Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
01-03-2018 | artikel nr. 6602
del

DF: Nedlæg Statens Kunstfond og opret regionale kunstfonde

Kulturordfører Alex Ahrendtsen har sammen med seks andre partifæller fra Dansk Folkeparti fremsat et forslag om at nedlægge Statens Kunstfond og i stedet oprette seks regionale fonde. Pressefoto.

Dansk Folkeparti har den 1. marts fremlagt et forslag i Folketinget om at erstatte Statens Kunstfond med seks regionale kunstfonde med det formål at skabe et mere mangfoldigt kunststøttesystem.

Syv politikere fra Dansk Folkeparti, nemlig Alex Ahrendtsen, Kristian Thulesen Dahl, Søren Espersen, Morten Marinus, Jan Erik Messmann, Karin Nødgaard og Peter Skaarup, har torsdag den 1. marts fremsat et forslag om at nedlægge Statens Kunstfond og i stedet oprette seks regionale fonde.

DF begrunder deres forslag med følgende indledning i bemærkningerne: ”Siden 1964 har statens kunststøttesystem været heftigt debatteret og er gennem årene blevet beskyldt for ufolkelighed og indspisthed. Dansk Folkeparti mener derfor, at tiden er kommet til en grundlæggende ændring af vores kunststøttesystem, så vi sikrer, at det i mindre grad er en bestemt smag, kunstideologisk retning eller en særlig gruppe af borgere, der fordeler midlerne.”

Dansk Folkeparti er åbne over for forhandlinger om en ny organisering af kunststøttesystemet, men foreslår bl.a. færre udvalg, og at kulturinteresserede borgere ved lodtrækning kan blive indsat som udvalgsmedlemmer.

Nye fonde og nye udvalg

I forslaget fremgår det, at DF ønsker at oprette seks kunstfonde for hhv. Region Nordjylland, Midtjylland, Sønderjylland, Fyn, Sjælland med Bornholm og Hovedstaden. Baseret på befolkningstallet i regionerne vil de hver få tildelt en procentdel af de nuværende midler.

Følgende udvalg – som vi også kender fra Statens Kunstfond i dag – skal oprettes:

 • Musik
 • Litteratur
 • Billedkunst
 • Kunsthåndværk og design
 • Scenekunst

Hvilket betyder, at DF foreslår følgende udvalg nedlagt:

 • Arkitektur
 • Film

Nedlæggelserne begrundes således: ”Førstnævnte nedlægges, fordi arkitektur ikke er kunst, da arkitekter jo er bygmestre, sådan som navnet siger. Filmudvalget nedlægges, fordi der i forvejen er rige muligheder for at søge midler gennem Det Danske Filminstitut.”

Færre kunstnere og flere borgere i udvalgene

Det skal være op til regionerne selv at vælge en model for sammensætningen i udvalgene, men DF lægger op til følgende principper:

 • Kunstnere må ikke udgøre flertallet
 • Formanden må ikke være kunstner selv
 • Der udvælges mindst et medlem med dokumenteret kendskab til kultur efter lodtrækning blandt interesserede borgere, der kan melde sig til det
 • Man kan højst sidde 4 år i udvalgene
 • Man kan overveje forskudt udskiftning for at sikre kontinuitet.

Ikrafttræden i 2021

For at sikre tid til bl.a. analyse- og lovgivningsarbejdet foreslår DF, at reglerne om de nye regionale kunstfonde træder i kræft pr. 1. januar 2021. Det vil også betyde, at de nuværende medlemmer af kunstfonden kan nå at færdiggøre deres arbejde.

TIO: National sammenhængskraft vil forsvinde med regionale kunstfonde 

TIOs formand, Dorthe Skøtt Bébe, siger om forslaget:

”Jeg er meget bekymret over DF’s forslag om, at Folketinget skal pålægge regeringen at nedlægge Statens Kunstfond og erstatte den af seks regionale fonde. Med denne model vil der ikke længere være nogen, der har det samlede blik på, hvilke udviklingstendenser der er i gang. Den nationale sammenhængskraft vil forsvinde, og man vil styrke den geografiske kamp om, hvor stor en andel af midlerne der skal tilflyde de enkelte områder.”

Hun pointerer derudover, at der uden tvivl vil skulle anvendes en væsentlig større andel af kunstmidlerne på administration for at kunne servicere seks instanser i stedet for en.

Læs også:

Læs Dansk Folkepartis forslag

Er cigarkassetænkning vejen til et blomstrende kunstliv med lokalt engagement?

