Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
13-02-2018 | artikel nr. 6577
del

Forsker følger huskunstnerprojektet ”Fortællinger i lokalsamfundet”

I den første fase af projektet spillede Jesper la Cour forestillingen Bjowulf for eleverne. Foto: Simon Jeppesen

I et forskningsprojekt, hvor Statens Kunstfonds Huskunstnerordning blev undersøgt, var seks caseprojekter udvalgt til at blive fulgt tæt af forskergruppen. En af de cases, som blev undersøgt, var Jesper la Cour og Det Fortællende Teaters samarbejde med Hem Skole i Skive.

I forbindelse med at en forskergruppe undersøgte Statens Kunstfonds huskunstnerforløb, blev seks projekter, som havde fået støtte fra fonden, udvalgt til at blive fulgt i et tættere forløb.

Heriblandt var Jesper la Cours projekt om fortællinger i lokalsamfundet, som forskeren Merete Sørensen undersøgte nærmere og skrev en rapport om.

Fortællinger skabt og videreudviklet af børnene selv og i samarbejde med kunstneren

”Fortællinger i lokalsamfundet” foregik før og efter sommerferien 2016 på Hem Skole med i alt 76 elever og en tilknyttet børnehave og SFO. Derudover foregik dele af forløbet, selve fortællefestivalen, på den nedlagte stationsbygning ”Stationen”.

Der var to faser i projektforløbet:

Første fase var en fortælleteaterforestilling for skolens børn og voksne samt et 2,5-dages indledende kursus i fortælling for lærere, pædagoger og lokale fortællere.

Anden fase var et forløb over fem dage med fortælleteaterforestillinger, fortællinger ved morgensamling, workshops og en fortællefestival. Her indgik fortællinger fremført af Jesper la Cour, fortællinger skabt i samspil med eleverne og fortællinger skabt helt selv af eleverne.

Merete Sørensen skriver i rapporten, at: ”I løbet af projektugen arbejdede eleverne i tråd med målformuleringerne med at skabe egne fortællinger, baseret på egne oplevelser, som de i grupper omarbejdede til kollektive historier. Disse fortælleringer blev efterfølgende – i et samarbejde med både kunstner, egne lærere og en tilknyttet lokal fortæller – videreudviklet og formidlet på fortællefestivalen på Stationen. I dette kollektive fortællearbejde, hvor både elever, lærere og den eksterne fortæller indgik, blev der skabt og delt fortællinger om almenmenneskelige oplevelser på tværs af klassetrin og generationer.”

Formål at få fortællingen ind i hverdagen og undervisningen

For eleverne, lærerne, kunstneren selv og arrangøren af projektet var der en lang række kunstrelaterede, relationelle og didaktiske potentialer.

Et af målene med projektet var at gøre fortællingen til en del af skolens hverdag og bl.a. give eleverne et rodfæste i deres eget lokalsamfund og at styrke elevernes identitet gennem fortælleprojektet.

Om dette fortæller lærerne, at de efter projektets afslutning har inddraget fortællinger i morgensamlinger og f.eks. har planer om at gøre fortællinger til en del af matematikundervisningen.

Og mens lærerne fik en tættere relation til både hinanden og eleverne og fik indblik i nye sider af eleverne, fik eleverne – ved at omsætte deres oplevelser til fortællinger – mulighed for både at udvikle intuitiv intelligens og ”at tilegne sig en række danskfaglige kompetencer omkring historieopbygning og mundtlighed, som er relateret til fagets læringsmål,” som Merete Sørensen skriver i rapporten.

Skoleleder Helle Kappel Nielsen, som var arrangør af projektet, tilføjer, at det var ”rigtigt vigtigt at få Stationen til at være et sted i lokalsamfundets bevidsthed, hvor der foregår nogle ting, og det lykkedes jo også.”

Planlægningsudfordringer

Overordnet var projektet en succes, men lærere og arrangør påpegede, at der var meget kort tid, fra bevillingen var i hus, til projektet startede, hvilket betød, at der ikke var ordentlig tid til den indledende planlægning.

Derudover lå tidspunktet for projektugen, fase 2, allerede i anden uge af skoleåret. Ud over at det faldt sammen med, at nogle af eleverne var taget ud af undervisningen for at deltage i et andet forløb i kommunen, havde det været mere hensigtsmæssigt, hvis det lå senere på skoleåret, fordi eleverne så tidligt på skoleåret havde behov for mere struktur.

Vigtigt at have indledende kursus for lærere

I caserapporten skriver Merete Sørensen, at arbejdet med fortællingerne, ifølge Jesper, skabte en helt særlig samværsform. Han siger: ”Og det kan jeg også se her i den her uge, at den måde, man er sammen på om fortællingen, skaber noget meget, meget særligt, skaber en særlig social sammenhængskraft”.

Jesper fremhæver derudover, at det indledende kursus for lærerne var nødvendigt, fordi det var vigtigt, at lærerne helt fra starten vidste, hvad de skulle være med i. Det gav lærerne en tryghed, hvor de ellers kunne have været mere tøvende over for projektet. Noget som Jesper la Cour i øvrigt oplever, at kun de voksne – aldrig børnene – er.

