Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<11121314151617181920>
 
02-12-2016 | artikel nr. 5916
del

TIO-formand: Vil Mette Bock satse på udvikling af scenekunsten?

Dorthe Skøtt Bébe er formand for TIO og giver i et indlæg den nye kulturminister gode råd til hvor, det vil være vigtigt at lægge kræfterne på scenekunstens område.

Danmark har i denne uge fået en ny kulturminister. TIOs formand Dorthe Skøtt Bébe skitserer de vigtigste opgaver, der venter Mette Bock (LA) indenfor scenekunstens område.

Af Dorthe Skøtt Bébe, formand for Teatrenes Interesseorganisation

Teatrenes Interesseorganisation er en sammenslutning af meget forskellige teatre. Diversiteten er stor. Derfor er behovene og udfordringerne meget forskellige, men fælles for os alle er, at vi på den ene eller anden måde påvirkes af den kulturpolitiske virkelighed. Derfor har det stor betydning for os, hvem der sidder i stolen som kulturminister. I min relativt korte tid som aktiv i Teatrenes Interesseorganisation har vi nu sagt velkommen til den tredje kulturminister.

Og nu melder det store spørgsmål sig så. Hvilke sager vil ministeren føre videre? Hvilke sager lægges tilbage i skabet, sendes retur til afsenderen eller droppes helt? Men også, hvilke nye visioner fører den nye minister med sig? Hvad er hendes mærkesager, og hvordan kommer det til at berøre os?

Fordi kulturministeren spiller en stor rolle for teatrene, håber vi naturligvis altid på at kunne etablere et konstruktivt samarbejde. Ministeren besidder nok magten til at agere, men kvalificerede beslutninger modtages nu engang bedst. Det er således vores håb, at også den nyudnævnte kulturminister Mette Bock vil benytte sig af vores ekspertise i form af konkret, opdateret og praktisk indsigt i og viden om de muligheder og udfordringer, som teaterbranchen står overfor.

Et hurtigt barometertjek af teaterlandskabet siger følgende: På scenekunstens område er billetsalget stabilt. De små teatre tiltrækker i stigende grad publikum. Søndag Aften meldte i januar, at de små teatre i sæson 2014/15 stod for 55 % af teaterpublikummet. Man ved, at når man fra en tidlig alder får mulighed for at opleve kunsten og kulturen, så fortsætter man som kulturbruger i voksenlivet. Derfor er det også glædeligt at se, at antallet af unge teatergængere sammen med de alleryngste af slagsen udgjorde 70 % af billetsalget i sæson 2015/16 hos de godt 100 storkøbenhavnske teatre, hvis billetsalg administreres af Scenit. Her kunne man i samme sæson konstatere, at antallet af trofaste teatergængere, der kommer tilbage i teatermørket mere end en gang, også vokser.

Det viser på alle måder, at interessen for teater er der. Og i visse områder i Danmark er den tilmed stigendemed fremgang i billetsalget til følge. For eksempel har de små storbyteatre på Fyn mere end fordoblet sit tilskuerantal fra sæson 2009/10 til sæson 2014/15.

 

Kulturens dagsorden er en værdidagsorden

I sin tiltrædelsestale placerede kulturministeren sit nye ressortområde kulturen nederst i det politiske hierarki, men hun understregede samtidig, at det naturligvis må bero på, at kulturen netop er det fundament, vores liv hviler på og gror af.

Det glæder os i TIO. For os er det væsentligt, at kulturens dagsorden også er en værdi-dagsorden, der ikke kun handler om kroner og bundlinje, men også fokuserer på, hvad kunsten og kulturen bibringer os i vores liv. For netop det udgangspunkt er det, der må danne grundlaget for på et tidspunkt at tale økonomi. Ikke den anden vej rundt. Dette har ministeren også understreget tidligere, hvor hun har bedt kunsten selv om at løfte blikket fra excel-arkene og holde op med at tale om økonomi.

