkende teatres virksomhed som professionel scenekunst til formidlingsordningen samt godkende børneteatre under formidlingsordningen.
 • Udpege bestyrelsesmedlemmer til de tre landsdelsscener, Den Jyske Opera, Dansk Danseteater og Dansehallerne.
 • Udpege bestyrelsesmedlemmer til Det Københavnske Teatersamarbejde samt til de producerende teatre i samarbejdet iht. bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde.

Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond og betjener udvalgene ved at vejlede ansøgerne, håndtere og klargøre ansøgninger til udvalgene, svare ansøgerne og håndtere udbetalinger samt sørge for praktik og administration i forbindelse med arbejdet i Statens Kunstfond.

TIO ser frem til fortsat samarbejde med udvalget

TIOs formand, Dorthe Skøtt Bébe, udtaler:

”Vi byder det nye udvalg velkommen og ser frem til at følge deres arbejde de næste fire år. Vi interesserer os naturligvis både for udvalgets arbejde med egnsteaterområdet og dets dispositioner i forhold til udviklingen af den samlede branche – og for hvordan de fordeler deres uddelinger til hhv. børne- og voksenteater. En række af TIOs medlemmer er afhængige af projektstøtteudvalgets prioriteringer, så vi glæder vi os til et godt samarbejde med det nye udvalg. Vi vil naturligvis gerne fortsætte traditionen med at mødes med udvalget og fortsat bidrage med vores viden om branchen.”

Fakta om Statens Kunstfonds udvalg

Statens Kunstfond består af 12 udvalg, en bestyrelse og et repræsentantskab. Medlemmerne af de 12 udvalg er udpeget af henholdsvis kulturministeren og fondens repræsentantskab. Bestyrelsen består af formændene for de 12 udvalg. Alle udvalg beskikkes for en fireårig periode.

Læs også:

Læs mere om Statens Kunstfonds nye udvalg (kunst.dk)

Læs mere om Projektstøtteudvalget for Scenekunsts opgaver

19-01-2018

Kritikerforeninger samles for at sikre anmelderiets overlevelse

Berlingske kunne i sidste uge fortælle om den nystiftede paraplyorganisation Forenede Kritikere, der vil arbejde for at fremme forholdene for anmelderiet og kunstkritikken.

18-01-2018

Seminar fokuserede på strategisk forretningsudvikling i teaterbranchen

Med Christian Have som tovholder holdt Scenit og BilletBillet strategiseminar om forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen den 11. januar.

17-01-2018

PS Profil: teater2tusind

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer teater2tusind.

16-01-2018

Søndag Aften om nye regionale fonde: Man kunne have tænkt i samarbejdsmuligheder

Søndag Aften har kigget lidt nærmere på, hvordan midlerne til kunsten og kulturen fordeler sig på finansloven 2018. Derudover peger Søndag Aften på, at de nye regionale fonde risikerer at møde modgang.

15-01-2018

ZeBUs lokaler under ombygning

I starten af januar går tredje fase af ombygningen af Musiktorvet på Amager i gang. I den forbindelse skal ZeBU og Amager Bios foyer rives ned og bygges om. ZeBU har i ombygningsperioden fundet alternative spillersteder på Amager.

11-01-2018

Over 900 har underskrevet ”Manifest for den danske film- og scenekunstbranche”

Der er nu mere end 900 kvinder og mænd, som har underskrevet det manifest, der blev skrevet i kølvandet på #MeToo-kampagnen samt en reading på Edison. Underskriftsindsamlingen lukker i slutningen af januar.

10-01-2018

PS Profil: ZeBU

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer ZeBU’s to kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden.

10-01-2018

Lovforslag vedtaget: Teatrene fritages for selskabsskat

Sidste år fremsatte skatteministeren et lovforslag om at fritage teatre for selskabsskat. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2018.

09-01-2018

Når egnsteatre skaber liv og tiltrækker nye beboere

Iscene har i løbet af 2017 været rundt og besøge en række egnsteatre, heriblandt Bornholms Teater, Fredericia Teater og Limfjordsteatret for at se nærmere på, hvad et egnsteater betyder for en kommune.

08-01-2018

Sophie Zinckernagel vinder Dramatisk Debut 2018

Den 7. januar blev Sophie Zinckernagel kåret som vinder af Dramatisk Debut 2018, dansk teaters store dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere. Hun vandt for sit manuskript ”John Lennon er død”, som nu bliver sat op på Teater V i efteråret 2018.

08-01-2018

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

04-01-2018

Billetstatistik lover godt for sæson 2017/2018

Nye tal på billetsalget fra 25. april til 31. december 2017 viser lovende fremgang for denne sæson – niveauet er nemlig højere end sidste år på samme tid.

03-01-2018

Workshops om Holberg og dramatik for 400 skoleelever i hele landet

Det Kongelige Teater afholder aktiviteter og workshops for skoleelever i forbindelse med, at Holbergs komedie Maskerade tager på turné i januar.

02-01-2018

Navnenyt: Henrik Zangenberg takker af

Siden Zangenbergs Teater i 2017 mistede sit tilskud fra Københavns Kommune, har det ikke været muligt at drive teatret i sin eksisterende form. Derfor takker Henrik Zangenberg nu af.

22-12-2017

Proscenium holder juleferie

Så er det atter tid til at hellige sig julens mange traditioner. Mens vi spiser and og eller flæskesteg, fletter julehjerter og sætter grød på loftet til nissen, så holder Proscenium juleferie. Opslagstavlen er stadig åben for opslag.

Vi er tilbage igen tirsdag den 2. januar 2018.

Indtil da rigtig glædelig jul og godt nytår.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.