Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
29-11-2017 | artikel nr. 6476
del

PS Profil: Thy Teater

Niels Vendius, Teaterchef på Thy Teater.

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Thy Teater.

Teater: Thy Teater
Navn: Niels Vendius
Titel: Teaterchef

1. Hvad er I særligt optagede af på jeres teater i øjeblikket?

Teater for publikums skyld! Så kort kan det siges. På Thy Teater præsenterer vi kvalitetsteater for publikums skyld og ikke for smagsdommere, administratorer, regnearkspedanter og bedrevidende politikere. Vi er optaget af at udvikle et demokratisk teaterudbud – sæson efter sæson – hvor alle borgere i lokalsamfundet oplever, at der er et relevant teatertilbud til lige netop dem – uanset genre.  Alle borgere, fra de er et år, og indtil de ikke længere kan sidde på en stol, høj som lav og uanset indkomstniveau og teaterpræferencer, er velkomne på teatret. Det afspejler sig ikke kun i et stort og mangfoldigt repertoire, men også i at personalet er venligt og engageret – og at publikum derfor oplever imødekommenhed lige fra det øjeblik, de får tanken om et teaterbesøg, og indtil de forlader teatret igen med et ”tak for i aften”.

Denne indstilling giver ejerskab til teatret, skulle jeg hilse og sige. Thy Teater er egnsteater i købstaden Thisted, som har lidt over 13.000 indbyggere og et meget begrænset opland. Seneste regnskabstal viste, at over 15.000 borgere havde købt billet til Thy Teater. Det er vi stolte af på Thy Teater, og vi ved, at når vi tager publikum alvorligt og er i ægte dialog med dem, så kommer de igen og igen. Vi ved det, bl.a. fordi vi hilser på dem hver gang. 

Vi lægger vægt på, at de begrænsede midler, Thy Teater har til rådighed for størstedelens vedkommende, anvendes på kunstnerhonorarer og ikke på administration. Således får publikum i Thisted og omegn mulighed for at møde langt over hundrede forskellige kunstnere i løbet af en sæson. Rammerne for teateroplevelserne er optimale. Vi arbejder med black box, publikum sidder tæt på scenen, og alle ser og hører optimalt.

Desværre er publikumsoplevelsen, og hvad publikum i øvrigt tænker, føler og oplever, når de går i teatret, underligt uudforsket. Der er skrevet kilometervis af bøger om scenekunstværket i sig selv, men ikke så meget om, hvad publikum oplever. Heldigvis er der en ny Ph.d. på vej, som beskæftiger sig med netop publikumsoplevelsen (Pernille Welent – Roskilde Universitet). Den glæder vi os til at læse.

2. Hvad er højdepunktet i jeres sæson?

Det er hver eneste af sæsonens forestillinger, og dem er der mange af. Kvalitetsteater er kvalitetsteater – og der er ikke nogen forestillinger, som er finere end andre eller rangerer højere end andre. Heller ingen genrer er finere end andre – derfor har vi både dans, opera, operetter, kabaretter, klassisk drama, eksperimenterende debatteater, nycirkus og nytænkende cross-over-forestillinger på repertoiret. Vi laver teater for publikum, og repertoiret afspejler derfor også, at publikum har forskellige præferencer – nogle foretrækker det ene, andre det andet, og andre igen prøver deres egne grænser af for noget nyt.

3. Hvilket nyt initiativ har I haft mest held med?

Vi er begunstiget af, at vi her på egnen har nogle store, uforstyrrede skovområder, som giver muligheder for at skabe unikke site-specific børneforestillinger ude i naturen. Vi begyndte i 2016 med dette enkle spørgsmål: Kan skoven bruges som teaterrum for børn? Det viste sig, at skovens lyde, lys, lugte og andre sanseoplevelser samt dens foranderlighed kom til at danne udgangspunkt for vores første naturforestilling med titlen ”Inde i den dybe skov”. Det blev en unik og også meget efterspurgt teateroplevelse. Se mere i denne video.

En ny norsk film af instruktøren Margreth Olin med titlen ”Barndom” udtrykker fint nogle af de kunstneriske ideer bag initiativet. Vi fortsætter i de kommende sæsoner med at producere site-specific børneteater i skovene i Thy og i det øvrige Nordvestjylland.

4. Hvad står øverst på teatrets ønskeliste? 

Vi ønsker os ikke noget – nå ja, en elevator måske, så adgangsforholdene bliver bedre.

5. Hvad er den største teaterpolitiske udfordring netop nu?

Teatret generelt skal vristes fri af et stadigt voksende administrationscirkus og kontrol- og styringshysteri og i stedet gives tilbage til kunstnerne og publikum. Prøv at gå ind på et gennemsnitligt dansk teater i dagtimerne og tæl, hvor mange ansatte der sidder ved skrivebordene. Kom så igen om aftenen og tæl, hvor mange kunstnere der står på scenen. Forskellen er lige til at tude over. Hvordan er det kommet dertil, at så forholdsvist mange kulturkroner bliver brugt på administration, kontrol og styring og ikke på at have kunstnere på scenen? Det er en hån mod både kunstnere og publikum.

