Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<11121314151617181920>
 
17-02-2017 | artikel nr. 6028
del

Teatercentrum offentliggør strategi for 2017-20

Teatercentrums nye strategi sætter fokus på, at børn og unge også fremover skal møde scenekunsten i deres hverdag. Foto: Teatercentrum

Præcis hvor mange steder, at Teatercentrum er involveret i at udbrede kendskabet til scenekunst for børn i Danmark, får man et godt indblik i, hvis man kigger i kompetencecentrets nye strategi, som for nylig er blevet offentliggjort.

Af Signe Ravn

Efter at Teatercentrum for nogle år siden gennemførte en undersøgelse blandt sine interessenter, hvor man blandt andet spurgte om, hvilke indsatsområder Teatercentrum burde koncentrere sig om, har bestyrelsen siden arbejdet med at konkretisere ideerne og gøre dem operationelle. Og under titlen ”Strategi Teatercentrum 2017-2020 – Mål, indsatser & succeskriterier” udfolder Teatercentrum nu over 50 sider sin nye strategi, som fokuserer på fem overordnede punkter.

  • Formidling af forestillinger
  • Katalysator for at børn og unge møder scenekunst
  • Betydningen af børn og unges møde med scenekunst for børn og unges trivsel, læring og udvikling
  • Kommunernes udarbejdelse af handlingsplaner for kunst og børn
  • Udvikling af koncepter for før- og efter-aktiviteter for børn og unge ifm. scenekunst

Herunder er der en række underpunkter, der handler om alt fra den klassiske sæsonkatalog, Aprilfestivalen, og Teatercentrums formidlingskoncepter KulturCrew og Kulturpakker, handleplaner i forhold til at få scenekunst til børn på den kommunalpolitiske dagsorden og Teatercentrum som en form for skoletjeneste. Målene for indsatsen er blandt andet øget salg af børne- og ungeforestillinger, øget bevidsthed om og kendskab til området samt øgede kommunale bevillinger.

Danmarks 50 år lange tradition for, at børn og unge skal opleve scenekunst på skoler, institutioner og biblioteker, er under pres, og det er en af grundene til, at Teatercentrum nu sætter øget fokus på scenekunstens rolle i dannelsen af det hele menneske i samfundet.

”I de senere år med stigende instrumentalisering af læringsmål og målstyring af undervisningen, er det dog blevet tydeligt, at tilbuddene om kunstneriske oplevelser til børn og unge gennem de offentlige institutioner er under pres og det kræver nytænkning fortsat at give et ungt publikum mulighed for at møde scenekunst, både som oplevelse og som dannelse,” skriver Teatercentrum således i strategiens indledning.

Hvad er grunden til, at Teatercentrum kommer med en strategi nu?

"Igennem de sidste ti år har Teatercentrum haft et stærkt fokus på mulighederne for at få teater ud i hele landet, for at opfylde vores vision om at alle børn og unge skal møde kunst, uanset geografiske, sociale, økonomiske og etniske forhold. Det er blevet klart for os, at for at sikre dette, skal vi arbejde meget målrettet med hvordan scenekunstens placering er i skoler og daginstitutioner. Særligt efter implementeringen af den nye skolereform, er der åbnet muligheder for at scenekunsten kan spille en større rolle i læringen, både som dannelse, men også som kunstnerisk kompetence. Det vil vi gerne gå målrettet efter," fortæller Henrik Køhler til Proscenium og fortsætter:

"Derudover er det vigtigt for os at synliggøre de aktiviteter vi allerede har og vil få i fremtiden. Rigtig mange er af den opfattelse, at vi "bare" er en festivalarrangør. Festivalen er meget vigtig, både for os og for teatrene, men vi er altså også sat i verden for at sikre, at der er en platform for scenekunsten hele året rundt."

Hvad forventer du, at Teatercentrum får ud af strategien?

"Strategien har to funktioner: Den er et arbejdsredskab indadtil i Teatercentrum, der de næste fire år skal hjælpe os med at prioritere vores ressourcer. Vi har udarbejdet en handlingsplan, som er vores arbejdsredskab. En anden vigtig funktion for strategien er at virke som værktøj i forbindelse med rejsning af midler til aktiviteterne. Hvis vi skal gennemføre de mål, vi har sat os, har vi brug for midler, som skal søges blandt andet hos fonde. Og så håber jeg, at strategien vil hjælpe med at synliggøre det store arbejde, som Teatercentrum udfører for at sikre børn og unges møde med kunst."

