Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
13-12-2017 | artikel nr. 6501
del

PS Profil: Det Fortællende Teater

Jesper la Cour fra Det Fortællende Teater.

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Det Fortællende Teater.

Teater: Det Fortællende Teater
Navn: Jesper la Cour
Titel: Kreativ leder.

1. Hvad er I særligt optagede af på jeres teater i øjeblikket?

Ud over intense turnéer er vi dybt optaget af at udvikle, undersøge og afprøve Story Play-modellen som kunstnerisk afsæt til kreativ forståelse af egne fortællinger. Teatrets lange praksis har affødt nogle konkrete praksisser og teoretiske modeller, som dels afprøves gennem en forsøgsrække – fordelt over 4 år – på Forsøgsstationen, hvor vi netop har taget hul på det tredje og sidste forsøg med Story Play i ”lodret tid” og dels udmøntes forsøgene – indtil nu i to meget vellykkede forløb – i ”virkeligheden” på en folkeskole i Hem ved Skive. Der er et kæmpe potentiale i at mødes og dele fortællinger.

En forskningsrapport udarbejdet af to forskere for Statens Kunstfond konkluderer, at arbejdet med fortælling i en kunstnerisk kontekst i det første forløb på Hem Skole resulterede i klart forbedrede relationer på skolen som konsekvens af processen. Det er netop det, perspektiv-intentionerne går på. Altså troværdige relationer som grundlag for læring, dannelse og kreativitet. Vi har følelsen af, at vi har del i noget væsentligt. Det er en stor glæde at se opsamlede erfaringer omsat til konstruktive kollektive og individuelle processer.

2. Hvad er højdepunktet i jeres sæson?

Vi er ikke glade for det her spørgsmål. Der er et væld af højdepunkter, og det giver ikke mening for os at prioritere dem på den måde.

3. Hvilket nyt initiativ har I haft mest glæde af?

Det har været utroligt interessant at fordybe sig i arbejdet med ”lodret tid” – blandede aldre. Forsøgsarbejdet, hvor 12-16 deltagere, fra 11-65 år, arbejder i blandede grupper af 4, har vist sig at være utroligt værdifuldt for alle parter på så væsentlige måder, at det ligner et vigtigt afsæt for noget, mange kunne nyde godt af. Det er påfaldende, hvordan konkurrencemomentet forsvinder, fordi det ikke giver mening at vinde over et barn eller en ”gammel”. Det bliver meget tydeligt, hvordan konkurrencevilkår mange steder stresser resultater frem, og hvor oprigtigt lettet deltagerne bliver over ikke at skulle præstere noget resultat i forsøgsrammerne og derefter oplever et mere reelt nærvær, som afføder et oprigtig samvær.

4. Hvad står øverst på teatrets ønskeliste?

Det er et stort ønske, at de ressourcer, der ligger ophobet i det at dele fortællinger i trygge rammer, bliver bredt mere ud til glæde for hele samfundet. Vi bærer og arbejder hele tiden på fortællingen om os som menneske i verden. Nogen udtrykker den på skrift, nogen danser den, nogen laver mad på den, nogen tjener penge på den, laver dramaer om den eller politik, men der sker noget helt særligt når vi prøve at fortælle om, hvordan det er lykkes os – eller mislykkes os – at udtrykke intentionerne i vores handlinger. Evnen til at udtrykke denne fortælling kan og er også i nogle tilfælde givet, men alt for mange bliver ikke udfordret nok i mundtlig overlevering.

Der har gennem de senere år udviklet sig kulturelle lommer, fra rig til fattig, hvor det at tale inderligt med hinanden og blive inviteret og gå med ind i vores nærmeste relationers følelsesmæssige fortællinger er druknet i opskruede taber-vinder-interesser. En konkurrencekultur er efter min mening en kæmpe demokratisk fallit, da flertallet i en sådan nødvendigvis må være tabere, og så er flertallet lige pludseligt ikke dette klogeste længere. Pointen er, at når vi genoptager det at være sammen om at dele vores liv, så opstår der en troværdig følelse af at være et ligeværdigt, meningsfuldt menneske. Her er arbejdet med fortællinger, i grupper af blandet tid, et fantastisk rum at suge næring til at være menneske blandt mennesker. Hverken bedre eller dårligere, men værende.

5. Hvad er den største teaterpolitiske udfordring netop nu?

Det er jo helt vildt at være del af den succes, som ”Børneteatret” har været. At der nu er bredt egnsteatre ud over hele landet; de fleste med dybe rødder i den over 40-årige børneteaterbevægelse er ret enestående og et stykke væsentlig kulturhistorie. Det Fortællende Teater har selv haft en fuld kalender de sidste 16 år, med masser af nationale og internationale opgaver og nydt godt af de støtteordninger der er på området.

Jeg oplever en stor udfordring i forhold til ”overorganisation”. Området, som ikke længere hedder Børneteater, men Teater for børn og unge, er blevet så ”ordnet”, så jeg møder flere og flere ”brugere”, som er frustreret over ikke længere selv ”at ha’ lov” til at købe en teaterforestillingen til den gruppe børn eller unge de selv står med. Det har givet en form for velment overstyring, som godt kan give minder om noget formynderisk, som der ellers er brugt rigtig mange kræfter på at undgå. Jeg mener, vi må gøre en indsats for at opretholde en-til-en med hele interessefladen og tage det gyldne princip om øjenhøjde alvorligt, også med køberne.

