Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<234567891011>
 
25-09-2017 | artikel nr. 6363
del

Anemonen står bag Skolefolkemødet 27. september

Sidsel Ramdal og Anemonen står bag Skolefolkemødet, der finder sted i København dne 27. september. Det sker i partnerskab med Sølvgades Skole. Foto: Privat

Anemonen står sammen med Sølvgades Skole bag Skolefolkemødet, som udvider debatten om den Åbne skole og blandt giver andet inspiration til, hvordan teatre og skoler kan samarbejde. Det finder sted i København den 27. september 2017.

Af Signe Ravn

Under navnet ”Sammen om Skolen” står Sølvgades Skole og Anemonen bag et stort Skolefolkemøde onsdag d. 27. september fra kl. 15.00-19.00 i Kongens Have i København.

Anemone teatret og Sølvgades Skole inviterer alle interesserede til politisk debat ved et fælles minifolkemøde, Folkeskolemødet, hvor overskriften er ”Sammen om skolen”. Omdrejningspunktet for dagen er at sætte fokus på, hvordan skolen ved at åbne sig mod omverdenen kan arbejde med elevernes demokratiske dannelse.

Scenekunst kan rykke en klasse

De to arrangører har arbejdet tæt sammen de seneste to år og har netop forlænget partnerskabsaftalen med yderligere tre år. Såvel Anemonen, tidligere kendt som Anemone teatret, som Sølvgades Skole har haft stor glæde af samarbejdet, og Folkeskolemødet bliver dermed også en mulighed for at komme med input til, hvordan interaktion mellem skole og omverden på længere sigt bliver et naturligt element i folkeskolens praksis.

”Vi vil gerne være med til at synliggøre alt det, man kan bruge de kunstneriske fag til i skolen. For eksempel hvor meget det betyder, at børn lærer at udtrykke sig følelsesmæssigt. I vores forløb med Sølvgades Skole udvikler børnene sig gennem de skabende processer, vi igangsætter, og det kan være inspirerende for skolelærerne at opleve, hvordan arbejdet med scenekunst kan rykke en klasse,” fortæller Anemonens konsulent, workshopleder og skolekontakt, Mette Andrée.

Teaterchef Sidsel Ramdal tilføjer: ”Skolelederen på Sølvgades Skole er meget visionær og har virkelig taget den Åbne Skole til sig. Han oplever, at mange elever i folkeskolen synes, at undervisningen er virkelighedsfjern, og han ser partnerskaber [som en mulighed for at] gøre undervisningen mere relevant ved at bringe børnene ud i virksomheder og kulturinstitutioner og omvendt. Så eleverne ikke føler, at skolen er en lukket skal.”

Teatret får også nye ideer

Anemonens aktuelle forestilling ”Frøken Ignora eksploderer” er skabt via partnerskabet med Sølvgades Skole, fortæller Mette Andrée.

”Vi fandt ud af, at Katrine Marie Guldager har skrevet en fantastisk historie, som skolerne også bruger. Det er et godt billede på, hvordan nye ideer opstår i samarbejdet, og et eksempel på hvordan et teater også kan blive inspireret til at gå nye veje. Vi spiller en lille bid af forestillingen til åbningen af Skolefolkemødet, og eleverne kommer også på scenen i Kgs. Have med et eksempel på, hvordan de har arbejdet med scenekunst og bevægelse. Det stemmer godt overens med, hvad et partnerskab er – vi mikser vores to områder. Forhåbentlig giver dagen inspiration for andre kulturinstitutioner til, hvordan de kan arbejde sig ind i dette område og bruge det,” lyder det fra Sidsel Ramdal, der samtidig håber at udbrede kendskabet til Anemonen blandt nye målgrupper.  

