Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12131415161718192021>
 
01-02-2017 | artikel nr. 6002
del

Kunstfonden fortsætter forskning i børns og unges møde med kunst

Statens Kunstfond samarbejder med forskere om at få indblik i effekten af børn og unges møde med scenekunst.

I perioden 2016-17 viderefører Statens Kunstfond indsatsen med forskning i børns og unges møde med kunst i samarbejde med en række danske forskere på området.

Statens Kunstfond har en lang tradition for at styrke børns og unges muligheder for at møde kunsten i deres skole- og hjemmeliv og i fritiden. Mødet med kunsten er af helt central betydning i børns og unges liv, hvis de skal kunne udvikle sig til alsidige og kompetente samfundsborgere, og hvis de skal kunne forstå den kultur, de er rundet af, og den samtid, de lever i.

I 2014 blev det indskrevet i Kunstfond-loven, at Kunstfonden skal tilgodese produktion og formidling af kunst over for børn og unge. Men lovændringen er blot en stadfæstelse af en årelang praksis og forpligtelse for fonden, som har langt videre perspektiver end blot produktionen og formidlingen. Statens Kunstfond har et stærkt fokus på forskning i børns og unges møde med kunst – et fokus som rækker tilbage til Anne Bamfords besøg i Danmark i 2006, hvor Kunstfonden bad hende analysere børns og unges møde med kunst i den danske folkeskole.

I perioden 2016-17 ønsker Statens Kunstfond på den ene side at udvikle et forsknings- og evalueringsbaseret blik på fondens egne ordninger – i først omgang de ordninger, som er rettet til børn og unge. Her er Huskunstnerordningen særdeles velegnet til formålet, fordi ordningen omfatter alle de kunstformer, som er repræsenteret i fonden, og fordi målgruppen for ordningen er børn og unge i alle aldre. Fire forskere følger seks udvalgte projekter, og forskerne forventes at afrapportere til fonden medio 2017.

På den anden side ønsker fonden et forskningsdesign for børns og unges møde med kunst i grundskolen. Skolereformen med Den Åbne Skole er forpligtet til at række ud i det omgivende kunst- og kulturliv. Forskningsdesignet udvikles af et panel af forskere fra forskellige danske forskningsinstitutioner og med forskellige kunstfaglig og forskningsmæssig baggrund. Dette projekt afrapporteres i foråret 2017.

Læs mere:

Projektbeskrivelse.Effekten af børns og unges møde med kunst (pdf)

Kortlægning af forskning i effekten af børns og unges møde med kunst. Af Finn Holst (pdf)

Effekten af børns og unges møde med kunst. Forskerpanelets rapport (pdf)

24-01-2018

PS Profil: Syddjurs Egnsteater

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Syddjurs Egnsteater.

23-01-2018

Navnenyt: Jesper de Neergaard vinder Scenekunstprisen 2017

Da Performing Arts Platform i fredags uddelte priser, modtog Bora Boras kunstneriske leder Scenekunstprisen, mens Don Gnus "A Snowball's Chance in Hell” vandt årets Publikumspris.

22-01-2018

Få indblik i partnerskaber mellem dagtilbud og kunstinstitutioner

På en børnekulturkonference, som Slots- og Kulturstyrelsen afholder den 21. marts i Aarhus, er der mulighed for at få indblik i og dele viden om partnerskaber mellem dagtilbud og kunst- og kulturinstitutioner.

19-01-2018

Kritikerforeninger samles for at sikre anmelderiets overlevelse

Berlingske kunne i sidste uge fortælle om den nystiftede paraplyorganisation Forenede Kritikere, der vil arbejde for at fremme forholdene for anmelderiet og kunstkritikken.

18-01-2018

Seminar fokuserede på strategisk forretningsudvikling i teaterbranchen

Med Christian Have som tovholder holdt Scenit og BilletBillet strategiseminar om forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen den 11. januar.

17-01-2018

PS Profil: teater2tusind

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer teater2tusind.

16-01-2018

Søndag Aften om nye regionale fonde: Man kunne have tænkt i samarbejdsmuligheder

Søndag Aften har kigget lidt nærmere på, hvordan midlerne til kunsten og kulturen fordeler sig på finansloven 2018. Derudover peger Søndag Aften på, at de nye regionale fonde risikerer at møde modgang.

15-01-2018

ZeBUs lokaler under ombygning

I starten af januar går tredje fase af ombygningen af Musiktorvet på Amager i gang. I den forbindelse skal ZeBU og Amager Bios foyer rives ned og bygges om. ZeBU har i ombygningsperioden fundet alternative spillersteder på Amager.

11-01-2018

Over 900 har underskrevet ”Manifest for den danske film- og scenekunstbranche”

Der er nu mere end 900 kvinder og mænd, som har underskrevet det manifest, der blev skrevet i kølvandet på #MeToo-kampagnen samt en reading på Edison. Underskriftsindsamlingen lukker i slutningen af januar.

10-01-2018

PS Profil: ZeBU

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer ZeBU’s to kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden.

10-01-2018

Lovforslag vedtaget: Teatrene fritages for selskabsskat

Sidste år fremsatte skatteministeren et lovforslag om at fritage teatre for selskabsskat. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2018.

09-01-2018

Når egnsteatre skaber liv og tiltrækker nye beboere

Iscene har i løbet af 2017 været rundt og besøge en række egnsteatre, heriblandt Bornholms Teater, Fredericia Teater og Limfjordsteatret for at se nærmere på, hvad et egnsteater betyder for en kommune.

08-01-2018

Sophie Zinckernagel vinder Dramatisk Debut 2018

Den 7. januar blev Sophie Zinckernagel kåret som vinder af Dramatisk Debut 2018, dansk teaters store dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere. Hun vandt for sit manuskript ”John Lennon er død”, som nu bliver sat op på Teater V i efteråret 2018.

08-01-2018

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

05-01-2018

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.