Hvad glæder du dig særligt til at arbejde med fra strategien og hvorfor?

"Noget af det, vi er særligt optaget af, er at skabe et større engagement og en større involvering blandt dem, det hele handler om, børn og unge, og vi tror på, at gennem dette arbejde vil mange af strategiens mål være indenfor rækkevidde. Denne proces finder jeg meget vigtig, og det er noget af det, jeg glæder mig mest til."

"Teatrene er jo en af vores største interessenter, og det er meget vigtigt for os, at det arbejde vi laver, sker i tæt samarbejde med disse. Det er jo teatrene, der leverer den "vare", som vi er ude og skabe afsætning for, og derfor kan intet i vores strategi lykkes uden en tæt forbindelse med alle producenter af scenekunst for børn og unge," understreger Henrik Køhler overfor Proscenium.dk.

Opdateret med kommentarer fra Henrik Køhler mandag den 20. februar kl. 10.20.

Læs hele Teatercentrums strategi

22-01-2018

Få indblik i partnerskaber mellem dagtilbud og kunstinstitutioner

På en børnekulturkonference, som Slots- og Kulturstyrelsen afholder den 21. marts i Aarhus, er der mulighed for at få indblik i og dele viden om partnerskaber mellem dagtilbud og kunst- og kulturinstitutioner.

19-01-2018

Kritikerforeninger samles for at sikre anmelderiets overlevelse

Berlingske kunne i sidste uge fortælle om den nystiftede paraplyorganisation Forenede Kritikere, der vil arbejde for at fremme forholdene for anmelderiet og kunstkritikken.

18-01-2018

Seminar fokuserede på strategisk forretningsudvikling i teaterbranchen

Med Christian Have som tovholder holdt Scenit og BilletBillet strategiseminar om forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen den 11. januar.

17-01-2018

PS Profil: teater2tusind

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer teater2tusind.

16-01-2018

Søndag Aften om nye regionale fonde: Man kunne have tænkt i samarbejdsmuligheder

Søndag Aften har kigget lidt nærmere på, hvordan midlerne til kunsten og kulturen fordeler sig på finansloven 2018. Derudover peger Søndag Aften på, at de nye regionale fonde risikerer at møde modgang.

15-01-2018

ZeBUs lokaler under ombygning

I starten af januar går tredje fase af ombygningen af Musiktorvet på Amager i gang. I den forbindelse skal ZeBU og Amager Bios foyer rives ned og bygges om. ZeBU har i ombygningsperioden fundet alternative spillersteder på Amager.

11-01-2018

Over 900 har underskrevet ”Manifest for den danske film- og scenekunstbranche”

Der er nu mere end 900 kvinder og mænd, som har underskrevet det manifest, der blev skrevet i kølvandet på #MeToo-kampagnen samt en reading på Edison. Underskriftsindsamlingen lukker i slutningen af januar.

10-01-2018

PS Profil: ZeBU

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer ZeBU’s to kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden.

10-01-2018

Lovforslag vedtaget: Teatrene fritages for selskabsskat

Sidste år fremsatte skatteministeren et lovforslag om at fritage teatre for selskabsskat. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2018.

09-01-2018

Når egnsteatre skaber liv og tiltrækker nye beboere

Iscene har i løbet af 2017 været rundt og besøge en række egnsteatre, heriblandt Bornholms Teater, Fredericia Teater og Limfjordsteatret for at se nærmere på, hvad et egnsteater betyder for en kommune.

08-01-2018

Sophie Zinckernagel vinder Dramatisk Debut 2018

Den 7. januar blev Sophie Zinckernagel kåret som vinder af Dramatisk Debut 2018, dansk teaters store dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere. Hun vandt for sit manuskript ”John Lennon er død”, som nu bliver sat op på Teater V i efteråret 2018.

08-01-2018

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

05-01-2018

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

04-01-2018

Billetstatistik lover godt for sæson 2017/2018

Nye tal på billetsalget fra 25. april til 31. december 2017 viser lovende fremgang for denne sæson – niveauet er nemlig højere end sidste år på samme tid.

03-01-2018

Workshops om Holberg og dramatik for 400 skoleelever i hele landet

Det Kongelige Teater afholder aktiviteter og workshops for skoleelever i forbindelse med, at Holbergs komedie Maskerade tager på turné i januar.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.