Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
20-12-2017 | artikel nr. 6515
del

Huskunstnerordning styrker børn, unge og voksnes relation til kunsten

I et stort forskningsprojekt har forskere set nærmere på Statens Kunstfonds Huskunstnerordning. Af de i alt syv anbefalinger er én af anbefalingerne allerede blevet en realitet, da Huskunstnerudvalget blot nogle få dage efter offentliggørelsen af resultaterne valgte at revidere og skærpe ordningens støttekriterier.

Statens Kunstfond kunne i fredags offentliggøre resultaterne af et stort forskningsprojekt, hvor forskere fra universiteterne i Aalborg, Aarhus, Roskilde og København, Professionshøjskolen Absalon samt Agderforskningen i Norge har undersøgt Statens Kunstfonds huskunstnerforløb.

Styrket relation til kunsten

Forskergruppens resultater viste blandt andet, at både de deltagende børn, unge og tilknyttede voksne fik store kunstneriske oplevelser – både som publikum og som udøvende praktikere. Huskunstnerprojekterne har dermed bidraget til, at børn, unge og voksne har fået en styrket relation til kunstarterne i Huskunstnerordningen.

1,5 mio. kroner investeret i forskningsprojektet

I en artikel skriver Statens Kunstfond, at forskningsprojektet med en investering på i alt 1,5 mio. kr. har været en høj prioritet for Statens Kunstfond, og at resultatet ”præsenterer et helt nyt metodisk bud på, hvordan man kan undersøge og evaluere potentialerne i projekter, hvor børn og unge møder kunst. Og de giver en række anbefalinger til, hvordan kunstprojekter med børn og unge bør udvikles, gennemføres og evalueres.”

Forskning har ført til ændrede støttekriterier

Allerede dagen efter offentliggørelsen af forskningsresultaterne meddelte Huskunstnerudvalget, at de nu ville ændre reglerne for støtte.

Formand for Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg Sara Topsøe Jensen sagde i den forbindelse: "I Huskunstnerudvalget har vi i kraft af forskningsresultaterne nu valgt at revidere og skærpe Huskunstordningens støttekriterier og vil fremover lægge op til at den ansøgende institution og kunstner indgår et reelt partnerskab, inden de søger. Som noget nyt vil man fremover også kunne ansøge om at få dækket den deltagende kunstners honorarudgifter til både tilrettelæggelse, afvikling og evaluering af huskunstnerforløb.”

De ændrede regler trådte i kraft med det samme.

Forskergruppens anbefalinger

Ud over at forskergruppen anbefalede, at institution og kunstnere ikke skulle kunne stå alene som ansøgere, har de også peget på blandt andet følgende fokusområder:

  • Bedømmelseskriterier: Forskergruppen anbefaler at vægte positivt, når ansøgningerne inddrager både kunstneriske og didaktiske mål, da de er gensidigt supplerende. Dertil bør det også vægtes positivt, at der indgår både kunstneriske processer og kunstneriske produkter i projekterne.
  • Budget og tidsramme: Forskergruppen anbefaler, at der fastsættes en minimumstimesats for kunstnerne, at mindstehonoraret reguleres, og at ansøgningerne vedlægges et timebudget for kunstneres arbejde i de forskellige faser af projektet.
  • Ansøgningsbehandling: Forskergruppen anbefaler, at ansøgningsskemaet ændres, og at ansøgningsbehandlingen gribes anderledes an.
  • Evaluering og vidensdeling: Forskergruppen anbefaler, at der stilles krav til evaluering af alle projekter, og at der udarbejdes evalueringsværktøjer til dette. Det gør de, fordi der på nuværende tidspunkt ikke er evaluerings- eller dokumentationskrav til projekter, som har fået bevilliget mindre end 100.000 kr. (dvs. hovedparten af projekterne), og dermed mener forskergruppen, at man risikerer at miste værdifuld vidensdeling.
  • Anbefaling om samspil mellem Huskunstnerordningen og Den Åbne Skole: Forskergruppen anbefaler, at der blandt andet tages initiativ til at samarbejde med centrale aktører omkring Den Åbne Skole.
  • Nationalt videnscenter for kunstformidling for børn og unge: Forskergruppen anbefaler, at Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, Socialministeriet, Uddannelsesministeriet og Forskningsministeriet indgår et samarbejde og etablerer et nationalt videnscenter for kunst og kulturarvsformidling for og med børn og unge.

Om Huskunstnerordningen

Huskunstnerordningens formål er at give børn og unge i alderen 0 til 19 år indblik og erfaring i kunstneriske processer gennem et møde med en professionel, aktiv kunstner.

Skoler, dagtilbud m.m. og kunstnere kan derfor indgå et partnerskab og søge om støtte til i en periode at få tilknyttet professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstområder under Statens Kunstfond.

