Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
20-12-2017 | artikel nr. 6515
del

Huskunstnerordning styrker børn, unge og voksnes relation til kunsten

I et stort forskningsprojekt har forskere set nærmere på Statens Kunstfonds Huskunstnerordning. Af de i alt syv anbefalinger er én af anbefalingerne allerede blevet en realitet, da Huskunstnerudvalget blot nogle få dage efter offentliggørelsen af resultaterne valgte at revidere og skærpe ordningens støttekriterier.

Statens Kunstfond kunne i fredags offentliggøre resultaterne af et stort forskningsprojekt, hvor forskere fra universiteterne i Aalborg, Aarhus, Roskilde og København, Professionshøjskolen Absalon samt Agderforskningen i Norge har undersøgt Statens Kunstfonds huskunstnerforløb.

Styrket relation til kunsten

Forskergruppens resultater viste blandt andet, at både de deltagende børn, unge og tilknyttede voksne fik store kunstneriske oplevelser – både som publikum og som udøvende praktikere. Huskunstnerprojekterne har dermed bidraget til, at børn, unge og voksne har fået en styrket relation til kunstarterne i Huskunstnerordningen.

1,5 mio. kroner investeret i forskningsprojektet

I en artikel skriver Statens Kunstfond, at forskningsprojektet med en investering på i alt 1,5 mio. kr. har været en høj prioritet for Statens Kunstfond, og at resultatet ”præsenterer et helt nyt metodisk bud på, hvordan man kan undersøge og evaluere potentialerne i projekter, hvor børn og unge møder kunst. Og de giver en række anbefalinger til, hvordan kunstprojekter med børn og unge bør udvikles, gennemføres og evalueres.”

Forskning har ført til ændrede støttekriterier

Allerede dagen efter offentliggørelsen af forskningsresultaterne meddelte Huskunstnerudvalget, at de nu ville ændre reglerne for støtte.

Formand for Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg Sara Topsøe Jensen sagde i den forbindelse: "I Huskunstnerudvalget har vi i kraft af forskningsresultaterne nu valgt at revidere og skærpe Huskunstordningens støttekriterier og vil fremover lægge op til at den ansøgende institution og kunstner indgår et reelt partnerskab, inden de søger. Som noget nyt vil man fremover også kunne ansøge om at få dækket den deltagende kunstners honorarudgifter til både tilrettelæggelse, afvikling og evaluering af huskunstnerforløb.”

De ændrede regler trådte i kraft med det samme.

Forskergruppens anbefalinger

Ud over at forskergruppen anbefalede, at institution og kunstnere ikke skulle kunne stå alene som ansøgere, har de også peget på blandt andet følgende fokusområder:

  • Bedømmelseskriterier: Forskergruppen anbefaler at vægte positivt, når ansøgningerne inddrager både kunstneriske og didaktiske mål, da de er gensidigt supplerende. Dertil bør det også vægtes positivt, at der indgår både kunstneriske processer og kunstneriske produkter i projekterne.
  • Budget og tidsramme: Forskergruppen anbefaler, at der fastsættes en minimumstimesats for kunstnerne, at mindstehonoraret reguleres, og at ansøgningerne vedlægges et timebudget for kunstneres arbejde i de forskellige faser af projektet.
  • Ansøgningsbehandling: Forskergruppen anbefaler, at ansøgningsskemaet ændres, og at ansøgningsbehandlingen gribes anderledes an.
  • Evaluering og vidensdeling: Forskergruppen anbefaler, at der stilles krav til evaluering af alle projekter, og at der udarbejdes evalueringsværktøjer til dette. Det gør de, fordi der på nuværende tidspunkt ikke er evaluerings- eller dokumentationskrav til projekter, som har fået bevilliget mindre end 100.000 kr. (dvs. hovedparten af projekterne), og dermed mener forskergruppen, at man risikerer at miste værdifuld vidensdeling.
  • Anbefaling om samspil mellem Huskunstnerordningen og Den Åbne Skole: Forskergruppen anbefaler, at der blandt andet tages initiativ til at samarbejde med centrale aktører omkring Den Åbne Skole.
  • Nationalt videnscenter for kunstformidling for børn og unge: Forskergruppen anbefaler, at Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, Socialministeriet, Uddannelsesministeriet og Forskningsministeriet indgår et samarbejde og etablerer et nationalt videnscenter for kunst og kulturarvsformidling for og med børn og unge.

Om Huskunstnerordningen

Huskunstnerordningens formål er at give børn og unge i alderen 0 til 19 år indblik og erfaring i kunstneriske processer gennem et møde med en professionel, aktiv kunstner.

Skoler, dagtilbud m.m. og kunstnere kan derfor indgå et partnerskab og søge om støtte til i en periode at få tilknyttet professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstområder under Statens Kunstfond.

