Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
17-11-2017 | artikel nr. 6458
del

Skab bedre rammer for kunst i Åben Skole med national forpligtelse

Til et dialogmøde på Christiansborg fremhævede blandt andet TIO’s Åben Skole-udvalg, at samarbejdet med kommunerne er vigtigt for at få implementeret kunsten i skolen – samtidig efterspørges klare nationale rammer.

Af Caroline M. B. Kirkegaard

Netværket FOKUS har det sidste halvandet år holdt i alt 12 dialogmøder. Det sidste på Christiansborg, hvor formålet var at komme med konkrete anbefalinger til undervisningsministeren, kulturministeren, børne- og socialministeren samt uddannelses- og forskningsministeren.

National forpligtelse og kendskab til kunstneriske processer på uddannelserne

Flemming Møller Mortensen (S), som var vært ved arrangementet på Christiansborg, lovede at viderebringe anbefalingerne til de fire ministre, som desværre ikke kunne være til stede på mødet. Moderator Christian Have opsummerede:

  • Politikerne på Christiansborg bør sørge for en overordnet national forpligtelse. Den kommunale forpligtelse bliver derigennem også klarere.
  • Der skal være fokus på kunsten på lærer- og pædagoguddannelser samt efteruddannelse, så dramalærere, pædagoger og lærere kender kunstens præmisser og processer.
  • Styrk sammenhængen mellem kunst og sundhed.
  • Insister på, at tiden er inde til ikke kun at tale om kunstens nytteværdi, men italesæt i stedet dens iboende værdi.

Teatrene betaler gildet

Flemming Møller Mortensen opfordrede på mødet kunst- og kulturinstiutionerne til at samarbejde mere med kommunerne.

Mange af institutionerne siger, at det allerede er noget, de gør. Medlem af TIOs Åben Skole-udvalg og teaterleder på Riddersalen Piet Bertelsen fortæller, at de på Frederiksberg er gået ind i et samarbejde mellem skoler og kunstinstitutioner, hvor én kunstinstitution er sat sammen med én skole. Skoletjenesten på Frederiksberg støtter økonomisk til Kulturmakker-samarbejdet – både til teatret og skolen. Derudover har Riddersalen også prioriteret en del arbejdstimer i projektet. 

Han siger: ”Som lille kulturinstitution vil man gerne investere, men spørgsmålet er, om der er råd til at investere, hvis ikke tingene får et videre liv. Det er i den forbindelse vigtigt, at tiltagene bliver implementeret øverst oppe ledelsesmæssigt og politisk – både lokalt og nationalt, så vi kan være med til at skabe bæredygtige rammer for kunstens vej ind i skolen. Det vil løfte niveauet og øge mulighederne for vidensopsamling, -deling og -udvikling.”

Det er dog ikke altid, at der er økonomisk støtte til samarbejdet. Hannah Karina Mikkelsen, medlem af TIOs Åben Skole-udvalg og leder på Teatret Masken, siger i forbindelse med en diskussion, om hvor mange samarbejder er sat i søen efter skolereformen: ”Rigtigt mange samarbejder, og det er glædeligt. Men hvem har taget initiativet? Det er teatrene. Hvem har finansieret initiativerne? Det er også teatrene. Det er nok der, det er gået galt. Pengene skal komme et sted fra, og skolerne skal også være med at betale omkostningerne, så det ikke kun er teatrene, der betaler.”

Kompetenceløft på uddannelserne

En anden vigtig anbefaling, som deltagerne på mødet fremhæver, er, at der skal være et bedre samarbejde mellem lærere, pædagoger og kunstnere. Der er et stort potentiale, men igen bør der igangsættes initiativer både nedefra og oppefra.

Hannah Karina Mikkelsen siger, at de har et godt samarbejde med lokale politikere, og at ”vi skal have uddannet flere dramalærere, pædagoger og lærere, som kender de kunstneriske processer. Derfor skal det ind på deres uddannelser. Hvis ikke pædagoger og lærere bliver undervist i kreative fag, så tænker de ikke på det i undervisningsøjemed. Og det er simpelthen så vigtigt, at skoleeleverne, uanset deres sociale baggrund, møder kunsten i skolen – ikke kun i et par år, men hele vejen igennem folkeskolen.”

Skab standarder oppefra

Anbefalingen er dermed klar: Der er rigtigt mange gode tiltag og initiativer med en del kommuner, men hvis det virkeligt skal have et videre liv, så skal der nationale forpligtelser til. En national forpligtelse vil også føre til et stærkere samarbejde med de kommuner, hvor kunsten måske ikke er i fokus og en del af Åben Skole.

Og så skal kommunerne, skolerne og kunstnerne sørge for at vidensdele mere med hinanden.

Netværket FOKUS og dialogmøderne

FOKUS, Forum for kunst og kultur i skolen, er et netværk af professionelle nationale og regionale aktører inden for kunst og kultur, som samarbejder med og har tilbud til skoler i Danmark.

Forud for dialogmøderne havde FOKUS stillet følgende spørgsmål til deltagerne:

  • Hvordan sikres høj kvalitet på kunsttilbuddene i skolen?
  • Hvordan opdyrker vi evnen til at gribe kunsten i skolen?
  • Hvordan sikres kunstfaglig kvalitet i uddannelsen af lærere og pædagoger?
  • Hvordan defineres Åben Skole tydeligere ift. forventninger om dannelse, kunst og kultur?
  • Hvordan sikrer vi, at kunst og kultur når ud til ALLE?

