Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<891011121314151617>
 
22-02-2017 | artikel nr. 6033
del

Tre ministerier søsætter ny køreplan for international kulturudveksling

Kulturminister Mette Bock satser på international kulturudveksling i samarbejde med Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet. Foto: Steen Brogaard

Kunstnerisk frihed, mangfoldighed, ytringsfrihed og armslængde er blandt de nøgleværdier, som vil præge danske kulturindsatser i udlandet frem til 2020. Det meddeler kulturministeren udenrigsministeren og erhvervsministeren i fællesskab.

Kulturminister Mette Bock, udenrigsminister Anders Samuelsen og erhvervsminister Brian Mikkelsen løfter nu sløret for Danmarks nye strategi for internationale kulturudveksling. USA, det nære Europa og Asien (Kina, Japan og Sydkorea) er udpeget som geografiske fokusområder. Med lanceringen af Det Internationale Kulturpanels nye strategi for international kulturudveksling (2017-2020) får Danmark en ny retning på kulturindsatser i udlandet.

”I Danmark har vi nogle stærke traditioner for at lade kulturen og kunsten spille en aktiv rolle i vores internationale engagement og samarbejde – og det skal vi holde fast i. I en tid, hvor Europa er under forandring og den globale konkurrence på den kulturelle front er skærpet, er det vigtigt, at vi får udbygget vores alliancer og samarbejdsrelationer, dér hvor potentialet er størst. Det gælder i særlig grad i forhold til USA, det nære Europa og en række asiatiske lande, som udgør attraktive markeder for danske kunstnere og kulturinstitutioner. Kunsten og kulturen giver nogle helt unikke muligheder for styrke Danmarks internationale position – både i forhold til kultureksport og turisme, men også når det gælder styrkelsen af det bløde diplomati og dialogen med de nationer, som har andre kulturelle værdisæt end vi selv,” udtaler kulturminister Mette Bock i en pressemeddelelse fra Kulturministeriet.

"TIOs internationale udvalg hilser det meget velkommen, at der er et tværministerielt samarbejde i Danmark, der fokuserer på kunstens og kulturens rolle i en global verden. Dog ville det være ønskeligt, at et sådan panel: 1. Tænkte ud over den klassiske kultureksport-model. Måske ville en indsats rent kunstnerisk og kulturelt give mere udvikling i en udveksling med f.eks. Iran, Cuba. 2. At panelet var bredere repræsenteret. F.eks. er dans, musik eller scenekunst ikke direkte repræsenteret i panelet. 3. At der er mere gennemsigtighed i forhold til indsatserne og beslutningsprocesserne, og endelig, at initiativet havde større muskler for at gøre en reel forskel," udtaler Per Kap Jensen, formanden for TIOs internationale udvalg, til Proscenium.dk.

Understøtter udøvende kunstnere

Den nye strategi for international kultureudveksling (2017-2020) skal understøtte de danske aktører, der arbejder med kulturudveksling på tværs af de tre ministerier – det gælder bl.a. design og filmerhvervet, de udøvende kunstnere og de danske ambassader, der løbende iværksætter kulturelle projekter.

Erfaringer fra Det Internationale Kulturpanel viser, at gennemslagskraften for dansk kunst og kultur øges, når et initiativ eller et projekt sættes ind i en større fortælling. Det Internationale Kulturpanel vil derfor i forbindelse med implementeringen af den nye strategi arbejde aktivt med en række ”værdifortællinger” som overligger for kulturudvekslingen.

Eksempler på værdier
• Demokratisk samfund præget af sammenhængskraft og gennemsigtighed
• Ytringsfrihed og åbenhed for dialog, deltagelse og kritik
• Kunstnerisk frihed og armslængdeprincip
• Kreativitet, nærvær, mangfoldighed og dialog i øjenhøjde.

Læs den nye strategi her
 

Kunst og kultur er en del af Danmarks brand

”Dansk kunst og kultur er en væsentlig del af Danmarks internationale brand og er med til at øge interessen for Danmark, både som handelspartner og turistdestination. Mange turister rejser fx efter kulturelle oplevelser, og her er vores internationale kulturudveksling med til at uddele smagsprøver på dansk kunst og kultur, som kan give flere turister lyst til at rejse hertil. Og man skal bestemt heller ikke underkende betydningen af kendskabet til dansk kunst og kultur som døråbner for danske virksomheder på det internationale marked,” udtaler erhvervsminister Brian Mikkelsen.


Fakta om Det Internationale Kulturpanel
Det Internationale Kulturpanel (IKP) blev nedsat i 2010 i forlængelse af regeringens strategi for styrket internationalisering af dansk kulturliv og er et overordnet forpligtende samarbejdsforum bestående af Kulturministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og følgende statslige institutioner: Slots- og Kulturstyrelsen, Statens Kunstfond, Det Danske Kulturinstitut, Dansk Designcenter, Dansk Arkitekturcenter, Visit Denmark, Det Danske Filminstitut.