Værdier er det, der må være grundstenen, når vi taler med ministeren om sikringen af de kunstneriske fag i skoler og daginstitutioner, anerkendelsen af de scenekunstneriske grundkurser på lige fod med de andre forberedende talentudviklingsinitiativer, understøttelse af de kreative fags placering på seminarierne og i kommunernes prioriteringer af de kunstneriske fag, når der tales Åben Skole og samarbejder med de professionelle teatre landet over. De senere års fokus på traditionel læring har i nogen grad trængt kreativiteten længere bagud. Hvis kunsten og kulturen virkelig er vores fundament, og innovation vores fremtid, må det også være en væsentlig faktor i skolen og dermed også hos dem, der har ansvaret for de fremtidige generationers dannelse; pædagoger, lærere, undervisere, studerende.

Undersøgelser viser netop, at de sociale kompetencer, som mange undervisere efterspørger hos de yngste elever, faktisk kan udvikles og styrkes i mødet med teatret. Det levende møde med scenekunsten og det at arbejde med teaterpædagogiske teknikker er med til at skabe nysgerrige, åbne, analytiske og kreative børn, der både er læringsparate, socialt inkluderende og gode til at kommunikere. Derfor ser vi frem til at høre, hvad ministeren mener, når hun siger at det er vigtigt at det nye kulturministerium har et tæt samarbejde med undervisningsministeriet.

Viden som drivkraft for udvikling

Ethvert skift af leder medfører tab af viden og en risiko for, at igangværende projekter aldrig realiseres. Planerne om et Videncenter for Scenekunst har haft stort fokus fra en bred kreds af repræsentanter fra det samlede scenekunstlandskab. Hele to kulturministre har allerede haft berøring med projektet; Marianne Jelved initierede det, og Bertel Haarder kvalificerede forslaget yderligere. Nu er det vores håb, at Mette Bock vil være den kulturminister, der tager ansvar for at få bundet den sidste sløjfe på projektet, så vi i fællesskab kan indfri det store potentiale, som et Videncenter for Scenekunst har for at kvalificere debatten med fakta, generere nye ideer, ruske op i vanetænkning og på den måde udvikle scenekunsten.

Der ligger også stor viden i det nuværende Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der med udgangen af 2017 takker af. Det bliver derfor en vigtig opgave for kulturministeren at udvælge kompetente folk med dyb indsigt i teaterområdet til det nye udvalg, der er sat i verden for blandt andet at være med til at prioritere midlerne og dermed udstikke retningen for udviklingen af scenekunsten de kommende år. At løse den opgave kræver både de mest kompetente udvalgsmedlemmer, men også rigtige og rimelige arbejdsvilkår til optimalt at kunne udfylde rammerne for denne vigtige opgave. Det nuværende udvalg blev i 2014 beskåret, hvilket betyder, at de for eksempel har ganske vanskeligt ved at kunne leve op til lovens krav om tilsyn med landets egnsteatre.

En ny scenekunstlov?

En gruppe af teatre er landet i et økonomisk og lovgivningsmæssigt ingenmandsland. Nemlig projektteatre, der gennem en længere årrække har fået driftsmidler fra Projektstøtteudvalget for Scenekunsts udviklingspulje. Det stigende antal af denne type kunst-enheder har resulteret i et stort pres på udviklingspuljens midler, og den manglende tilstedeværelse af alternativ finansiering har blandt andet ført til lukning af et af landets mest estimerede dansekompagnier, Granhøj Dans. De driftsstøttede scenekunstkompagniers skæbne er med andre ord en strukturel udfordring, som kalder på nye løsninger.  Men udfordringen for de driftsstøttede projektteatre er bare en af flere uhensigtsmæssigheder i den nuværende scenekunstlov. Lov om Scenekunst er præget af en kassestruktur og silotænkning, der begrænser mulighederne for udvikling. Det er derfor vores ønske, at ministeren vil indgå i dialog med os og resten af scenekunstlandskabet om, hvordan vi skaber de bedste strukturer for en samlet scenekunstbranche til glæde for både teatrene, publikum og kunsten. Måske er det i virkeligheden en større reform af Scenekunstloven, der skal til…

Jeg håber, at ministeren vil vælge at indgå i konstruktive dialoger med kunstens aktører, så den fremtidige kulturpolitik også har rod i en kunstnerisk vision, hvor kunst og kultur får lov til at være vores fælles fundament. I TIO er vi i hvert fald klar til at byde ind med vores viden og indsigt.

