Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12131415161718192021>
 
24-11-2016 | artikel nr. 5894
del

Haarder afventer nye input fra dialogkredsen

Kulturminister Bertel Haarder vil i samarbejde med dialogkreds og embedsmænd finde en løsning på Videncenter-problematikken, så et center i sidste ende kan komme publikum til gavn.

Selvom kulturminister Bertel Haarder i september afviste dialogkredsens bud på en løsning omkring et Videncenter for Scenekunst, har partnerne genoptaget dialogen, og kulturministeren gjorde det i et åbent samråd klart, at Videncentret meget vel kan blive en realitet trods bump på vejen.

Af Signe Ravn

Den 9. november 2016 indkaldte Folketingets Kulturudvalg til åbent samråd om det planlagte Videnscenter for Scenekunst Det var kulturordfører Mogens Jensen (S), der stillede følgende spørgsmål: ”Vil ministeren redegøre for ministerens holdning til det længe planlagte og budgetterede videnscenter for scenekunst, herunder et samarbejde mellem videnscenteret og den nyligt etablerede udviklingsplatform for scenekunst?” med henvisning til artiklen ”Haarder: Videnscenter er stadig en del af overvejelserne”, der blev bragt i Berlingske den 1. oktober 2016. Kulturudvalget bad i samme forbindelse ministeren redegøre for samarbejdet mellem videnscenteret og den nyligt etablerede Udviklingsplatform for scenekunst.

Efter arbejdet med dialogkredsen traf daværende kulturminister Marianne Jelved en beslutning om at etablere et videncenter for scenekunst i Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, og der blev afsat 8,5 mio. kroner til centret. Det sidste papirarbejde nåede dog ikke at komme på plads, før folketingsvalget, og dermed blev det op til Bertel Haarder at træffe beslutning om, hvorvidt der skulle etableres et videncenter eller ej.

”Gennem min tid som minister har jeg oprettet flere videnscentre. Og jeg taler derfor af erfaring, når jeg siger, at mange ofte gerne vil have dem – men at de nok ikke altid er den bedste løsning,” sagde Bertel Haarder i sit svar på Mogens Jensens samrådsspørgsmål og fortsatte:

”Et videnscenter koster jo en del i administration, og det kan være svært at sætte fingeren på, hvilken forskel de egentlig gør. Dermed ikke sagt, at det ikke alligevel kan vise sig at være det rigtige at gøre på scenekunstområdet. Men vi skal være meget bevidste om, hvad vi vil have ud af det. Jeg lægger stor vægt på at få vidensudveksling, der konkret vil sikre bedre teater og et større publikum i teatrene.”

I forløbet har Bertel Haarder foretrukket, at et videncenter blev placeret på Aarhus Universitet, mens dialogkredsen, der repræsenterer et bredt udsnit af teaterbranchen herhjemme afviste den model med henvisning til, at centret netop ikke skulle være akademisk funderet, men i stedet være praksisnært. I september afviste Bertel Haarder dialogkredsens oplæg til, hvordan videncentret kunne fungere sideløbende med Udviklingsplatformen.

Læs Proscenium.dk's artikel: "Kulturministeren har ikke sluppet Videncentret helt"

Men siden er dialogen genoptaget med en møde mellem minister og dialogkreds den 31. oktober.

”Status er nu, at jeg afventer nye input fra dialogkredsen, ligesom Kulturministeriets embedsmænd er i gang med at overveje, hvordan der kan skabes en holdbar konstruktion, hvor teatrene får mest muligt for pengene. Jeg er enig i, at det er relevant at se på, om vidensdelingsopgaven kan løses i en eller anden form for tilknytning til platformen. Udviklingsplatformen er en tværgående enhed med fokus på udvikling af scenekunsten, på rådgivning og internationalisering. Udviklingsplatformen har dog alene en opgave i forhold til de projektstøttede teatre og de mindre etablerede teatre. Videnscentret skal også have fokus på de store teatre,” understreger Bertel Haarder i sit svar til Mogens Jensen og det øvrige Kulturudvalg.

