Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<9101112131415161718>
 
12-01-2017 | artikel nr. 5974
del

Dom rejser principiel diskussion

Det er både en kunstnerisk og økonomisk udfordring for teatrene, når skuespillere ønsker at blive løst fra deres kontrakter. En ny dom har rejst diskussionen igen.

En dom fra byretten, der pålægger en skuespiller at betale erstatning til et teater, har affødt en debat om kontraktbrud.

Berlingske omtaler sagen i artiklen ”Skuespiller skal betale erstatning til teater”. Her nævnes udelukkende store teatre, der er blevet udfordret af, at en eller flere skuespillere ønsker at afbryde en kontrakt. Men problemet er ikke isoleret til de store teatre og kendte navne. Det er også en problemstilling, man kender på landets små og mellemstore teatre.

Hos Teatrenes Interesseorganisation har man ikke et eksakt tal på antallet af sager med skuespillere, der vil afbryde ansættelsesforholdet, men i organisationen modtager man jævnligt opkald fra medlemsteatre, der er kommet i den situation. Når en skuespiller ønsker at trække sig, bunder det som oftest i, at vedkommende har fået mulighed for at få mere attraktivt arbejde andetsteds, det være sig i form af karriereudviklende perspektiver, bedre løn eller en mere fordelagtig geografisk placering af arbejdsstedet.  

”Det er vores indtryk, at teatrene generelt set er imødekommende overfor skuespillernes ønsker om at kunne løse andre opgaver i et prøve- eller spilleforløb. Men nogle gange må teatrene afvise en anmodning om at få fri, fordi der er for store omkostninger forbundet hermed,” fortæller TIOs formand Dorthe Skøtt Bébe til Proscenium.dk.

Det kan i sidste ende resultere i et kontraktbrud, og i den situation er der både økonomiske og kunstneriske aspekter at tage hensyn til.

Det handler ikke blot om at finde et nyt navn i Skuespillerhåndbogen og engagere vedkommende. Rent kunstnerisk kan der være nødvendigt, at afløseren besidder særlige kompetencer, opfylder bestemte fysiske krav, spilleren kan oprindeligt være valgt ud fra at passe sammen med de øvrige medvirkende, og hele den kunstneriske ide og det kunstneriske arbejde kan ændre sig ved udskiftningen. Samtidig kan dramatikeren have en klausul om, at vedkommende skal godkende castet, ligesom instruktøren skal kunne se vedkommende i rollen og opsætningen. Det er altså en på flere måder frustrerende omstændighed for en kreativ proces, når en kollega skal udskiftes.

Dertil kommer så, at teatrene rent økonomisk ofte står tilbage med en række ekstra udgifter. Generelt gælder, at jo tættere teatret er på premieren, jo større udgifter er der forbundet med en udskiftning. Med andre ord, ligger et kontraktbrud før prøvestart, er det typisk mindre omkostningstungt, end hvis det finder sted i løbet af prøve- eller spilleperioden.

Ifølge Dorthe Skøtt Bébe er nogle af de udgifter, der kan ryge oveni budgettet ekstra prøvedage til de øvrige medvirkende, PR-materiale, der skal ændres og kostumer, der skal tilpasses, og hvis kontrakten også omhandler genopsætning/turne, kan de logistiske problemer også være bekostelige, da det som oftest er et større puslespil at få alle parternes kalendere til at passe sammen. Dertil kommer eventuelle aflyste forestillinger og de ekstra timer, der i administrationen og ledelsen er forbundet med at finde en ny medarbejder. 

”I de tilfælde, hvor en skuespiller ønsker at komme ud af en kontrakt, kan der være en rimelighed i, at skuespilleren betaler de omkostninger, som teatret har i den forbindelse,” fastslår Dorthe Skøtt Bébe.

 

Læs mere om problematikken på b.dk: "Stjerneskuespillere udvandrer på stribe fra københavnsk teater" 

21-11-2017

Teatret som demokratiskaber

I månederne op til kommunalvalget i dag den 21. november har flere teatre landet over sat vælgermøder, forestillinger og festivaler op med udgangspunkt i valg og demokrati.

