Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<11121314151617181920>
 
02-12-2016 | artikel nr. 5916
del

TIO-formand: Vil Mette Bock satse på udvikling af scenekunsten?

Dorthe Skøtt Bébe er formand for TIO og giver i et indlæg den nye kulturminister gode råd til hvor, det vil være vigtigt at lægge kræfterne på scenekunstens område.

Danmark har i denne uge fået en ny kulturminister. TIOs formand Dorthe Skøtt Bébe skitserer de vigtigste opgaver, der venter Mette Bock (LA) indenfor scenekunstens område.

Af Dorthe Skøtt Bébe, formand for Teatrenes Interesseorganisation

Teatrenes Interesseorganisation er en sammenslutning af meget forskellige teatre. Diversiteten er stor. Derfor er behovene og udfordringerne meget forskellige, men fælles for os alle er, at vi på den ene eller anden måde påvirkes af den kulturpolitiske virkelighed. Derfor har det stor betydning for os, hvem der sidder i stolen som kulturminister. I min relativt korte tid som aktiv i Teatrenes Interesseorganisation har vi nu sagt velkommen til den tredje kulturminister.

Og nu melder det store spørgsmål sig så. Hvilke sager vil ministeren føre videre? Hvilke sager lægges tilbage i skabet, sendes retur til afsenderen eller droppes helt? Men også, hvilke nye visioner fører den nye minister med sig? Hvad er hendes mærkesager, og hvordan kommer det til at berøre os?

Fordi kulturministeren spiller en stor rolle for teatrene, håber vi naturligvis altid på at kunne etablere et konstruktivt samarbejde. Ministeren besidder nok magten til at agere, men kvalificerede beslutninger modtages nu engang bedst. Det er således vores håb, at også den nyudnævnte kulturminister Mette Bock vil benytte sig af vores ekspertise i form af konkret, opdateret og praktisk indsigt i og viden om de muligheder og udfordringer, som teaterbranchen står overfor.

Et hurtigt barometertjek af teaterlandskabet siger følgende: På scenekunstens område er billetsalget stabilt. De små teatre tiltrækker i stigende grad publikum. Søndag Aften meldte i januar, at de små teatre i sæson 2014/15 stod for 55 % af teaterpublikummet. Man ved, at når man fra en tidlig alder får mulighed for at opleve kunsten og kulturen, så fortsætter man som kulturbruger i voksenlivet. Derfor er det også glædeligt at se, at antallet af unge teatergængere sammen med de alleryngste af slagsen udgjorde 70 % af billetsalget i sæson 2015/16 hos de godt 100 storkøbenhavnske teatre, hvis billetsalg administreres af Scenit. Her kunne man i samme sæson konstatere, at antallet af trofaste teatergængere, der kommer tilbage i teatermørket mere end en gang, også vokser.

Det viser på alle måder, at interessen for teater er der. Og i visse områder i Danmark er den tilmed stigendemed fremgang i billetsalget til følge. For eksempel har de små storbyteatre på Fyn mere end fordoblet sit tilskuerantal fra sæson 2009/10 til sæson 2014/15.

 

Kulturens dagsorden er en værdidagsorden

I sin tiltrædelsestale placerede kulturministeren sit nye ressortområde kulturen nederst i det politiske hierarki, men hun understregede samtidig, at det naturligvis må bero på, at kulturen netop er det fundament, vores liv hviler på og gror af.

Det glæder os i TIO. For os er det væsentligt, at kulturens dagsorden også er en værdi-dagsorden, der ikke kun handler om kroner og bundlinje, men også fokuserer på, hvad kunsten og kulturen bibringer os i vores liv. For netop det udgangspunkt er det, der må danne grundlaget for på et tidspunkt at tale økonomi. Ikke den anden vej rundt. Dette har ministeren også understreget tidligere, hvor hun har bedt kunsten selv om at løfte blikket fra excel-arkene og holde op med at tale om økonomi.

Værdier er det, der må være grundstenen, når vi taler med ministeren om sikringen af de kunstneriske fag i skoler og daginstitutioner, anerkendelsen af de scenekunstneriske grundkurser på lige fod med de andre forberedende talentudviklingsinitiativer, understøttelse af de kreative fags placering på seminarierne og i kommunernes prioriteringer af de kunstneriske fag, når der tales Åben Skole og samarbejder med de professionelle teatre landet over. De senere års fokus på traditionel læring har i nogen grad trængt kreativiteten længere bagud. Hvis kunsten og kulturen virkelig er vores fundament, og innovation vores fremtid, må det også være en væsentlig faktor i skolen og dermed også hos dem, der har ansvaret for de fremtidige generationers dannelse; pædagoger, lærere, undervisere, studerende.

