Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<18192021222324252627>
 
22-09-2016 | artikel nr. 5814
del

Trane Nørby og Haarder sætter fokus på den åbne skole

Bertel Haarder og Ellen Trane Nørby var den 22. september på rundtur for at besøge projekter under Åben Skole.

Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby og kulturminister Bertel Haarder sætter nu fokus på potentialet i at inddrage omverdenen i undervisningen og iværksætte samarbejdsaktiviteter mellem folkeskolen og kultur- og foreningslivet. Det sker med en ny ansøgningsrunde til kommunale projekter, der sætter fokus på samarbejdet mellem folkeskoler og lokalsamfundet, og med ministerbesøg til udvalgte projekter.

I slutningen af 2015 modtog 19 kommuner støtte af Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling og Kulturministeriet til at etablere samarbejder mellem skolen og lokale aktører som led i deres arbejde med åben skole.

I løbet af efteråret igangsættes en ny ansøgningsrunde til nye projekter samtidig med, at de 19 kommuner også sætter lokalt fokus på de foreløbige resultater af de igangsatte projekter. På dagen besøger Ellen Trane Nørby og Bertel Haarder hver to af kommunerne, som med musik, design, håndværk og idræt m.m. har inddraget lokale kulturinstitutioner og foreninger i undervisningen.

Sæt skub på samarbejdet
”I dag er en vigtig dag (red. 22/9). Det er mit og ministeren for børn, undervisning og ligestillings ønske sammen at sætte fokus på, hvor meget vi kan med åben skole, og samtidig opfordre alle skoler til virkelig at sætte skub på deres åben skole-samarbejder. Igennem arbejdet med den åbne skole giver vi eleverne mulighed for at møde kunst, kultur og det lokale foreningsliv i øjenhøjde. Det handler om at bygge bro mellem skolen og lokalsamfundet, og gøre elevernes verden større. Eleverne skal opleve, hvordan dét at skabe noget med hænderne kan gøre det lettere at lære fag som matematik og fysik. Det glæder mig, at så mange kommuner har taget den åbne skole til sig og på forskellig vis arbejder med at få skabt nye og sjove måder at lære på,” udtaler Bertel Haarder i en pressemeddelelse.  

Det går godt
”Det er sket en fordobling i antallet af kommuner, der vurderer, at det går godt med den åbne skole. Den positive udvikling glæder mig, fordi den åbne skole kan være med til at gøre fagene mere konkrete og virkelighedsnære for eleverne. Men der er stadig stor forskel på, hvor langt kommunerne og skolerne er med den åbne skole. Derfor skal de blive bedre til at dele gode erfaringer med hinanden, og vi skal gøre endnu mere for at sætte fokus på det vigtige samarbejde mellem skolen og det lokale kultur- og foreningsliv. Det gør vi blandt andet med puljen, som understøtter de mange forskellige samarbejder i regi af den åbne skole. Jeg glæder mig til at opleve, hvordan man griber mulighederne med den åbne skole an i Roskilde og Odsherred,” lød det fra Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling.


Aaben Dans fik ministerbesøg
Den 22. september besøgte de to ministre hver især skoler og projekter under Åben Skolen. Bertel Haarder var på besøg i Rudersdal Kommune, mens Ellen Trane Nørby var i Odsherred Kommune og på Boserup Naturcenter i Roskilde, hvor elever er i gang med tre forløb: Håndværk og Design (Boserup Naturcenter og Vikingemusset), Mirkoplast i Roskilde Fjord (Boserup Naturcenter og Vikingemusset) og ”Åben Dans” (Egnsteateret Åben Dans).


Om initiativet ”Åben Skole – lokale samarbejder og national videndeling”
Kulturministeriet og Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling har igangsat et treårigt initiativ under overskriften ”Åben Skole – lokale samarbejder og national videndeling”, som løber frem til 2018. Formålet med initiativet er at understøtte skolernes samarbejder med det omgivende samfund. Indtil videre er der udmøntet 6 mio. kr. til i alt 19 kommuner, der har iværksat projekter, der udvikler lokale samarbejder mellem skolen og det lokale foreningsliv, kunst- og kulturtilbud, virksomheder m.fl.

