Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<9101112131415161718>
 
21-03-2017 | artikel nr. 6090
del

Projektstøtteudvalget for Scenekunsts uddelinger taget op af P1

Formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst, Ditte Maria Bjerg, understreger overfor P1 Eftermiddag, at konstruktionen med fagudvalg til vurdere støtteansøgninger er et meget velreguleret system. Foto: Statens Kunstfond

P1 Eftermiddag har undersøgt tildelinger fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst i første halvdel af 2016 og konstater, at det tilsyneladende var nemmere at opnå støtte, når et medlem af udvalget erklærede sig inhabil i behandlingen af ansøgningen. Statens Kunstfond er ikke enig i P1’s konklusioner.

Af Signe Ravn

Er det alt andet lige nemmere at få tildelt støtte fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst, hvis man har relationer til udvalgets medlemmer? Ja, synes svaret på det spørgsmål at være at dømme ud fra en mindre undersøgelse, som P1 Eftermiddag har lavet. Resultaterne blev sendt på P1 den 13. marts 2017. Værterne Karen Secher og Tore Leifer fortalte i programmet, at man har gennemgået Projektstøtteudvalget for Scenekunsts referater fra første halvdel af 2016.

Undersøgelsen har dermed den indbyggede svaghed, at man kun har undersøgt uddelingerne i første halvdel af 2016, og derfor ikke kan konkludere, at der er en tale om en generel tendens set over hele udvalgets periode fra 2014-2017.

 

Optælling af første halvdel af 2016

Programmets optælling viser, at ud af de ansøgninger, hvor ingen af udvalgsmedlemmerne var inhabile, opnåede 35 % af ansøgningerne støtte, mens tallet var 17 % højere for de ansøgninger, nemlig 52 %, i de tilfælde, hvor et eller flere udvalgsmedlemmer erklærede sig inhabile og derfor gik udenfor døren, når de givne ansøgninger skulle behandles.

P1 Eftermiddag kunne derudover fortælle, at ansøgninger, der ikke havde relationer til udvalgsmedlemmerne, i gennemsnit fik tildelt 61 % af det ansøgte beløb, mens ansøgninger, hvor der var inhabilitet blandt et eller flere medlemmer, i gennemsnit opnåede en tildeling på 85 % af det ansøgte beløb. Det fik de to værter til at konkludere: ”Der ser ud til, at projekter, hvor udvalgsmedlemmer er inhabile, har lettere ved at få støtte.”

Hør P1 Eftermiddag fra den 13. marts 2017 (Bemærk: scroll lidt ned på siden for at finde indslaget "Teaterstøtte")

Projektstøtteudvalget for Scenekunst meddeler i en mail til Proscenium.dk, at udvalget ikke ønsker at kommentere P1 Eftermiddags undersøgelse yderligere, og henviser i stedet til den lange statusopdatering, som bestyrelsesformand for Statens Kunstfond, Gitte Ørskou, offentliggjorde på facebook i kølvandet på programmet.  

 

Forvaltningsloven overholdt til punkt og prikke

I opdateringen på facebook den 15. marts understreger Gitte Ørskou, at Projektstøtteudvalget for Scenekunst lever op til forvaltningsloven ”til punkt og prikke”, og at det derfor ikke er rimeligt at tale om habilitetsproblemer, når udvalgsmedlemmerne rent faktisk erklærer sig inhabile og går udenfor døren - netop for at undgå interessekonflikter.

”Udvalgsmedlemmer erklærer sig jævnligt inhabile. Det er politisk besluttet, at fagfolk vurderer, hvilke enkeltprojekter, staten skal investere i. Det er dette arbejde, vi udfører. Fordi vi er fagfolk og derfor har masser af samarbejde inden for vores kunstområde, så erklærer vi os jævnligt inhabile. Det sker, når vi har en professionel eller privat relation til en ansøgning. Vi går uden for døren – og inden for døren sidder 1-2 embedsmænd og sikrer, at det øvrige udvalgs behandling foregår fagligt, lødigt og professionelt,” uddyber Gitte Ørskou på facebook.