Undersøgelser viser netop, at de sociale kompetencer, som mange undervisere efterspørger hos de yngste elever, faktisk kan udvikles og styrkes i mødet med teatret. Det levende møde med scenekunsten og det at arbejde med teaterpædagogiske teknikker er med til at skabe nysgerrige, åbne, analytiske og kreative børn, der både er læringsparate, socialt inkluderende og gode til at kommunikere. Derfor ser vi frem til at høre, hvad ministeren mener, når hun siger at det er vigtigt at det nye kulturministerium har et tæt samarbejde med undervisningsministeriet.

Viden som drivkraft for udvikling

Ethvert skift af leder medfører tab af viden og en risiko for, at igangværende projekter aldrig realiseres. Planerne om et Videncenter for Scenekunst har haft stort fokus fra en bred kreds af repræsentanter fra det samlede scenekunstlandskab. Hele to kulturministre har allerede haft berøring med projektet; Marianne Jelved initierede det, og Bertel Haarder kvalificerede forslaget yderligere. Nu er det vores håb, at Mette Bock vil være den kulturminister, der tager ansvar for at få bundet den sidste sløjfe på projektet, så vi i fællesskab kan indfri det store potentiale, som et Videncenter for Scenekunst har for at kvalificere debatten med fakta, generere nye ideer, ruske op i vanetænkning og på den måde udvikle scenekunsten.

Der ligger også stor viden i det nuværende Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der med udgangen af 2017 takker af. Det bliver derfor en vigtig opgave for kulturministeren at udvælge kompetente folk med dyb indsigt i teaterområdet til det nye udvalg, der er sat i verden for blandt andet at være med til at prioritere midlerne og dermed udstikke retningen for udviklingen af scenekunsten de kommende år. At løse den opgave kræver både de mest kompetente udvalgsmedlemmer, men også rigtige og rimelige arbejdsvilkår til optimalt at kunne udfylde rammerne for denne vigtige opgave. Det nuværende udvalg blev i 2014 beskåret, hvilket betyder, at de for eksempel har ganske vanskeligt ved at kunne leve op til lovens krav om tilsyn med landets egnsteatre.

En ny scenekunstlov?

En gruppe af teatre er landet i et økonomisk og lovgivningsmæssigt ingenmandsland. Nemlig projektteatre, der gennem en længere årrække har fået driftsmidler fra Projektstøtteudvalget for Scenekunsts udviklingspulje. Det stigende antal af denne type kunst-enheder har resulteret i et stort pres på udviklingspuljens midler, og den manglende tilstedeværelse af alternativ finansiering har blandt andet ført til lukning af et af landets mest estimerede dansekompagnier, Granhøj Dans. De driftsstøttede scenekunstkompagniers skæbne er med andre ord en strukturel udfordring, som kalder på nye løsninger.  Men udfordringen for de driftsstøttede projektteatre er bare en af flere uhensigtsmæssigheder i den nuværende scenekunstlov. Lov om Scenekunst er præget af en kassestruktur og silotænkning, der begrænser mulighederne for udvikling. Det er derfor vores ønske, at ministeren vil indgå i dialog med os og resten af scenekunstlandskabet om, hvordan vi skaber de bedste strukturer for en samlet scenekunstbranche til glæde for både teatrene, publikum og kunsten. Måske er det i virkeligheden en større reform af Scenekunstloven, der skal til…

Jeg håber, at ministeren vil vælge at indgå i konstruktive dialoger med kunstens aktører, så den fremtidige kulturpolitik også har rod i en kunstnerisk vision, hvor kunst og kultur får lov til at være vores fælles fundament. I TIO er vi i hvert fald klar til at byde ind med vores viden og indsigt.

15-02-2018

En fælles stemme til Kulturmødet på Mors 2018

Vi gentager succesen fra sidste år og deltager til Kulturmødet på Mors 23-25. august 2018 med nye cases, der kan sætte gang i kulturdebatten.

13-02-2018

Forsker følger huskunstnerprojektet ”Fortællinger i lokalsamfundet”

I et forskningsprojekt, hvor Statens Kunstfonds Huskunstnerordning blev undersøgt, var seks caseprojekter udvalgt til at blive fulgt tæt af forskergruppen. En af de cases, som blev undersøgt, var Jesper la Cour og Det Fortællende Teaters samarbejde med Hem Skole i Skive.

