Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
28-02-2018 | artikel nr. 6597
del

PS Profil: Teatret Riddersalen

Teaterleder Piet Bertelsen fra Teatret Riddersalen. Foto: Dennis Westerberg.

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Teatret Riddersalen.

Teater: Teatret Riddersalen
Navn: Piet Bertelsen
Titel: Teaterleder

1. Hvad er I særligt optagede af på jeres teater i øjeblikket?

I 2017 fik Riddersalen både ny bestyrelse, ny ledelse og en skærpet profil som børne- og familieteater. Udviklingen er sket og sker løbende med største respekt for den stærke kultur og de værdier, som teatret – gennem snart 50 år – stadig står på. Den allervigtigste opbakning i dette arbejde kommer fra teatrets gruppe af både kunstneriske, tekniske og administrative medarbejdere, der hver især har været tilknyttet teatret mellem 5-40 år.

I foråret 2017 startede vi på en dynamisk organisations- og strategiproces, hvor vi sammen skaber et fælles afsæt, forståelse og sprog for teatrets fremtidige pejlemærker – og løbende har en god dialog og rammesætning for, hvordan vi arbejder med dem, på både de interne og eksterne linjer. Alle i organisationen er involveret og bidrager aktivt, konstruktivt og nysgerrigt til udviklingsarbejdet.

Alt dette arbejde skal udvikle og skabe de bedste rammer for kernen af vores kunstneriske virke og produktioner som teater. Vi sætter barren højt i bestræbelserne på at ruste og inspirere det unge publikum til at se sammenhænge i livets mangfoldighed, forberede dem på det uforudsete, give dem en sund forståelse for natur og omgivelser samt på det nørdede, anderledes, skæve og skrøbelige i tilværelsen. I bearbejdning med teatrets greb mener vi, at det giver det overskud til livet i den verden, vi lever i.

Vi har her i februar startet laboratorieprojektet ”Bord om jord” med udviklingsstøtte fra Musikdramatisk pulje. Jord og ler er hovedingredienser i en fortælling på tværs af musik, æstetik, formgivning og naturvidenskabelige fakta i en iscenesat fortælling. Vi vil formidle en historie, med det formål at skabe forundring og kendskab til og respekt for jord. Jorden som livgiver og gemmested for forgængeligt såvel som uforgængeligt materiale. Vi vil undersøge, udvikle og afprøve, hvordan lyde og klange fra brændt ler i kompositioner og lydlandskaber kan understøtte og forstærke en livshistorie fra jord til jord i bordformat. Projektet munder ud i en visning ultimo marts.

2. Hvilket nyt initiativ har I haft mest held med?

At skabe en ny gadeteatertradition i Lorrys Have, foran TV2/Lorry og Riddersalen. I 2015 afprøvede vi konceptet KIOSKEN med frederiksbergfortællinger under åben himmel i haven foran Riddersalen. Det var vores håb, at KIOSKEN-fortællingerne ville inspirere borgerne til at tage levende del i lokalmiljøet og blive et samlingssted for vederlagsfrie kulturoplevelser. Lokale skoler og børneinstitutioner kan lægge vejen forbi og få levende historiefortælling som inspiration og læring, til efterfølgende at gå på opdagelse i lokalområdet. De sidste tre somre har mellem 8-10.000 været forbi til frederiksbergfortællinger ved Kiosken.

Med støtte og opbakning fra FrederiksbergFonden og en ekstra bevilling fra Frederiksberg Kommune er det lykkes Riddersalen at vende teatrets gadeteater-turnévirksomhed fra afvikling til udvikling og gjort det muligt, at vi frem til 2020 kan præsentere nye frederiksbergfortællinger hver sommer ved Kiosken i Lorrys Have.

3. Hvad glæder I jer til i næste sæson?

I 2017 igangsatte Kultur- og Skoletjenesten på Frederiksberg tre kulturmakkerskaber, hvoraf Riddersalen og Skolen på Nyelandsvej var et af dem. Et mål med kulturmakkerskaberne er at udvikle forløb og aktiviteter i fleksible rammer, der tager direkte afsæt i den enkelte skoles ønsker og behov – koblet med kulturinstitutionens særlige kompetencer. I efteråret gennemførte vi et seks ugers kulturmakkersamarbejde i Åben Skole-regi med Skolen på Nyelandsvej, og vi er nu i planlægningsfasen med et nyt kulturmakkerskab, der skal gennemføres sammen med Skolen på Ny Hollændervej i efteråret 2018.

