Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
20-12-2017 | artikel nr. 6516
del

Kunst og kultur på finansloven

Tirsdag den 19. december blev finansloven 2018 efter længere forhandlinger underskrevet. På den kommende finanslov er der afsat 74 mio. kr. til nye initiativer, og derudover er Regeringen og DF blevet enige om at etablere to nye regionale fonde.

Regeringen og DF blev efter længere forhandlinger enige om at underskrive Finansloven 2018.

Der er i næste års finanslov ikke mange ændringer i, hvor mange penge der er sat af til kunst og kultur. 74 mio. kr. har Regeringen og DF dog afsat til nye kulturelle initiativer, og derudover er de blevet enige om at etablere to nye regionale fonde. Til disse nye fonde er der afsat 4,8 mio. kr., som skal findes gennem besparelser i Statens Kunstfond.

Omprioriteringsbidraget

Selv om der ikke er sket de store ændringer i tilskuddet til scenekunstområdet, så er omprioriteringsbidraget stadig en realitet – og en stor udfordring for teatre og kulturinstitutioner. De besparelser, som grønthøstermetoden fører med sig, er ødelæggende for området.

Nye fonde skal skabe lokalt engagement

For at styrke kunstlivet uden for hovedstaden og udviklingen af den lokale kunstproduktion er Regeringen og DF blevet enige om at etablere to nye regionale kunstfonde, nemlig Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond.

Hertil afsættes der i alt 4,8 mio. kr., som skal findes gennem besparelser i Statens Kunstfond. Hvor fonden vil spare, vides endnu ikke, men det er op til fonden selv at beslutte dette.

Midlerne i de to regionale fonde skal uddeles af to nye udvalg, der skal fungere på lige fod med det nuværende Statens Kunstfond. Udvalgene skal honoreres inden for den samlede ramme på 4,8 mio. kr.

Det er endnu ikke besluttet, hvordan og hvem der skal udpege de nye fondsmedlemmer, der skal uddele midlerne, men det bliver en forudsætning, at projekterne også har lokal medfinansiering for at få støtte fra fondene.

TIO har stillet sig kritiske over for etableringen af disse nye fonde. I et debatindlæg på Altinget.dk skriver TIOs formand, Dorthe Skøtt Bébe:

”Det vil i sidste ende skabe mere bureaukrati, når fondene skal afholde deres møder, når Slots- og Kulturstyrelsen skal betjene fondene, når fondene skal gennemgå ansøgninger – og ikke mindst når også ansøgerne skal ansøge om midler hos både en regional fond og Statens Kunstfond. Altså det modsatte af en forenkling af støttestrukturen, som kulturministeren har talt for.”

Store ændringer gennem reformer – ikke på finansloven

I en pressemeddelelse siger kulturminister Mette Bock:

”Jeg synes, der er gode initiativer på finansloven i år, men de store ændringer på kulturområdet skal komme gennem det reformarbejde, som er i fuld gang. Det er nytænkning, der skal give plads til yderligere udvikling i en tid med stigende interesse for kultur. I 2018 kommer vi bl.a. til at se på museernes tilskudsstruktur, scenekunstområdet, de kunstneriske uddannelser og ikke mindst medieområdet, hvor vi skal lande en politisk aftale, som vil have fokus på dansk kvalitetsindhold.

Reformarbejdet er ikke noget som klares fra den ene dag til den anden – vi skal træffe nogle kloge, modige beslutninger, der sikrer langsigtet stabilitet, balance og udvikling.”

Læs også:

Dorthe Skøtt Bébes debatindlæg på Altinget.dk

74 mio. kr. til nye kulturinitiativer på regeringens finanslov (KUM.dk)

To nye regionale fonde skal styrke kunsten uden for hovedstaden (KUM.dk)

21-03-2018

PS Profil: Teater Patrasket

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Teater Patrasket.

20-03-2018

20. marts: International teaterdag for børn og unge markeres

Den 20. marts er den internationale teaterdag for børn og unge. I den anledning har ASSITEJs præsident, sydafrikanske Yvette Hardie, skrevet en World Day Message, som Proscenium.dk bringer i fuld længde herunder. Bemærk, at teksten er på engelsk.

