Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<234567891011>
 
26-09-2017 | artikel nr. 6358
del

Nyt fokus på scenekunststatistikken

Den selvejende institution Scenit blev oprindelig stiftet under navnet Teaterbilletter.dk i november 2006 af en bred kreds af teatre i Storkøbenhavn. Den 1. juli 2015 skiftede Teaterbilletter.dk navn til Scenit. Scenit er en not-for-profit selvejende institution, som driver en landsdækkende formidlingsorganisation, hvis formål er at fremme salg, synlighed, adgang til og dokumentation af scenekunst i samarbejde med alle interessenter.

Kulturministeriet har i samarbejde med Danmarks Statistik og Scenit igangsat en digitalisering af scenekunststatistikken for at sikre en valid og bredt dækkende dokumentation af det danske teaterliv og for at lette teatrenes administrative byrder.

Dansk teater er vidtfavnende og har aktiviteter fra de store scener til små turnerende teatre. Scenekunststatistikken skal favne hele bredden i det professionelle teater og dække fra de private initiativer med revyer og musicals over de statsligt eller kommunalt støttede scener til de turnerende teatre, der f.eks. spiller forestillinger på skoler og biblioteker.

Statistikken skal således både dokumentere den offentligt støttede scenekunst og samtidig vise den del af kulturforbruget som teaterlivet står for både blandt børn og voksne. Dermed skal statistikken i højere grad kunne spille sammen med de kulturvaneundersøgelser, som Kulturministeriet gennemfører. Det skriver Scenit i en pressemeddelelse.

Data fra Scenit

Den selvejende institution Scenit har siden 2009 drevet den landsdækkende scenekunstportal, scenen.dk, med støtte fra Kulturministeriet. Scenen.dk har to formål. Det primære formål er at synliggøre professionelle teaterforestillinger i Danmark for publikum bl.a. med informationer om tid, sted og billetsalg. Det sekundære formål er at synliggøre turnéproduktioner til salg for teaterarrangører og derved styrke udvekslingen af scenekunst på tværs af landet. Disse oplysninger findes på scenen.dk/produktionssiden.

Scenit har opbygget databasen Tereba, som bl.a. leverer data til scenen.dk og produktionssiden. Data fra Tereba bliver også grundlaget for digitaliseringen af scenekunststatistikken, da alle produktioner og spilleperioder allerede er registreret i Tereba. Teatrene skal supplere de allerede indtastede data med oplysninger om billetsalg og om teatrets økonomi. Det er ambitionen på sigt at indhente oplysninger om billetsalg som datafeed fra de førende billetoperatører.

Direktør for Scenit Johanne Prahl forklarer: ”Det bliver ligesom når man i dag skal godkende sin selvangivelse og langt de fleste oplysninger er udfyldt i forvejen med data fra ens arbejdsgiver, bank osv. På samme måde kan vi indsamle oplysninger for teatrene om deres forestillingsaktiviteter, som så skal godkendes og suppleres med flere oplysninger ved indberetningen til Danmarks Statistik.” 

Administrative lettelser og mere viden

Digitaliseringen af indberetningen til Danmarks Statistik har længe været efterspurgt bl.a. af Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og vil betyde en administrativ lettelse for teatrene. Samtidig vil det nye fokus på scenekunststatistikken også betyde mulighed for en udvidet og mere nuanceret statistik, der kan danne grundlag for større viden om dansk teaters infrastruktur.

Enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen for musik og scenekunst, Henrik Wenzel Andreasen udtaler: 

”Vi ser frem til at få en endnu bedre dækkende statistik på scenekunstområdet til gavn for både offentligheden, medierne og scenekunstens aktører.  I Slots- og Kulturstyrelsen har vi et ønske om at øge mængden og kvaliteten af viden på scenekunstområdet, og en forbedret scenekunststatistik vil netop kunne styrke os i det arbejde.

Vi forventer, at den nye væsentligt lettere indberetning til scenekunststatistikken vil medføre en kraftigt øget besvarelsesgrad fra teatrene, og set i et mere overordnet kulturpolitisk perspektiv vil det også være med til at skabe en bedre dokumentation af og større transparens omkring de aktiviteter, der gennemføres i kraft af den betydelige statslige støtte til scenekunsten.”

