Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
13-09-2017 | artikel nr. 6355
del

Kulturminister Mette Bock gæstede TIOs generalforsamling

Kulturminister Mette Bock brugte halvanden time i selskab med TIOs medlemmer til generalforsamlingen i Kolding den 12. september 2017. Foto: Jon Noe/Mungo Park Kolding

Repræsentanter fra over 50 teatre var samlet på Mungo Park Kolding, da Teatrenes Interesseorganisation holdt ordinær generalforsamling den 12. september 2017. Kulturminister Mette Bock var forbi og samlede indsigt i branchens vilkår fra deltagerne.

Af Signe Ravn

Over 50 teatre var repræsenteret af teaterledere og administrative medarbejdere, da Teatrenes Interesseorganisation holdt sin årlige generalforsamling den 12. september. Generalforsamlingen, der hvert år flytter rundt i landet, fordi medlemsskaren geografisk spænder over hele landet, fandt i år sted på Mungo Park Kolding.  

Og det blev en positiv dag, hvor netværket blev dyrket, hvor den konstruktive debat fyldte, og hvor dialogen kredsede om samling af branchen og et stærkere samarbejde mellem scenekunstbranchens aktører.

Kulturminister: Kulturen binder os sammen

Debat-iveren var stor, da kulturminister Mette Bock i løbet af eftermiddagen kom på besøg og brugte halvanden time i selskab med deltagerne. Ministeren blev budt velkommen af TIOs formand, Dorthe Skøtt Bébe, der talte om scenekunstens vigtighed og fastslog, at TIO kan hjælpe kulturministeren med indsigt og konkret viden, når hun indleder reformarbejdet på scenekunstområdet.

Mette Bock holdt et indledende oplæg, hvor hun understregede, at kunsten og kulturen er der, der binder os sammen, og hun talte blandt andet om at arbejde med borgernærhed/borgerrelevans, talentarbejde, lokal forankring, en treklang mellem offentlig støtte, fondsstøtte og frivilligt arbejde, og det kunstneriske overskud, som kan give scenekunsten legitimitet og dernæst øgede bevillinger, fordi kunsten så, i højere grad end i dag, ses som en værdig investering.

Emner, som TIOs medlemmer allerede er meget fokuserede på og arbejder intenst med, hvad flere tilstedeværende gjorde opmærksom på i en konstruktiv debat.  

Vil tale scenekunsten op

Vigtigst af alt erklærede kulturministeren sig villig til at tale scenekunsten op i det politiske billede og i den brede befolkning.

”Lige nu er jeg optaget af, hvordan vi kan få talt kulturen op på dagsordenen i Danmark. Hvis vi kun taler økonomi, når vi taler om kultur, så taber vi folk. Vi skal forklare, hvorfor kulturen har værdi, når vi også skal bruge penge på sundhed, grænsekontrol og så videre … Den del kan vi blive bedre til at være fælles om,” lød det endvidere.

Det var en udmelding, der blev mødt med stor tilfredshed i salen.

”Det, du efterlyser, er til stede, og vi har brug for din hjælp, hvis det skal vokse,” lød det blandt andet fra Per Smedegaard fra Teatret Svalegangen.

Han blev bakket op af blandt andre Peter Westphael fra Randers Egnsteater, der fastslog, at de punkter, ministeren talte om, allerede er de fleste teatres allervigtigste fokusområder.

Nye ideer og snubletråde

I det hele taget var det en lydhør minister, der mødte op, og også talte om vigtigheden af, at alle borgere har adgang til scenekunst, som ikke nødvendig skal være det samme i hele landet.

”Jeg er åben for nye ideer til, hvordan vi kan få bredden, også helt fra de små børn, introduceret for teater. Hvordan får man børnene til selv at mærke, hvad det er at udtrykke sig gennem teater og scenekunst? Jeg er åben for gode ideer,” sagde Mette Bock blandt andet i sit indledende oplæg.

Herefter opfordrede hun de fremmødte til at fortælle hende om de ”snubletråde”, som teatrene oplever i hverdagen med de gældende love og regler.

”I beskæftiger jer i maskinrummet hver dag, så derfor sidder I med viden, som er væsentlig. Til næste år skal vi kigge på reformer på jeres arbejde. Jeg har ikke [umiddelbart] mulighed for at få flere penge, men hvis jeg gør, så skal jeg have nogle rigtig gode ideer. Er der unødvendige snubletråde, der gør, at I ikke har friheden til at gøre det, I gerne ville. Er der en struktur, som har virket godt i nogle år, men hvor der er en anden måde at gøre det på, så I synes, at I har bedre udfoldelsesmuligheder og kan gøre det, I gerne vil?” spurgte Mette Bock salen.

I er inviteret med i reformarbejde

Her blev blandt andet input om besværlig silotænkning i kommunerne og åben skole og de forhindringer, som teatrene her støder på, taget ad notam, og Mette Bock gav udtryk for, at hun kunne tage god og brugbar viden med sig.

