Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
07-02-2018 | artikel nr. 6578
del

PS Profil: Cantabile 2

Teaterleder og instruktør Nullo Facchini fra Cantabile 2. Foto: D. Matvejev.

I en serie skiftes TIO’s medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Cantabile 2.

Teater: Cantabile 2
Navn: Nullo Facchini & Siri Facchini Haff
Titel: Nullo er grundlægger og kunstnerisk leder, Siri er leder af Børne & Unge Aktiviteterne.

1. Hvad er I særligt optagede af på jeres teater i øjeblikket?

Vi er midt i prøverne på vores nye forestilling ”The Time Being”. Med den søger vi at udvikle næste skridt i vores Human Specific-arbejde, som handler om at udforske intimitet og møder mellem tilskuere og performere i værker, hvor tilskueren er dybt inddraget. Ofte arbejder vi i store bygninger, der ikke er teatre, men med denne forestilling er vi vendt tilbage til teatersalen med ønsket om at skabe en let turnerbar forestilling.

Vi ønsker også at bringe arbejdet nye steder hen, at aktualisere det. Vi er optagede af nogle af de store spørgsmål omkring, hvor menneskeheden er på vej hen, hvis vi kigger fra et helikopterperspektiv. Vi er meget inspirerede af Yuval Noah Hararis bog Homo Deus, som udpensler en række fremtidsscenarier, hvor bl.a. dataisme, cyborger og opløsningen af individet indgår. Hvad gør det ved os lige nu, når vi åbner sindet og kigger langt, og vante referencepunkter måske smuldrer.

2. Hvilket nyt initiativ har I haft mest held med?

Med midler fra Kulturministeriets og Undervisningsministeriets pulje ”Åben Skole – lokale samarbejder og national vidensdeling” har vi skabt et – i første omgang – 3-årigt projekt, der hedder ”Verdensklasser”. Projektet er et samarbejde med skolerne i kommunen. Vi undersøger, hvordan scenekunst kan understøtte arbejdet med Fælles Mål i skolerne. Så scenekunst ikke blot bliver ”noget andet”, men rent faktisk kommer med kraftfulde arbejdsredskaber i dannelsen af den moderne folkeskoleelev. Især i forhold til tværgående temaer som innovation og entreprenørskab kan arbejdet med scenekunsten noget særligt – det at handle og skabe et produkt, der kan give værdi til andre –  men også i forhold til specifikke mål som kropsforståelse, fremstilling, procesforståelse og meget andet. I projektet underviser en professionel scenekunstner en skoleklasse i en projektuge af 4-8 dages varighed. Sammen skaber de en forestilling, som præsenteres for andre klasser på skolen og forældrene. Forestillingen skabes ud fra stof, eleverne har arbejdet med på anden vis – fx en bog eller et tema – og på en måde, så der er meget plads til elevernes ideer, og vi arbejder meget kropsligt og med billeder, så der er mange på scenen samtidigt. Vi skaber 36 forløb over 3 år, hvor undervisningsforløb nedskrives, så de bliver til et inspirationskatalog, og vi skaber også en lille håndbog med erfaringer.

Det er meget rørende og intense forløb med klasserne, som har stor betydning for dem på mange planer, og projektet har givet et stærkt og personligt kendskab til skolerne. Det giver virkelig mening som egnsteater at få denne tætte kontakt til børnene og skolernes personale.

3. Hvad glæder I jer til i næste sæson?

I august 2018 skal vi lave en stor international co-produktion med Firenza Guidi fra Italien/Wales. Det bliver startskuddet på et nyt koncept, hvor vi hvert andet år i lige år skaber en større udendørs visuel forestilling, der kan rumme et stort publikum, og som kan opleves af hele familien. Waves Festivalen – som vi afholder hvert andet år i ulige år – og teatrets andre produktioner spilles ofte i Vordingborg, kommunens største by, men disse nye august-produktioner iscenesættes på skift i de to andre lidt større byer Præstø og Stege. Til august i år skal vi altså udforske og opdage Præstø og de naturskønne omgivelser omkring den. Der kommer et internationalt hold medvirkende, men også danske professionelle og en lang række lokale frivillige medvirkende kommer til at tage del i forestillingen. Med ny-cirkus, dans og stærke visuelle billeder og lokale fortællinger glæder vi os meget til at samle det store fællesskab – som vi også holder meget af at gøre det under Waves Festivalen. Vi tænker, at det bliver særligt, at august måned får denne tilbagevendende karakter hvert år af store udendørs oplevelser.