 

Fakta om Scenit

Scenit driver databasen Tereba og skaber dermed et fundament for synliggørelse af hele det professionelle danske teaterliv via datadistribution til en række eksisterende og potentielle samarbejdsplatforme. Hovedtanken med Tereba er at alle teatre kun skal indtaste data ét sted, hvorfra data videresendes.

Med støtte fra Kulturministeriet står Scenit bag de landsdækkende portaler scenen.dk, produktionssiden.dk og scenekunstarkiv.dk. Der er indgået samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen om synliggørelse af de respektive teatres status i forhold til offentlig støtte og produktioners godkendelser til de forskellige støtteordninger.

Scenit udgiver i samarbejde med de 5 teatre i Kbh-T-samarbejdet sæsonkataloget for Storkøbenhavn og har ligeledes billetsalgssitet: www.teaterbilletter.dki dette samarbejde.

Scenit går i gang med digitaliseringsopgaven i løbet af efteråret, således at data om sæson 17/18 ligger klar til den scenekunststatistik, som skal indberettes i efteråret 2018.

23-01-2018

Navnenyt: Jesper de Neergaard vinder Scenekunstprisen 2017

Da Performing Arts Platform i fredags uddelte priser, modtog Bora Boras kunstneriske leder Scenekunstprisen, mens Don Gnus "A Snowball's Chance in Hell” vandt årets Publikumspris.

22-01-2018

Få indblik i partnerskaber mellem dagtilbud og kunstinstitutioner

På en børnekulturkonference, som Slots- og Kulturstyrelsen afholder den 21. marts i Aarhus, er der mulighed for at få indblik i og dele viden om partnerskaber mellem dagtilbud og kunst- og kulturinstitutioner.

19-01-2018

Kritikerforeninger samles for at sikre anmelderiets overlevelse

Berlingske kunne i sidste uge fortælle om den nystiftede paraplyorganisation Forenede Kritikere, der vil arbejde for at fremme forholdene for anmelderiet og kunstkritikken.

18-01-2018

Seminar fokuserede på strategisk forretningsudvikling i teaterbranchen

Med Christian Have som tovholder holdt Scenit og BilletBillet strategiseminar om forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen den 11. januar.

17-01-2018

PS Profil: teater2tusind

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer teater2tusind.

16-01-2018

Søndag Aften om nye regionale fonde: Man kunne have tænkt i samarbejdsmuligheder

Søndag Aften har kigget lidt nærmere på, hvordan midlerne til kunsten og kulturen fordeler sig på finansloven 2018. Derudover peger Søndag Aften på, at de nye regionale fonde risikerer at møde modgang.

15-01-2018

ZeBUs lokaler under ombygning

I starten af januar går tredje fase af ombygningen af Musiktorvet på Amager i gang. I den forbindelse skal ZeBU og Amager Bios foyer rives ned og bygges om. ZeBU har i ombygningsperioden fundet alternative spillersteder på Amager.

11-01-2018

Over 900 har underskrevet ”Manifest for den danske film- og scenekunstbranche”

Der er nu mere end 900 kvinder og mænd, som har underskrevet det manifest, der blev skrevet i kølvandet på #MeToo-kampagnen samt en reading på Edison. Underskriftsindsamlingen lukker i slutningen af januar.

10-01-2018

PS Profil: ZeBU

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer ZeBU’s to kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden.

10-01-2018

Lovforslag vedtaget: Teatrene fritages for selskabsskat

Sidste år fremsatte skatteministeren et lovforslag om at fritage teatre for selskabsskat. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2018.

09-01-2018

Når egnsteatre skaber liv og tiltrækker nye beboere

Iscene har i løbet af 2017 været rundt og besøge en række egnsteatre, heriblandt Bornholms Teater, Fredericia Teater og Limfjordsteatret for at se nærmere på, hvad et egnsteater betyder for en kommune.

08-01-2018

Sophie Zinckernagel vinder Dramatisk Debut 2018

Den 7. januar blev Sophie Zinckernagel kåret som vinder af Dramatisk Debut 2018, dansk teaters store dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere. Hun vandt for sit manuskript ”John Lennon er død”, som nu bliver sat op på Teater V i efteråret 2018.

08-01-2018

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

05-01-2018

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

04-01-2018

Billetstatistik lover godt for sæson 2017/2018

Nye tal på billetsalget fra 25. april til 31. december 2017 viser lovende fremgang for denne sæson – niveauet er nemlig højere end sidste år på samme tid.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.