Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
17-11-2017 | artikel nr. 6458
del

Skab bedre rammer for kunst i Åben Skole med national forpligtelse

Til et dialogmøde på Christiansborg fremhævede blandt andet TIO’s Åben Skole-udvalg, at samarbejdet med kommunerne er vigtigt for at få implementeret kunsten i skolen – samtidig efterspørges klare nationale rammer.

Af Caroline M. B. Kirkegaard

Netværket FOKUS har det sidste halvandet år holdt i alt 12 dialogmøder. Det sidste på Christiansborg, hvor formålet var at komme med konkrete anbefalinger til undervisningsministeren, kulturministeren, børne- og socialministeren samt uddannelses- og forskningsministeren.

National forpligtelse og kendskab til kunstneriske processer på uddannelserne

Flemming Møller Mortensen (S), som var vært ved arrangementet på Christiansborg, lovede at viderebringe anbefalingerne til de fire ministre, som desværre ikke kunne være til stede på mødet. Moderator Christian Have opsummerede:

  • Politikerne på Christiansborg bør sørge for en overordnet national forpligtelse. Den kommunale forpligtelse bliver derigennem også klarere.
  • Der skal være fokus på kunsten på lærer- og pædagoguddannelser samt efteruddannelse, så dramalærere, pædagoger og lærere kender kunstens præmisser og processer.
  • Styrk sammenhængen mellem kunst og sundhed.
  • Insister på, at tiden er inde til ikke kun at tale om kunstens nytteværdi, men italesæt i stedet dens iboende værdi.

Teatrene betaler gildet

Flemming Møller Mortensen opfordrede på mødet kunst- og kulturinstiutionerne til at samarbejde mere med kommunerne.

Mange af institutionerne siger, at det allerede er noget, de gør. Medlem af TIOs Åben Skole-udvalg og teaterleder på Riddersalen Piet Bertelsen fortæller, at de på Frederiksberg er gået ind i et samarbejde mellem skoler og kunstinstitutioner, hvor én kunstinstitution er sat sammen med én skole. Skoletjenesten på Frederiksberg støtter økonomisk til Kulturmakker-samarbejdet – både til teatret og skolen. Derudover har Riddersalen også prioriteret en del arbejdstimer i projektet. 

Han siger: ”Som lille kulturinstitution vil man gerne investere, men spørgsmålet er, om der er råd til at investere, hvis ikke tingene får et videre liv. Det er i den forbindelse vigtigt, at tiltagene bliver implementeret øverst oppe ledelsesmæssigt og politisk – både lokalt og nationalt, så vi kan være med til at skabe bæredygtige rammer for kunstens vej ind i skolen. Det vil løfte niveauet og øge mulighederne for vidensopsamling, -deling og -udvikling.”

Det er dog ikke altid, at der er økonomisk støtte til samarbejdet. Hannah Karina Mikkelsen, medlem af TIOs Åben Skole-udvalg og leder på Teatret Masken, siger i forbindelse med en diskussion, om hvor mange samarbejder er sat i søen efter skolereformen: ”Rigtigt mange samarbejder, og det er glædeligt. Men hvem har taget initiativet? Det er teatrene. Hvem har finansieret initiativerne? Det er også teatrene. Det er nok der, det er gået galt. Pengene skal komme et sted fra, og skolerne skal også være med at betale omkostningerne, så det ikke kun er teatrene, der betaler.”

Kompetenceløft på uddannelserne

En anden vigtig anbefaling, som deltagerne på mødet fremhæver, er, at der skal være et bedre samarbejde mellem lærere, pædagoger og kunstnere. Der er et stort potentiale, men igen bør der igangsættes initiativer både nedefra og oppefra.

Hannah Karina Mikkelsen siger, at de har et godt samarbejde med lokale politikere, og at ”vi skal have uddannet flere dramalærere, pædagoger og lærere, som kender de kunstneriske processer. Derfor skal det ind på deres uddannelser. Hvis ikke pædagoger og lærere bliver undervist i kreative fag, så tænker de ikke på det i undervisningsøjemed. Og det er simpelthen så vigtigt, at skoleeleverne, uanset deres sociale baggrund, møder kunsten i skolen – ikke kun i et par år, men hele vejen igennem folkeskolen.”

Skab standarder oppefra

Anbefalingen er dermed klar: Der er rigtigt mange gode tiltag og initiativer med en del kommuner, men hvis det virkeligt skal have et videre liv, så skal der nationale forpligtelser til. En national forpligtelse vil også føre til et stærkere samarbejde med de kommuner, hvor kunsten måske ikke er i fokus og en del af Åben Skole.

