Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
19-10-2017 | artikel nr. 6404
del

Nu er den scenekunstneriske bachelor en realitet

Med indførelsen af bachelorniveauet er der kommet et større fokus på kunstnerisk udvikling i uddannelserne samt styrkelse af kompetencer, der åbner for beskæftigelsesmuligheder, som også rækker ud over scenekunsten. Samtidig styrkes dimittendernes mulighed for tage overbygningsuddannelser på kandidatniveau både i Danmark og i udlandet. Her foto fra afgangsforestillingen 2017 på DDSKS Fredericia, ”Pippin”. Foto: Søren Malmose

Den Danske Scenekunstskoles uddannelser i skuespil, iscenesættelse, scenekunstnerisk produktion og musical er netop godkendt som 3-årige kunstneriske bacheloruddannelser på linje med andre kunstneriske videregående uddannelser.

Den 13. oktober 2017 er fire af Den Danske Scenekunstskoles uddannelser akkrediterede som kunstneriske bacheloruddannelser. Hidtil har hovedparten af Den Danske Scenekunstskoles uddannelser været 4-årige, og de har ikke været formelt indplaceret i det videregående uddannelsessystem.

Men med akkrediteringen er uddannelserne blevet 3-årige kunstneriske bacheloruddannelser, ligesom det er tilfældet med musikkonservatorierne og Det Kongelige Danske Kunstakademis billedkunstskoler.

Bedre mulighed for at tage overbygning

Indførelsen af bachelorniveauet styrker bl.a. dimittendernes mulighed for tage overbygningsuddannelser i Danmark og i udlandet, og det giver bedre mulighed for internationalt samarbejde på uddannelserne, da Den Danske Scenekunstskole nu lever op til de europæiske standarder for videregående uddannelse.   

”Akkrediteringen af vores bacheloruddannelser har afgørende betydning for vores studerende og ansatte, fordi vi nu får status som internationalt anerkendt scenekunstskole. Uddannelsernes nye status betyder, at vi nu er kommet et stort skridt nærmere vores mål om at være hjemsted for et moderne, kunstnerisk læringsmiljø på højeste internationale niveau,” udtaler rektor for DDSKS, Mads Thygesen, i en pressemeddelelse.   

Afgørelsen om akkreditering som kunstnerisk bacheloruddannelse er truffet på baggrund af en indstilling fra et eksternt fagligt panel bestående af studerende fra andre kunstneriske uddannelser og eksperter fra bl.a. Stockholms Konstnärliga Högskola og Kunsthøgskolen i Oslo samt fra den danske scenekunstbranche.  

Den Danske Scenekunstskole uddanner forestillingsledere, produktionsledere, scenemestre, rekvisitører, scenografer, lyddesignere, lysdesignere, dramatikere, sceneinstruktører, skuespillere, musicalperformere, dansere og koreografer. Med bachelorniveauet er der kommet et større fokus på kunstnerisk udviklingsvirksomhed og entreprenørskab i uddannelserne, og dermed en styrkelse af kompetencer, der åbner for beskæftigelsesmuligheder, som også rækker ud over scenekunsten.  

Hvor f.eks. akademiske bacheloruddannelser bygger på forskning, er kunstneriske bacheloruddannelser kendetegnet ved at bygge på viden fra både faglig praksis og kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Det indebærer, at de studerende som hidtil laver et afgangsprojekt i form af en forestilling, men nu også et bachelorprojekt med fokus på kunstnerisk udvikling og undersøgelse af deres fag.

 

Stadig en kunstskole 

Scenograf Rikke Juellund, der er formand for DDSKS' aftagerpanel, har rådgivet i forbindelse med udviklingen af uddannelserne.

”Det er vigtigt at bemærke, at skolen stadig i allerhøjeste grad er en kunstskole – ikke en akademisk uddannelse. Der vil stadig være fokus på håndværksfagene og den kollektive kunstart, som scenekunst er. Men det er nu blevet præciseret, hvad det er, den enkelte studerende skal lære på grunduddannelsen, samtidig med at der er skabt plads til individuelle, undersøgende projekter. At man i fremtiden vil kunne fortsætte sin uddannelse - hjemme eller i udlandet, lige efter endt bachelor eller senere i livet – vil åbne nye muligheder for både fordybelse og udvidelse af faget for den enkelte. Og forhåbentlig på den lange bane udvikle den scenekunst, vi tilbyder publikum,” siger Rikke Juellund i pressemeddelelsen.

Godkendelsen som kunstneriske bacheloruddannelser ændrer ikke ved uddannelsernes adgangskrav. De studerende optages stadig på baggrund af en optagelsesprøve. Der er fortsat ikke krav om gymnasial uddannelse.

 

De fire BA-uddannelser

De fire kunstneriske bacheloruddannelser ved Den Danske Scenekunstskole er:

1.     Den kunstneriske bacheloruddannelse i iscenesættelse med linjer i lyd, lys, scenografi, sceneinstruktion og dramatisk skrivekunst.

Linjerne i lyd, lys, scenografi og sceneinstruktion udbydes i København.

Linjen i dramatisk skrivekunst udbydes i Aarhus.

