Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
12-12-2017 | artikel nr. 6503
del

#MeToo: Stilheden blev brudt til reading på Edison

Illustration af Jette Svane til #MeToo – #StopStilheden.

Massevis af kvinder inden for teater- og filmbranchen har siden den 11. november delt deres beretninger om overgreb og krænkelser i en lukket gruppe på Facebook. Disse er sidenhen blevet redigeret og anonymiseret, og søndag den 10. december blev de læst op ved en reading på Edison.

Den 10. december lagde Edison scene til en reading af udvalgte beretninger fra kvinder i den danske teater- og filmbranche. Beretningerne havde kvinderne delt i en lukket Facebookgruppe, og sidenhen sørgede Lærke Reddersen, en af stifterne af den lukkede Facebookgruppe, for at udvælge, redigere og anonymisere beretningerne, så de kunne blive læst op offentligt.

Linnea Voss, Gaia Muñoz Rosberg, Marina Bouras, Kitte Wagner og Dorte Rømer læste beretningerne op for et tydeligt berørt publikum og modtog en 15 minutters lang, stående applaus efterfølgende.

Formand for TIO rystet over beretninger

TIOs formand, Dorthe Skøtt Bebe, siger i forbindelse med #MeToo-bølgen og efter readingen, at hun er rystet, og at hun ønsker at skabe en arbejdskultur, der sætter kønnene fri og sikrer ligeværdighed:

”Jeg har nøje fulgt med i udviklingen i #MeToo-debatten i den seneste tid og er blevet meget berørt over at se omfanget. Jeg er rystet over de mange historier om grove og utilgivelige overgreb. Jeg er chokeret over oplevelserne af magtmisbrug og sexchikane og de mange eksempler på upassende omgangsform, den grænseoverskridende flirt, de upassende bemærkninger. Og dertil kommer alle de andre oplevelser, som er blevet ignoreret, glemt, gemt, fordi det har føltes som en næsten naturlig del af vore livsførelse – som et “man snor sig, det bedste man har lært”.

Jeg ved ikke, hvor meget #MeToo kan flytte på det ligestillingsmæssige plan, men jeg håber, at #MeToo-bevægelsen kan åbne vores øjne for de overgreb, der er så grove, at de skal politianmeldes – hver gang! – at der er alt for mange oplevelser af uligeværdig kønsbalance, og at mænd (og kvinder) bruger deres køn og magtposition upassende alt for ofte. Men også, at vi ikke nødvendigvis oplever det ens, fordi vores adfærd også bunder i en social struktur, som vi har levet i, siden vi var ganske små. Men derfor er det endnu vigtigere at starte dialogen på tværs af kønnene om dette, så det oplevede deles, og følelserne får ord. Og social indgroet adfærd blive løftet frem i lyset, og det blive betragtet fra en helt ny vinkel."

Hun slutter af med at sige:

”Jeg vil gøre mit til at skabe en arbejdskultur, der sætter kønnene fri og sikrer ligeværdighed. En arbejdskultur uden overgreb, usunde relationer og dårlig og upassende kommunikation. Jeg vil gøre mit bedste for at sige fra, når jeg oplever mine grænser blive overskredet eller når jeg oplever andres blive det. Og jeg håber andre vil gøre ligeså. Derfor har jeg også med glæde skrevet under på det manifest, der både sætter et solidt aftryk og udgør et lysende pejlemærke for vores fælles fremtid.”

Manifest og opråb

I forbindelse med readingen er der blevet udarbejdet et opråb af Lærke Reddersen samt et fælles manifest, som indtil videre er blevet underskrevet af 650.

Manifestet lyder:

”Underskriverne af dette manifest ønsker en ny kultur med nul-tolerance overfor sexisme, seksuel chikane og seksuelle overgreb i den danske film- og scenekunstbranche. 

En kultur, hvor ingen behøver at frygte at blive udsat for krænkelser af ovennævnte karakter hverken under uddannelse eller på arbejdspladserne.

En kultur, hvor det er accepteret at sige fra, hvor der bliver lyttet og handlet prompte, hvis krænkelser alligevel sker.

En kultur, hvor det ikke er ofrene der udskammes, men krænkerne der stilles til ansvar. 

Vi ønsker et opgør med tavshedskulturen og de patriarkalske strukturer der ligger til grund for den. 

Vi opfordrer til at chefer og ledere på institutioner, skoler, teatre, produktionsselskaber og TV stationer iværksætter tiltag, der vil sikre at seksuelle krænkelser, overgreb, chikane, magtmisbrug og kønsdiskriminering ophører. 

Vi opfordrer til, at de ramte gives mulighed for at deltage i og påvirke udformningen af disse tiltag. 

