Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<10111213141516171819>
 
08-03-2017 | artikel nr. 6066
del

Åbent brev fra Brancherådet for Scenedans

Brancherådet for Scenedans i Danmark har skrevet et åbent brev til branchen. Det kan her læses i fuld længde.

Brancherådet for Scenedans er et dynamisk og fleksibelt organ, der former sit arbejde efter de udfordringer og behov, der er i miljøet netop nu.

De seneste par år har vores arbejde koncentreret sig om miljøets situation i relation til Dansehallerne og et nyt hus. Vi har afholdt debatfora, hvor branchen fik mulighed for at mødes, tænke visionært, være kritiske, finde enighed og uenighed i en tid, hvor det virkede til, at alt var ved at falde fra hinanden. Der blev arbejdet hårdt på alle fronter, og selv om dansemiljøet stadig er i et slags limbo, så oser det af nye spændende tiltag. Dansehallerne er godt i gang med den nye profil og at realisere visionerne, og vi vil fortsat være i tæt dialog med Dansehallerne. Vi har været glade for det, vi allesammen har været med til at skabe, både med dialog og handlinger i disse år.

Der er lagt op til nye tiltag!

Der er igennem årene blevet udformet en del anbefalinger og rapporter på danseområdet, hvor nogle af dem har fået gennemslagskraft, og andre er blevet glemt. Det kan der være flere grunde til. En årsag kan være et tabt politisk momentum, et andet kan være manglen på en klar vision om formålet med det udarbejdede materiale.

Nu er der kommet en spændende rapport på banen, "Ta’ fat om dansen", der omhandler et landsdækkende projekt støttet af Nordea-fonden initieret af Dansehallerne.

Citat: ”Da vi begyndte det landsdækkende projekt Ta’ fat om dansen for godt tre år siden, var målet at lade en stor del af Danmarks befolkning møde dansen på en anderledes og interagerende måde – og dermed give deltagerne æstetiske og fællesskabsdannende oplevelser. På baggrund af de tre rapporter kan vi nu konstatere, at vi har nået en stor del af vores mål”, siger projektleder på Ta fat om dansen Anna Marie Krarup, og tilføjer: Rapporterne bidrager med mere viden om, hvad kunstarten dans kan bidrage med i forskellige sammenhænge. Den viden, håber jeg, vil komme endnu flere mennesker til gode – også udover dette projekt.”

Brancherådet vil tage fat i rapporten og se på hvordan også vi kan sprede den gode historie om dans i Danmark. Vi opfordrer desuden resten af det danske dansemiljø til at læse og forholde sig aktivt hertil.

Udover denne rapport og andre tiltag under Dansehallerne, er der også opstået andre initiativer. Bl.a den nye residency pulje fra PSU, Udviklingsplatformen for Scenekunst og Bikubenfondens nyeste satsning på at fremme udvikling af dansen i Danmark.

På baggrund af disse initiativer får vi lyst til at stille følgende spørgsmål: Er der blevet flyttet penge fra diverse puljer til at oprette nye organisationer? Bliver der satset for meget på administration af disse nye tiltag, og bliver vores direkte støttemuligheder udhulet? Bliver det muligt at søge større midler til residency og til processerne?

De fleste arbejdsrammer, der bliver skabt rundt om i landet, skabes tit og ofte for, at kunsten skal få bedre mulighed for at arbejde koncentreret og for at møde sit publikum. Brancherådet stiller dog spørgsmålstegn ved, om de kunstnere, som skaber indholdet, egentlig bliver hørt eller inviteret til debat? Er det primært institutionerne, der sætter dagsordenen? Vi har en opgave i relation til disse tiltag - at fortsætte debatten og sætte mere fokus på de udøvende og skabende kunstnere. Vi må melde os på banen og investere i et fælles miljø, hvor vi sammen kan få gennemslagskraft.

Udviklingsplatformen bliver en ny samarbejdspartner, som vi forhåbentlig kommer til at iværksætte spændende tiltag med - vi har allerede holdt et indledende møde med den daglige leder, Egil Bjørnsen. Det er aftalt at være i god kontakt og sammen med miljøet holde møder og samtaler, der kan styrke vores felt.

FOKUS FOR BRANCHERÅDET FOR SCENEDANS I 2017

I 2017 vil vi fokusere på de skabende og udøvendes kunstneres arbejdsvilkår. Brancherådet vil, så vidt det er os muligt, arbejde for at være repræsenteret ved relevante møder og seminarer. Vi opfordrer til, at de udøvende og skabende kunstnere skal inviteres ved enhver lejlighed, hvor der skal diskuteres kulturpolitik, der påvirker støttestrukturer, arbejdsforhold etc.

