Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
20-12-2017 | artikel nr. 6515
del

Huskunstnerordning styrker børn, unge og voksnes relation til kunsten

I et stort forskningsprojekt har forskere set nærmere på Statens Kunstfonds Huskunstnerordning. Af de i alt syv anbefalinger er én af anbefalingerne allerede blevet en realitet, da Huskunstnerudvalget blot nogle få dage efter offentliggørelsen af resultaterne valgte at revidere og skærpe ordningens støttekriterier.

Statens Kunstfond kunne i fredags offentliggøre resultaterne af et stort forskningsprojekt, hvor forskere fra universiteterne i Aalborg, Aarhus, Roskilde og København, Professionshøjskolen Absalon samt Agderforskningen i Norge har undersøgt Statens Kunstfonds huskunstnerforløb.

Styrket relation til kunsten

Forskergruppens resultater viste blandt andet, at både de deltagende børn, unge og tilknyttede voksne fik store kunstneriske oplevelser – både som publikum og som udøvende praktikere. Huskunstnerprojekterne har dermed bidraget til, at børn, unge og voksne har fået en styrket relation til kunstarterne i Huskunstnerordningen.

1,5 mio. kroner investeret i forskningsprojektet

I en artikel skriver Statens Kunstfond, at forskningsprojektet med en investering på i alt 1,5 mio. kr. har været en høj prioritet for Statens Kunstfond, og at resultatet ”præsenterer et helt nyt metodisk bud på, hvordan man kan undersøge og evaluere potentialerne i projekter, hvor børn og unge møder kunst. Og de giver en række anbefalinger til, hvordan kunstprojekter med børn og unge bør udvikles, gennemføres og evalueres.”

Forskning har ført til ændrede støttekriterier

Allerede dagen efter offentliggørelsen af forskningsresultaterne meddelte Huskunstnerudvalget, at de nu ville ændre reglerne for støtte.

Formand for Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg Sara Topsøe Jensen sagde i den forbindelse: "I Huskunstnerudvalget har vi i kraft af forskningsresultaterne nu valgt at revidere og skærpe Huskunstordningens støttekriterier og vil fremover lægge op til at den ansøgende institution og kunstner indgår et reelt partnerskab, inden de søger. Som noget nyt vil man fremover også kunne ansøge om at få dækket den deltagende kunstners honorarudgifter til både tilrettelæggelse, afvikling og evaluering af huskunstnerforløb.”

De ændrede regler trådte i kraft med det samme.

Forskergruppens anbefalinger

Ud over at forskergruppen anbefalede, at institution og kunstnere ikke skulle kunne stå alene som ansøgere, har de også peget på blandt andet følgende fokusområder:

  • Bedømmelseskriterier: Forskergruppen anbefaler at vægte positivt, når ansøgningerne inddrager både kunstneriske og didaktiske mål, da de er gensidigt supplerende. Dertil bør det også vægtes positivt, at der indgår både kunstneriske processer og kunstneriske produkter i projekterne.
  • Budget og tidsramme: Forskergruppen anbefaler, at der fastsættes en minimumstimesats for kunstnerne, at mindstehonoraret reguleres, og at ansøgningerne vedlægges et timebudget for kunstneres arbejde i de forskellige faser af projektet.
  • Ansøgningsbehandling: Forskergruppen anbefaler, at ansøgningsskemaet ændres, og at ansøgningsbehandlingen gribes anderledes an.
  • Evaluering og vidensdeling: Forskergruppen anbefaler, at der stilles krav til evaluering af alle projekter, og at der udarbejdes evalueringsværktøjer til dette. Det gør de, fordi der på nuværende tidspunkt ikke er evaluerings- eller dokumentationskrav til projekter, som har fået bevilliget mindre end 100.000 kr. (dvs. hovedparten af projekterne), og dermed mener forskergruppen, at man risikerer at miste værdifuld vidensdeling.
  • Anbefaling om samspil mellem Huskunstnerordningen og Den Åbne Skole: Forskergruppen anbefaler, at der blandt andet tages initiativ til at samarbejde med centrale aktører omkring Den Åbne Skole.
  • Nationalt videnscenter for kunstformidling for børn og unge: Forskergruppen anbefaler, at Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, Socialministeriet, Uddannelsesministeriet og Forskningsministeriet indgår et samarbejde og etablerer et nationalt videnscenter for kunst og kulturarvsformidling for og med børn og unge.