12-02-2018

Danskerne er de største kulturforbrugere i EU

En ny opgørelse fra Eurostat viser, at hele 85,3 pct. af danskerne i løbet af et år deltager i en kulturel aktivitet. I gennemsnit deltager 63,7 pct. af europæerne i kulturelle aktiviteter.

09-02-2018

Island Connect residency går til Teater Bæst og Clownidoscopio Teatre

BIRCA og C.IN.E. har besluttet, hvem der får gratis recidency på Bornholm og Mallorca. Clownidoscopio Teatre, som kommer fra Ibiza, har allerede kontakt med Danmark, da deres stykke skal instrueres af Gitta Malling, teaterleder på Limfjordsteatret.

08-02-2018

Dansk Kunstnerråd om Åben Skole: Integrer kunst i skolen gennem fagligt samarbejde

I en ny rapport peger Dansk Kunstnerråd på, at de kunstneriske og kulturelle indslag i Åben Skole ofte blot bliver et underholdende indslag med kunstnere som ”dagens gæst”. I stedet for disse kortere besøg bør kunstnere og lærere indgå et samarbejde, forberede undervisningen sammen og derigennem drage fordel af hinandens fagligheder.

07-02-2018

PS Profil: Cantabile 2

I en serie skiftes TIO’s medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Cantabile 2.

06-02-2018

Stormøde: Teater- og filmbranchen viser vejen for andre brancher

Fredag den 2. februar løb et stormøde af stablen om psykisk arbejdsmiljø, sexkrænkelser og magt i film- og teaterbranchen. På mødet debatterede de ca. 180 deltagere livligt om bl.a. gråzoner og etiske retningslinjer. 
05-02-2018

Navnenyt: Maria Westh Hage er ny producent på Cantabile 2

Cantabile 2, egnsteater i Vordingborg, har ansat en producent med solid erfaring i ledelse, udvikling og samarbejde. Maria Westh Hage bor i Vordingborg, hvor hun i mange år har arbejdet inden for uddannelsesverdenen med skoleledelse, udvikling og samarbejder på tværs af organisationer, kommune og erhvervsliv.

02-02-2018

Fælles kultur med plads til forskellighed i kulturhus med 61 aktører

I forbindelse med Carte Blanches bidrag ”KUNSTEN AT LYTTE” til Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 lavede teatret et POP-OP-KULTURHUS i Viborg. I de 25 dage, kulturhuset var åbent, var der i alt 71 arrangementer med 61 forskellige aktører. Proscenium har talt med Carte Blanche, som giver deres anbefalinger til, hvordan man får et samarbejde med så mange parter til at lykkes.

01-02-2018

Årets Teateroplevelser 2017

CPHCulture har netop offentliggjort vinderne af Årets Teateroplevelser 2017:

31-01-2018

PS Profil: TEATRET

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer TEATRET.

30-01-2018

Navnenyt: Thorkild Andreasen udnævnt til Kunstrådet i Aarhus

Thorkild Andreasen, administrativ leder af Carte Blanche og medlem af TIOs bestyrelse, er ét af de seks nye medlemmer i Kunstrådet i Aarhus Kommune.

30-01-2018

Eksterne evaluatorer til egnsteaterevalueringen på plads

Det er nu faldet på plads, at de eksterne evaluatorer, som skal evaluere 13 egnsteatre, bliver Niels Andersen, Rasmus Adrian, Steen Nørgaard samt Pernille Plantener og Rikke Juellund. Evalueringen sættes i gang i februar 2018 og forventes afsluttet senest september 2019.

26-01-2018

Politisk opbakning til film- og teaterbranchens arbejde for et bedre arbejdsmiljø

TIO og syv andre organisationer fra teater- og filmbranchen var til møde med ligestillingsminister Karen Ellemann og kulturminister Mette Bock for at tale om branchens tiltag mod krænkelser og chikane.

25-01-2018

Debatarrangement om censur og selvcensur

Som optakt til Kulturmødet 2018 afholder Aalborg Universitet, Kulturmødet og Aalborg Teater et debatarrangement på Aalborg Teater om censur og selvcensur i kunst og videnskab. Tore Müller, Limfjordsteatrets administrator og medlem af TIOs overenskomstudvalg, er den ene af i alt fem panelister, som bl.a. skal diskutere, om vi stadig kan sige hvad som helst fra en scene.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.