Vi har igennem årene været aktive og reageret, når der er uenighed om en beslutning - men som samlet miljø er vi for dårlige til at få kommunikeret vores budskab ud til politikere, medier og støttende instanser. Det ønsker vi at blive bedre til! Vi anbefaler og opfordrer til, at hele miljøet bliver bedre til at reagere, især hvis vi skal være synlige ved enhver høring.

Brancherådet vil tage dette emne op med miljøet, og vi har en plan om, at vi med udgangen af 2017 kan samle noter og kommentarer, så vi kan udkomme med en samlet skrivelse.

Brancherådet glæder sig til at gå i gang med arbejdet, og vi opfordrer alle om at melde tilbage til os, hvis der er noget, I mener, vi har glemt, eller noget, vi skal ha fokus på. Vi holder møde min. en gang om måneden. Ind imellem inviterer vi til åbne møder, hold øje med hvornår på vores facebook, og i marts har vi generalforsamling, hvor vi skal have nye bestyrelsesmedlemmer.

Følg med og kommentér. Vi har brug for alle input og kræfter, der vil hjælpe miljøet til mere synlighed, respekt og fremgang. Vi har fået ny mail - skriv til scenedans@gmail.com

Med venlig hilsen

Brancherådet for Scenedans i Danmark

19-01-2018

Kritikerforeninger samles for at sikre anmelderiets overlevelse

Berlingske kunne i sidste uge fortælle om den nystiftede paraplyorganisation Forenede Kritikere, der vil arbejde for at fremme forholdene for anmelderiet og kunstkritikken.

18-01-2018

Seminar fokuserede på strategisk forretningsudvikling i teaterbranchen

Med Christian Have som tovholder holdt Scenit og BilletBillet strategiseminar om forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen den 11. januar.

17-01-2018

PS Profil: teater2tusind

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer teater2tusind.

16-01-2018

Søndag Aften om nye regionale fonde: Man kunne have tænkt i samarbejdsmuligheder

Søndag Aften har kigget lidt nærmere på, hvordan midlerne til kunsten og kulturen fordeler sig på finansloven 2018. Derudover peger Søndag Aften på, at de nye regionale fonde risikerer at møde modgang.

15-01-2018

ZeBUs lokaler under ombygning

I starten af januar går tredje fase af ombygningen af Musiktorvet på Amager i gang. I den forbindelse skal ZeBU og Amager Bios foyer rives ned og bygges om. ZeBU har i ombygningsperioden fundet alternative spillersteder på Amager.

11-01-2018

Over 900 har underskrevet ”Manifest for den danske film- og scenekunstbranche”

Der er nu mere end 900 kvinder og mænd, som har underskrevet det manifest, der blev skrevet i kølvandet på #MeToo-kampagnen samt en reading på Edison. Underskriftsindsamlingen lukker i slutningen af januar.

10-01-2018

PS Profil: ZeBU

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer ZeBU’s to kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden.

10-01-2018

Lovforslag vedtaget: Teatrene fritages for selskabsskat

Sidste år fremsatte skatteministeren et lovforslag om at fritage teatre for selskabsskat. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2018.

09-01-2018

Når egnsteatre skaber liv og tiltrækker nye beboere

Iscene har i løbet af 2017 været rundt og besøge en række egnsteatre, heriblandt Bornholms Teater, Fredericia Teater og Limfjordsteatret for at se nærmere på, hvad et egnsteater betyder for en kommune.

08-01-2018

Sophie Zinckernagel vinder Dramatisk Debut 2018

Den 7. januar blev Sophie Zinckernagel kåret som vinder af Dramatisk Debut 2018, dansk teaters store dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere. Hun vandt for sit manuskript ”John Lennon er død”, som nu bliver sat op på Teater V i efteråret 2018.

08-01-2018

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

05-01-2018

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

04-01-2018

Billetstatistik lover godt for sæson 2017/2018

Nye tal på billetsalget fra 25. april til 31. december 2017 viser lovende fremgang for denne sæson – niveauet er nemlig højere end sidste år på samme tid.

03-01-2018

Workshops om Holberg og dramatik for 400 skoleelever i hele landet

Det Kongelige Teater afholder aktiviteter og workshops for skoleelever i forbindelse med, at Holbergs komedie Maskerade tager på turné i januar.

02-01-2018

Navnenyt: Henrik Zangenberg takker af

Siden Zangenbergs Teater i 2017 mistede sit tilskud fra Københavns Kommune, har det ikke været muligt at drive teatret i sin eksisterende form. Derfor takker Henrik Zangenberg nu af.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.