Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<15161718192021222324>
 
28-11-2016 | artikel nr. 5901
del

85,6 mio. kr. på finansloven er afsat til kulturarv

TIOs formand Dorthe Skøtt Bébe minder om, at nutidens kunst bliver fremtidens kulturarv og opfordrer til, at man ikke ensidigt sikrer kulturarv uden også at sikre kulturudvikling.

Igen satser regeringen og dens støttepartier på at styrke kulturarven. Der er afsat 85,6 mio. kroner på finansloven. Et beløb, der skal dække perioden fra 2017-2020. TIO følger udviklingen i bevillingerne til kulturen med bekymring.

Af Signe Ravn

Regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti afsætter på finansloven for 2017 i alt 85,6 mio. kr. i perioden 2017-2020 til en kulturpakke, der har til formål at styrke dansk kulturarv bl.a. i form af økonomisk støtte til Gl. Estrup, Den Gamle By, Bornholms Museum og Fregatten Jylland.

"Med kulturpakken sikrer regeringen og de blå partier, at formidlingen af dansk kulturarv får et mærkbart kvalitetsløft. Med en samlet ekstrabevilling på 23,2 mio. kr. til Gl. Estrup, Arbejdermuseet, Bornholms Museum og Den Gamle By vil en række kulturhistoriske museer få gode muligheder for at styrke deres indsats frem mod 2020. Samtidig er jeg glad for, at Skibsbevaringsfonden nu omsider får en solid økonomisk håndsrækning, og at vi kan fremtidssikre Fregatten Jylland. Og endelig får vi med tilskuddet til koldkrigsbunkeren Regan Vest et nyt spændende initiativ, der vil gøre danskerne klogere på Danmark forsvar og rolle under den kolde krig," udtaler kulturminister Bertel Haarder i en pressemeddelelse fra Kulturministeriet.  

Kulturudvikling lige så vigtigt som kulturarv

”I TIO følger vi i disse år udviklingen af bevillingerne til kulturen med stor bekymring. Fra politikerne lyder det, at der skal spares og at også kulturen må holde for. Der er ikke flere penge til kultur og bestemt ikke nye penge til kultur. Det er ingen overraskelse, at der skal spares, men derfor er det stadig bekymrende. Jeg burde naturligvis blive glad, når der så alligevel findes ekstra midler til kulturen, som det senest er tilfældet ved finanslovforhandlingerne 2017. Hele 85,6 mio. ekstra kroner blev således afsat over en treårig periode til kulturbevaring på finansloven i forrige uge. Men som TIO-formand bliver jeg bare ekstra bekymret, fordi den øgede bevilling udelukkende prioriteres til kulturbevaring frem for kulturudvikling,” siger Dorthe Skøtt Bébe til Proscenium.dk og fortsætter:  

”Fortidens spejl er vigtigt, så vi forstår, hvad vi er kommet af. Men fordi fremtidens spejl bliver vores nutid, er det mindst lige så afgørende for fremtidens kunst at fokusere på det nye, på udviklingen og eksperimenterne. Fremtiden skabes på udviklingsinitiativer skabt i nutiden. Jeg håber ikke, at den begyndende skævvridning i prioriteringen af midler til henholdsvis kulturbevaring og kulturudvikling fortsætter, for så kommer det til at sætte afgørende spor i vores fælles kulturelle fremtid,” fastslår TIOs formand, Dorthe Skøtt Bébe.

Sådan finansieres pakken
Kulturpakken finansieres af midler afsat på finanslovforslaget for 2017 og fra generelle reserver, i alt 56,5 mio. kr. Endelig bidrager Kulturministeriet til finansieringen med 17,1 mio. kr. og Uddannelses- og Forskningsministeriet med 12,0 mio. kr.

Se regeringens finanslov for 2017.


Det støttes også

Med 2,6 mio. kr. i tilskud årligt vil koldkrigsbunkeren Regan Vest i fremtiden blive åben for danskerne. På finansloven 2017 er der desuden afsat i alt 4 mio. kr. til arkæologiske undersøgelser af Grathe Kapel, der markerer slaget på Grathe Hede i 1157, hvor Svend 3. og Valdemar den Store udkæmpede slaget om kongemagten i Danmark.

