Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
13-12-2017 | artikel nr. 6501
del

PS Profil: Det Fortællende Teater

Jesper la Cour fra Det Fortællende Teater.

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Det Fortællende Teater.

Teater: Det Fortællende Teater
Navn: Jesper la Cour
Titel: Kreativ leder.

1. Hvad er I særligt optagede af på jeres teater i øjeblikket?

Ud over intense turnéer er vi dybt optaget af at udvikle, undersøge og afprøve Story Play-modellen som kunstnerisk afsæt til kreativ forståelse af egne fortællinger. Teatrets lange praksis har affødt nogle konkrete praksisser og teoretiske modeller, som dels afprøves gennem en forsøgsrække – fordelt over 4 år – på Forsøgsstationen, hvor vi netop har taget hul på det tredje og sidste forsøg med Story Play i ”lodret tid” og dels udmøntes forsøgene – indtil nu i to meget vellykkede forløb – i ”virkeligheden” på en folkeskole i Hem ved Skive. Der er et kæmpe potentiale i at mødes og dele fortællinger.

En forskningsrapport udarbejdet af to forskere for Statens Kunstfond konkluderer, at arbejdet med fortælling i en kunstnerisk kontekst i det første forløb på Hem Skole resulterede i klart forbedrede relationer på skolen som konsekvens af processen. Det er netop det, perspektiv-intentionerne går på. Altså troværdige relationer som grundlag for læring, dannelse og kreativitet. Vi har følelsen af, at vi har del i noget væsentligt. Det er en stor glæde at se opsamlede erfaringer omsat til konstruktive kollektive og individuelle processer.

2. Hvad er højdepunktet i jeres sæson?

Vi er ikke glade for det her spørgsmål. Der er et væld af højdepunkter, og det giver ikke mening for os at prioritere dem på den måde.

3. Hvilket nyt initiativ har I haft mest glæde af?

Det har været utroligt interessant at fordybe sig i arbejdet med ”lodret tid” – blandede aldre. Forsøgsarbejdet, hvor 12-16 deltagere, fra 11-65 år, arbejder i blandede grupper af 4, har vist sig at være utroligt værdifuldt for alle parter på så væsentlige måder, at det ligner et vigtigt afsæt for noget, mange kunne nyde godt af. Det er påfaldende, hvordan konkurrencemomentet forsvinder, fordi det ikke giver mening at vinde over et barn eller en ”gammel”. Det bliver meget tydeligt, hvordan konkurrencevilkår mange steder stresser resultater frem, og hvor oprigtigt lettet deltagerne bliver over ikke at skulle præstere noget resultat i forsøgsrammerne og derefter oplever et mere reelt nærvær, som afføder et oprigtig samvær.

4. Hvad står øverst på teatrets ønskeliste?

Det er et stort ønske, at de ressourcer, der ligger ophobet i det at dele fortællinger i trygge rammer, bliver bredt mere ud til glæde for hele samfundet. Vi bærer og arbejder hele tiden på fortællingen om os som menneske i verden. Nogen udtrykker den på skrift, nogen danser den, nogen laver mad på den, nogen tjener penge på den, laver dramaer om den eller politik, men der sker noget helt særligt når vi prøve at fortælle om, hvordan det er lykkes os – eller mislykkes os – at udtrykke intentionerne i vores handlinger. Evnen til at udtrykke denne fortælling kan og er også i nogle tilfælde givet, men alt for mange bliver ikke udfordret nok i mundtlig overlevering.

Der har gennem de senere år udviklet sig kulturelle lommer, fra rig til fattig, hvor det at tale inderligt med hinanden og blive inviteret og gå med ind i vores nærmeste relationers følelsesmæssige fortællinger er druknet i opskruede taber-vinder-interesser. En konkurrencekultur er efter min mening en kæmpe demokratisk fallit, da flertallet i en sådan nødvendigvis må være tabere, og så er flertallet lige pludseligt ikke dette klogeste længere. Pointen er, at når vi genoptager det at være sammen om at dele vores liv, så opstår der en troværdig følelse af at være et ligeværdigt, meningsfuldt menneske. Her er arbejdet med fortællinger, i grupper af blandet tid, et fantastisk rum at suge næring til at være menneske blandt mennesker. Hverken bedre eller dårligere, men værende.

5. Hvad er den største teaterpolitiske udfordring netop nu?

Det er jo helt vildt at være del af den succes, som ”Børneteatret” har været. At der nu er bredt egnsteatre ud over hele landet; de fleste med dybe rødder i den over 40-årige børneteaterbevægelse er ret enestående og et stykke væsentlig kulturhistorie. Det Fortællende Teater har selv haft en fuld kalender de sidste 16 år, med masser af nationale og internationale opgaver og nydt godt af de støtteordninger der er på området.