Her opridser Gitte Ørskou også de øvrige fejlslutninger, hun oplever i indslaget. Blandt andet:

”Der var flere ansøgninger, der blev behandlet positivt, når det inhabile medlem gik ud i de sager, som DR har gennemgået hos Scenekunstudvalget. Vi ved reelt ikke hvorfor. Et gæt kunne være, at de kunstfaglige personer, der sidder i Statens Kunstfond, har er større professionelt netværk. Der er generelt større tilsagnsprocent blandt de professionelle ansøgere. Udvalgsmedlemmerne er jo netop valgt, fordi de har særlige kompetencer inden for deres fagområde. I hvert fald har det inhabile medlem slet ikke været med i den beslutning, hvorfor idéen om ”vennetjenester” ikke forklarer de 17 procent points forskel. Det vil vi gerne bore mere i i Statens Kunstfond,” skriver Gitte Ørskou, der er vred over de ”udokumenterede beskyldninger”, som fremkommer i indslaget.

Læs hele Gitte Ørskous statusopdatering

 

Morild: Åbenlyst habilitetsproblem

Café Livas kunstneriske leder, Jakob Morild, var inviteret i P1 Eftermiddag-studiet for at diskutere tildelingerne og P1 Eftermiddags optælling. Under det nuværende Projektstøtteudvalg for Scenekunst har hans teater mistet sin driftsstøtte, og Morild påpegede i indslaget det problematiske i, at medlemmerne i udvalget selv er aktive i den danske teaterbranche, som er en ”lille andedam, hvor alle kender hinanden på kryds og tværs”, og at udvalgsmedlemmerne kan søge om støtte på lige fod med alle andre, mens de sidder i udvalget (udvalgsmedlemmer må dog ikke søge arbejdslegater i deres udvalgsperiode red.).

”Habilitetsproblemet er fuldstændig åbenlyst,” sagde Jakob Morild i indslaget på P1 og uddybede, at udvalget er sammensat ud fra medlemmernes kompetenceområder, hvilket betyder, at når der skal behandles ansøgninger, hvor et eller flere medlemmer erklærer sig inhabile og træder udenfor døren, så mangler deres kompetencer i behandlingen af ansøgningerne.

 

Kulturordfører: Gentænk systemet

P1 Eftermiddags optælling har fået Venstres kulturordfører Britt Bager til at reagere. Ifølge Bager er udfordringen, at udvalgene består af personer, der selv arbejder i den branche, de skal uddele penge til.

”Så vi må prøve at gentænke det her system, så vi kan uddele de her penge med en vis faglig kompetence, men også med folk, som måske ikke er i branchen,” udtalte Britt Bager efterfølgende til dr.dk.

Læs DR.dk's artikel: "Kunstfond-udvalg kritiseres for at give penge til venners venner"

 

Sæt ekstra lag mellem fagudvalg og modtagere

Morild mente i indslaget også, at det stiller udvalgsmedlemmerne i en svær position, når de skal behandle en kollegas ansøgning, mens det givne udvalgsmedlem står udenfor døren, og samtidig ved, at de måske allerede ved samme møde, selv har en ansøgning i puljen, som vedkommende så skal være med til at behandle efterfølgende.

Det fik Café Livas leder til polemisk at spørge, om teaterbranchen selv har det armslængdeprincip, som politikerne agerer efter? Afslutningsvis foreslog han, at man kunne skele til fondsverdenen, hvor for eksempel Vilhelm Hansen Fonden benytter et ekspertpanel til at rådgive om de indkomne projektansøgninger, mens den endelige afgørelse træffes af fondsbestyrelsen. På den måde skydes et ekstra lag ind mellem fageksperterne fra teaterbranchen og de endelige modtagere af midler. Det kunne i Morilds øjne fjerne mistænkeliggørelsen af Projektstøtteudvalget for Scenekunst og nye udvalgsmedlemmer.

Spørgsmålet er så, om det vil være gavnligt at lade den endelige beslutning om, hvem der skal have støtte, ligge hos lægmænd, altså personer uden nogen faglig kompetence på teaterområdet? Vil det sikre den rette fordeling blandt niche, bredde og talent?