4. Hvad står øverst på teatrets ønskeliste? 

Vi kunne rigtig godt tænke os at have vores egen lille intimscene med plads til 100-150 tilskuere og en rigtig hyggeligt foyer. Vi er for 1,5 år siden flyttet ind i nye skønne administrative lokaler i et smukt naturområde tæt på byens centrum med en lille workshopsal tilknyttet. Men en rigtig teatersal har vi kun, når vi låner Vordingborg Teater, som har en lang række brugere og er en del af gymnasiets og handelsskolens bygninger. Foyeren er i gymnasiets kantine.

Derudover ville vi også rigtig gerne turnere mere nationalt. Vi spiller primært lokalt, i udlandet og i København. Vores børneforestilling kommer rundt, men vi vil gerne øge indsatsen for at komme rundt i hele landet med vores voksenforestillinger. 

5. Hvad er den største teaterpolitiske udfordring netop nu?

Vi synes, at der er et ugunstigt fokus på tal i måden, man fra politisk hold anskuer teater og kulturoplevelser i øjeblikket. Der er et stort pres på at opnå høje publikumstal, et stort antal deltagere i forskellige typer arrangementer – jo flere jo bedre. Det går ud over fordybelsen og risikovilligheden. Hvis succes kun måles på, hvor mange der har været gennem møllen, er det en fattig målestok. Der kunne gives meget mere plads til at tænke i den meningsfulde aktivitet, den aktivitet der har en impact, der rykker noget, der peger på noget, der huskes længe efter og lever videre i det talte ord fra mund til mund, når historier genfortælles og deles. Kunst skal ikke blot forbruges og have et flueben – så har de også fået det! Det er et sværere barometer at navigere efter – den meningsfulde og fordybede oplevelse, men det er vigtigt at skabe det rum og den refleksion omkring kunsten. I virkeligheden er det også en reminder til os selv. Vi bliver så gode til at fremhæve tal, fordi vi tror, at det er det, som tilskudsgivere, politikere og presse vil høre, frem for at blive ved med at insistere på at skabe et andet rum, en anden samtale, med fokus et helt andet sted og tro på, at det vækker genklang.

Joker-spørgsmålet fra seneste profilteater, TEATRET: I er et velrenommeret dansk egnsteater med stærke relationer til Italien. Findes der lignende teaterinstitutioner i Italien støttet af staten eller af de enkelte regioner?

I Italien er det de store teatre, der er statsstøttede. Og så er der jo masser af små uafhængige teatre og performere. Det er 25 år siden, jeg boede i Italien, så jeg er ikke meget inde i de særlige støtteordninger, der gælder der i dag. Til gengæld har jeg et godt netværk og mange gode samarbejder med italienske kompagnier og performere, der har givet os mulighed for at arbejde i Italien og omvendt har bragt god italiensk teaterkunst til Danmark og specielt Vordingborg. Og jeg holder meget af det italienske engagement i kunsten. Men at vi i Danmark har egnsteatre er noget særligt værdifuldt. Det giver jo ofte mindre, yngre og særprægede teatre mulighed for at fordybe sig i kunstnerisk udvikling, og ikke mindst eksperimentere.

Stafet-spørgsmålet: Hvad vil I gerne spørge næste profilteater, Odin Teatret, om?

I er et af Danmarks ældste og mest markante egnsteatre på grund af jeres stærke kunstneriske profil og jeres stærke strukturelle integritet i måden at organisere jer og arbejde på, både som udviklende og producerende teater. Hvad er jeres nøgle, jeres motor, til fortsat at kunne inspirere hinanden?

21-03-2018

PS Profil: Teater Patrasket

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Teater Patrasket.

20-03-2018

20. marts: International teaterdag for børn og unge markeres

Den 20. marts er den internationale teaterdag for børn og unge. I den anledning har ASSITEJs præsident, sydafrikanske Yvette Hardie, skrevet en World Day Message, som Proscenium.dk bringer i fuld længde herunder. Bemærk, at teksten er på engelsk.