Andre caseprojekter

Ud over Jesper la Cours projekt blev fem andre projekter udvalgt som cases. I udvælgelsesprocessen var det vigtigt for forskergruppen at få indblik i bredden af huskunstnerprojekterne, dvs. i forskellige kunstarter, geografiske lokationer, deltagende børn og unge, ansøgertyper, tidspunkter og projektlængde. Nogle projekter var helt nye, mens andre var en videreudvikling af tidligere støttede projekter.

De fem andre cases var:

  • Vores Forestillinger – Esbjerg Kunstmuseum
  • At være og at skrive – Salix Skole i Valby
  • Små Komponister – Figura-ensemblet
  • Den tekstile designproces – Museum Midtjylland
  • Flok Performance III – Zoologisk Have og Christianshavns Skole

Læs også:

Undersøgelse af huskunstnerordningen – caseanalyser (PDF)

Huskunstnerordning styrker børn, unge og voksnes relation til kunsten

PS Profil: Det Fortællende Teater

21-03-2018

PS Profil: Teater Patrasket

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Teater Patrasket.

20-03-2018

20. marts: International teaterdag for børn og unge markeres

Den 20. marts er den internationale teaterdag for børn og unge. I den anledning har ASSITEJs præsident, sydafrikanske Yvette Hardie, skrevet en World Day Message, som Proscenium.dk bringer i fuld længde herunder. Bemærk, at teksten er på engelsk.

16-03-2018

CPH STAGE-program med fokus på køn og krop

Kønsroller, stereotyper og seksualitet. Kropslige grænser og afgrænsninger. Det gennemgående tema for mange af forestillingerne på dette års CPH STAGE teaterfestival er køn og krop. Festivalprogrammet viser, at scenekunsten med bid, humor og alvor diskuterer tidens aktuelle tema: kønsidentitet og kønspolitik.

16-03-2018

Kulturministeren skyder debat om fremtidens scenekunst i gang

Hvad er borgernes ønsker til fremtidens scenekunst? Hvordan styrker vi det lokale ejerskab til de danske teatre? Hvordan får teatrene flere indtjeningsmuligheder? Hvordan sikrer vi optimale kunstneriske udviklingsmuligheder for scenekunsten? Sådan lyder nogle af spørgsmålene fra kulturminister Mette Bock, der inviterer til en bred debat om fremtidens scenekunst.

15-03-2018

Program for Aprilfestival offentliggjort

Så er årets program for Aprilfestival offentliggjort. Fra 10.-22. april er det muligt at bestille gratis billetter til forestillingerne.

14-03-2018

Det Kongelige Teater rammes også af konflikten

Som statslig institution rammes Det Kongelige Teater samt Kulturministeriet også af den varslede strejke og lockout. Øvrige teatre rammes ikke, da de ikke er offentlige institutioner.

13-03-2018

8,5 mio. kr. til at styrke publikumsudvikling på teatre

Kulturministeren har afsat 8,5 mio. kroner til et 3-årigt projekt, der skal styrke publikumsudviklingen på scenekunstområdet til gavn for borgere i hele Danmark. Projektet forankres hos Udviklingsplatformen for Scenekunst, der bl.a. skal lave publikumsundersøgelser og igangsætte nye udviklingseksperimenter.

12-03-2018

Få indblik i teatres partnerskaber med dagtilbud på børnekulturkonference

Tre teatre, nemlig Det Lille Teater og Marionet Teatret i Kongens Have, Teatret Fair Play samt Aaben Dans fik i marts 2017 støtte fra puljen til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner.

09-03-2018

Kultur og erhverv samles i nyt KL-udvalg

KL opretter to yderligere udvalg i valgperioden 2018-2022, så de fremover har otte udvalg. Børne- og Kulturudvalget skilles ad, så kultur fremover er en del af det nye Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

08-03-2018

Dansk scenekunst på internationale messer

Statens Kunstfond har i år stande på internationale messer i hhv. Düsseldorf og Montréal. Scenekunstnere, managere og producenter kan søge om at blive en del af kunstfondens stande.

07-03-2018

PS Profil: Himmerlands Teater

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Himmerlands Teater.

06-03-2018

DF: Afskaf legater, hædersydelser og støtte til udenlandske kunstaktiviteter

Søndag Aften giver i en artikel et overblik over Dansk Folkepartis forslag om kunstfonde, legatuddelinger, kunst i det offentlige rum samt omlægning af systemet med hædersydelse.

05-03-2018

Nordisk Kulturdag med fokus på ligestilling

På Nordisk Kulturdag 2018 i Stockholm var der fokus på ligestilling som vejen til publikumsudvikling og på talmateriale fra Kulturanalys Norden, som viser, at fordelingen mellem køn og etnicitet i kunstmiljøerne ikke afspejler befolkningstallene.

02-03-2018

Aprilfestival med mere end 100 professionelle teatre

Når ’Aprilfestival – teater for små & store’ løber af stablen fra 15. til 22. april i Syddjurs Kommune bliver det med mere end 100 professionelle teatre, der præsenterer teater for børn og unge i alderen 0-16 år. Det gør festivalen til den største af sin slags i verden.

01-03-2018

Analyse fra Søndag Aften: Sådan fordeler de kommunale kulturkroner sig

I en række artikler gennemgår Søndag Aften kommunernes kulturbudgetter for 2018. Kommunerne har øget deres budgetter til både teatre og museer, mens de sparer på budgetterne til bibliotekerne.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.