Læs mere om puljen til Åben Skole – Lokale Samarbejder og National Videndeling

Om Udvalget for et styrket samspil mellem skole og fritidsliv
Som følge af regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” (2015) nedsatte ministeren for børn, undervisning og ligestilling i starten af 2016 Udvalget for styrket samspil mellem skole og fritidsliv. Udvalget har set nærmere på de muligheder og udfordringer, der ligger i det konkrete samspil mellem skole og fritidstilbuddene i folkeskolen.

Udvalgets rapport med anbefalinger blev offentliggjort 20. september 2016 og drøftet ved en høring i Folketingets Kulturudvalg og Børne- og Undervisningsudvalg 21. september 2016, hvor både kulturministeren og ministeren for børn, undervisning og ligestilling deltog med oplæg.

Læs mere om udvalgets arbejde og hent udvalgets rapport

23-01-2018

Navnenyt: Jesper de Neergaard vinder Scenekunstprisen 2017

Da Performing Arts Platform i fredags uddelte priser, modtog Bora Boras kunstneriske leder Scenekunstprisen, mens Don Gnus "A Snowball's Chance in Hell” vandt årets Publikumspris.

22-01-2018

Få indblik i partnerskaber mellem dagtilbud og kunstinstitutioner

På en børnekulturkonference, som Slots- og Kulturstyrelsen afholder den 21. marts i Aarhus, er der mulighed for at få indblik i og dele viden om partnerskaber mellem dagtilbud og kunst- og kulturinstitutioner.

19-01-2018

Kritikerforeninger samles for at sikre anmelderiets overlevelse

Berlingske kunne i sidste uge fortælle om den nystiftede paraplyorganisation Forenede Kritikere, der vil arbejde for at fremme forholdene for anmelderiet og kunstkritikken.

18-01-2018

Seminar fokuserede på strategisk forretningsudvikling i teaterbranchen

Med Christian Have som tovholder holdt Scenit og BilletBillet strategiseminar om forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen den 11. januar.

17-01-2018

PS Profil: teater2tusind

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer teater2tusind.

16-01-2018

Søndag Aften om nye regionale fonde: Man kunne have tænkt i samarbejdsmuligheder

Søndag Aften har kigget lidt nærmere på, hvordan midlerne til kunsten og kulturen fordeler sig på finansloven 2018. Derudover peger Søndag Aften på, at de nye regionale fonde risikerer at møde modgang.

15-01-2018

ZeBUs lokaler under ombygning

I starten af januar går tredje fase af ombygningen af Musiktorvet på Amager i gang. I den forbindelse skal ZeBU og Amager Bios foyer rives ned og bygges om. ZeBU har i ombygningsperioden fundet alternative spillersteder på Amager.

11-01-2018

Over 900 har underskrevet ”Manifest for den danske film- og scenekunstbranche”

Der er nu mere end 900 kvinder og mænd, som har underskrevet det manifest, der blev skrevet i kølvandet på #MeToo-kampagnen samt en reading på Edison. Underskriftsindsamlingen lukker i slutningen af januar.

10-01-2018

PS Profil: ZeBU

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer ZeBU’s to kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden.

10-01-2018

Lovforslag vedtaget: Teatrene fritages for selskabsskat

Sidste år fremsatte skatteministeren et lovforslag om at fritage teatre for selskabsskat. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2018.

09-01-2018

Når egnsteatre skaber liv og tiltrækker nye beboere

Iscene har i løbet af 2017 været rundt og besøge en række egnsteatre, heriblandt Bornholms Teater, Fredericia Teater og Limfjordsteatret for at se nærmere på, hvad et egnsteater betyder for en kommune.

08-01-2018

Sophie Zinckernagel vinder Dramatisk Debut 2018

Den 7. januar blev Sophie Zinckernagel kåret som vinder af Dramatisk Debut 2018, dansk teaters store dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere. Hun vandt for sit manuskript ”John Lennon er død”, som nu bliver sat op på Teater V i efteråret 2018.

08-01-2018

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

05-01-2018

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

04-01-2018

Billetstatistik lover godt for sæson 2017/2018

Nye tal på billetsalget fra 25. april til 31. december 2017 viser lovende fremgang for denne sæson – niveauet er nemlig højere end sidste år på samme tid.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.