Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<11121314151617181920>
 
22-02-2017 | artikel nr. 6052
del

TIO: Lige løn for lige arbejde

TIOs formand Dorthe Skøtt Bébe skriver et indlæg som reaktion på Dansk Skuespillerforbunds udmelding om store lønforskelle mellem kønnene blandt skuespillere.

TIOs formand Dorthe Skøtt Bébe reagerer på Dansk Skuespillerforbunds undersøgelse om lønforskelle mellem mandlige og kvindelige skuespillere, som både Politiken og DR.dk omtalte den 17. februar 2017.

Af Dorthe Skøtt Bébe, formand for Teatrenes Interesseorganisation

Ovenpå Dansk Skuespillerforbunds undersøgelse, der viser store forskelle på størrelsen af mandlige og kvindelige skuespilleres årsindkomst, finder vi det, som arbejdsgiverorganisation for de små og mellemstore teatre, vigtigt at understrege, at Teatrenes Interesseorganisation mener, at der skal være lige løn for lige arbejde. Ligelønsloven er også meget klar på det punkt. Der må ikke finde lønmæssig forskelsbehandling sted på grund af køn.

Læs DR.dk's artikel: "Kvindelige skuespillere kræver ligeløn: Grotesk forskel"

Undersøgelsen, som Dansk Skuespillerforbund har lavet, henviser til en forskel på 41 % i årlig indkomst i de mandlige skuespilleres favør. Det lyder, og er, voldsomt, men undersøgelsen viser en forskel i den gennemsnitlige årsindkomst, der er akkumuleret af alle de typer opgaver, som den givne skuespiller har løst i årets løb. Forskelle mellem radio-, tv-, film- og teateropgaver og øvrige aktiviteter fremgår ikke, og det fremgår dermed heller ikke, om kvindelige skuespillere i teaterbranchen får en lavere løn end mænd for arbejdet på den samme forestilling.

Læs Politikens artikel: "Kvindelige skuespillere underbetales"

Forskelle i udbuddet af mande- og kvinderoller kan forklare noget af lønforskellen. For eksempel er der ifølge Det Danske Filminstitut en overvægt i antallet af manderoller i dansk film. Mændene får flere filmjobs end deres kvindelige kolleger, simpelthen fordi, udbuddet af manderoller er større. Teaterbranchen har ikke en lignende optælling, og undersøgelsen viser ikke, hvorvidt der eventuelt er færre kvindelige roller at få på teaterområdet, om der er flere kvindelige skuespillere til at besætte de roller, der er, eller hvordan lønkronerne fordeler sig mellem mænd og kvinder.

I vores optik er det arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at der både er en fornuftig kønsbalance i gruppen af medarbejdere og lige løn ved samme arbejde. Der kan selvfølgelig være grunde til at differentiere i lønnen, for eksempel anciennitet, efterspørgsel og rollens størrelse.

Ingen af vores medlemmer, teatrene, skelner mellem mænd og kvinder som henholdsvis første og andenrangs-arbejdskraft. Mange teatre, der har rod i de gamle gruppeteatre, har traditionelt haft ligeløn, og mange andre teatre har det i dag. Mungo Park i Allerød og Teater V i Valby er blot nogle af de teatre, der i årevis har arbejdet med ligeløn for skuespillerne. Kulturbranchen har en udfordring, hvis gennemsnitslønnen for en kvindelig skuespiller er så meget lavere end hendes mandlige kollegas. Dette og undersøgelsens andre faktorer taler vi gerne med Dansk Skuespillerforbund om.

Ligestilling og mangfoldighed er et tema på Scenekunstens Årsmøde i juni, som TIO er medarrangør af, så vi er bestemt åbne for en dialog om, hvordan man konkret kan sætte ind for at skabe mere ligestilling – også i teaterbranchen.

22-01-2018

Få indblik i partnerskaber mellem dagtilbud og kunstinstitutioner

På en børnekulturkonference, som Slots- og Kulturstyrelsen afholder den 21. marts i Aarhus, er der mulighed for at få indblik i og dele viden om partnerskaber mellem dagtilbud og kunst- og kulturinstitutioner.

19-01-2018

Kritikerforeninger samles for at sikre anmelderiets overlevelse

Berlingske kunne i sidste uge fortælle om den nystiftede paraplyorganisation Forenede Kritikere, der vil arbejde for at fremme forholdene for anmelderiet og kunstkritikken.

18-01-2018

Seminar fokuserede på strategisk forretningsudvikling i teaterbranchen

Med Christian Have som tovholder holdt Scenit og BilletBillet strategiseminar om forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen den 11. januar.

17-01-2018

PS Profil: teater2tusind

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer teater2tusind.

16-01-2018

Søndag Aften om nye regionale fonde: Man kunne have tænkt i samarbejdsmuligheder

Søndag Aften har kigget lidt nærmere på, hvordan midlerne til kunsten og kulturen fordeler sig på finansloven 2018. Derudover peger Søndag Aften på, at de nye regionale fonde risikerer at møde modgang.

15-01-2018

ZeBUs lokaler under ombygning

I starten af januar går tredje fase af ombygningen af Musiktorvet på Amager i gang. I den forbindelse skal ZeBU og Amager Bios foyer rives ned og bygges om. ZeBU har i ombygningsperioden fundet alternative spillersteder på Amager.

11-01-2018

Over 900 har underskrevet ”Manifest for den danske film- og scenekunstbranche”

Der er nu mere end 900 kvinder og mænd, som har underskrevet det manifest, der blev skrevet i kølvandet på #MeToo-kampagnen samt en reading på Edison. Underskriftsindsamlingen lukker i slutningen af januar.

10-01-2018

PS Profil: ZeBU

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer ZeBU’s to kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden.

10-01-2018

Lovforslag vedtaget: Teatrene fritages for selskabsskat

Sidste år fremsatte skatteministeren et lovforslag om at fritage teatre for selskabsskat. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2018.

09-01-2018

Når egnsteatre skaber liv og tiltrækker nye beboere

Iscene har i løbet af 2017 været rundt og besøge en række egnsteatre, heriblandt Bornholms Teater, Fredericia Teater og Limfjordsteatret for at se nærmere på, hvad et egnsteater betyder for en kommune.

08-01-2018

Sophie Zinckernagel vinder Dramatisk Debut 2018

Den 7. januar blev Sophie Zinckernagel kåret som vinder af Dramatisk Debut 2018, dansk teaters store dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere. Hun vandt for sit manuskript ”John Lennon er død”, som nu bliver sat op på Teater V i efteråret 2018.

08-01-2018

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

05-01-2018

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

04-01-2018

Billetstatistik lover godt for sæson 2017/2018

Nye tal på billetsalget fra 25. april til 31. december 2017 viser lovende fremgang for denne sæson – niveauet er nemlig højere end sidste år på samme tid.

03-01-2018

Workshops om Holberg og dramatik for 400 skoleelever i hele landet

Det Kongelige Teater afholder aktiviteter og workshops for skoleelever i forbindelse med, at Holbergs komedie Maskerade tager på turné i januar.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.