Om Huskunstnerordningen

Huskunstnerordningens formål er at give børn og unge i alderen 0 til 19 år indblik og erfaring i kunstneriske processer gennem et møde med en professionel, aktiv kunstner.

Skoler, dagtilbud m.m. og kunstnere kan derfor indgå et partnerskab og søge om støtte til i en periode at få tilknyttet professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstområder under Statens Kunstfond.

Huskunstnerordning har en bevillingsramme på 10 mio. kr. hvert år.

Læs mere om de ændrede støttekriterier

Læs mere om forskningsprojektet

Læs hele forskningsrapporten her

 

23-01-2018

Navnenyt: Jesper de Neergaard vinder Scenekunstprisen 2017

Da Performing Arts Platform i fredags uddelte priser, modtog Bora Boras kunstneriske leder Scenekunstprisen, mens Don Gnus "A Snowball's Chance in Hell” vandt årets Publikumspris.

22-01-2018

Få indblik i partnerskaber mellem dagtilbud og kunstinstitutioner

På en børnekulturkonference, som Slots- og Kulturstyrelsen afholder den 21. marts i Aarhus, er der mulighed for at få indblik i og dele viden om partnerskaber mellem dagtilbud og kunst- og kulturinstitutioner.

19-01-2018

Kritikerforeninger samles for at sikre anmelderiets overlevelse

Berlingske kunne i sidste uge fortælle om den nystiftede paraplyorganisation Forenede Kritikere, der vil arbejde for at fremme forholdene for anmelderiet og kunstkritikken.

18-01-2018

Seminar fokuserede på strategisk forretningsudvikling i teaterbranchen

Med Christian Have som tovholder holdt Scenit og BilletBillet strategiseminar om forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen den 11. januar.

17-01-2018

PS Profil: teater2tusind

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer teater2tusind.

16-01-2018

Søndag Aften om nye regionale fonde: Man kunne have tænkt i samarbejdsmuligheder

Søndag Aften har kigget lidt nærmere på, hvordan midlerne til kunsten og kulturen fordeler sig på finansloven 2018. Derudover peger Søndag Aften på, at de nye regionale fonde risikerer at møde modgang.

15-01-2018

ZeBUs lokaler under ombygning

I starten af januar går tredje fase af ombygningen af Musiktorvet på Amager i gang. I den forbindelse skal ZeBU og Amager Bios foyer rives ned og bygges om. ZeBU har i ombygningsperioden fundet alternative spillersteder på Amager.

11-01-2018

Over 900 har underskrevet ”Manifest for den danske film- og scenekunstbranche”

Der er nu mere end 900 kvinder og mænd, som har underskrevet det manifest, der blev skrevet i kølvandet på #MeToo-kampagnen samt en reading på Edison. Underskriftsindsamlingen lukker i slutningen af januar.

10-01-2018

PS Profil: ZeBU

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer ZeBU’s to kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden.

10-01-2018

Lovforslag vedtaget: Teatrene fritages for selskabsskat

Sidste år fremsatte skatteministeren et lovforslag om at fritage teatre for selskabsskat. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2018.

09-01-2018

Når egnsteatre skaber liv og tiltrækker nye beboere

Iscene har i løbet af 2017 været rundt og besøge en række egnsteatre, heriblandt Bornholms Teater, Fredericia Teater og Limfjordsteatret for at se nærmere på, hvad et egnsteater betyder for en kommune.

08-01-2018

Sophie Zinckernagel vinder Dramatisk Debut 2018

Den 7. januar blev Sophie Zinckernagel kåret som vinder af Dramatisk Debut 2018, dansk teaters store dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere. Hun vandt for sit manuskript ”John Lennon er død”, som nu bliver sat op på Teater V i efteråret 2018.

08-01-2018

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

05-01-2018

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

04-01-2018

Billetstatistik lover godt for sæson 2017/2018

Nye tal på billetsalget fra 25. april til 31. december 2017 viser lovende fremgang for denne sæson – niveauet er nemlig højere end sidste år på samme tid.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.