Huskunstnerordning har en bevillingsramme på 10 mio. kr. hvert år.

Læs mere om de ændrede støttekriterier

Læs mere om forskningsprojektet

Læs hele forskningsrapporten her

 

23-02-2018

Opfordring fra ministre: Bryd tabuet om seksuel chikane

I et brev til ledere, virksomheder og offentlige institutioner opfordrer ligestillingsminister Karen Ellemann og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til at bryde tabuet om seksuel chikane.

22-02-2018

CPH STAGE: Highlights-udvalg klar

Hvert år udpeger CPH STAGE en række fremtrædende personer fra det danske scenekunstmiljø til at sidde i et uafhængigt udvalg, som skal udvælge en række highlights fra årets festivalprogram. Derudover har otte forestillinger fået produktionsstøtte til at spille på de internationale dage den 31. maj-2. juni 2018.

21-02-2018

PS Profil: Odin Teatret

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Odin Teatret.

19-02-2018

Navnenyt: Charlotte Bach tiltræder som jurist i TIO

Charlotte Bach tiltræder den 1. marts 2018 som TIOs nye jurist. Hun erstatter dermed Sanne Bech.

15-02-2018

En fælles stemme til Kulturmødet på Mors 2018

Vi gentager succesen fra sidste år og deltager til Kulturmødet på Mors 23-25. august 2018 med nye cases, der kan sætte gang i kulturdebatten.

13-02-2018

Forsker følger huskunstnerprojektet ”Fortællinger i lokalsamfundet”

I et forskningsprojekt, hvor Statens Kunstfonds Huskunstnerordning blev undersøgt, var seks caseprojekter udvalgt til at blive fulgt tæt af forskergruppen. En af de cases, som blev undersøgt, var Jesper la Cour og Det Fortællende Teaters samarbejde med Hem Skole i Skive.

12-02-2018

Danskerne er de største kulturforbrugere i EU

En ny opgørelse fra Eurostat viser, at hele 85,3 pct. af danskerne i løbet af et år deltager i en kulturel aktivitet. I gennemsnit deltager 63,7 pct. af europæerne i kulturelle aktiviteter.

09-02-2018

Island Connect residency går til Teater Bæst og Clownidoscopio Teatre

BIRCA og C.IN.E. har besluttet, hvem der får gratis recidency på Bornholm og Mallorca. Clownidoscopio Teatre, som kommer fra Ibiza, har allerede kontakt med Danmark, da deres stykke skal instrueres af Gitta Malling, teaterleder på Limfjordsteatret.

08-02-2018

Dansk Kunstnerråd om Åben Skole: Integrer kunst i skolen gennem fagligt samarbejde

I en ny rapport peger Dansk Kunstnerråd på, at de kunstneriske og kulturelle indslag i Åben Skole ofte blot bliver et underholdende indslag med kunstnere som ”dagens gæst”. I stedet for disse kortere besøg bør kunstnere og lærere indgå et samarbejde, forberede undervisningen sammen og derigennem drage fordel af hinandens fagligheder.

07-02-2018

PS Profil: Cantabile 2

I en serie skiftes TIO’s medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Cantabile 2.

06-02-2018

Stormøde: Teater- og filmbranchen viser vejen for andre brancher

Fredag den 2. februar løb et stormøde af stablen om psykisk arbejdsmiljø, sexkrænkelser og magt i film- og teaterbranchen. På mødet debatterede de ca. 180 deltagere livligt om bl.a. gråzoner og etiske retningslinjer. 
05-02-2018

Navnenyt: Maria Westh Hage er ny producent på Cantabile 2

Cantabile 2, egnsteater i Vordingborg, har ansat en producent med solid erfaring i ledelse, udvikling og samarbejde. Maria Westh Hage bor i Vordingborg, hvor hun i mange år har arbejdet inden for uddannelsesverdenen med skoleledelse, udvikling og samarbejder på tværs af organisationer, kommune og erhvervsliv.

02-02-2018

Fælles kultur med plads til forskellighed i kulturhus med 61 aktører

I forbindelse med Carte Blanches bidrag ”KUNSTEN AT LYTTE” til Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 lavede teatret et POP-OP-KULTURHUS i Viborg. I de 25 dage, kulturhuset var åbent, var der i alt 71 arrangementer med 61 forskellige aktører. Proscenium har talt med Carte Blanche, som giver deres anbefalinger til, hvordan man får et samarbejde med så mange parter til at lykkes.

01-02-2018

Årets Teateroplevelser 2017

CPHCulture har netop offentliggjort vinderne af Årets Teateroplevelser 2017:

31-01-2018

PS Profil: TEATRET

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer TEATRET.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.