24-11-2017

Scenekunsten samlet for at give anbefalinger til PUS

På to dialogmøder i hhv. Aarhus og København den 21. og 22. november gav Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) et overblik over deres arbejde i udvalget og bad om input til anbefalinger til både det næste udvalg samt til kulturministeren i forbindelse med den kommende reform i 2018.

23-11-2017

Forlaget DRAMA er lukket efter betalingsstandsning

DATS’ forlag, butik og webshop, DRAMA, har været nødt til at indføre betalingsstandsning. De vil sandsynligvis senere indgive en konkursbegæring. Bestyrelsen håber, at de engang i fremtiden kan starte et nyt forlag.

23-11-2017

TIO med i initiativ for at skabe bedre arbejdsmiljø på teater og film

TIOs sekretariatsleder, Loa Haislund Larsen, har i dag, torsdag den 23. november, været til møde med 11 organisationer fra hele film- og teaterbranchen. Dansk Skuespillerforbund og Producentforeningen havde inviteret til mødet for at finde ud af, hvordan man sammen kan sikre et godt arbejdsmiljø på teater-, film- og tv-produktioner.

22-11-2017

Navnenyt: Ulla Dengsøe får Merete Hegner Prisen

Merete Hegner Prisen gik i år til den kunstneriske leder af Festival of Wonder, Ulla Dengsøe.

21-11-2017

Teatret som demokratiskaber

I månederne op til kommunalvalget i dag den 21. november har flere teatre landet over sat vælgermøder, forestillinger og festivaler op med udgangspunkt i valg og demokrati.

20-11-2017

Kunst og kultur til debat i kommunalvalget

Dagen op til kommunalvalget har Proscenium samlet en række debatindlæg fra kulturdebattører og kommunalpolitikere: Rasmus Norup (K) vil holde fast i aktiv kulturpolitik, fordi den skaber velfærd og livskvalitet. Maria Frej (SF) insisterer på at tale kulturen op, fordi kunst og kultur er med til at gøre os til stærkere og klogere mennesker, hvilket dermed også gør vores samfund stærkt. Michael Vajhøj (LA) mener, at kunsten er vigtig, fordi den tvinger os til at forholde os til vores samfund og til os selv.

17-11-2017

Bora Bora får støtte fra Statens Kunstfond

Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) under Statens Kunstfond har netop uddelt midler fra puljen for internationale residensværtskaber. Bora Bora, Københavns Internationale Teater og Dansehallerne har fået støtte.

17-11-2017

Skab bedre rammer for kunst i Åben Skole med national forpligtelse

Til et dialogmøde på Christiansborg fremhævede blandt andet TIO’s Åben Skole-udvalg, at samarbejdet med kommunerne er vigtigt for at få implementeret kunsten i skolen – samtidig efterspørges klare nationale rammer.

16-11-2017

Sammenlægning af de kunstneriske uddannelser: Er deres udfordringer egentlig ens?

Søndag Aften sætter spørgsmålstegn ved, om Henrik Sveidahls diagnose af de kunstneriskes uddannelsers udfordringer er korrekt, og om der skal findes én løsning til alle skolerne.

15-11-2017

PS Profil: Teatret Zeppelin

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Teatret Zeppelin.

15-11-2017

Navnenyt: Martin Kragballe Appelquist Rasmussen er ny formand for UNIMA Danmark.

Martin Kragballe Appelquist Rasmussen er ny formand for den danske afdeling af den internationale dukketeaterorganisation UNIMA.

14-11-2017

Navnenyt: Caroline Kirkegaard er ny i TIO

TIOs kommunikationsmedarbejder Signe Ravn er gået på barsel, og Caroline M.B. Kirkegaard er derfor ny kvinde på posten.

13-11-2017

Flere går i teatret

En analyse fra Søndag Aften viser, at der i 2016 var næsten 100.000 flere gæster i teatret i forhold til 2015, og at teatrene fra 2012 til 2016 har oplevet en stigning i gæster på 11 pct.

13-11-2017

Fælles initiativ mod sexchikane

Det er skræmmende tal, som en undersøgelse fra Politiken blandt Dansk Skuespilforbunds kvindelige skuespillere, viser. Her er det kommet frem, at 64 pct. af de adspurgte kvindelige skuespillere har oplevet sexchikane fra en chef.

10-11-2017

Hvor mange penge bruger din kommune på kultur?

Undervisning og kultur er en post på alle kommuners budget. Men hvor mange penge bruger din kommune på kultur? Politiken.dk har lavet en oversigt.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.