Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<11121314151617181920>
 
28-11-2016 | artikel nr. 5901
del

85,6 mio. kr. på finansloven er afsat til kulturarv

TIOs formand Dorthe Skøtt Bébe minder om, at nutidens kunst bliver fremtidens kulturarv og opfordrer til, at man ikke ensidigt sikrer kulturarv uden også at sikre kulturudvikling.

Igen satser regeringen og dens støttepartier på at styrke kulturarven. Der er afsat 85,6 mio. kroner på finansloven. Et beløb, der skal dække perioden fra 2017-2020. TIO følger udviklingen i bevillingerne til kulturen med bekymring.

Af Signe Ravn

Regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti afsætter på finansloven for 2017 i alt 85,6 mio. kr. i perioden 2017-2020 til en kulturpakke, der har til formål at styrke dansk kulturarv bl.a. i form af økonomisk støtte til Gl. Estrup, Den Gamle By, Bornholms Museum og Fregatten Jylland.

"Med kulturpakken sikrer regeringen og de blå partier, at formidlingen af dansk kulturarv får et mærkbart kvalitetsløft. Med en samlet ekstrabevilling på 23,2 mio. kr. til Gl. Estrup, Arbejdermuseet, Bornholms Museum og Den Gamle By vil en række kulturhistoriske museer få gode muligheder for at styrke deres indsats frem mod 2020. Samtidig er jeg glad for, at Skibsbevaringsfonden nu omsider får en solid økonomisk håndsrækning, og at vi kan fremtidssikre Fregatten Jylland. Og endelig får vi med tilskuddet til koldkrigsbunkeren Regan Vest et nyt spændende initiativ, der vil gøre danskerne klogere på Danmark forsvar og rolle under den kolde krig," udtaler kulturminister Bertel Haarder i en pressemeddelelse fra Kulturministeriet.  

Kulturudvikling lige så vigtigt som kulturarv

”I TIO følger vi i disse år udviklingen af bevillingerne til kulturen med stor bekymring. Fra politikerne lyder det, at der skal spares og at også kulturen må holde for. Der er ikke flere penge til kultur og bestemt ikke nye penge til kultur. Det er ingen overraskelse, at der skal spares, men derfor er det stadig bekymrende. Jeg burde naturligvis blive glad, når der så alligevel findes ekstra midler til kulturen, som det senest er tilfældet ved finanslovforhandlingerne 2017. Hele 85,6 mio. ekstra kroner blev således afsat over en treårig periode til kulturbevaring på finansloven i forrige uge. Men som TIO-formand bliver jeg bare ekstra bekymret, fordi den øgede bevilling udelukkende prioriteres til kulturbevaring frem for kulturudvikling,” siger Dorthe Skøtt Bébe til Proscenium.dk og fortsætter:  

”Fortidens spejl er vigtigt, så vi forstår, hvad vi er kommet af. Men fordi fremtidens spejl bliver vores nutid, er det mindst lige så afgørende for fremtidens kunst at fokusere på det nye, på udviklingen og eksperimenterne. Fremtiden skabes på udviklingsinitiativer skabt i nutiden. Jeg håber ikke, at den begyndende skævvridning i prioriteringen af midler til henholdsvis kulturbevaring og kulturudvikling fortsætter, for så kommer det til at sætte afgørende spor i vores fælles kulturelle fremtid,” fastslår TIOs formand, Dorthe Skøtt Bébe.

Sådan finansieres pakken
Kulturpakken finansieres af midler afsat på finanslovforslaget for 2017 og fra generelle reserver, i alt 56,5 mio. kr. Endelig bidrager Kulturministeriet til finansieringen med 17,1 mio. kr. og Uddannelses- og Forskningsministeriet med 12,0 mio. kr.

Se regeringens finanslov for 2017.


Det støttes også

Med 2,6 mio. kr. i tilskud årligt vil koldkrigsbunkeren Regan Vest i fremtiden blive åben for danskerne. På finansloven 2017 er der desuden afsat i alt 4 mio. kr. til arkæologiske undersøgelser af Grathe Kapel, der markerer slaget på Grathe Hede i 1157, hvor Svend 3. og Valdemar den Store udkæmpede slaget om kongemagten i Danmark.

Samtidig indeholder kulturpakken en særbevilling på 6 mio. kr. til Danmarks Underholdningsorkester, der vil gøre det muligt for orkestret at have et lille fast sekretariat, som kan stå for planlægningen af koncerter og varetage den løbende fundraising i forhold til private fonde, som udgør hovedelementet i orkestrets økonomi.

