Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
16-11-2017 | artikel nr. 6452
del

Sammenlægning af de kunstneriske uddannelser: Er deres udfordringer egentlig ens?

Søndag Aften sætter spørgsmålstegn ved, om Henrik Sveidahls diagnose af de kunstneriskes uddannelsers udfordringer er korrekt, og om der skal findes én løsning til alle skolerne.

Der har været megen diskussion om rapporten ”De kunstneriske uddannelser”. Selv om mange er enige om, at de kunstneriske uddannelser har nogle udfordringer, som skal løses, så er der ikke mange, som bakker op om Henrik Sveidahl løsning og slå de 10 kunstneriske uddannelser sammen til én skole.

Har alle skoler samme de samme udfordringer?

Søndag Aften gennemgår både kommissorium og en række af de udfordringer, som rapporten når frem til. De skriver:

  • at uddannelsesinstitutionerne lægger for få ressourcer i opbygning, udvikling og produktion af viden
  • for lidt fokus på kvalitetssikring
  • for lidt samarbejde mellem institutionerne
  • statslige effektiviseringskrav kombineret med stærkere administrative krav
  • skolerne er svage til at opnå ekstern finansiering
  • for få færdiguddannede kommer i arbejde.

Men måske er diagnosen for generel og passer ikke på alle skolerne, da både skoler og de kunstnere, de uddanner, står i vidt forskellige situationer.

Erfaringer fra Den Danske Scenekunstskole-sammenlægningen?

Ifølge Søndag Aften, burde man måske også have kigget på andre fusioner, heriblandt DDSKS:
”Rapporten forholder sig heller ikke til resultater og erfaringer fra den omfattende fusion som er blevet til Den Danske Scenekunstskole. Denne fusion havde netop til formål at løse nogle af de udfordringer som rapporten peger på. Er det lykkedes? Kan der hentes læring fra den proces? Er der mening i at umiddelbart derefter fusionere yderligere?”

Yderligere mangler i rapporten

Spørgsmålet er også, om der er andre ting, Henrik Sveidahl burde have undersøgt. Søndag Aften peger i hvert fald på blandt følgende, som ikke tages op til overvejelse i rapporten:

•    Om det har en betydning for skolerne, om de ligger hos Kulturministeriet eller hos Uddannelsesministeriet

•    Om andre fusioner end en samlet kunstneruddannelse er mulig, f.eks. fusionere de musiske skoler osv.

•    Om ledelsesstrukturerne har betydning for skolernes virke

Læs hele artiklen på Søndag Aften

Læs rapporten ”De kunstneriske uddannelser” af Henrik Sveidahl

Læs Mette Bocks debatindlæg: Ingen simple svar på kunstskolernes udfordringer

Læs rektor ved Det Jyske Musikkonservatorium Claus Olesens debatindlæg: Kunstuddannelsernes offerrolle er spild af tid

22-01-2018

Få indblik i partnerskaber mellem dagtilbud og kunstinstitutioner

På en børnekulturkonference, som Slots- og Kulturstyrelsen afholder den 21. marts i Aarhus, er der mulighed for at få indblik i og dele viden om partnerskaber mellem dagtilbud og kunst- og kulturinstitutioner.

19-01-2018

Kritikerforeninger samles for at sikre anmelderiets overlevelse

Berlingske kunne i sidste uge fortælle om den nystiftede paraplyorganisation Forenede Kritikere, der vil arbejde for at fremme forholdene for anmelderiet og kunstkritikken.

18-01-2018

Seminar fokuserede på strategisk forretningsudvikling i teaterbranchen

Med Christian Have som tovholder holdt Scenit og BilletBillet strategiseminar om forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen den 11. januar.

17-01-2018

PS Profil: teater2tusind

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer teater2tusind.

16-01-2018

Søndag Aften om nye regionale fonde: Man kunne have tænkt i samarbejdsmuligheder

Søndag Aften har kigget lidt nærmere på, hvordan midlerne til kunsten og kulturen fordeler sig på finansloven 2018. Derudover peger Søndag Aften på, at de nye regionale fonde risikerer at møde modgang.

15-01-2018

ZeBUs lokaler under ombygning

I starten af januar går tredje fase af ombygningen af Musiktorvet på Amager i gang. I den forbindelse skal ZeBU og Amager Bios foyer rives ned og bygges om. ZeBU har i ombygningsperioden fundet alternative spillersteder på Amager.

11-01-2018

Over 900 har underskrevet ”Manifest for den danske film- og scenekunstbranche”

Der er nu mere end 900 kvinder og mænd, som har underskrevet det manifest, der blev skrevet i kølvandet på #MeToo-kampagnen samt en reading på Edison. Underskriftsindsamlingen lukker i slutningen af januar.

10-01-2018

PS Profil: ZeBU

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer ZeBU’s to kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden.

10-01-2018

Lovforslag vedtaget: Teatrene fritages for selskabsskat

Sidste år fremsatte skatteministeren et lovforslag om at fritage teatre for selskabsskat. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2018.

09-01-2018

Når egnsteatre skaber liv og tiltrækker nye beboere

Iscene har i løbet af 2017 været rundt og besøge en række egnsteatre, heriblandt Bornholms Teater, Fredericia Teater og Limfjordsteatret for at se nærmere på, hvad et egnsteater betyder for en kommune.

08-01-2018

Sophie Zinckernagel vinder Dramatisk Debut 2018

Den 7. januar blev Sophie Zinckernagel kåret som vinder af Dramatisk Debut 2018, dansk teaters store dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere. Hun vandt for sit manuskript ”John Lennon er død”, som nu bliver sat op på Teater V i efteråret 2018.

08-01-2018

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

05-01-2018

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

04-01-2018

Billetstatistik lover godt for sæson 2017/2018

Nye tal på billetsalget fra 25. april til 31. december 2017 viser lovende fremgang for denne sæson – niveauet er nemlig højere end sidste år på samme tid.

03-01-2018

Workshops om Holberg og dramatik for 400 skoleelever i hele landet

Det Kongelige Teater afholder aktiviteter og workshops for skoleelever i forbindelse med, at Holbergs komedie Maskerade tager på turné i januar.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.