Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<78910111213141516>
 
08-03-2017 | artikel nr. 6066
del

Åbent brev fra Brancherådet for Scenedans

Brancherådet for Scenedans i Danmark har skrevet et åbent brev til branchen. Det kan her læses i fuld længde.

Brancherådet for Scenedans er et dynamisk og fleksibelt organ, der former sit arbejde efter de udfordringer og behov, der er i miljøet netop nu.

De seneste par år har vores arbejde koncentreret sig om miljøets situation i relation til Dansehallerne og et nyt hus. Vi har afholdt debatfora, hvor branchen fik mulighed for at mødes, tænke visionært, være kritiske, finde enighed og uenighed i en tid, hvor det virkede til, at alt var ved at falde fra hinanden. Der blev arbejdet hårdt på alle fronter, og selv om dansemiljøet stadig er i et slags limbo, så oser det af nye spændende tiltag. Dansehallerne er godt i gang med den nye profil og at realisere visionerne, og vi vil fortsat være i tæt dialog med Dansehallerne. Vi har været glade for det, vi allesammen har været med til at skabe, både med dialog og handlinger i disse år.

Der er lagt op til nye tiltag!

Der er igennem årene blevet udformet en del anbefalinger og rapporter på danseområdet, hvor nogle af dem har fået gennemslagskraft, og andre er blevet glemt. Det kan der være flere grunde til. En årsag kan være et tabt politisk momentum, et andet kan være manglen på en klar vision om formålet med det udarbejdede materiale.

Nu er der kommet en spændende rapport på banen, "Ta’ fat om dansen", der omhandler et landsdækkende projekt støttet af Nordea-fonden initieret af Dansehallerne.

Citat: ”Da vi begyndte det landsdækkende projekt Ta’ fat om dansen for godt tre år siden, var målet at lade en stor del af Danmarks befolkning møde dansen på en anderledes og interagerende måde – og dermed give deltagerne æstetiske og fællesskabsdannende oplevelser. På baggrund af de tre rapporter kan vi nu konstatere, at vi har nået en stor del af vores mål”, siger projektleder på Ta fat om dansen Anna Marie Krarup, og tilføjer: Rapporterne bidrager med mere viden om, hvad kunstarten dans kan bidrage med i forskellige sammenhænge. Den viden, håber jeg, vil komme endnu flere mennesker til gode – også udover dette projekt.”

Brancherådet vil tage fat i rapporten og se på hvordan også vi kan sprede den gode historie om dans i Danmark. Vi opfordrer desuden resten af det danske dansemiljø til at læse og forholde sig aktivt hertil.

Udover denne rapport og andre tiltag under Dansehallerne, er der også opstået andre initiativer. Bl.a den nye residency pulje fra PSU, Udviklingsplatformen for Scenekunst og Bikubenfondens nyeste satsning på at fremme udvikling af dansen i Danmark.

På baggrund af disse initiativer får vi lyst til at stille følgende spørgsmål: Er der blevet flyttet penge fra diverse puljer til at oprette nye organisationer? Bliver der satset for meget på administration af disse nye tiltag, og bliver vores direkte støttemuligheder udhulet? Bliver det muligt at søge større midler til residency og til processerne?

De fleste arbejdsrammer, der bliver skabt rundt om i landet, skabes tit og ofte for, at kunsten skal få bedre mulighed for at arbejde koncentreret og for at møde sit publikum. Brancherådet stiller dog spørgsmålstegn ved, om de kunstnere, som skaber indholdet, egentlig bliver hørt eller inviteret til debat? Er det primært institutionerne, der sætter dagsordenen? Vi har en opgave i relation til disse tiltag - at fortsætte debatten og sætte mere fokus på de udøvende og skabende kunstnere. Vi må melde os på banen og investere i et fælles miljø, hvor vi sammen kan få gennemslagskraft.

Udviklingsplatformen bliver en ny samarbejdspartner, som vi forhåbentlig kommer til at iværksætte spændende tiltag med - vi har allerede holdt et indledende møde med den daglige leder, Egil Bjørnsen. Det er aftalt at være i god kontakt og sammen med miljøet holde møder og samtaler, der kan styrke vores felt.

FOKUS FOR BRANCHERÅDET FOR SCENEDANS I 2017

I 2017 vil vi fokusere på de skabende og udøvendes kunstneres arbejdsvilkår. Brancherådet vil, så vidt det er os muligt, arbejde for at være repræsenteret ved relevante møder og seminarer. Vi opfordrer til, at de udøvende og skabende kunstnere skal inviteres ved enhver lejlighed, hvor der skal diskuteres kulturpolitik, der påvirker støttestrukturer, arbejdsforhold etc.

Vi har igennem årene været aktive og reageret, når der er uenighed om en beslutning - men som samlet miljø er vi for dårlige til at få kommunikeret vores budskab ud til politikere, medier og støttende instanser. Det ønsker vi at blive bedre til! Vi anbefaler og opfordrer til, at hele miljøet bliver bedre til at reagere, især hvis vi skal være synlige ved enhver høring.

Brancherådet vil tage dette emne op med miljøet, og vi har en plan om, at vi med udgangen af 2017 kan samle noter og kommentarer, så vi kan udkomme med en samlet skrivelse.

