Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<11121314151617181920>
 
07-12-2016 | artikel nr. 5909
del

Fire egnsteatre udvalgt til evaluering

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har indledt en ny evalueringsrunde af egnsteatrene. Frem til midten af 2019 skal samtlige egnsteatre evalueres. Fire er udvalgt til evaluering i 2017.

Ifølge § 19 i bekendtgørelse om egnsteater kan Projektstøtteudvalget iværksætte evalueringer af egnsteatre. Det har udvalget besluttet at gøre nu. Fire egnsteatre er udvalgt i første omgang.

Af Signe Ravn

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har besluttet at igangsætte evalueringer af egnsteatrene Black Box Theatre, Ishøj Teater, Nørregade Teatret og Opera Hedeland.

Opgaven med at evaluere de fire egnsteatre, hvoraf ingen er medlem af TIO, er lagt i hænderne på ekstern konsulent Lene Bak. Bak udarbejdede, sammen med Nicole M. Langkilde, den sammenfattende statusrapport ”Danske Egnsteatre – Erfaringer på tværs 2008-2016”, der blev offentliggjort i juni måned.

Evalueringsarbejdet med de fire udvalgte egnsteatre begynder i januar 2017 og forventes afsluttet først på efteråret 2017. Det markerer samtidig begyndelsen på en ny runde af evalueringer, idet Slots- og Kulturstyrelsen melder, at de øvrige 29 egnsteatre i Danmark også skal evalueres mellem udgangen af 2017 og medio 2019. Denne opgave sendes i offentligt udbud i begyndelsen af 2017, mens en tidsplan for de andre egnsteatres evalueringer fremlægges i midten af næste år.

Evalueringernes overordnede formål er at udvikle egnsteatrets faglige og kunstneriske niveau, idet udvalget kommer med udviklingsanbefalinger til teatret i halen af evalueringsrapporterne. Men Projektstøtteudvalget for Scenekunst bruger også evalueringerne til at sikre, at egnsteatrene holder et tilstrækkeligt niveau til at retfærdiggøre fortsatte statslige bevillinger. Det betyder også, at udvalget i tilfælde af, at et teater får en meget dårlig evaluering, og man samtidig ikke vurderer, at teatret kan udvikle sig, kan beslutte, at det statslige tilskud og den statslige refusion til kommunen skal ophøre ved udgangen af den gældende aftaleperiode. Ifølge Slots- og Kulturstyrelsen vil ”en sådan afgørelse vil blive meddelt aftaleparterne i forbindelse med afleveringen af den endelige evalueringsrapport”.

24-11-2017

Scenekunsten samlet for at give anbefalinger til PUS

På to dialogmøder i hhv. Aarhus og København den 21. og 22. november gav Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) et overblik over deres arbejde i udvalget og bad om input til anbefalinger til både det næste udvalg samt til kulturministeren i forbindelse med den kommende reform i 2018.

23-11-2017

Forlaget DRAMA er lukket efter betalingsstandsning

DATS’ forlag, butik og webshop, DRAMA, har været nødt til at indføre betalingsstandsning. De vil sandsynligvis senere indgive en konkursbegæring. Bestyrelsen håber, at de engang i fremtiden kan starte et nyt forlag.

23-11-2017

TIO med i initiativ for at skabe bedre arbejdsmiljø på teater og film

TIOs sekretariatsleder, Loa Haislund Larsen, har i dag, torsdag den 23. november, været til møde med 11 organisationer fra hele film- og teaterbranchen. Dansk Skuespillerforbund og Producentforeningen havde inviteret til mødet for at finde ud af, hvordan man sammen kan sikre et godt arbejdsmiljø på teater-, film- og tv-produktioner.

22-11-2017

Navnenyt: Ulla Dengsøe får Merete Hegner Prisen

Merete Hegner Prisen gik i år til den kunstneriske leder af Festival of Wonder, Ulla Dengsøe.

21-11-2017

Teatret som demokratiskaber

I månederne op til kommunalvalget i dag den 21. november har flere teatre landet over sat vælgermøder, forestillinger og festivaler op med udgangspunkt i valg og demokrati.

20-11-2017

Kunst og kultur til debat i kommunalvalget

Dagen op til kommunalvalget har Proscenium samlet en række debatindlæg fra kulturdebattører og kommunalpolitikere: Rasmus Norup (K) vil holde fast i aktiv kulturpolitik, fordi den skaber velfærd og livskvalitet. Maria Frej (SF) insisterer på at tale kulturen op, fordi kunst og kultur er med til at gøre os til stærkere og klogere mennesker, hvilket dermed også gør vores samfund stærkt. Michael Vajhøj (LA) mener, at kunsten er vigtig, fordi den tvinger os til at forholde os til vores samfund og til os selv.

17-11-2017

Bora Bora får støtte fra Statens Kunstfond

Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) under Statens Kunstfond har netop uddelt midler fra puljen for internationale residensværtskaber. Bora Bora, Københavns Internationale Teater og Dansehallerne har fået støtte.

17-11-2017

Skab bedre rammer for kunst i Åben Skole med national forpligtelse

Til et dialogmøde på Christiansborg fremhævede blandt andet TIO’s Åben Skole-udvalg, at samarbejdet med kommunerne er vigtigt for at få implementeret kunsten i skolen – samtidig efterspørges klare nationale rammer.

16-11-2017

Sammenlægning af de kunstneriske uddannelser: Er deres udfordringer egentlig ens?

Søndag Aften sætter spørgsmålstegn ved, om Henrik Sveidahls diagnose af de kunstneriskes uddannelsers udfordringer er korrekt, og om der skal findes én løsning til alle skolerne.

15-11-2017

PS Profil: Teatret Zeppelin

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Teatret Zeppelin.

15-11-2017

Navnenyt: Martin Kragballe Appelquist Rasmussen er ny formand for UNIMA Danmark.

Martin Kragballe Appelquist Rasmussen er ny formand for den danske afdeling af den internationale dukketeaterorganisation UNIMA.

14-11-2017

Navnenyt: Caroline Kirkegaard er ny i TIO

TIOs kommunikationsmedarbejder Signe Ravn er gået på barsel, og Caroline M.B. Kirkegaard er derfor ny kvinde på posten.

13-11-2017

Flere går i teatret

En analyse fra Søndag Aften viser, at der i 2016 var næsten 100.000 flere gæster i teatret i forhold til 2015, og at teatrene fra 2012 til 2016 har oplevet en stigning i gæster på 11 pct.

13-11-2017

Fælles initiativ mod sexchikane

Det er skræmmende tal, som en undersøgelse fra Politiken blandt Dansk Skuespilforbunds kvindelige skuespillere, viser. Her er det kommet frem, at 64 pct. af de adspurgte kvindelige skuespillere har oplevet sexchikane fra en chef.

10-11-2017

Hvor mange penge bruger din kommune på kultur?

Undervisning og kultur er en post på alle kommuners budget. Men hvor mange penge bruger din kommune på kultur? Politiken.dk har lavet en oversigt.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.