Teatre: Nye fonde skaber mere bureaukrati - ikke lokalt engagement

21-03-2018

PS Profil: Teater Patrasket

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Teater Patrasket.

20-03-2018

20. marts: International teaterdag for børn og unge markeres

Den 20. marts er den internationale teaterdag for børn og unge. I den anledning har ASSITEJs præsident, sydafrikanske Yvette Hardie, skrevet en World Day Message, som Proscenium.dk bringer i fuld længde herunder. Bemærk, at teksten er på engelsk.

16-03-2018

CPH STAGE-program med fokus på køn og krop

Kønsroller, stereotyper og seksualitet. Kropslige grænser og afgrænsninger. Det gennemgående tema for mange af forestillingerne på dette års CPH STAGE teaterfestival er køn og krop. Festivalprogrammet viser, at scenekunsten med bid, humor og alvor diskuterer tidens aktuelle tema: kønsidentitet og kønspolitik.

16-03-2018

Kulturministeren skyder debat om fremtidens scenekunst i gang

Hvad er borgernes ønsker til fremtidens scenekunst? Hvordan styrker vi det lokale ejerskab til de danske teatre? Hvordan får teatrene flere indtjeningsmuligheder? Hvordan sikrer vi optimale kunstneriske udviklingsmuligheder for scenekunsten? Sådan lyder nogle af spørgsmålene fra kulturminister Mette Bock, der inviterer til en bred debat om fremtidens scenekunst.

15-03-2018

Program for Aprilfestival offentliggjort

Så er årets program for Aprilfestival offentliggjort. Fra 10.-22. april er det muligt at bestille gratis billetter til forestillingerne.

14-03-2018

Det Kongelige Teater rammes også af konflikten

Som statslig institution rammes Det Kongelige Teater samt Kulturministeriet også af den varslede strejke og lockout. Øvrige teatre rammes ikke, da de ikke er offentlige institutioner.

13-03-2018

8,5 mio. kr. til at styrke publikumsudvikling på teatre

Kulturministeren har afsat 8,5 mio. kroner til et 3-årigt projekt, der skal styrke publikumsudviklingen på scenekunstområdet til gavn for borgere i hele Danmark. Projektet forankres hos Udviklingsplatformen for Scenekunst, der bl.a. skal lave publikumsundersøgelser og igangsætte nye udviklingseksperimenter.

12-03-2018

Få indblik i teatres partnerskaber med dagtilbud på børnekulturkonference

Tre teatre, nemlig Det Lille Teater og Marionet Teatret i Kongens Have, Teatret Fair Play samt Aaben Dans fik i marts 2017 støtte fra puljen til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner.

09-03-2018

Kultur og erhverv samles i nyt KL-udvalg

KL opretter to yderligere udvalg i valgperioden 2018-2022, så de fremover har otte udvalg. Børne- og Kulturudvalget skilles ad, så kultur fremover er en del af det nye Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

08-03-2018

Dansk scenekunst på internationale messer

Statens Kunstfond har i år stande på internationale messer i hhv. Düsseldorf og Montréal. Scenekunstnere, managere og producenter kan søge om at blive en del af kunstfondens stande.

07-03-2018

PS Profil: Himmerlands Teater

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Himmerlands Teater.

06-03-2018

DF: Afskaf legater, hædersydelser og støtte til udenlandske kunstaktiviteter

Søndag Aften giver i en artikel et overblik over Dansk Folkepartis forslag om kunstfonde, legatuddelinger, kunst i det offentlige rum samt omlægning af systemet med hædersydelse.

05-03-2018

Nordisk Kulturdag med fokus på ligestilling

På Nordisk Kulturdag 2018 i Stockholm var der fokus på ligestilling som vejen til publikumsudvikling og på talmateriale fra Kulturanalys Norden, som viser, at fordelingen mellem køn og etnicitet i kunstmiljøerne ikke afspejler befolkningstallene.

02-03-2018

Aprilfestival med mere end 100 professionelle teatre

Når ’Aprilfestival – teater for små & store’ løber af stablen fra 15. til 22. april i Syddjurs Kommune bliver det med mere end 100 professionelle teatre, der præsenterer teater for børn og unge i alderen 0-16 år. Det gør festivalen til den største af sin slags i verden.

01-03-2018

Analyse fra Søndag Aften: Sådan fordeler de kommunale kulturkroner sig

I en række artikler gennemgår Søndag Aften kommunernes kulturbudgetter for 2018. Kommunerne har øget deres budgetter til både teatre og museer, mens de sparer på budgetterne til bibliotekerne.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.