Huskunstnerordning har en bevillingsramme på 10 mio. kr. hvert år.

Læs mere om de ændrede støttekriterier

Læs mere om forskningsprojektet

Læs hele forskningsrapporten her

 

21-03-2018

PS Profil: Teater Patrasket

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Teater Patrasket.

20-03-2018

20. marts: International teaterdag for børn og unge markeres

Den 20. marts er den internationale teaterdag for børn og unge. I den anledning har ASSITEJs præsident, sydafrikanske Yvette Hardie, skrevet en World Day Message, som Proscenium.dk bringer i fuld længde herunder. Bemærk, at teksten er på engelsk.

16-03-2018

CPH STAGE-program med fokus på køn og krop

Kønsroller, stereotyper og seksualitet. Kropslige grænser og afgrænsninger. Det gennemgående tema for mange af forestillingerne på dette års CPH STAGE teaterfestival er køn og krop. Festivalprogrammet viser, at scenekunsten med bid, humor og alvor diskuterer tidens aktuelle tema: kønsidentitet og kønspolitik.

16-03-2018

Kulturministeren skyder debat om fremtidens scenekunst i gang

Hvad er borgernes ønsker til fremtidens scenekunst? Hvordan styrker vi det lokale ejerskab til de danske teatre? Hvordan får teatrene flere indtjeningsmuligheder? Hvordan sikrer vi optimale kunstneriske udviklingsmuligheder for scenekunsten? Sådan lyder nogle af spørgsmålene fra kulturminister Mette Bock, der inviterer til en bred debat om fremtidens scenekunst.

15-03-2018

Program for Aprilfestival offentliggjort

Så er årets program for Aprilfestival offentliggjort. Fra 10.-22. april er det muligt at bestille gratis billetter til forestillingerne.

14-03-2018

Det Kongelige Teater rammes også af konflikten

Som statslig institution rammes Det Kongelige Teater samt Kulturministeriet også af den varslede strejke og lockout. Øvrige teatre rammes ikke, da de ikke er offentlige institutioner.

13-03-2018

8,5 mio. kr. til at styrke publikumsudvikling på teatre

Kulturministeren har afsat 8,5 mio. kroner til et 3-årigt projekt, der skal styrke publikumsudviklingen på scenekunstområdet til gavn for borgere i hele Danmark. Projektet forankres hos Udviklingsplatformen for Scenekunst, der bl.a. skal lave publikumsundersøgelser og igangsætte nye udviklingseksperimenter.

12-03-2018

Få indblik i teatres partnerskaber med dagtilbud på børnekulturkonference

Tre teatre, nemlig Det Lille Teater og Marionet Teatret i Kongens Have, Teatret Fair Play samt Aaben Dans fik i marts 2017 støtte fra puljen til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner.

09-03-2018

Kultur og erhverv samles i nyt KL-udvalg

KL opretter to yderligere udvalg i valgperioden 2018-2022, så de fremover har otte udvalg. Børne- og Kulturudvalget skilles ad, så kultur fremover er en del af det nye Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

08-03-2018

Dansk scenekunst på internationale messer

Statens Kunstfond har i år stande på internationale messer i hhv. Düsseldorf og Montréal. Scenekunstnere, managere og producenter kan søge om at blive en del af kunstfondens stande.

07-03-2018

PS Profil: Himmerlands Teater

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Himmerlands Teater.

06-03-2018

DF: Afskaf legater, hædersydelser og støtte til udenlandske kunstaktiviteter

Søndag Aften giver i en artikel et overblik over Dansk Folkepartis forslag om kunstfonde, legatuddelinger, kunst i det offentlige rum samt omlægning af systemet med hædersydelse.

05-03-2018

Nordisk Kulturdag med fokus på ligestilling

På Nordisk Kulturdag 2018 i Stockholm var der fokus på ligestilling som vejen til publikumsudvikling og på talmateriale fra Kulturanalys Norden, som viser, at fordelingen mellem køn og etnicitet i kunstmiljøerne ikke afspejler befolkningstallene.

02-03-2018

Aprilfestival med mere end 100 professionelle teatre

Når ’Aprilfestival – teater for små & store’ løber af stablen fra 15. til 22. april i Syddjurs Kommune bliver det med mere end 100 professionelle teatre, der præsenterer teater for børn og unge i alderen 0-16 år. Det gør festivalen til den største af sin slags i verden.

01-03-2018

Analyse fra Søndag Aften: Sådan fordeler de kommunale kulturkroner sig

I en række artikler gennemgår Søndag Aften kommunernes kulturbudgetter for 2018. Kommunerne har øget deres budgetter til både teatre og museer, mens de sparer på budgetterne til bibliotekerne.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.