16-03-2018

CPH STAGE-program med fokus på køn og krop

Kønsroller, stereotyper og seksualitet. Kropslige grænser og afgrænsninger. Det gennemgående tema for mange af forestillingerne på dette års CPH STAGE teaterfestival er køn og krop. Festivalprogrammet viser, at scenekunsten med bid, humor og alvor diskuterer tidens aktuelle tema: kønsidentitet og kønspolitik.

16-03-2018

Kulturministeren skyder debat om fremtidens scenekunst i gang

Hvad er borgernes ønsker til fremtidens scenekunst? Hvordan styrker vi det lokale ejerskab til de danske teatre? Hvordan får teatrene flere indtjeningsmuligheder? Hvordan sikrer vi optimale kunstneriske udviklingsmuligheder for scenekunsten? Sådan lyder nogle af spørgsmålene fra kulturminister Mette Bock, der inviterer til en bred debat om fremtidens scenekunst.

15-03-2018

Program for Aprilfestival offentliggjort

Så er årets program for Aprilfestival offentliggjort. Fra 10.-22. april er det muligt at bestille gratis billetter til forestillingerne.

14-03-2018

Det Kongelige Teater rammes også af konflikten

Som statslig institution rammes Det Kongelige Teater samt Kulturministeriet også af den varslede strejke og lockout. Øvrige teatre rammes ikke, da de ikke er offentlige institutioner.

13-03-2018

8,5 mio. kr. til at styrke publikumsudvikling på teatre

Kulturministeren har afsat 8,5 mio. kroner til et 3-årigt projekt, der skal styrke publikumsudviklingen på scenekunstområdet til gavn for borgere i hele Danmark. Projektet forankres hos Udviklingsplatformen for Scenekunst, der bl.a. skal lave publikumsundersøgelser og igangsætte nye udviklingseksperimenter.

12-03-2018

Få indblik i teatres partnerskaber med dagtilbud på børnekulturkonference

Tre teatre, nemlig Det Lille Teater og Marionet Teatret i Kongens Have, Teatret Fair Play samt Aaben Dans fik i marts 2017 støtte fra puljen til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner.

09-03-2018

Kultur og erhverv samles i nyt KL-udvalg

KL opretter to yderligere udvalg i valgperioden 2018-2022, så de fremover har otte udvalg. Børne- og Kulturudvalget skilles ad, så kultur fremover er en del af det nye Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

08-03-2018

Dansk scenekunst på internationale messer

Statens Kunstfond har i år stande på internationale messer i hhv. Düsseldorf og Montréal. Scenekunstnere, managere og producenter kan søge om at blive en del af kunstfondens stande.

07-03-2018

PS Profil: Himmerlands Teater

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Himmerlands Teater.

06-03-2018

DF: Afskaf legater, hædersydelser og støtte til udenlandske kunstaktiviteter

Søndag Aften giver i en artikel et overblik over Dansk Folkepartis forslag om kunstfonde, legatuddelinger, kunst i det offentlige rum samt omlægning af systemet med hædersydelse.

05-03-2018

Nordisk Kulturdag med fokus på ligestilling

På Nordisk Kulturdag 2018 i Stockholm var der fokus på ligestilling som vejen til publikumsudvikling og på talmateriale fra Kulturanalys Norden, som viser, at fordelingen mellem køn og etnicitet i kunstmiljøerne ikke afspejler befolkningstallene.

02-03-2018

Aprilfestival med mere end 100 professionelle teatre

Når ’Aprilfestival – teater for små & store’ løber af stablen fra 15. til 22. april i Syddjurs Kommune bliver det med mere end 100 professionelle teatre, der præsenterer teater for børn og unge i alderen 0-16 år. Det gør festivalen til den største af sin slags i verden.

01-03-2018

Analyse fra Søndag Aften: Sådan fordeler de kommunale kulturkroner sig

I en række artikler gennemgår Søndag Aften kommunernes kulturbudgetter for 2018. Kommunerne har øget deres budgetter til både teatre og museer, mens de sparer på budgetterne til bibliotekerne.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.