Bestyrelsesformand for Statens Kunstfond, Gitte Ørskou, fremhævede, i et båndet interview i P1 Eftermiddags indslag, styrken i at have fagfolk til vurdere indkomne ansøgninger og understregede i programmet, at der ud af de ca. 25.000 ansøgninger, som Statens Kunstfond modtog i 2014/15, kom kun 31 ansøgninger fra nogle af Kunstfondens egne fagudvalgsmedlemmer.

 

Et velreguleret system

Projektstøtteudvalget for Scenekunsts formand, Ditte Maria Bjerg udtrykte i indslaget forståelse for Jakob Morilds frustration over at have mistet driftsstøtte, og mindede om, at han har modtaget projektstøtte efterfølgende, og sagde i et telefoninterview, der var optaget på forhånd: ”Som jeg oplever det, er det et velreguleret system … Det er enormt vigtigt at understrege, at vi gør vores arbejde så godt, vi overhovedet kan.”

Og udvalget har opbakning fra Teatrenes Interesseorganisation. Her hæfter man sig ved, at Projektstøtteudvalget for Scenekunst overholder forvaltningsloven, og at hvert udvalg sidder i en fireårig periode, hvorefter nye udvalgsmedlemmer kommer til og fastsætter udvalgets retning for de kommende fire år.

”For TIO er det vigtigt, at det er fagpersoner i Statens Kunstfond, der ud fra de indkomne ansøgninger beslutter, hvilke scenekunstprojekter, der skal have støtte. Det er at foretrække, at Projektstøtteudvalget består af folk, der selv er aktive i teaterbranchen og har praktisk indsigt og kompetence til at vurdere projekterne. Ideen om at indskyde et ekstra, administrativt lag mellem projektstøtteudvalget og kunstnerne, sådan som det blev fremført i P1’s indslag, kan vi ikke tilslutte os. Det fordyrer blot processen og sikrer ikke den bedst mulige fordeling af midler ud fra principperne om armslængde,” udtaler TIOs formand, Dorthe Skøtt Bébe, til Proscenium.dk

Opbakning til udvalget i facebook-debat

På facebook er debatten efterfølgende fortsat. Her slår blandt andre Teatret Møllens leder, Nikolaj Mineka, til lyd for, at en større tilsagnsprocent ved ansøgninger, hvor et medlem erklærer sig inhabil, ikke er det samme som nepotisme.

”Personligt tror jeg ikke konklusionen er så enkel. Det at procenterne ikke er de samme er, efter min mening, ikke bevis for at der er noget galt? Der er generelt en større tilsagnsprocent blandt de professionelle ansøgere til Projektstøtteudvalget for Scenekunst. Måske kunne der så være tale om, at udvalgets medlemmer, som jo alle er en del af vores branche, naturligvis har et større professionelt netværk? At der også er en forskel på, hvor stor en procentdel af det ansøgte beløb, der gives kunne måske skyldes mere eller mindre realistiske budgetter? Jeg kan ikke vide det. Men det kunne være en mulighed,” skriver Nikolaj Mineka på facebook og fortsætter:

”Når en politiker så køber disse udokumenterede beskyldninger som fakta og efterfølgende uden at sætte sig nærmere ind i sagen straks sætter sig for at gentænke og ændre et (generelt) velfungerende system bliver det ekstra problematisk.”

Mineka er, ligesom mange andre scenekunstfolk i debatten på facebook, glad for, at det er fagfolk, der skal sikre den bedste fordeling af scenekunstkronerne.

”Det er, efter min mening, deres viden og professionalisme, der er med til at garantere, at der investeres i talent og udvikling og ikke kun i sikker succes,” fastslår Nikolaj Mineka og afslutter: ”De er vores kollegaer og udfører et svært, spændende og vigtigt stykke arbejde. Jeg er ikke altid enig, langt fra faktisk, i deres beslutninger. Men jeg tvivler ikke på deres professionalisme og deres evne til at arbejde sagligt og upartisk. De har min fulde tillid og opbakning.”

Læs Nikolaj Minekas indlæg på facebook

20-04-2018

SWOP festival og 10 år som egnsteater

Utæmmelige hollandske vilddyr, MAXI golf for hele kroppen og sveddryppende belgisk 90’er-fest er blot nogle af de ting, publikum kan opleve, når Aaben Dans afholder den fjerde SWOP-festival 3.-7. maj i Roskilde og samtidig fejrer deres 10-årsjubilæum som egnsteater i Roskilde.