Vi tror på at det er muligt at skabe et sundt og trygt miljø i branchen, hvor alle er ligeværdige uanset køn. 

Vi tror på at bevidstgørelse og åbenhed er første skridt i denne retning.

Vi opfordrer alle, både ledere og medarbejdere, til at tage ansvar på deres arbejdsplads, således at der skabes et arbejdsmiljø, hvor krænkelser ikke finder sted og hvor det er normen at sige fra, frem for at tie, hvis man bliver vidne til magtmisbrug af enhver art.

Vi forpligter os til at reagere, når vi er vidner til krænkelser eller overgreb.

Vi forpligter os til at støtte op om ofrene. 

Det er vores branche. Vores arbejdspladser. Vores fælles ansvar.”

Læs også:

Reading skal være med til at gøre op med overgrebskultur

TIO med i initiativ for at skabe bedre arbejdsmiljø på teater og film

Manifest for den danske film- og scenekunstbranche

Opråb af Lærke Reddersen

Årets "person" er #Metoo-bevægelsen

 

Andre mediers dækning af readingen:

100 kvindelige skuespillere deler krænkelser med andre (dr.dk)

#MeToo på scenen (iscene.dk)

100 vidnesbyrd om sex, magt og knuste drømme (b.dk)

100 danske kvinder fortæller om sexkrænkelser i film- og teaterbranchen (information.dk)

22-01-2018

Få indblik i partnerskaber mellem dagtilbud og kunstinstitutioner

På en børnekulturkonference, som Slots- og Kulturstyrelsen afholder den 21. marts i Aarhus, er der mulighed for at få indblik i og dele viden om partnerskaber mellem dagtilbud og kunst- og kulturinstitutioner.

19-01-2018

Kritikerforeninger samles for at sikre anmelderiets overlevelse

Berlingske kunne i sidste uge fortælle om den nystiftede paraplyorganisation Forenede Kritikere, der vil arbejde for at fremme forholdene for anmelderiet og kunstkritikken.

18-01-2018

Seminar fokuserede på strategisk forretningsudvikling i teaterbranchen

Med Christian Have som tovholder holdt Scenit og BilletBillet strategiseminar om forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen den 11. januar.

17-01-2018

PS Profil: teater2tusind

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer teater2tusind.

16-01-2018

Søndag Aften om nye regionale fonde: Man kunne have tænkt i samarbejdsmuligheder

Søndag Aften har kigget lidt nærmere på, hvordan midlerne til kunsten og kulturen fordeler sig på finansloven 2018. Derudover peger Søndag Aften på, at de nye regionale fonde risikerer at møde modgang.

15-01-2018

ZeBUs lokaler under ombygning

I starten af januar går tredje fase af ombygningen af Musiktorvet på Amager i gang. I den forbindelse skal ZeBU og Amager Bios foyer rives ned og bygges om. ZeBU har i ombygningsperioden fundet alternative spillersteder på Amager.

11-01-2018

Over 900 har underskrevet ”Manifest for den danske film- og scenekunstbranche”

Der er nu mere end 900 kvinder og mænd, som har underskrevet det manifest, der blev skrevet i kølvandet på #MeToo-kampagnen samt en reading på Edison. Underskriftsindsamlingen lukker i slutningen af januar.

10-01-2018

PS Profil: ZeBU

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer ZeBU’s to kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden.

10-01-2018

Lovforslag vedtaget: Teatrene fritages for selskabsskat

Sidste år fremsatte skatteministeren et lovforslag om at fritage teatre for selskabsskat. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2018.

09-01-2018

Når egnsteatre skaber liv og tiltrækker nye beboere

Iscene har i løbet af 2017 været rundt og besøge en række egnsteatre, heriblandt Bornholms Teater, Fredericia Teater og Limfjordsteatret for at se nærmere på, hvad et egnsteater betyder for en kommune.

08-01-2018

Sophie Zinckernagel vinder Dramatisk Debut 2018

Den 7. januar blev Sophie Zinckernagel kåret som vinder af Dramatisk Debut 2018, dansk teaters store dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere. Hun vandt for sit manuskript ”John Lennon er død”, som nu bliver sat op på Teater V i efteråret 2018.

08-01-2018

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

05-01-2018

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

04-01-2018

Billetstatistik lover godt for sæson 2017/2018

Nye tal på billetsalget fra 25. april til 31. december 2017 viser lovende fremgang for denne sæson – niveauet er nemlig højere end sidste år på samme tid.

03-01-2018

Workshops om Holberg og dramatik for 400 skoleelever i hele landet

Det Kongelige Teater afholder aktiviteter og workshops for skoleelever i forbindelse med, at Holbergs komedie Maskerade tager på turné i januar.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.