Og så skal kommunerne, skolerne og kunstnerne sørge for at vidensdele mere med hinanden.

Netværket FOKUS og dialogmøderne

FOKUS, Forum for kunst og kultur i skolen, er et netværk af professionelle nationale og regionale aktører inden for kunst og kultur, som samarbejder med og har tilbud til skoler i Danmark.

Forud for dialogmøderne havde FOKUS stillet følgende spørgsmål til deltagerne:

  • Hvordan sikres høj kvalitet på kunsttilbuddene i skolen?
  • Hvordan opdyrker vi evnen til at gribe kunsten i skolen?
  • Hvordan sikres kunstfaglig kvalitet i uddannelsen af lærere og pædagoger?
  • Hvordan defineres Åben Skole tydeligere ift. forventninger om dannelse, kunst og kultur?
  • Hvordan sikrer vi, at kunst og kultur når ud til ALLE?

Se også FOKUS’ folder: ”Kunst, kultur og skole – anbefalinger og perspektiver fra FOKUS-dialoger”

Læs mere om FOKUS’ arbejde

22-01-2018

Få indblik i partnerskaber mellem dagtilbud og kunstinstitutioner

På en børnekulturkonference, som Slots- og Kulturstyrelsen afholder den 21. marts i Aarhus, er der mulighed for at få indblik i og dele viden om partnerskaber mellem dagtilbud og kunst- og kulturinstitutioner.

19-01-2018

Kritikerforeninger samles for at sikre anmelderiets overlevelse

Berlingske kunne i sidste uge fortælle om den nystiftede paraplyorganisation Forenede Kritikere, der vil arbejde for at fremme forholdene for anmelderiet og kunstkritikken.

18-01-2018

Seminar fokuserede på strategisk forretningsudvikling i teaterbranchen

Med Christian Have som tovholder holdt Scenit og BilletBillet strategiseminar om forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen den 11. januar.

17-01-2018

PS Profil: teater2tusind

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer teater2tusind.

16-01-2018

Søndag Aften om nye regionale fonde: Man kunne have tænkt i samarbejdsmuligheder

Søndag Aften har kigget lidt nærmere på, hvordan midlerne til kunsten og kulturen fordeler sig på finansloven 2018. Derudover peger Søndag Aften på, at de nye regionale fonde risikerer at møde modgang.

15-01-2018

ZeBUs lokaler under ombygning

I starten af januar går tredje fase af ombygningen af Musiktorvet på Amager i gang. I den forbindelse skal ZeBU og Amager Bios foyer rives ned og bygges om. ZeBU har i ombygningsperioden fundet alternative spillersteder på Amager.

11-01-2018

Over 900 har underskrevet ”Manifest for den danske film- og scenekunstbranche”

Der er nu mere end 900 kvinder og mænd, som har underskrevet det manifest, der blev skrevet i kølvandet på #MeToo-kampagnen samt en reading på Edison. Underskriftsindsamlingen lukker i slutningen af januar.

10-01-2018

PS Profil: ZeBU

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer ZeBU’s to kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden.

10-01-2018

Lovforslag vedtaget: Teatrene fritages for selskabsskat

Sidste år fremsatte skatteministeren et lovforslag om at fritage teatre for selskabsskat. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2018.

09-01-2018

Når egnsteatre skaber liv og tiltrækker nye beboere

Iscene har i løbet af 2017 været rundt og besøge en række egnsteatre, heriblandt Bornholms Teater, Fredericia Teater og Limfjordsteatret for at se nærmere på, hvad et egnsteater betyder for en kommune.

08-01-2018

Sophie Zinckernagel vinder Dramatisk Debut 2018

Den 7. januar blev Sophie Zinckernagel kåret som vinder af Dramatisk Debut 2018, dansk teaters store dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere. Hun vandt for sit manuskript ”John Lennon er død”, som nu bliver sat op på Teater V i efteråret 2018.

08-01-2018

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

05-01-2018

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

04-01-2018

Billetstatistik lover godt for sæson 2017/2018

Nye tal på billetsalget fra 25. april til 31. december 2017 viser lovende fremgang for denne sæson – niveauet er nemlig højere end sidste år på samme tid.

03-01-2018

Workshops om Holberg og dramatik for 400 skoleelever i hele landet

Det Kongelige Teater afholder aktiviteter og workshops for skoleelever i forbindelse med, at Holbergs komedie Maskerade tager på turné i januar.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.