Bidrager til elevernes dannelse og udvikling

Netop det virkelighedsnære og kreative element er også motivationen for Sølvgades Skole. Skoleleder Kim Stenholm Paulsen skriver i invitationen til Skolefolkemødet: 

”Med skolereformen er elevernes læring og læringsmål blevet centralt for den fremtidige folkeskole, men hvis vi skal udvikle vores elever til at blive livsduelige og handlekraftige mennesker, er deres alsidige udvikling og læreprocesser ligeså centrale som læringsresultat. Vi ønsker derfor at udvide den politiske debat om skolereformen til også at omfatte den åbne skole og understøttende undervisning, som de to elementer i skolereformen, der i høj grad kan bidrage til elevernes alsidige udvikling og demokratiske dannelse. Vi har selv oplevet, at vores partnerskaber giver mulighed for at kombinere den understøttende undervisning med intentionerne i den åbne skole. Vores partnerskaber har åbnet op for, at arbejdet med virkelighedsnære problemstillinger og elevernes læreprocesser ikke kun bliver et ideal, men en konkret praksis med handlinger bag.”

Læs informationer, opdateringer og debatter der, omhandler skolefolkemødet her: www.facebook.com/skolefolkemode

22-01-2018

Få indblik i partnerskaber mellem dagtilbud og kunstinstitutioner

På en børnekulturkonference, som Slots- og Kulturstyrelsen afholder den 21. marts i Aarhus, er der mulighed for at få indblik i og dele viden om partnerskaber mellem dagtilbud og kunst- og kulturinstitutioner.

19-01-2018

Kritikerforeninger samles for at sikre anmelderiets overlevelse

Berlingske kunne i sidste uge fortælle om den nystiftede paraplyorganisation Forenede Kritikere, der vil arbejde for at fremme forholdene for anmelderiet og kunstkritikken.

18-01-2018

Seminar fokuserede på strategisk forretningsudvikling i teaterbranchen

Med Christian Have som tovholder holdt Scenit og BilletBillet strategiseminar om forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen den 11. januar.

17-01-2018

PS Profil: teater2tusind

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer teater2tusind.

16-01-2018

Søndag Aften om nye regionale fonde: Man kunne have tænkt i samarbejdsmuligheder

Søndag Aften har kigget lidt nærmere på, hvordan midlerne til kunsten og kulturen fordeler sig på finansloven 2018. Derudover peger Søndag Aften på, at de nye regionale fonde risikerer at møde modgang.

15-01-2018

ZeBUs lokaler under ombygning

I starten af januar går tredje fase af ombygningen af Musiktorvet på Amager i gang. I den forbindelse skal ZeBU og Amager Bios foyer rives ned og bygges om. ZeBU har i ombygningsperioden fundet alternative spillersteder på Amager.

11-01-2018

Over 900 har underskrevet ”Manifest for den danske film- og scenekunstbranche”

Der er nu mere end 900 kvinder og mænd, som har underskrevet det manifest, der blev skrevet i kølvandet på #MeToo-kampagnen samt en reading på Edison. Underskriftsindsamlingen lukker i slutningen af januar.

10-01-2018

PS Profil: ZeBU

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer ZeBU’s to kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden.

10-01-2018

Lovforslag vedtaget: Teatrene fritages for selskabsskat

Sidste år fremsatte skatteministeren et lovforslag om at fritage teatre for selskabsskat. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2018.

09-01-2018

Når egnsteatre skaber liv og tiltrækker nye beboere

Iscene har i løbet af 2017 været rundt og besøge en række egnsteatre, heriblandt Bornholms Teater, Fredericia Teater og Limfjordsteatret for at se nærmere på, hvad et egnsteater betyder for en kommune.

08-01-2018

Sophie Zinckernagel vinder Dramatisk Debut 2018

Den 7. januar blev Sophie Zinckernagel kåret som vinder af Dramatisk Debut 2018, dansk teaters store dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere. Hun vandt for sit manuskript ”John Lennon er død”, som nu bliver sat op på Teater V i efteråret 2018.

08-01-2018

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

05-01-2018

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

04-01-2018

Billetstatistik lover godt for sæson 2017/2018

Nye tal på billetsalget fra 25. april til 31. december 2017 viser lovende fremgang for denne sæson – niveauet er nemlig højere end sidste år på samme tid.

03-01-2018

Workshops om Holberg og dramatik for 400 skoleelever i hele landet

Det Kongelige Teater afholder aktiviteter og workshops for skoleelever i forbindelse med, at Holbergs komedie Maskerade tager på turné i januar.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.