Kulturpakken omfatter også initiativer for Mindelunden på Kirkeministeriets område og etablering af Center for Animation, Visualisering og Grafisk Fortælling, der finansieres af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Bevillingerne i kulturpakken fordeles i perioden 2017-2020
på følgende initiativer:

• Gl. Estrup 6 mio. kr.
• Den Gamle By 12 mio. kr.
• Regan Vest 10,4 mio. kr.
• Arbejdermuseet 3,2 mio. kr.
• Bornholms Museum 2 mio. kr.
• Fregatten Jylland 12 mio. kr.
• Skibsbevaringsfonden 5,6 mio. kr.
• Engangstilskud til Grathe Kapel 4 mio. kr.
• Danmarks Underholdningsorkester 6 mio. kr.
• Mindelunden 0,4 mio. kr.
• Center for animation, visualisering mv. 24 mio. kr.

24-11-2017

Scenekunsten samlet for at give anbefalinger til PUS

På to dialogmøder i hhv. Aarhus og København den 21. og 22. november gav Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) et overblik over deres arbejde i udvalget og bad om input til anbefalinger til både det næste udvalg samt til kulturministeren i forbindelse med den kommende reform i 2018.

23-11-2017

Forlaget DRAMA er lukket efter betalingsstandsning

DATS’ forlag, butik og webshop, DRAMA, har været nødt til at indføre betalingsstandsning. De vil sandsynligvis senere indgive en konkursbegæring. Bestyrelsen håber, at de engang i fremtiden kan starte et nyt forlag.

23-11-2017

TIO med i initiativ for at skabe bedre arbejdsmiljø på teater og film

TIOs sekretariatsleder, Loa Haislund Larsen, har i dag, torsdag den 23. november, været til møde med 11 organisationer fra hele film- og teaterbranchen. Dansk Skuespillerforbund og Producentforeningen havde inviteret til mødet for at finde ud af, hvordan man sammen kan sikre et godt arbejdsmiljø på teater-, film- og tv-produktioner.

22-11-2017

Navnenyt: Ulla Dengsøe får Merete Hegner Prisen

Merete Hegner Prisen gik i år til den kunstneriske leder af Festival of Wonder, Ulla Dengsøe.

21-11-2017

Teatret som demokratiskaber

I månederne op til kommunalvalget i dag den 21. november har flere teatre landet over sat vælgermøder, forestillinger og festivaler op med udgangspunkt i valg og demokrati.

20-11-2017

Kunst og kultur til debat i kommunalvalget

Dagen op til kommunalvalget har Proscenium samlet en række debatindlæg fra kulturdebattører og kommunalpolitikere: Rasmus Norup (K) vil holde fast i aktiv kulturpolitik, fordi den skaber velfærd og livskvalitet. Maria Frej (SF) insisterer på at tale kulturen op, fordi kunst og kultur er med til at gøre os til stærkere og klogere mennesker, hvilket dermed også gør vores samfund stærkt. Michael Vajhøj (LA) mener, at kunsten er vigtig, fordi den tvinger os til at forholde os til vores samfund og til os selv.

17-11-2017

Bora Bora får støtte fra Statens Kunstfond

Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) under Statens Kunstfond har netop uddelt midler fra puljen for internationale residensværtskaber. Bora Bora, Københavns Internationale Teater og Dansehallerne har fået støtte.

17-11-2017

Skab bedre rammer for kunst i Åben Skole med national forpligtelse

Til et dialogmøde på Christiansborg fremhævede blandt andet TIO’s Åben Skole-udvalg, at samarbejdet med kommunerne er vigtigt for at få implementeret kunsten i skolen – samtidig efterspørges klare nationale rammer.

16-11-2017

Sammenlægning af de kunstneriske uddannelser: Er deres udfordringer egentlig ens?

Søndag Aften sætter spørgsmålstegn ved, om Henrik Sveidahls diagnose af de kunstneriskes uddannelsers udfordringer er korrekt, og om der skal findes én løsning til alle skolerne.

15-11-2017

PS Profil: Teatret Zeppelin

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Teatret Zeppelin.

15-11-2017

Navnenyt: Martin Kragballe Appelquist Rasmussen er ny formand for UNIMA Danmark.

Martin Kragballe Appelquist Rasmussen er ny formand for den danske afdeling af den internationale dukketeaterorganisation UNIMA.

14-11-2017

Navnenyt: Caroline Kirkegaard er ny i TIO

TIOs kommunikationsmedarbejder Signe Ravn er gået på barsel, og Caroline M.B. Kirkegaard er derfor ny kvinde på posten.

13-11-2017

Flere går i teatret

En analyse fra Søndag Aften viser, at der i 2016 var næsten 100.000 flere gæster i teatret i forhold til 2015, og at teatrene fra 2012 til 2016 har oplevet en stigning i gæster på 11 pct.

13-11-2017

Fælles initiativ mod sexchikane

Det er skræmmende tal, som en undersøgelse fra Politiken blandt Dansk Skuespilforbunds kvindelige skuespillere, viser. Her er det kommet frem, at 64 pct. af de adspurgte kvindelige skuespillere har oplevet sexchikane fra en chef.

10-11-2017

Hvor mange penge bruger din kommune på kultur?

Undervisning og kultur er en post på alle kommuners budget. Men hvor mange penge bruger din kommune på kultur? Politiken.dk har lavet en oversigt.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.