Brancherådet glæder sig til at gå i gang med arbejdet, og vi opfordrer alle om at melde tilbage til os, hvis der er noget, I mener, vi har glemt, eller noget, vi skal ha fokus på. Vi holder møde min. en gang om måneden. Ind imellem inviterer vi til åbne møder, hold øje med hvornår på vores facebook, og i marts har vi generalforsamling, hvor vi skal have nye bestyrelsesmedlemmer.

Følg med og kommentér. Vi har brug for alle input og kræfter, der vil hjælpe miljøet til mere synlighed, respekt og fremgang. Vi har fået ny mail - skriv til scenedans@gmail.com

Med venlig hilsen

Brancherådet for Scenedans i Danmark

21-11-2017

Teatret som demokratiskaber

I månederne op til kommunalvalget i dag den 21. november har flere teatre landet over sat vælgermøder, forestillinger og festivaler op med udgangspunkt i valg og demokrati.

20-11-2017

Kunst og kultur til debat i kommunalvalget

Dagen op til kommunalvalget har Proscenium samlet en række debatindlæg fra kulturdebattører og kommunalpolitikere: Rasmus Norup (K) vil holde fast i aktiv kulturpolitik, fordi den skaber velfærd og livskvalitet. Maria Frej (SF) insisterer på at tale kulturen op, fordi kunst og kultur er med til at gøre os til stærkere og klogere mennesker, hvilket dermed også gør vores samfund stærkt. Michael Vajhøj (LA) mener, at kunsten er vigtig, fordi den tvinger os til at forholde os til vores samfund og til os selv.

17-11-2017

Bora Bora får støtte fra Statens Kunstfond

Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) under Statens Kunstfond har netop uddelt midler fra puljen for internationale residensværtskaber. Bora Bora, Københavns Internationale Teater og Dansehallerne har fået støtte.

17-11-2017

Skab bedre rammer for kunst i Åben Skole med national forpligtelse

Til et dialogmøde på Christiansborg fremhævede blandt andet TIO’s Åben Skole-udvalg, at samarbejdet med kommunerne er vigtigt for at få implementeret kunsten i skolen – samtidig efterspørges klare nationale rammer.

16-11-2017

Sammenlægning af de kunstneriske uddannelser: Er deres udfordringer egentlig ens?

Søndag Aften sætter spørgsmålstegn ved, om Henrik Sveidahls diagnose af de kunstneriskes uddannelsers udfordringer er korrekt, og om der skal findes én løsning til alle skolerne.

15-11-2017

PS Profil: Teatret Zeppelin

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Teatret Zeppelin.

15-11-2017

Navnenyt: Martin Kragballe Appelquist Rasmussen er ny formand for UNIMA Danmark.

Martin Kragballe Appelquist Rasmussen er ny formand for den danske afdeling af den internationale dukketeaterorganisation UNIMA.

14-11-2017

Navnenyt: Caroline Kirkegaard er ny i TIO

TIOs kommunikationsmedarbejder Signe Ravn er gået på barsel, og Caroline M.B. Kirkegaard er derfor ny kvinde på posten.

13-11-2017

Flere går i teatret

En analyse fra Søndag Aften viser, at der i 2016 var næsten 100.000 flere gæster i teatret i forhold til 2015, og at teatrene fra 2012 til 2016 har oplevet en stigning i gæster på 11 pct.

13-11-2017

Fælles initiativ mod sexchikane

Det er skræmmende tal, som en undersøgelse fra Politiken blandt Dansk Skuespilforbunds kvindelige skuespillere, viser. Her er det kommet frem, at 64 pct. af de adspurgte kvindelige skuespillere har oplevet sexchikane fra en chef.

10-11-2017

Hvor mange penge bruger din kommune på kultur?

Undervisning og kultur er en post på alle kommuners budget. Men hvor mange penge bruger din kommune på kultur? Politiken.dk har lavet en oversigt.

09-11-2017

Bock: Sveidahls analyser skal diskuteres åbent

Mette Bock lovede i forrige uge, at der ikke bliver nogen tvangsfusion af de kunstneriske uddannelser, men hun understreger, at Sveidahl-rapportens analyser fortjener at blive diskuteret.

09-11-2017

GrowOP! Festival: Danmarks første operafestival for børn

Fra lørdag den 11. til søndag den 26. november får børn mulighed for at opleve opera målrettet netop dem, når GrowOP! Festival sted i Aarhus, Herning, Samsø, Ikast, Struer og Holstebro.

08-11-2017

Renovering af DDSKS Odsherred forventes færdig til december

Der er fuld gang i byggeriet på DDSKS Odsherred. Hovedhuset, Lærkehuset, er ved at blive renoveret med nye værelser, badeværelser med videre. Leder af efter- og videreuddannelsesområdet, Kerstin Anderson, fortæller Proscenium.dk om arbejdet.

07-11-2017

Navnenyt: Tim Rushtons afløser er fundet

Bestyrelsen for Dansk Danseteater har udpeget ny kunstnerisk leder, nemlig den prominente koreograf Pontus Lidberg, der tiltræder i april 2018.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.