Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
05-01-2018 | artikel nr. 6530
del

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

Mens Michael Bojesen bliver bestyrelsesformand for Statens Kunstfond, har kulturminister Mette Bock udpeget Lars Seeberg til at være formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

Det nye udvalgs sammensætning

Det nye projektstøtteudvalg, som er beskikket fra 1. januar 2018 til 31. december 2021, består nu af:

 • Lars Seeberg (formand), udpeget af kulturministeren. Lars er bl.a. direktør for rådgivningsvirksomheden see@rt og tidligere formand for Aarhus Festuge. Han har desuden tidligere været formand for Teaterrådet i årene 1999-2003.
 • Leiv Arne Kjøllmoen, udpeget af kulturministeren. Leiv er sceneinstruktør og var fra 2013-2017 medlem af Refusionsudvalget.
 • Andreas Garfield, udpeget af Statens Kunstfonds Repræsentantskab. Andreas er dramatiker og uddannet fra dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater.
 • Tina Tarpgaard, udpeget af Statens Kunstfonds Repræsentantskab. Tina er koreograf og kunstnerisk leder for Recoil performance group.
 • Marianne Klint, udpeget af Statens Kunstfonds Repræsentantskab. Marianne er teaterleder på Teater Momentum, medlem af TIOs uddannelsesudvalg og tidligere medlem af TIOs bestyrelse.

Kunstfondens i alt 12 udvalg modtager og behandler årligt omkring 12.000 ansøgninger fra kunstnere, kunstnergrupper, kunstformidlere og kunstinstitutioner.

De 12 udvalg skal støtte alle relevante genrer inden for deres kunstart, de skal fremme en geografisk spredning af kunst i hele landet, og de skal tilgodese produktion og formidling af kunst over for børn og unge.

PUS som udviklingsudvalg

Projektstøtteudvalget for Scenekunsts opgave er at uddele tilskud til professionel scenekunst og aktiviteter, der fremmer scenekunst i Danmark. Udvalgets opgaver er beskrevet i scenekunstloven, og ifølge loven kan udvalget yde støtte til:

 • Stationær og turnerende samt opsøgende scenekunstvirksomhed udført af mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere inklusive disses samarbejde med andre teatre og aktører på scenekunstområdet.
 • Fremme af ny dansk dramatik.
 • Anskaffelse af teknisk udstyr m.v.
 • Fremme af scenekunstens internationale aktiviteter og samarbejde.
 • Kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre.
 • Andre aktiviteter, der kan fremme scenekunst og det kulturliv, der knytter sig hertil i Danmark

Udvalget skal i sit arbejde lægge vægt på at fremme udviklingen af nye scenekunstformer og anden eksperimenterende virksomhed.

Derudover skal udvalget:

 • Følge udviklingen på de små storbyteatre og behandle aftaleudkast mellem teatret og kommunen med henblik på at afgøre, om teatrets virksomhed kan karakteriseres som professionel. Udvalget kan endvidere afgive kommentarer til aftaleudkastet.
 • Følge udviklingen på egnsteatrene og behandle aftaleudkast mellem teatret og kommunen med henblik på at afgøre, om teatret kan godkendes som et professionelt producerende teater, og om teatret opfylder de krav til et egnsteater, som er fastlagt i bekendtgørelsen vedr. aktiviteter, lokalforankring m.v. Udvalget kan ligeledes afgive kommentarer til de konkrete forslag til egnsteateraftale, inden den endelige aftale underskrives af aftaleparterne.
 • Godkende teatres virksomhed som professionel scenekunst til formidlingsordningen samt godkende børneteatre under formidlingsordningen.
 • Udpege bestyrelsesmedlemmer til de tre landsdelsscener, Den Jyske Opera, Dansk Danseteater og Dansehallerne.
 • Udpege bestyrelsesmedlemmer til Det Københavnske Teatersamarbejde samt til de producerende teatre i samarbejdet iht. bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde.

Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond og betjener udvalgene ved at vejlede ansøgerne, håndtere og klargøre ansøgninger til udvalgene, svare ansøgerne og håndtere udbetalinger samt sørge for praktik og administration i forbindelse med arbejdet i Statens Kunstfond.

TIO ser frem til fortsat samarbejde med udvalget

TIOs formand, Dorthe Skøtt Bébe, udtaler:

”Vi byder det nye udvalg velkommen og ser frem til at følge deres arbejde de næste fire år. Vi interesserer os naturligvis både for udvalgets arbejde med egnsteaterområdet og dets dispositioner i forhold til udviklingen af den samlede branche – og for hvordan de fordeler deres uddelinger til hhv. børne- og voksenteater. En række af TIOs medlemmer er afhængige af projektstøtteudvalgets prioriteringer, så vi glæder vi os til et godt samarbejde med det nye udvalg. Vi vil naturligvis gerne fortsætte traditionen med at mødes med udvalget og fortsat bidrage med vores viden om branchen.”