Jeg oplever en stor udfordring i forhold til ”overorganisation”. Området, som ikke længere hedder Børneteater, men Teater for børn og unge, er blevet så ”ordnet”, så jeg møder flere og flere ”brugere”, som er frustreret over ikke længere selv ”at ha’ lov” til at købe en teaterforestillingen til den gruppe børn eller unge de selv står med. Det har givet en form for velment overstyring, som godt kan give minder om noget formynderisk, som der ellers er brugt rigtig mange kræfter på at undgå. Jeg mener, vi må gøre en indsats for at opretholde en-til-en med hele interessefladen og tage det gyldne princip om øjenhøjde alvorligt, også med køberne.

Joker-spørgsmålet fra seneste profilteater, Thy Teater: ”Skal refusionen lægges ud til teatrene, så de selv skal afregne med staten, og skal refusionen gælde for alle teaterkøbere og ikke kun kommuner?”

Jeg synes Det lille Turneteaters forslag om at lade teatrene selv afregne refusionen direkte med staten, f.eks. gennem e-faktura-systemet, og åbne ordningen til alle teaterkøbere, er en oplagt mulighed for nå nogen ”brugere”, som ellers ikke har adgang til en teateroplevelse. Området, Teater for børn og voksne, har her muligheden for at bestemme sig for, at bidrage til og formulere en åbning af refusionsordningen, til glæde for både nye og gamle, fleksible, opsøgende turnéteatre i det kulturelle landskab.

Stafet-spørgsmålet: Hvad du vil gerne spørge næste profilteater, ZeBU (Kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden), om?

Som to yderst erfarne teaterfolk vil det være utroligt spændende, at høre jer om, hvor I oplever udviklingen af teater for børn og unge peger hen i dag?

24-01-2018

PS Profil: Syddjurs Egnsteater

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Syddjurs Egnsteater.

23-01-2018

Navnenyt: Jesper de Neergaard vinder Scenekunstprisen 2017

Da Performing Arts Platform i fredags uddelte priser, modtog Bora Boras kunstneriske leder Scenekunstprisen, mens Don Gnus "A Snowball's Chance in Hell” vandt årets Publikumspris.

22-01-2018

Få indblik i partnerskaber mellem dagtilbud og kunstinstitutioner

På en børnekulturkonference, som Slots- og Kulturstyrelsen afholder den 21. marts i Aarhus, er der mulighed for at få indblik i og dele viden om partnerskaber mellem dagtilbud og kunst- og kulturinstitutioner.

19-01-2018

Kritikerforeninger samles for at sikre anmelderiets overlevelse

Berlingske kunne i sidste uge fortælle om den nystiftede paraplyorganisation Forenede Kritikere, der vil arbejde for at fremme forholdene for anmelderiet og kunstkritikken.

18-01-2018

Seminar fokuserede på strategisk forretningsudvikling i teaterbranchen

Med Christian Have som tovholder holdt Scenit og BilletBillet strategiseminar om forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen den 11. januar.

17-01-2018

PS Profil: teater2tusind

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer teater2tusind.

16-01-2018

Søndag Aften om nye regionale fonde: Man kunne have tænkt i samarbejdsmuligheder

Søndag Aften har kigget lidt nærmere på, hvordan midlerne til kunsten og kulturen fordeler sig på finansloven 2018. Derudover peger Søndag Aften på, at de nye regionale fonde risikerer at møde modgang.

15-01-2018

ZeBUs lokaler under ombygning

I starten af januar går tredje fase af ombygningen af Musiktorvet på Amager i gang. I den forbindelse skal ZeBU og Amager Bios foyer rives ned og bygges om. ZeBU har i ombygningsperioden fundet alternative spillersteder på Amager.

11-01-2018

Over 900 har underskrevet ”Manifest for den danske film- og scenekunstbranche”

Der er nu mere end 900 kvinder og mænd, som har underskrevet det manifest, der blev skrevet i kølvandet på #MeToo-kampagnen samt en reading på Edison. Underskriftsindsamlingen lukker i slutningen af januar.

10-01-2018

PS Profil: ZeBU

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer ZeBU’s to kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden.

10-01-2018

Lovforslag vedtaget: Teatrene fritages for selskabsskat

Sidste år fremsatte skatteministeren et lovforslag om at fritage teatre for selskabsskat. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2018.

09-01-2018

Når egnsteatre skaber liv og tiltrækker nye beboere

Iscene har i løbet af 2017 været rundt og besøge en række egnsteatre, heriblandt Bornholms Teater, Fredericia Teater og Limfjordsteatret for at se nærmere på, hvad et egnsteater betyder for en kommune.

08-01-2018

Sophie Zinckernagel vinder Dramatisk Debut 2018

Den 7. januar blev Sophie Zinckernagel kåret som vinder af Dramatisk Debut 2018, dansk teaters store dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere. Hun vandt for sit manuskript ”John Lennon er død”, som nu bliver sat op på Teater V i efteråret 2018.

08-01-2018

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

05-01-2018

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.