Samtidig indeholder kulturpakken en særbevilling på 6 mio. kr. til Danmarks Underholdningsorkester, der vil gøre det muligt for orkestret at have et lille fast sekretariat, som kan stå for planlægningen af koncerter og varetage den løbende fundraising i forhold til private fonde, som udgør hovedelementet i orkestrets økonomi.

Kulturpakken omfatter også initiativer for Mindelunden på Kirkeministeriets område og etablering af Center for Animation, Visualisering og Grafisk Fortælling, der finansieres af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Bevillingerne i kulturpakken fordeles i perioden 2017-2020
på følgende initiativer:

• Gl. Estrup 6 mio. kr.
• Den Gamle By 12 mio. kr.
• Regan Vest 10,4 mio. kr.
• Arbejdermuseet 3,2 mio. kr.
• Bornholms Museum 2 mio. kr.
• Fregatten Jylland 12 mio. kr.
• Skibsbevaringsfonden 5,6 mio. kr.
• Engangstilskud til Grathe Kapel 4 mio. kr.
• Danmarks Underholdningsorkester 6 mio. kr.
• Mindelunden 0,4 mio. kr.
• Center for animation, visualisering mv. 24 mio. kr.

22-01-2018

Få indblik i partnerskaber mellem dagtilbud og kunstinstitutioner

På en børnekulturkonference, som Slots- og Kulturstyrelsen afholder den 21. marts i Aarhus, er der mulighed for at få indblik i og dele viden om partnerskaber mellem dagtilbud og kunst- og kulturinstitutioner.

19-01-2018

Kritikerforeninger samles for at sikre anmelderiets overlevelse

Berlingske kunne i sidste uge fortælle om den nystiftede paraplyorganisation Forenede Kritikere, der vil arbejde for at fremme forholdene for anmelderiet og kunstkritikken.

18-01-2018

Seminar fokuserede på strategisk forretningsudvikling i teaterbranchen

Med Christian Have som tovholder holdt Scenit og BilletBillet strategiseminar om forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen den 11. januar.

17-01-2018

PS Profil: teater2tusind

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer teater2tusind.

16-01-2018

Søndag Aften om nye regionale fonde: Man kunne have tænkt i samarbejdsmuligheder

Søndag Aften har kigget lidt nærmere på, hvordan midlerne til kunsten og kulturen fordeler sig på finansloven 2018. Derudover peger Søndag Aften på, at de nye regionale fonde risikerer at møde modgang.

15-01-2018

ZeBUs lokaler under ombygning

I starten af januar går tredje fase af ombygningen af Musiktorvet på Amager i gang. I den forbindelse skal ZeBU og Amager Bios foyer rives ned og bygges om. ZeBU har i ombygningsperioden fundet alternative spillersteder på Amager.

11-01-2018

Over 900 har underskrevet ”Manifest for den danske film- og scenekunstbranche”

Der er nu mere end 900 kvinder og mænd, som har underskrevet det manifest, der blev skrevet i kølvandet på #MeToo-kampagnen samt en reading på Edison. Underskriftsindsamlingen lukker i slutningen af januar.

10-01-2018

PS Profil: ZeBU

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer ZeBU’s to kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden.

10-01-2018

Lovforslag vedtaget: Teatrene fritages for selskabsskat

Sidste år fremsatte skatteministeren et lovforslag om at fritage teatre for selskabsskat. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2018.

09-01-2018

Når egnsteatre skaber liv og tiltrækker nye beboere

Iscene har i løbet af 2017 været rundt og besøge en række egnsteatre, heriblandt Bornholms Teater, Fredericia Teater og Limfjordsteatret for at se nærmere på, hvad et egnsteater betyder for en kommune.

08-01-2018

Sophie Zinckernagel vinder Dramatisk Debut 2018

Den 7. januar blev Sophie Zinckernagel kåret som vinder af Dramatisk Debut 2018, dansk teaters store dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere. Hun vandt for sit manuskript ”John Lennon er død”, som nu bliver sat op på Teater V i efteråret 2018.

08-01-2018

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

05-01-2018

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

04-01-2018

Billetstatistik lover godt for sæson 2017/2018

Nye tal på billetsalget fra 25. april til 31. december 2017 viser lovende fremgang for denne sæson – niveauet er nemlig højere end sidste år på samme tid.

03-01-2018

Workshops om Holberg og dramatik for 400 skoleelever i hele landet

Det Kongelige Teater afholder aktiviteter og workshops for skoleelever i forbindelse med, at Holbergs komedie Maskerade tager på turné i januar.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.