2.     Den kunstneriske bacheloruddannelse i scenekunstnerisk produktion med linjer i ledelse og realisering udbydes i København.

3.     Den kunstneriske bacheloruddannelse i skuespil udbydes i København, Odense og Aarhus.

4.     Den kunstneriske bacheloruddannelse i musical udbydes i Fredericia.  

 

Den femte uddannelse, nemlig uddannelsen i dans og koreografi forventes akkrediteret som kunstnerisk bacheloruddannelse i oktober 2018. Det skyldes, at der kun optages studerende hvert andet år.  

 

Den Danske Scenekunstskole er nu i gang med at udvikle et 2-årigt kandidatniveau, der gør det muligt for de studerende at ansøge om at fortsætte deres scenekunstneriske uddannelse. DDSKS ansøger om akkreditering af kandidatniveauet i foråret 2018 med henblik på at kunne optage studerende med studiestart i august 2019.

 

 

Ansøgningsfrister

Fristerne for at søge om optagelse på bacheloruddannelserne med studiestart 2018 er:

Skuespil:30. november 2017 - der er åbent for ansøgninger nu

Iscenesættelse:11. januar 2018 

Scenekunstnerisk produktion:15. februar 2018 

Musical:14. marts 2018

Ansøgningsvejledninger offentliggøres på https://ddsks.dk/da/ansoegningsvejledninger

 

Dans og koreografi:Næste optag er i 2019, og ansøgningsvejledningen offentliggøres primo 2019.

 

DDSKS København - alle uddannelser og linjer: 27. oktober 2017

DDSKS Aarhus - dramatisk skrivekunst og skuespil:30. oktober 2017

DDSKS Fredericia - musical:1. februar 2018  

Læs mere på ddsks.dk

22-01-2018

Få indblik i partnerskaber mellem dagtilbud og kunstinstitutioner

På en børnekulturkonference, som Slots- og Kulturstyrelsen afholder den 21. marts i Aarhus, er der mulighed for at få indblik i og dele viden om partnerskaber mellem dagtilbud og kunst- og kulturinstitutioner.

19-01-2018

Kritikerforeninger samles for at sikre anmelderiets overlevelse

Berlingske kunne i sidste uge fortælle om den nystiftede paraplyorganisation Forenede Kritikere, der vil arbejde for at fremme forholdene for anmelderiet og kunstkritikken.

18-01-2018

Seminar fokuserede på strategisk forretningsudvikling i teaterbranchen

Med Christian Have som tovholder holdt Scenit og BilletBillet strategiseminar om forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen den 11. januar.

17-01-2018

PS Profil: teater2tusind

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer teater2tusind.

16-01-2018

Søndag Aften om nye regionale fonde: Man kunne have tænkt i samarbejdsmuligheder

Søndag Aften har kigget lidt nærmere på, hvordan midlerne til kunsten og kulturen fordeler sig på finansloven 2018. Derudover peger Søndag Aften på, at de nye regionale fonde risikerer at møde modgang.

15-01-2018

ZeBUs lokaler under ombygning

I starten af januar går tredje fase af ombygningen af Musiktorvet på Amager i gang. I den forbindelse skal ZeBU og Amager Bios foyer rives ned og bygges om. ZeBU har i ombygningsperioden fundet alternative spillersteder på Amager.

11-01-2018

Over 900 har underskrevet ”Manifest for den danske film- og scenekunstbranche”

Der er nu mere end 900 kvinder og mænd, som har underskrevet det manifest, der blev skrevet i kølvandet på #MeToo-kampagnen samt en reading på Edison. Underskriftsindsamlingen lukker i slutningen af januar.

10-01-2018

PS Profil: ZeBU

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer ZeBU’s to kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden.

10-01-2018

Lovforslag vedtaget: Teatrene fritages for selskabsskat

Sidste år fremsatte skatteministeren et lovforslag om at fritage teatre for selskabsskat. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2018.

09-01-2018

Når egnsteatre skaber liv og tiltrækker nye beboere

Iscene har i løbet af 2017 været rundt og besøge en række egnsteatre, heriblandt Bornholms Teater, Fredericia Teater og Limfjordsteatret for at se nærmere på, hvad et egnsteater betyder for en kommune.

08-01-2018

Sophie Zinckernagel vinder Dramatisk Debut 2018

Den 7. januar blev Sophie Zinckernagel kåret som vinder af Dramatisk Debut 2018, dansk teaters store dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere. Hun vandt for sit manuskript ”John Lennon er død”, som nu bliver sat op på Teater V i efteråret 2018.

08-01-2018

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

05-01-2018

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

04-01-2018

Billetstatistik lover godt for sæson 2017/2018

Nye tal på billetsalget fra 25. april til 31. december 2017 viser lovende fremgang for denne sæson – niveauet er nemlig højere end sidste år på samme tid.

03-01-2018

Workshops om Holberg og dramatik for 400 skoleelever i hele landet

Det Kongelige Teater afholder aktiviteter og workshops for skoleelever i forbindelse med, at Holbergs komedie Maskerade tager på turné i januar.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.