Fakta om Statens Kunstfonds udvalg

Statens Kunstfond består af 12 udvalg, en bestyrelse og et repræsentantskab. Medlemmerne af de 12 udvalg er udpeget af henholdsvis kulturministeren og fondens repræsentantskab. Bestyrelsen består af formændene for de 12 udvalg. Alle udvalg beskikkes for en fireårig periode.

Læs også:

Læs mere om Statens Kunstfonds nye udvalg (kunst.dk)

Læs mere om Projektstøtteudvalget for Scenekunsts opgaver

22-03-2018

Nu kan krænkede få rådgivning via telefonen

Film- og scenekunstbranchen lancerer i dag, torsdag den 22. marts, en anonym, gratis telefonlinje, hvor krænkede, krænkere og vidner kan få hjælp og vejledning. Initiativet udspringer af #metoo-kampagnen og er første skridt af flere for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og for at stoppe overgreb, sexkrænkelser og magtmisbrug i brancherne.

22-03-2018

Fusion: Teaterbranchen samler sig

Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Danske Teatres Fællesorganisation (DTF) er torsdag den 22. marts blevet enige om at fusionere under navnet Dansk Teater. Teaterbranchen får dermed en fælles stemme i debatten, når de to branche- og arbejdsgiverforeninger inden for scenekunsten samles.

21-03-2018

PS Profil: Teater Patrasket

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Teater Patrasket.

20-03-2018

20. marts: International teaterdag for børn og unge markeres

Den 20. marts er den internationale teaterdag for børn og unge. I den anledning har ASSITEJs præsident, sydafrikanske Yvette Hardie, skrevet en World Day Message, som Proscenium.dk bringer i fuld længde herunder. Bemærk, at teksten er på engelsk.

16-03-2018

CPH STAGE-program med fokus på køn og krop

Kønsroller, stereotyper og seksualitet. Kropslige grænser og afgrænsninger. Det gennemgående tema for mange af forestillingerne på dette års CPH STAGE teaterfestival er køn og krop. Festivalprogrammet viser, at scenekunsten med bid, humor og alvor diskuterer tidens aktuelle tema: kønsidentitet og kønspolitik.

16-03-2018

Kulturministeren skyder debat om fremtidens scenekunst i gang

Hvad er borgernes ønsker til fremtidens scenekunst? Hvordan styrker vi det lokale ejerskab til de danske teatre? Hvordan får teatrene flere indtjeningsmuligheder? Hvordan sikrer vi optimale kunstneriske udviklingsmuligheder for scenekunsten? Sådan lyder nogle af spørgsmålene fra kulturminister Mette Bock, der inviterer til en bred debat om fremtidens scenekunst.

15-03-2018

Program for Aprilfestival offentliggjort

Så er årets program for Aprilfestival offentliggjort. Fra 10.-22. april er det muligt at bestille gratis billetter til forestillingerne.

14-03-2018

Det Kongelige Teater rammes også af konflikten

Som statslig institution rammes Det Kongelige Teater samt Kulturministeriet også af den varslede strejke og lockout. Øvrige teatre rammes ikke, da de ikke er offentlige institutioner.

13-03-2018

8,5 mio. kr. til at styrke publikumsudvikling på teatre

Kulturministeren har afsat 8,5 mio. kroner til et 3-årigt projekt, der skal styrke publikumsudviklingen på scenekunstområdet til gavn for borgere i hele Danmark. Projektet forankres hos Udviklingsplatformen for Scenekunst, der bl.a. skal lave publikumsundersøgelser og igangsætte nye udviklingseksperimenter.

12-03-2018

Få indblik i teatres partnerskaber med dagtilbud på børnekulturkonference

Tre teatre, nemlig Det Lille Teater og Marionet Teatret i Kongens Have, Teatret Fair Play samt Aaben Dans fik i marts 2017 støtte fra puljen til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner.

09-03-2018

Kultur og erhverv samles i nyt KL-udvalg

KL opretter to yderligere udvalg i valgperioden 2018-2022, så de fremover har otte udvalg. Børne- og Kulturudvalget skilles ad, så kultur fremover er en del af det nye Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

08-03-2018

Dansk scenekunst på internationale messer

Statens Kunstfond har i år stande på internationale messer i hhv. Düsseldorf og Montréal. Scenekunstnere, managere og producenter kan søge om at blive en del af kunstfondens stande.

07-03-2018

PS Profil: Himmerlands Teater

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Himmerlands Teater.

06-03-2018

DF: Afskaf legater, hædersydelser og støtte til udenlandske kunstaktiviteter

Søndag Aften giver i en artikel et overblik over Dansk Folkepartis forslag om kunstfonde, legatuddelinger, kunst i det offentlige rum samt omlægning af systemet med hædersydelse.

05-03-2018

Nordisk Kulturdag med fokus på ligestilling

På Nordisk Kulturdag 2018 i Stockholm var der fokus på ligestilling som vejen til publikumsudvikling og på talmateriale fra Kulturanalys Norden, som viser, at fordelingen mellem køn og etnicitet i kunstmiljøerne ikke afspejler befolkningstallene.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.