20-11-2017

Kunst og kultur til debat i kommunalvalget

Dagen op til kommunalvalget har Proscenium samlet en række debatindlæg fra kulturdebattører og kommunalpolitikere: Rasmus Norup (K) vil holde fast i aktiv kulturpolitik, fordi den skaber velfærd og livskvalitet. Maria Frej (SF) insisterer på at tale kulturen op, fordi kunst og kultur er med til at gøre os til stærkere og klogere mennesker, hvilket dermed også gør vores samfund stærkt. Michael Vajhøj (LA) mener, at kunsten er vigtig, fordi den tvinger os til at forholde os til vores samfund og til os selv.

17-11-2017

Bora Bora får støtte fra Statens Kunstfond

Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) under Statens Kunstfond har netop uddelt midler fra puljen for internationale residensværtskaber. Bora Bora, Københavns Internationale Teater og Dansehallerne har fået støtte.

17-11-2017

Skab bedre rammer for kunst i Åben Skole med national forpligtelse

Til et dialogmøde på Christiansborg fremhævede blandt andet TIO’s Åben Skole-udvalg, at samarbejdet med kommunerne er vigtigt for at få implementeret kunsten i skolen – samtidig efterspørges klare nationale rammer.

16-11-2017

Sammenlægning af de kunstneriske uddannelser: Er deres udfordringer egentlig ens?

Søndag Aften sætter spørgsmålstegn ved, om Henrik Sveidahls diagnose af de kunstneriskes uddannelsers udfordringer er korrekt, og om der skal findes én løsning til alle skolerne.

15-11-2017

PS Profil: Teatret Zeppelin

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Teatret Zeppelin.

15-11-2017

Navnenyt: Martin Kragballe Appelquist Rasmussen er ny formand for UNIMA Danmark.

Martin Kragballe Appelquist Rasmussen er ny formand for den danske afdeling af den internationale dukketeaterorganisation UNIMA.

14-11-2017

Navnenyt: Caroline Kirkegaard er ny i TIO

TIOs kommunikationsmedarbejder Signe Ravn er gået på barsel, og Caroline M.B. Kirkegaard er derfor ny kvinde på posten.

13-11-2017

Flere går i teatret

En analyse fra Søndag Aften viser, at der i 2016 var næsten 100.000 flere gæster i teatret i forhold til 2015, og at teatrene fra 2012 til 2016 har oplevet en stigning i gæster på 11 pct.

13-11-2017

Fælles initiativ mod sexchikane

Det er skræmmende tal, som en undersøgelse fra Politiken blandt Dansk Skuespilforbunds kvindelige skuespillere, viser. Her er det kommet frem, at 64 pct. af de adspurgte kvindelige skuespillere har oplevet sexchikane fra en chef.

10-11-2017

Hvor mange penge bruger din kommune på kultur?

Undervisning og kultur er en post på alle kommuners budget. Men hvor mange penge bruger din kommune på kultur? Politiken.dk har lavet en oversigt.

09-11-2017

Bock: Sveidahls analyser skal diskuteres åbent

Mette Bock lovede i forrige uge, at der ikke bliver nogen tvangsfusion af de kunstneriske uddannelser, men hun understreger, at Sveidahl-rapportens analyser fortjener at blive diskuteret.

09-11-2017

GrowOP! Festival: Danmarks første operafestival for børn

Fra lørdag den 11. til søndag den 26. november får børn mulighed for at opleve opera målrettet netop dem, når GrowOP! Festival sted i Aarhus, Herning, Samsø, Ikast, Struer og Holstebro.

08-11-2017

Renovering af DDSKS Odsherred forventes færdig til december

Der er fuld gang i byggeriet på DDSKS Odsherred. Hovedhuset, Lærkehuset, er ved at blive renoveret med nye værelser, badeværelser med videre. Leder af efter- og videreuddannelsesområdet, Kerstin Anderson, fortæller Proscenium.dk om arbejdet.

07-11-2017

Navnenyt: Tim Rushtons afløser er fundet

Bestyrelsen for Dansk Danseteater har udpeget ny kunstnerisk leder, nemlig den prominente koreograf Pontus Lidberg, der tiltræder i april 2018.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.