16-03-2018

CPH STAGE-program med fokus på køn og krop

Kønsroller, stereotyper og seksualitet. Kropslige grænser og afgrænsninger. Det gennemgående tema for mange af forestillingerne på dette års CPH STAGE teaterfestival er køn og krop. Festivalprogrammet viser, at scenekunsten med bid, humor og alvor diskuterer tidens aktuelle tema: kønsidentitet og kønspolitik.

16-03-2018

Kulturministeren skyder debat om fremtidens scenekunst i gang

Hvad er borgernes ønsker til fremtidens scenekunst? Hvordan styrker vi det lokale ejerskab til de danske teatre? Hvordan får teatrene flere indtjeningsmuligheder? Hvordan sikrer vi optimale kunstneriske udviklingsmuligheder for scenekunsten? Sådan lyder nogle af spørgsmålene fra kulturminister Mette Bock, der inviterer til en bred debat om fremtidens scenekunst.

15-03-2018

Program for Aprilfestival offentliggjort

Så er årets program for Aprilfestival offentliggjort. Fra 10.-22. april er det muligt at bestille gratis billetter til forestillingerne.

14-03-2018

Det Kongelige Teater rammes også af konflikten

Som statslig institution rammes Det Kongelige Teater samt Kulturministeriet også af den varslede strejke og lockout. Øvrige teatre rammes ikke, da de ikke er offentlige institutioner.

13-03-2018

8,5 mio. kr. til at styrke publikumsudvikling på teatre

Kulturministeren har afsat 8,5 mio. kroner til et 3-årigt projekt, der skal styrke publikumsudviklingen på scenekunstområdet til gavn for borgere i hele Danmark. Projektet forankres hos Udviklingsplatformen for Scenekunst, der bl.a. skal lave publikumsundersøgelser og igangsætte nye udviklingseksperimenter.

12-03-2018

Få indblik i teatres partnerskaber med dagtilbud på børnekulturkonference

Tre teatre, nemlig Det Lille Teater og Marionet Teatret i Kongens Have, Teatret Fair Play samt Aaben Dans fik i marts 2017 støtte fra puljen til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner.

09-03-2018

Kultur og erhverv samles i nyt KL-udvalg

KL opretter to yderligere udvalg i valgperioden 2018-2022, så de fremover har otte udvalg. Børne- og Kulturudvalget skilles ad, så kultur fremover er en del af det nye Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

08-03-2018

Dansk scenekunst på internationale messer

Statens Kunstfond har i år stande på internationale messer i hhv. Düsseldorf og Montréal. Scenekunstnere, managere og producenter kan søge om at blive en del af kunstfondens stande.

07-03-2018

PS Profil: Himmerlands Teater

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Himmerlands Teater.

06-03-2018

DF: Afskaf legater, hædersydelser og støtte til udenlandske kunstaktiviteter

Søndag Aften giver i en artikel et overblik over Dansk Folkepartis forslag om kunstfonde, legatuddelinger, kunst i det offentlige rum samt omlægning af systemet med hædersydelse.

05-03-2018

Nordisk Kulturdag med fokus på ligestilling

På Nordisk Kulturdag 2018 i Stockholm var der fokus på ligestilling som vejen til publikumsudvikling og på talmateriale fra Kulturanalys Norden, som viser, at fordelingen mellem køn og etnicitet i kunstmiljøerne ikke afspejler befolkningstallene.

02-03-2018

Aprilfestival med mere end 100 professionelle teatre

Når ’Aprilfestival – teater for små & store’ løber af stablen fra 15. til 22. april i Syddjurs Kommune bliver det med mere end 100 professionelle teatre, der præsenterer teater for børn og unge i alderen 0-16 år. Det gør festivalen til den største af sin slags i verden.

01-03-2018

Analyse fra Søndag Aften: Sådan fordeler de kommunale kulturkroner sig

I en række artikler gennemgår Søndag Aften kommunernes kulturbudgetter for 2018. Kommunerne har øget deres budgetter til både teatre og museer, mens de sparer på budgetterne til bibliotekerne.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.