Kulturmakkersamarbejdet har overvejende været en succesoplevelse for alle. Udgangspunktet for kulturmakkerskabet har været motiveret af en nysgerrighed på hinandens fagligheder og et ønske om at sætte det vante skema på pause og dermed få nye udfordringer. I det seks uger lange forløb har alle elever fra 3. årgang (110 elever), lærere, pædagoger og teatrets faglige medarbejdere arbejdet sammen om at skabe en teaterforestilling. Den skabende proces udmøntede sig i en teaterforestilling, Skolegården, som blev opført seks gange i Riddersalen for elever i 1.-4. klasse, forældre og andre pårørende.

Skoletjenesten har sammen med alle involverede partnere evalueret kulturmakkerskabernes forløb, processer, udviklingspotentiale og læring på både elevplan og blandt alle tilknyttede faggrupper. Evalueringen giver alle involverede parterer i det nye Kulturmakkerskab et godt afsæt for at tilrettelægge det kommende forløb.

Herudover har vi på repertoiret en helt ny familiekabaret i støbeskeen, som vi glæder os til at fortælle mere om i løbet af foråret. Vores nyeste småbørnsforestilling ”Små blå sko” er blevet taget vel imod og skal på en udsolgt turné til efteråret, og vi har lige åbnet for en ny turnéperiode i foråret 2019. Forestillingen ”De underjordiske” er blevet en fast tradition, og vi er meget opmærksomme på at vedligeholde og samtidig udvikle delelementer/scener i forestillingen, der kan skabe nye vinkler og oplevelser til fortællingen.

4. Hvad står øverst på teatrets ønskeliste? 

Riddersalens gamle, bevaringsværdige lokaler giver udfordringer. Vi har ønsker om at øge aktiviteterne for nuværende og nye målgrupper, hvilket kræver en tiltrængt istandsættelse og optimering af stort set hele teatret. Det gælder både scenerum/teatersal og backstagefaciliteter. Vi har i samarbejde med Frederiksberg Kommune og et hold byggerådgivere igangsat en undersøgelse af, hvad der skal til for at komme i mål med en nænsom renovering, der respekterer teatrets nuværende sjæl og charme.

5. Hvad er den største teaterpolitiske udfordring netop nu?

At få skabt en bæredygtig lands- og kommunalpolitisk platform med en økonomisk ramme, der kan skabe muligheder for en vedblivende udvikling af teatrenes kunstneriske faglige vigtige betydning i arbejdet med skolerne og alle de mange skoleelever. Mange samarbejdsforløb er veldokumenteret og beskriver de mange positive nye veje for læring. Men min oplevelse er, at vi ”hopper” fra projekt til projekt, der har opnået støtte til lige netop ”dette projekt/samarbejde”, der nu engang er sat i søen. Skal vi fastholde dygtige kunstneriske, tekniske og administrative medarbejdere i fremtidige skolesamarbejdsprojekter, kræver det altså langtidsplanlægning, og det kan blandt andet gøres ved en langsigtet visionær politisk plan for at tage afsæt i al den evidens og viden, der pt. allerede forelægger på området og skrive det ind i en større sammenhæng på tværs af ministerier, forvaltninger, skoler og kulturinstitutioner.

Joker-spørgsmålet fra seneste profilteater, Odin Teatret: ”Riddersalen har en lang historisk betydning for teaterlandskabet i Danmark. I 2017 fik I ny ledelse. hvordan balancerer I arven samtidigt med, at I udvikler jer: I forhold til jer selv, konteksten og de faste/nye brugere af det skønne teater?”

Kære alle på Odin Teatret

Det er en kunst i sig selv at skulle balancere mod fremtidens ”Riddersal” med de snart 50 års virke, værdier og vidunderlige dygtige mennesker, der har stået bag! Men det er også en gave, at få muligheden for at løfte lige netop Riddersalens værdier og kunstneriske virke videre frem til kommende generationer. Der er ingen, der har lovet, at det bliver nemt. Men som Jytte Abildstrøm har lært mig og ofte sagt: ”Det kan kun gå fremad!”

Jeg håber, at de ovenstående svar også er med til at svare på jeres spørgsmål.

Stafet-spørgsmålet: Hvad vil I gerne spørge næste profilteater, Himmerlands Teater, om?

Kære Himmerlands Teater. Hvordan arbejder I med at komme i kontakt med nye samarbejdspartnere og målgrupper, uden at gå på kompromis med jer selv og jeres kunstneriske profil og virke?