Ministeren regner med at bruge disse input og allerede eksisterende materiale til at komme med et diskussionsoplæg med visioner for området, hvor branchen inddrages.

”Der har I mulighed for at få stor indflydelse,” understregede Mette Bock, der mindede om, at der i et demokrati skal skabes et politisk flertal for at gennemføre planerne.

”Vi tager fat næste år. Der kommer et udspil, så tager vi en bred debat, og vi må se, hvordan vi kan gøre. Og jeg inviterer jeg til at være med,” understregede Mette Bock afslutningsvis. 

24-11-2017

Scenekunsten samlet for at give anbefalinger til PUS

På to dialogmøder i hhv. Aarhus og København den 21. og 22. november gav Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) et overblik over deres arbejde i udvalget og bad om input til anbefalinger til både det næste udvalg samt til kulturministeren i forbindelse med den kommende reform i 2018.

23-11-2017

Forlaget DRAMA er lukket efter betalingsstandsning

DATS’ forlag, butik og webshop, DRAMA, har været nødt til at indføre betalingsstandsning. De vil sandsynligvis senere indgive en konkursbegæring. Bestyrelsen håber, at de engang i fremtiden kan starte et nyt forlag.

23-11-2017

TIO med i initiativ for at skabe bedre arbejdsmiljø på teater og film

TIOs sekretariatsleder, Loa Haislund Larsen, har i dag, torsdag den 23. november, været til møde med 11 organisationer fra hele film- og teaterbranchen. Dansk Skuespillerforbund og Producentforeningen havde inviteret til mødet for at finde ud af, hvordan man sammen kan sikre et godt arbejdsmiljø på teater-, film- og tv-produktioner.

22-11-2017

Navnenyt: Ulla Dengsøe får Merete Hegner Prisen

Merete Hegner Prisen gik i år til den kunstneriske leder af Festival of Wonder, Ulla Dengsøe.

21-11-2017

Teatret som demokratiskaber

I månederne op til kommunalvalget i dag den 21. november har flere teatre landet over sat vælgermøder, forestillinger og festivaler op med udgangspunkt i valg og demokrati.

20-11-2017

Kunst og kultur til debat i kommunalvalget

Dagen op til kommunalvalget har Proscenium samlet en række debatindlæg fra kulturdebattører og kommunalpolitikere: Rasmus Norup (K) vil holde fast i aktiv kulturpolitik, fordi den skaber velfærd og livskvalitet. Maria Frej (SF) insisterer på at tale kulturen op, fordi kunst og kultur er med til at gøre os til stærkere og klogere mennesker, hvilket dermed også gør vores samfund stærkt. Michael Vajhøj (LA) mener, at kunsten er vigtig, fordi den tvinger os til at forholde os til vores samfund og til os selv.

17-11-2017

Bora Bora får støtte fra Statens Kunstfond

Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) under Statens Kunstfond har netop uddelt midler fra puljen for internationale residensværtskaber. Bora Bora, Københavns Internationale Teater og Dansehallerne har fået støtte.

17-11-2017

Skab bedre rammer for kunst i Åben Skole med national forpligtelse

Til et dialogmøde på Christiansborg fremhævede blandt andet TIO’s Åben Skole-udvalg, at samarbejdet med kommunerne er vigtigt for at få implementeret kunsten i skolen – samtidig efterspørges klare nationale rammer.

16-11-2017

Sammenlægning af de kunstneriske uddannelser: Er deres udfordringer egentlig ens?

Søndag Aften sætter spørgsmålstegn ved, om Henrik Sveidahls diagnose af de kunstneriskes uddannelsers udfordringer er korrekt, og om der skal findes én løsning til alle skolerne.

15-11-2017

PS Profil: Teatret Zeppelin

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Teatret Zeppelin.

15-11-2017

Navnenyt: Martin Kragballe Appelquist Rasmussen er ny formand for UNIMA Danmark.

Martin Kragballe Appelquist Rasmussen er ny formand for den danske afdeling af den internationale dukketeaterorganisation UNIMA.

14-11-2017

Navnenyt: Caroline Kirkegaard er ny i TIO

TIOs kommunikationsmedarbejder Signe Ravn er gået på barsel, og Caroline M.B. Kirkegaard er derfor ny kvinde på posten.

13-11-2017

Flere går i teatret

En analyse fra Søndag Aften viser, at der i 2016 var næsten 100.000 flere gæster i teatret i forhold til 2015, og at teatrene fra 2012 til 2016 har oplevet en stigning i gæster på 11 pct.

13-11-2017

Fælles initiativ mod sexchikane

Det er skræmmende tal, som en undersøgelse fra Politiken blandt Dansk Skuespilforbunds kvindelige skuespillere, viser. Her er det kommet frem, at 64 pct. af de adspurgte kvindelige skuespillere har oplevet sexchikane fra en chef.

10-11-2017

Hvor mange penge bruger din kommune på kultur?

Undervisning og kultur er en post på alle kommuners budget. Men hvor mange penge bruger din kommune på kultur? Politiken.dk har lavet en oversigt.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.