Læs Proscenium.dk's artikel: "Alternativ anvendelse af Videncentret-midler er endnu ikke besluttet"

”Det er min intention at få afklaret i løbet af de næste par måneder, hvordan vi kan lave en god model – og vi skal huske, at det i sidste ende handler om, hvordan vi kan få skabt endnu bedre teater og få flere borgere til at gå i teatret,” slutter kulturminister Bertel Haarder sit samrådssvar.

Læs kulturministerens besvarelse af samrådsspørgsmålet

19-01-2018

Kritikerforeninger samles for at sikre anmelderiets overlevelse

Berlingske kunne i sidste uge fortælle om den nystiftede paraplyorganisation Forenede Kritikere, der vil arbejde for at fremme forholdene for anmelderiet og kunstkritikken.

18-01-2018

Seminar fokuserede på strategisk forretningsudvikling i teaterbranchen

Med Christian Have som tovholder holdt Scenit og BilletBillet strategiseminar om forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen den 11. januar.

17-01-2018

PS Profil: teater2tusind

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer teater2tusind.

16-01-2018

Søndag Aften om nye regionale fonde: Man kunne have tænkt i samarbejdsmuligheder

Søndag Aften har kigget lidt nærmere på, hvordan midlerne til kunsten og kulturen fordeler sig på finansloven 2018. Derudover peger Søndag Aften på, at de nye regionale fonde risikerer at møde modgang.

15-01-2018

ZeBUs lokaler under ombygning

I starten af januar går tredje fase af ombygningen af Musiktorvet på Amager i gang. I den forbindelse skal ZeBU og Amager Bios foyer rives ned og bygges om. ZeBU har i ombygningsperioden fundet alternative spillersteder på Amager.

11-01-2018

Over 900 har underskrevet ”Manifest for den danske film- og scenekunstbranche”

Der er nu mere end 900 kvinder og mænd, som har underskrevet det manifest, der blev skrevet i kølvandet på #MeToo-kampagnen samt en reading på Edison. Underskriftsindsamlingen lukker i slutningen af januar.

10-01-2018

PS Profil: ZeBU

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer ZeBU’s to kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden.

10-01-2018

Lovforslag vedtaget: Teatrene fritages for selskabsskat

Sidste år fremsatte skatteministeren et lovforslag om at fritage teatre for selskabsskat. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2018.

09-01-2018

Når egnsteatre skaber liv og tiltrækker nye beboere

Iscene har i løbet af 2017 været rundt og besøge en række egnsteatre, heriblandt Bornholms Teater, Fredericia Teater og Limfjordsteatret for at se nærmere på, hvad et egnsteater betyder for en kommune.

08-01-2018

Sophie Zinckernagel vinder Dramatisk Debut 2018

Den 7. januar blev Sophie Zinckernagel kåret som vinder af Dramatisk Debut 2018, dansk teaters store dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere. Hun vandt for sit manuskript ”John Lennon er død”, som nu bliver sat op på Teater V i efteråret 2018.

08-01-2018

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

05-01-2018

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

04-01-2018

Billetstatistik lover godt for sæson 2017/2018

Nye tal på billetsalget fra 25. april til 31. december 2017 viser lovende fremgang for denne sæson – niveauet er nemlig højere end sidste år på samme tid.

03-01-2018

Workshops om Holberg og dramatik for 400 skoleelever i hele landet

Det Kongelige Teater afholder aktiviteter og workshops for skoleelever i forbindelse med, at Holbergs komedie Maskerade tager på turné i januar.

02-01-2018

Navnenyt: Henrik Zangenberg takker af

Siden Zangenbergs Teater i 2017 mistede sit tilskud fra Københavns Kommune, har det ikke været muligt at drive teatret i sin eksisterende form. Derfor takker Henrik Zangenberg nu af.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.