Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
08-01-2018 | artikel nr. 6528
del

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Marianne Klint, leder af Teater Momentum, er nyt udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

Marianne Klint er et af de nye udvalgsmedlemmer i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun forlader i den forbindelse også sin post som bestyrelsesmedlem i TIO.

Proscenium har talt med hende om hendes forventninger til arbejdet i projektstøtteudvalget.

Hvordan har processen frem mod din udnævnelse været?

Jeg blev i sommer spurgt af koreograf og danser Jannik Elkær, om jeg ville være kandidat til udvalget. Jannik fremlagde mit kandidatur for Brancherådet for Scenedans, der først skulle godkende mig, og derefter skulle jeg præsenteres for og vælges af Kunstfondens Repræsentantskab. Det har været en temmelig lang proces, men Jannik mente, jeg var en stærk kandidat, som kunne opnå den passende opbakning vejen rundt.

Tak til Jannik for at tro på mig.

Hvad ser du som den fornemste opgave ved at være medlem i PUS?

Det er en stor ære at være valgt som ikke-praktiserende kunstner. Jeg synes, jeg har meget at bidrage med og har ofte spekuleret over, hvorfor en med mine kompetencer ikke har været repræsenteret i udvalgene de sidste mange gange.

Min fornemste opgave bliver at fremme en større gennemsigtighed i hele branchen. I en branche, der er ved at samle sig, og hvor samarbejder sker på mange niveauer, kan jeg bidrage med et godt overblik over, hvordan de økonomiske rammer for samarbejde og co-produktion kan løses mest fordelagtigt, så projektstøtten kommer til at gå mest muligt til kunst og mindre til drift.

Hvad bliver udvalgets største udfordring?

Som altid er det nok en meget stor udfordring at fordele midlerne jævnt og retfærdigt blandt mange kvalificerede ansøgere, så der er noget for børn og voksne i hele landet.

Prop-problematikken – altså det at mange etablerede teatre modtager mere eller mindre fast støtte fra udvalgets midler – er en problematik, der altid har været udvalgets store akilleshæl. Det skal vi forsøge at få løst, så nogle af de mest etablerede kan komme uden om udvalgets uddelinger.

Jeg har selv meget stor lyst til at udvikle en model for at sikre de bedste forestillinger et længere liv og mere spilletid, så flere publikummer kan få glæde af succesforestillinger. Den bedste publikumsudvikling ligger i at vise det bedste af det bedste.

Sidst, men ikke mindst, mangler København en scene til de åbne formater og projekter, der ikke passer ind på etablerede scener. Nu skal vi have den scene, og PUS kan være med til at presse på i den rigtige retning.

Alle har en mening om PUS – hvordan har du det med de kommende fire år at skulle parkere på øretævernes holdeplads?

Jeg trives godt på øretævernes plads, for jeg vil, som også det tidligere udvalg har været meget dygtige til, stå på mål for de beslutninger, vi træffer. Jeg går desuden ind for stor transparens i hele branchen og mener, vi kommer meget længere og hurtigere frem, hvis vi taler mere med hinanden og deler viden om, hvad der foregår på alle niveauer. Jeg er med på, at vi har en formel tavshedspligt, der skal overholdes, men jeg vil gå til kanten og udfordre grænserne for, hvad vi kan og må dele med omverdenen.

Jeg har også nået en faglig modenhed, hvor jeg har den ballast, der skal til, så jeg ser det slet ikke som nogen udfordring.

Det korte svar på, hvorfor man ikke kan opnå støtte må i reglen være, at det er, fordi ansøgningen ikke er stærk nok. Jeg tænker sådan her: Jo mere lukket, jo flere øretæver og konspirationer. Det skal vi prøve at undgå og komme i møde, og her kan vi snildt lade os inspirere af det foregående udvalg. Tak til dem for stor fairness, åbenhed og gennemsigtighed.

Hvad glæder du dig mest til ved arbejdet som udvalgsmedlem?

Det glæder mig at være valgt af branchen og have et ordentligt mandat til at gå i gang. Jeg er spændt på arbejdet og indtil videre temmeligt ydmyg over for de store, vigtige opgaver der venter.

Jeg glæder mig meget til at komme i det politiske maskinrum og bruge mine evner og erfaring til at gøre hinanden klogere på, hvad der vil være det allerbedste for branchens såvel nære som fjerne fremtid.

Og så er jeg spændt på, hvad der dukker op i stakkene af ansøgninger. Hvor den kunstneriske fornyelse kommer fra, hvilke trends der bliver kendetegnende for de kommende fire år. Om vi kan hjælpe nye grupper godt i gang.

Hvordan har tiden som bestyrelsesmedlem i TIO været, og hvad tager du med dig fra dette arbejde?

Jeg har elsket tiden i TIOs bestyrelse, som har været mit ultimativt bedste netværk i branchen hidtil. Jeg kommer til at savne den jævnlige kontakt til disse højt begavede kolleger og også arbejdet med de konkrete sager, der har været på bordet.

Navnlig nu står TIO over for en helt ny og spændende tid, som jeg glæder mig til at følge som almindeligt medlem, som leder af Teater Momentum.