Joker-spørgsmålet fra seneste profilteater, Teatret Zeppelin: ”Hvad er dine forventninger til det kommende projektstøtteudvalg?”

Jeg forventer et mere favnende og modigt projektstøtteudvalg, som har kunstnerisk respekt for alle genrer, som reelt ønsker mangfoldighed, og som tror på, at teatret skal være for alle borgere i hele landet. Det er så trist at opleve den nuværende kulturminister rejse rundt og opfordre teatrene til at gæstespille mere hos hinanden og gøre turneperioderne længere, samtidig med at det nuværende projektstøtteudvalg arbejder i den stik modsatte retning – eksempelvis med voldsomme beskæringer i Turnénetværket.

Og hvilke turnémuligheder er der egentlig tilbage for de kvalitetsforestillinger, som er fantastiske og endda turnéegnede, men som hverken er afsindigt nyskabende/eksperimenterende eller er mere traditionelle – skabt i Folketeater-regi? Yderst få! I dette kunstneriske spænd mellem disse to yderpunkter befinder der sig et kolossalt potentiale af forestillinger med muligheder for turné/gæstespil i resten af Danmark, så det ikke kun bliver til kortere spilleperioder i København. Det bør gøres attraktivt for producenter at tænke i turné/gæstespil, så flere kunstnere får jobs, og publikum oplever et rigere og mere mangfoldigt teaterudbud i hele Danmark.

Stafet-spørgsmålet: Hvad du vil gerne spørge næste profilteater, Det Fortællende Teater (teaterleder Jesper la Cour), om?

Skal refusionen lægges ud til teatrene, så de selv skal afregne med staten, og skal refusionen gælde for alle teaterkøbere og ikke kun kommuner?

24-01-2018

PS Profil: Syddjurs Egnsteater

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Syddjurs Egnsteater.

23-01-2018

Navnenyt: Jesper de Neergaard vinder Scenekunstprisen 2017

Da Performing Arts Platform i fredags uddelte priser, modtog Bora Boras kunstneriske leder Scenekunstprisen, mens Don Gnus "A Snowball's Chance in Hell” vandt årets Publikumspris.

22-01-2018

Få indblik i partnerskaber mellem dagtilbud og kunstinstitutioner

På en børnekulturkonference, som Slots- og Kulturstyrelsen afholder den 21. marts i Aarhus, er der mulighed for at få indblik i og dele viden om partnerskaber mellem dagtilbud og kunst- og kulturinstitutioner.

19-01-2018

Kritikerforeninger samles for at sikre anmelderiets overlevelse

Berlingske kunne i sidste uge fortælle om den nystiftede paraplyorganisation Forenede Kritikere, der vil arbejde for at fremme forholdene for anmelderiet og kunstkritikken.

18-01-2018

Seminar fokuserede på strategisk forretningsudvikling i teaterbranchen

Med Christian Have som tovholder holdt Scenit og BilletBillet strategiseminar om forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen den 11. januar.

17-01-2018

PS Profil: teater2tusind

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer teater2tusind.

16-01-2018

Søndag Aften om nye regionale fonde: Man kunne have tænkt i samarbejdsmuligheder

Søndag Aften har kigget lidt nærmere på, hvordan midlerne til kunsten og kulturen fordeler sig på finansloven 2018. Derudover peger Søndag Aften på, at de nye regionale fonde risikerer at møde modgang.

15-01-2018

ZeBUs lokaler under ombygning

I starten af januar går tredje fase af ombygningen af Musiktorvet på Amager i gang. I den forbindelse skal ZeBU og Amager Bios foyer rives ned og bygges om. ZeBU har i ombygningsperioden fundet alternative spillersteder på Amager.

11-01-2018

Over 900 har underskrevet ”Manifest for den danske film- og scenekunstbranche”

Der er nu mere end 900 kvinder og mænd, som har underskrevet det manifest, der blev skrevet i kølvandet på #MeToo-kampagnen samt en reading på Edison. Underskriftsindsamlingen lukker i slutningen af januar.

10-01-2018

PS Profil: ZeBU

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer ZeBU’s to kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden.

10-01-2018

Lovforslag vedtaget: Teatrene fritages for selskabsskat

Sidste år fremsatte skatteministeren et lovforslag om at fritage teatre for selskabsskat. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2018.

09-01-2018

Når egnsteatre skaber liv og tiltrækker nye beboere

Iscene har i løbet af 2017 været rundt og besøge en række egnsteatre, heriblandt Bornholms Teater, Fredericia Teater og Limfjordsteatret for at se nærmere på, hvad et egnsteater betyder for en kommune.

08-01-2018

Sophie Zinckernagel vinder Dramatisk Debut 2018

Den 7. januar blev Sophie Zinckernagel kåret som vinder af Dramatisk Debut 2018, dansk teaters store dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere. Hun vandt for sit manuskript ”John Lennon er død”, som nu bliver sat op på Teater V i efteråret 2018.

08-01-2018

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

05-01-2018

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.