20-04-2018

Navnenyt: Kasper Holten ny teaterchef for Det Kongelige Teater

Det Kongelige Teater kunne i dag den 20. april annoncere, at Kasper Holten er udnævnt som ny teaterchef fra 1. september 2018.

19-04-2018

Talk Town i Huset-KBH

Festivalen Talk Town finder sted for tredje gang i år. Denne gang 3.- 5. maj 2018 i Huset-KBH. Under festivalen afholder Københavns Musikteater en hel dag om scenekunst.

18-04-2018

PS Profil: Teater Refleksion

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Teater Refleksion.

17-04-2018

Kunst- og Kulturpolitisk Topmøde: Dansk kunstpolitik i en globaliseret verden

Tirsdag den 15. maj inviterer Dansk Kunstnerråd, Kulturmødet Mors 2018 og Have Kommunikation til Kunst- og Kulturpolitisk Topmøde på Christiansborg. Kulturminister Mette Bock deltager, og danske kunstnere, politikere, kulturpersonligheder og formanden for Folketingets Kulturudvalg giver deres bud på, hvad kunsten kan gøre for at forandre samfundet. 

16-04-2018

Filiorum og Gentofte Kommune indgår ny aftale om teater til kommunens børn og unge

Filiorum og Gentofte Kommune tager nu hul på et nyt kapitel i deres samarbejde. Oven på fire sæsoner, hvor Filiorum har præsenteret professionelt teater og teaterfestivaler for børn og unge i kommunen, ligger nu en dugfrisk aftale om at sprede livsbekræftende og underfundige læringsforløb med teater som omdrejningspunkt til skoler, dagtilbud, GFO’er og fritidscentre.

16-04-2018

Scenekunstnere modtager livsvarig hædersydelse

Fire kunstnere, herunder scenekunstnerne Bodil Alling og Kitt Johnson, modtager livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond.

13-04-2018

Hans Henriksen: Hold profitmotivet ude af det kunstneriske arbejde

I et debatindlæg på Altinget.dk skriver Hans Henriksen, direktør for Aalborg Teater, at de ikke-kommercielle teatre ikke må tvinges til at agere på de samme præmisser som de kommercielle teatre. I stedet bør man fokusere på selve formidlingen af de offentligt støttede teatres forestillinger.

12-04-2018

Syddjurs Egnsteater har forberedt sig i flere år til Aprilfestival

Aprilfestival indtager Syddjurs Kommune den 15.-22. april 2018, men allerede tilbage i 2013 begyndte Syddjurs Egnsteater at forberede sig til festivalen.

11-04-2018

PS Profil: Teatergruppen Batida

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Teatergruppen Batida.

11-04-2018

Navnenyt: Ditte Felding bliver ny leder af Teaterhuset Filuren

Den 1. august 2018 starter Ditte Felding som ny leder af Teaterhuset Filuren.

10-04-2018

Samtalesalon om ligestilling, køn og feminisme

Hvordan finder man vej i de mange feminismer, der på tværs af køn, social klasse, seksuel orientering og etnicitet gør krav på ligestilling? Teatret Svalegangen og Kvindemuseet har slået pjalterne sammen, og folder emnet ud i en samtalesalon om køn, ligestilling og feminisme.

10-04-2018

Island Connect-residency går til Gunilla Lind Danseteater og Tatjana Vukadinovic

De to vindere af Island Connect Kroatien er nu fundet: Gunilla Lind Danseteater fra Danmark og Tatjana Vukadinović fra Kroatien. De skal også indgå i programmet for Bornholms Kulturuge i september.

10-04-2018

Høring i Beskæftigelses- og Ligestillingsministeriet om seksuel chikane

I går, mandag den 9. april 2018, holdt beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og ligestillingsminister Karen Ellemann en fælles høring om seksuel chikane på arbejdspladsen.

08-04-2018

Dansk Teater søger direktør

Til at stå i spidsen for den kommende brancheorganisation, Dansk Teater, som etableres på en generalforsamling den 13. juni 2018, søger fusionsudvalget nu en direktør til at stå i spidsen for organisationen.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.