Se også FOKUS’ folder: ”Kunst, kultur og skole – anbefalinger og perspektiver fra FOKUS-dialoger”

Læs mere om FOKUS’ arbejde

15-12-2017

Navnenyt: Per Smedegaard ny talsmand for SceNet

Per Smedegaard, direktør og kunstnerisk leder for Teatret Svalegangen i Aarhus, overtager posten som SceNets talsmand efter teaterchef Peter Westphael, Randers Egnsteater.

15-12-2017

Navnenyt: Trine Bang bliver ny direktør for Kulturmødet

Trine Bang, programkoordinator for Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, bliver Kulturmødet Mors' nye direktør.

15-12-2017

Navnenyt: Lars Sennels træder ind i Dansehallernes bestyrelse

Charlotte Sahl-Madsen træder ud af Dansehallernes bestyrelse, og Kulturministeriet har udpeget Lars Sennels til at træde i hendes sted.

14-12-2017

Navnenyt: Den Fynske Opera får ny ledelse

Efter at have været uden ledelse siden 2016 får Den Fynske Opera nu ny ledelse. Det er operasangeren Thomas Storm og producenten Karsten K. E. Pudselykke, som fremover skal stå i spidsen for operahuset.

13-12-2017

PS Profil: Det Fortællende Teater

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Det Fortællende Teater.

12-12-2017

#MeToo: Stilheden blev brudt til reading på Edison

Massevis af kvinder inden for teater- og filmbranchen har siden den 11. november delt deres beretninger om overgreb og krænkelser i en lukket gruppe på Facebook. Disse er sidenhen blevet redigeret og anonymiseret, og søndag den 10. december blev de læst op ved en reading på Edison.

11-12-2017

Børns ret til et liv med kunst og kultur overses

Christian Have påpeger i en artikel om FN’s Børnekonvention, at børns ret til kunst og kultur ofte er overset, fordi Danmark fokuserer på de mere målbare færdigheder. Men netop kreativitet i de unge år er med til at skabe mere innovative voksne.

08-12-2017

Udviklings- og brainstormmøde på Det Frie Felts Festival

I dagene onsdag den 17. til søndag den 21. januar 2018 finder Det Frie Felts Festival for fjerde gang sted. Et af arrangementerne under festivalen er et udviklings- og brainstormmøde for scenekunstaktører den 18. januar.

07-12-2017

Kunstneriske uddannelser skal give Mette Bock samlet tilbagemelding i marts

Da Mette Bock mødtes med de kunstneriske uddannelsers rektorer, bad hun dem om, at de i fællesskab – i løbet af de næste fire måneder – kommer med nogle løsningsforslag til de problemer, Henrik Sveidahl har peget på i sin rapport om de kunstneriske uddannelser.

06-12-2017

Kunstnere og medarbejdere på Det Kongelige Teater hædret med kongelige ridderordener

Den 4. december offentliggjorde Det Kongelige Teater i en pressemeddelelse, hvilke medarbejdere og kunstnere der havde fået kongelige ridderordener.

06-12-2017

#MeToo: Åbent brev fra ministre og udtalelse fra Nordisk Kulturfond

Ligestillingsminister Karen Ellemann og kulturminister Mette Bock har i forbindelse med #MeToo-bevægelsen skrevet et åbent brev til kulturbranchen. Derudover har bestyrelsen for Nordisk Kulturfond ved sit seneste møde den 24. november 2017 også besluttet at komme med en udtalelse.

06-12-2017

Hans Rønne hyldet for sin ægthed og beskedenhed

Tirsdag den 5. december uddelte Foreningen Danske Teaterjournalister deres årlige priser. Teaterpokalen gik i år til Hans Rønne, Tue Biering modtog Teaterkatten for forestillingen ”ROCKY!”, mens Initiativprisen gik til Teaterøen.

05-12-2017

Fusion af kunstneriske uddannelser: Inddrag de studerende

Altinget.dk har givet en række debattører, som er knyttet til de kunstneriske uddannelser mulighed for at give deres indspark til debatten om fusionen af de 10 uddannelser. De studerende har fået spalteplads gennem Formand for De Studerendes Fællesråd Sana Mahin Doost, som opfordrer Mette Bock til at inddrage de studerende.

04-12-2017

Ny egnsaftale mellem BaggårdTeatret og Svendborg samt Faaborg-Midtfyn Kommune

BaggårdTeatret har indgået en ny egnsaftale med Svendborg og Faaborg-Midtfyns kommuner, som gælder fra 1. juli 2018 til 31. december 2020.

01-12-2017

Reading skal være med til at gøre op med overgrebskultur

I en gruppe på Facebook deler kvinder fra den danske teater-, film- og tv-branche deres beretninger om seksuelle overgreb og ydmygelser. Det er Dorte Rømer og Lærke Reddersen, som i lyset af #MeToo-kampagnen har taget initiativ til, at man også i dansk regi kan fortælle sin historie. Søndag den 10. december har de desuden arrangeret en reading af udvalgte beretninger på Teater Edison.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.