Joker-spørgsmålet fra seneste profilteater, Thy Teater: ”Skal refusionen lægges ud til teatrene, så de selv skal afregne med staten, og skal refusionen gælde for alle teaterkøbere og ikke kun kommuner?”

Jeg synes Det lille Turneteaters forslag om at lade teatrene selv afregne refusionen direkte med staten, f.eks. gennem e-faktura-systemet, og åbne ordningen til alle teaterkøbere, er en oplagt mulighed for nå nogen ”brugere”, som ellers ikke har adgang til en teateroplevelse. Området, Teater for børn og voksne, har her muligheden for at bestemme sig for, at bidrage til og formulere en åbning af refusionsordningen, til glæde for både nye og gamle, fleksible, opsøgende turnéteatre i det kulturelle landskab.

Stafet-spørgsmålet: Hvad du vil gerne spørge næste profilteater, ZeBU (Kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden), om?

Som to yderst erfarne teaterfolk vil det være utroligt spændende, at høre jer om, hvor I oplever udviklingen af teater for børn og unge peger hen i dag?

21-03-2018

PS Profil: Teater Patrasket

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Teater Patrasket.

20-03-2018

20. marts: International teaterdag for børn og unge markeres

Den 20. marts er den internationale teaterdag for børn og unge. I den anledning har ASSITEJs præsident, sydafrikanske Yvette Hardie, skrevet en World Day Message, som Proscenium.dk bringer i fuld længde herunder. Bemærk, at teksten er på engelsk.

16-03-2018

CPH STAGE-program med fokus på køn og krop

Kønsroller, stereotyper og seksualitet. Kropslige grænser og afgrænsninger. Det gennemgående tema for mange af forestillingerne på dette års CPH STAGE teaterfestival er køn og krop. Festivalprogrammet viser, at scenekunsten med bid, humor og alvor diskuterer tidens aktuelle tema: kønsidentitet og kønspolitik.

16-03-2018

Kulturministeren skyder debat om fremtidens scenekunst i gang

Hvad er borgernes ønsker til fremtidens scenekunst? Hvordan styrker vi det lokale ejerskab til de danske teatre? Hvordan får teatrene flere indtjeningsmuligheder? Hvordan sikrer vi optimale kunstneriske udviklingsmuligheder for scenekunsten? Sådan lyder nogle af spørgsmålene fra kulturminister Mette Bock, der inviterer til en bred debat om fremtidens scenekunst.

15-03-2018

Program for Aprilfestival offentliggjort

Så er årets program for Aprilfestival offentliggjort. Fra 10.-22. april er det muligt at bestille gratis billetter til forestillingerne.

14-03-2018

Det Kongelige Teater rammes også af konflikten

Som statslig institution rammes Det Kongelige Teater samt Kulturministeriet også af den varslede strejke og lockout. Øvrige teatre rammes ikke, da de ikke er offentlige institutioner.

13-03-2018

8,5 mio. kr. til at styrke publikumsudvikling på teatre

Kulturministeren har afsat 8,5 mio. kroner til et 3-årigt projekt, der skal styrke publikumsudviklingen på scenekunstområdet til gavn for borgere i hele Danmark. Projektet forankres hos Udviklingsplatformen for Scenekunst, der bl.a. skal lave publikumsundersøgelser og igangsætte nye udviklingseksperimenter.

12-03-2018

Få indblik i teatres partnerskaber med dagtilbud på børnekulturkonference

Tre teatre, nemlig Det Lille Teater og Marionet Teatret i Kongens Have, Teatret Fair Play samt Aaben Dans fik i marts 2017 støtte fra puljen til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner.

09-03-2018

Kultur og erhverv samles i nyt KL-udvalg

KL opretter to yderligere udvalg i valgperioden 2018-2022, så de fremover har otte udvalg. Børne- og Kulturudvalget skilles ad, så kultur fremover er en del af det nye Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

08-03-2018

Dansk scenekunst på internationale messer

Statens Kunstfond har i år stande på internationale messer i hhv. Düsseldorf og Montréal. Scenekunstnere, managere og producenter kan søge om at blive en del af kunstfondens stande.

07-03-2018

PS Profil: Himmerlands Teater

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Himmerlands Teater.

06-03-2018

DF: Afskaf legater, hædersydelser og støtte til udenlandske kunstaktiviteter

Søndag Aften giver i en artikel et overblik over Dansk Folkepartis forslag om kunstfonde, legatuddelinger, kunst i det offentlige rum samt omlægning af systemet med hædersydelse.

05-03-2018

Nordisk Kulturdag med fokus på ligestilling

På Nordisk Kulturdag 2018 i Stockholm var der fokus på ligestilling som vejen til publikumsudvikling og på talmateriale fra Kulturanalys Norden, som viser, at fordelingen mellem køn og etnicitet i kunstmiljøerne ikke afspejler befolkningstallene.

02-03-2018

Aprilfestival med mere end 100 professionelle teatre

Når ’Aprilfestival – teater for små & store’ løber af stablen fra 15. til 22. april i Syddjurs Kommune bliver det med mere end 100 professionelle teatre, der præsenterer teater for børn og unge i alderen 0-16 år. Det gør festivalen til den største af sin slags i verden.

01-03-2018

Analyse fra Søndag Aften: Sådan fordeler de kommunale kulturkroner sig

I en række artikler gennemgår Søndag Aften kommunernes kulturbudgetter for 2018. Kommunerne har øget deres budgetter til både teatre og museer, mens de sparer på budgetterne til bibliotekerne.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.