Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<13141516171819202122>
 
12-01-2017 | artikel nr. 5974
del

Dom rejser principiel diskussion

Det er både en kunstnerisk og økonomisk udfordring for teatrene, når skuespillere ønsker at blive løst fra deres kontrakter. En ny dom har rejst diskussionen igen.

En dom fra byretten, der pålægger en skuespiller at betale erstatning til et teater, har affødt en debat om kontraktbrud.

Berlingske omtaler sagen i artiklen ”Skuespiller skal betale erstatning til teater”. Her nævnes udelukkende store teatre, der er blevet udfordret af, at en eller flere skuespillere ønsker at afbryde en kontrakt. Men problemet er ikke isoleret til de store teatre og kendte navne. Det er også en problemstilling, man kender på landets små og mellemstore teatre.

Hos Teatrenes Interesseorganisation har man ikke et eksakt tal på antallet af sager med skuespillere, der vil afbryde ansættelsesforholdet, men i organisationen modtager man jævnligt opkald fra medlemsteatre, der er kommet i den situation. Når en skuespiller ønsker at trække sig, bunder det som oftest i, at vedkommende har fået mulighed for at få mere attraktivt arbejde andetsteds, det være sig i form af karriereudviklende perspektiver, bedre løn eller en mere fordelagtig geografisk placering af arbejdsstedet.  

”Det er vores indtryk, at teatrene generelt set er imødekommende overfor skuespillernes ønsker om at kunne løse andre opgaver i et prøve- eller spilleforløb. Men nogle gange må teatrene afvise en anmodning om at få fri, fordi der er for store omkostninger forbundet hermed,” fortæller TIOs formand Dorthe Skøtt Bébe til Proscenium.dk.

Det kan i sidste ende resultere i et kontraktbrud, og i den situation er der både økonomiske og kunstneriske aspekter at tage hensyn til.

Det handler ikke blot om at finde et nyt navn i Skuespillerhåndbogen og engagere vedkommende. Rent kunstnerisk kan der være nødvendigt, at afløseren besidder særlige kompetencer, opfylder bestemte fysiske krav, spilleren kan oprindeligt være valgt ud fra at passe sammen med de øvrige medvirkende, og hele den kunstneriske ide og det kunstneriske arbejde kan ændre sig ved udskiftningen. Samtidig kan dramatikeren have en klausul om, at vedkommende skal godkende castet, ligesom instruktøren skal kunne se vedkommende i rollen og opsætningen. Det er altså en på flere måder frustrerende omstændighed for en kreativ proces, når en kollega skal udskiftes.

Dertil kommer så, at teatrene rent økonomisk ofte står tilbage med en række ekstra udgifter. Generelt gælder, at jo tættere teatret er på premieren, jo større udgifter er der forbundet med en udskiftning. Med andre ord, ligger et kontraktbrud før prøvestart, er det typisk mindre omkostningstungt, end hvis det finder sted i løbet af prøve- eller spilleperioden.

Ifølge Dorthe Skøtt Bébe er nogle af de udgifter, der kan ryge oveni budgettet ekstra prøvedage til de øvrige medvirkende, PR-materiale, der skal ændres og kostumer, der skal tilpasses, og hvis kontrakten også omhandler genopsætning/turne, kan de logistiske problemer også være bekostelige, da det som oftest er et større puslespil at få alle parternes kalendere til at passe sammen. Dertil kommer eventuelle aflyste forestillinger og de ekstra timer, der i administrationen og ledelsen er forbundet med at finde en ny medarbejder. 

”I de tilfælde, hvor en skuespiller ønsker at komme ud af en kontrakt, kan der være en rimelighed i, at skuespilleren betaler de omkostninger, som teatret har i den forbindelse,” fastslår Dorthe Skøtt Bébe.

 

Læs mere om problematikken på b.dk: "Stjerneskuespillere udvandrer på stribe fra københavnsk teater" 

24-01-2018

PS Profil: Syddjurs Egnsteater

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Syddjurs Egnsteater.

23-01-2018

Navnenyt: Jesper de Neergaard vinder Scenekunstprisen 2017

Da Performing Arts Platform i fredags uddelte priser, modtog Bora Boras kunstneriske leder Scenekunstprisen, mens Don Gnus "A Snowball's Chance in Hell” vandt årets Publikumspris.

22-01-2018

Få indblik i partnerskaber mellem dagtilbud og kunstinstitutioner

På en børnekulturkonference, som Slots- og Kulturstyrelsen afholder den 21. marts i Aarhus, er der mulighed for at få indblik i og dele viden om partnerskaber mellem dagtilbud og kunst- og kulturinstitutioner.

19-01-2018

Kritikerforeninger samles for at sikre anmelderiets overlevelse

Berlingske kunne i sidste uge fortælle om den nystiftede paraplyorganisation Forenede Kritikere, der vil arbejde for at fremme forholdene for anmelderiet og kunstkritikken.

18-01-2018

Seminar fokuserede på strategisk forretningsudvikling i teaterbranchen

Med Christian Have som tovholder holdt Scenit og BilletBillet strategiseminar om forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen den 11. januar.

17-01-2018

PS Profil: teater2tusind

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer teater2tusind.

16-01-2018

Søndag Aften om nye regionale fonde: Man kunne have tænkt i samarbejdsmuligheder

Søndag Aften har kigget lidt nærmere på, hvordan midlerne til kunsten og kulturen fordeler sig på finansloven 2018. Derudover peger Søndag Aften på, at de nye regionale fonde risikerer at møde modgang.

15-01-2018

ZeBUs lokaler under ombygning

I starten af januar går tredje fase af ombygningen af Musiktorvet på Amager i gang. I den forbindelse skal ZeBU og Amager Bios foyer rives ned og bygges om. ZeBU har i ombygningsperioden fundet alternative spillersteder på Amager.

11-01-2018

Over 900 har underskrevet ”Manifest for den danske film- og scenekunstbranche”

Der er nu mere end 900 kvinder og mænd, som har underskrevet det manifest, der blev skrevet i kølvandet på #MeToo-kampagnen samt en reading på Edison. Underskriftsindsamlingen lukker i slutningen af januar.

10-01-2018

PS Profil: ZeBU

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer ZeBU’s to kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden.

10-01-2018

Lovforslag vedtaget: Teatrene fritages for selskabsskat

Sidste år fremsatte skatteministeren et lovforslag om at fritage teatre for selskabsskat. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2018.

09-01-2018

Når egnsteatre skaber liv og tiltrækker nye beboere

Iscene har i løbet af 2017 været rundt og besøge en række egnsteatre, heriblandt Bornholms Teater, Fredericia Teater og Limfjordsteatret for at se nærmere på, hvad et egnsteater betyder for en kommune.

08-01-2018

Sophie Zinckernagel vinder Dramatisk Debut 2018

Den 7. januar blev Sophie Zinckernagel kåret som vinder af Dramatisk Debut 2018, dansk teaters store dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere. Hun vandt for sit manuskript ”John Lennon er død”, som nu bliver sat op på Teater V i efteråret 2018.

08-01-2018

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

05-01-2018

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.