23-11-2017

Forlaget DRAMA er lukket efter betalingsstandsning

DATS’ forlag, butik og webshop, DRAMA, har været nødt til at indføre betalingsstandsning. De vil sandsynligvis senere indgive en konkursbegæring. Bestyrelsen håber, at de engang i fremtiden kan starte et nyt forlag.

22-11-2017

Navnenyt: Ulla Dengsøe får Merete Hegner Prisen

Merete Hegner Prisen gik i år til den kunstneriske leder af Festival of Wonder, Ulla Dengsøe.

21-11-2017

Teatret som demokratiskaber

I månederne op til kommunalvalget i dag den 21. november har flere teatre landet over sat vælgermøder, forestillinger og festivaler op med udgangspunkt i valg og demokrati.

20-11-2017

Kunst og kultur til debat i kommunalvalget

Dagen op til kommunalvalget har Proscenium samlet en række debatindlæg fra kulturdebattører og kommunalpolitikere: Rasmus Norup (K) vil holde fast i aktiv kulturpolitik, fordi den skaber velfærd og livskvalitet. Maria Frej (SF) insisterer på at tale kulturen op, fordi kunst og kultur er med til at gøre os til stærkere og klogere mennesker, hvilket dermed også gør vores samfund stærkt. Michael Vajhøj (LA) mener, at kunsten er vigtig, fordi den tvinger os til at forholde os til vores samfund og til os selv.

17-11-2017

Bora Bora får støtte fra Statens Kunstfond

Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) under Statens Kunstfond har netop uddelt midler fra puljen for internationale residensværtskaber. Bora Bora, Københavns Internationale Teater og Dansehallerne har fået støtte.

17-11-2017

Skab bedre rammer for kunst i Åben Skole med national forpligtelse

Til et dialogmøde på Christiansborg fremhævede blandt andet TIO’s Åben Skole-udvalg, at samarbejdet med kommunerne er vigtigt for at få implementeret kunsten i skolen – samtidig efterspørges klare nationale rammer.

16-11-2017

Sammenlægning af de kunstneriske uddannelser: Er deres udfordringer egentlig ens?

Søndag Aften sætter spørgsmålstegn ved, om Henrik Sveidahls diagnose af de kunstneriskes uddannelsers udfordringer er korrekt, og om der skal findes én løsning til alle skolerne.

15-11-2017

PS Profil: Teatret Zeppelin

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Teatret Zeppelin.

15-11-2017

Navnenyt: Martin Kragballe Appelquist Rasmussen er ny formand for UNIMA Danmark.

Martin Kragballe Appelquist Rasmussen er ny formand for den danske afdeling af den internationale dukketeaterorganisation UNIMA.

14-11-2017

Navnenyt: Caroline Kirkegaard er ny i TIO

TIOs kommunikationsmedarbejder Signe Ravn er gået på barsel, og Caroline M.B. Kirkegaard er derfor ny kvinde på posten.

13-11-2017

Flere går i teatret

En analyse fra Søndag Aften viser, at der i 2016 var næsten 100.000 flere gæster i teatret i forhold til 2015, og at teatrene fra 2012 til 2016 har oplevet en stigning i gæster på 11 pct.

13-11-2017

Fælles initiativ mod sexchikane

Det er skræmmende tal, som en undersøgelse fra Politiken blandt Dansk Skuespilforbunds kvindelige skuespillere, viser. Her er det kommet frem, at 64 pct. af de adspurgte kvindelige skuespillere har oplevet sexchikane fra en chef.

10-11-2017

Hvor mange penge bruger din kommune på kultur?

Undervisning og kultur er en post på alle kommuners budget. Men hvor mange penge bruger din kommune på kultur? Politiken.dk har lavet en oversigt.

09-11-2017

Bock: Sveidahls analyser skal diskuteres åbent

Mette Bock lovede i forrige uge, at der ikke bliver nogen tvangsfusion af de kunstneriske uddannelser, men hun understreger, at Sveidahl-rapportens analyser fortjener at blive diskuteret.

09-11-2017

GrowOP! Festival: Danmarks første operafestival for børn

Fra lørdag den 11. til søndag den 26. november får børn mulighed for at opleve opera målrettet netop dem, når GrowOP! Festival sted i Aarhus, Herning, Samsø, Ikast, Struer og Holstebro.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.