22-03-2018

Nu kan krænkede få rådgivning via telefonen

Film- og scenekunstbranchen lancerer i dag, torsdag den 22. marts, en anonym, gratis telefonlinje, hvor krænkede, krænkere og vidner kan få hjælp og vejledning. Initiativet udspringer af #metoo-kampagnen og er første skridt af flere for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og for at stoppe overgreb, sexkrænkelser og magtmisbrug i brancherne.

22-03-2018

Fusion: Teaterbranchen samler sig

Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Danske Teatres Fællesorganisation (DTF) er torsdag den 22. marts blevet enige om at fusionere under navnet Dansk Teater. Teaterbranchen får dermed en fælles stemme i debatten, når de to branche- og arbejdsgiverforeninger inden for scenekunsten samles.

21-03-2018

PS Profil: Teater Patrasket

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Teater Patrasket.

20-03-2018

20. marts: International teaterdag for børn og unge markeres

Den 20. marts er den internationale teaterdag for børn og unge. I den anledning har ASSITEJs præsident, sydafrikanske Yvette Hardie, skrevet en World Day Message, som Proscenium.dk bringer i fuld længde herunder. Bemærk, at teksten er på engelsk.

16-03-2018

CPH STAGE-program med fokus på køn og krop

Kønsroller, stereotyper og seksualitet. Kropslige grænser og afgrænsninger. Det gennemgående tema for mange af forestillingerne på dette års CPH STAGE teaterfestival er køn og krop. Festivalprogrammet viser, at scenekunsten med bid, humor og alvor diskuterer tidens aktuelle tema: kønsidentitet og kønspolitik.

16-03-2018

Kulturministeren skyder debat om fremtidens scenekunst i gang

Hvad er borgernes ønsker til fremtidens scenekunst? Hvordan styrker vi det lokale ejerskab til de danske teatre? Hvordan får teatrene flere indtjeningsmuligheder? Hvordan sikrer vi optimale kunstneriske udviklingsmuligheder for scenekunsten? Sådan lyder nogle af spørgsmålene fra kulturminister Mette Bock, der inviterer til en bred debat om fremtidens scenekunst.

15-03-2018

Program for Aprilfestival offentliggjort

Så er årets program for Aprilfestival offentliggjort. Fra 10.-22. april er det muligt at bestille gratis billetter til forestillingerne.

14-03-2018

Det Kongelige Teater rammes også af konflikten

Som statslig institution rammes Det Kongelige Teater samt Kulturministeriet også af den varslede strejke og lockout. Øvrige teatre rammes ikke, da de ikke er offentlige institutioner.

13-03-2018

8,5 mio. kr. til at styrke publikumsudvikling på teatre

Kulturministeren har afsat 8,5 mio. kroner til et 3-årigt projekt, der skal styrke publikumsudviklingen på scenekunstområdet til gavn for borgere i hele Danmark. Projektet forankres hos Udviklingsplatformen for Scenekunst, der bl.a. skal lave publikumsundersøgelser og igangsætte nye udviklingseksperimenter.

12-03-2018

Få indblik i teatres partnerskaber med dagtilbud på børnekulturkonference

Tre teatre, nemlig Det Lille Teater og Marionet Teatret i Kongens Have, Teatret Fair Play samt Aaben Dans fik i marts 2017 støtte fra puljen til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner.

09-03-2018

Kultur og erhverv samles i nyt KL-udvalg

KL opretter to yderligere udvalg i valgperioden 2018-2022, så de fremover har otte udvalg. Børne- og Kulturudvalget skilles ad, så kultur fremover er en del af det nye Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

08-03-2018

Dansk scenekunst på internationale messer

Statens Kunstfond har i år stande på internationale messer i hhv. Düsseldorf og Montréal. Scenekunstnere, managere og producenter kan søge om at blive en del af kunstfondens stande.

07-03-2018

PS Profil: Himmerlands Teater

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Himmerlands Teater.

06-03-2018

DF: Afskaf legater, hædersydelser og støtte til udenlandske kunstaktiviteter

Søndag Aften giver i en artikel et overblik over Dansk Folkepartis forslag om kunstfonde, legatuddelinger, kunst i det offentlige rum samt omlægning af systemet med hædersydelse.

05-03-2018

Nordisk Kulturdag med fokus på ligestilling

På Nordisk Kulturdag 2018 i Stockholm var der fokus på ligestilling som vejen til publikumsudvikling og på talmateriale fra Kulturanalys Norden, som viser, at fordelingen mellem køn og etnicitet i kunstmiljøerne ikke afspejler befolkningstallene.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.