TIOs arbejde for en kommende sammenlægning med de store teatre, mener jeg, er en meget væsentlig og banebrydende bevægelse, der kommer til at sætte sit præg på alt i branchen – inkl. arbejdet i PUS. Nye samarbejdsformer, som sikrer en bedre udnyttelse af scenekapaciteten i hele landet vil blive lettere i en fremtid, hvor vi alle sidder rundt om det samme mødebord og jævnligt kan udveksle ideer og synspunkter. Scenekunstens stemme i offentligheden bliver markant mere slagkraftig på denne måde. Kulturen bør komme højere op på den landspolitiske dagsorden – og denne sammenlægning og styrkelse af scenernes og kompagniernes position er et af de tiltag, der hjælper i den retning.

Læs også:

Projektstøtteudvalget for Scenekunst (2018-2021) (kunst.dk)

21-03-2018

PS Profil: Teater Patrasket

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Teater Patrasket.

20-03-2018

20. marts: International teaterdag for børn og unge markeres

Den 20. marts er den internationale teaterdag for børn og unge. I den anledning har ASSITEJs præsident, sydafrikanske Yvette Hardie, skrevet en World Day Message, som Proscenium.dk bringer i fuld længde herunder. Bemærk, at teksten er på engelsk.

16-03-2018

CPH STAGE-program med fokus på køn og krop

Kønsroller, stereotyper og seksualitet. Kropslige grænser og afgrænsninger. Det gennemgående tema for mange af forestillingerne på dette års CPH STAGE teaterfestival er køn og krop. Festivalprogrammet viser, at scenekunsten med bid, humor og alvor diskuterer tidens aktuelle tema: kønsidentitet og kønspolitik.

16-03-2018

Kulturministeren skyder debat om fremtidens scenekunst i gang

Hvad er borgernes ønsker til fremtidens scenekunst? Hvordan styrker vi det lokale ejerskab til de danske teatre? Hvordan får teatrene flere indtjeningsmuligheder? Hvordan sikrer vi optimale kunstneriske udviklingsmuligheder for scenekunsten? Sådan lyder nogle af spørgsmålene fra kulturminister Mette Bock, der inviterer til en bred debat om fremtidens scenekunst.

15-03-2018

Program for Aprilfestival offentliggjort

Så er årets program for Aprilfestival offentliggjort. Fra 10.-22. april er det muligt at bestille gratis billetter til forestillingerne.

14-03-2018

Det Kongelige Teater rammes også af konflikten

Som statslig institution rammes Det Kongelige Teater samt Kulturministeriet også af den varslede strejke og lockout. Øvrige teatre rammes ikke, da de ikke er offentlige institutioner.

13-03-2018

8,5 mio. kr. til at styrke publikumsudvikling på teatre

Kulturministeren har afsat 8,5 mio. kroner til et 3-årigt projekt, der skal styrke publikumsudviklingen på scenekunstområdet til gavn for borgere i hele Danmark. Projektet forankres hos Udviklingsplatformen for Scenekunst, der bl.a. skal lave publikumsundersøgelser og igangsætte nye udviklingseksperimenter.

12-03-2018

Få indblik i teatres partnerskaber med dagtilbud på børnekulturkonference

Tre teatre, nemlig Det Lille Teater og Marionet Teatret i Kongens Have, Teatret Fair Play samt Aaben Dans fik i marts 2017 støtte fra puljen til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner.

09-03-2018

Kultur og erhverv samles i nyt KL-udvalg

KL opretter to yderligere udvalg i valgperioden 2018-2022, så de fremover har otte udvalg. Børne- og Kulturudvalget skilles ad, så kultur fremover er en del af det nye Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

08-03-2018

Dansk scenekunst på internationale messer

Statens Kunstfond har i år stande på internationale messer i hhv. Düsseldorf og Montréal. Scenekunstnere, managere og producenter kan søge om at blive en del af kunstfondens stande.

07-03-2018

PS Profil: Himmerlands Teater

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Himmerlands Teater.

06-03-2018

DF: Afskaf legater, hædersydelser og støtte til udenlandske kunstaktiviteter

Søndag Aften giver i en artikel et overblik over Dansk Folkepartis forslag om kunstfonde, legatuddelinger, kunst i det offentlige rum samt omlægning af systemet med hædersydelse.

05-03-2018

Nordisk Kulturdag med fokus på ligestilling

På Nordisk Kulturdag 2018 i Stockholm var der fokus på ligestilling som vejen til publikumsudvikling og på talmateriale fra Kulturanalys Norden, som viser, at fordelingen mellem køn og etnicitet i kunstmiljøerne ikke afspejler befolkningstallene.

02-03-2018

Aprilfestival med mere end 100 professionelle teatre

Når ’Aprilfestival – teater for små & store’ løber af stablen fra 15. til 22. april i Syddjurs Kommune bliver det med mere end 100 professionelle teatre, der præsenterer teater for børn og unge i alderen 0-16 år. Det gør festivalen til den største af sin slags i verden.

01-03-2018

Analyse fra Søndag Aften: Sådan fordeler de kommunale kulturkroner sig

I en række artikler gennemgår Søndag Aften kommunernes kulturbudgetter for 2018. Kommunerne har øget deres budgetter til både teatre og museer, mens de sparer på budgetterne til bibliotekerne.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.