Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<234567891011>
 
17-11-2017 | artikel nr. 6458
del

Skab bedre rammer for kunst i Åben Skole med national forpligtelse

Til et dialogmøde på Christiansborg fremhævede blandt andet TIO’s Åben Skole-udvalg, at samarbejdet med kommunerne er vigtigt for at få implementeret kunsten i skolen – samtidig efterspørges klare nationale rammer.

Af Caroline M. B. Kirkegaard

Netværket FOKUS har det sidste halvandet år holdt i alt 12 dialogmøder. Det sidste på Christiansborg, hvor formålet var at komme med konkrete anbefalinger til undervisningsministeren, kulturministeren, børne- og socialministeren samt uddannelses- og forskningsministeren.

National forpligtelse og kendskab til kunstneriske processer på uddannelserne

Flemming Møller Mortensen (S), som var vært ved arrangementet på Christiansborg, lovede at viderebringe anbefalingerne til de fire ministre, som desværre ikke kunne være til stede på mødet. Moderator Christian Have opsummerede:

  • Politikerne på Christiansborg bør sørge for en overordnet national forpligtelse. Den kommunale forpligtelse bliver derigennem også klarere.
  • Der skal være fokus på kunsten på lærer- og pædagoguddannelser samt efteruddannelse, så dramalærere, pædagoger og lærere kender kunstens præmisser og processer.
  • Styrk sammenhængen mellem kunst og sundhed.
  • Insister på, at tiden er inde til ikke kun at tale om kunstens nytteværdi, men italesæt i stedet dens iboende værdi.

Teatrene betaler gildet

Flemming Møller Mortensen opfordrede på mødet kunst- og kulturinstiutionerne til at samarbejde mere med kommunerne.

Mange af institutionerne siger, at det allerede er noget, de gør. Medlem af TIOs Åben Skole-udvalg og teaterleder på Riddersalen Piet Bertelsen fortæller, at de på Frederiksberg er gået ind i et samarbejde mellem skoler og kunstinstitutioner, hvor én kunstinstitution er sat sammen med én skole. Skoletjenesten på Frederiksberg støtter økonomisk til Kulturmakker-samarbejdet – både til teatret og skolen. Derudover har Riddersalen også prioriteret en del arbejdstimer i projektet. 

Han siger: ”Som lille kulturinstitution vil man gerne investere, men spørgsmålet er, om der er råd til at investere, hvis ikke tingene får et videre liv. Det er i den forbindelse vigtigt, at tiltagene bliver implementeret øverst oppe ledelsesmæssigt og politisk – både lokalt og nationalt, så vi kan være med til at skabe bæredygtige rammer for kunstens vej ind i skolen. Det vil løfte niveauet og øge mulighederne for vidensopsamling, -deling og -udvikling.”

Det er dog ikke altid, at der er økonomisk støtte til samarbejdet. Hannah Karina Mikkelsen, medlem af TIOs Åben Skole-udvalg og leder på Teatret Masken, siger i forbindelse med en diskussion, om hvor mange samarbejder er sat i søen efter skolereformen: ”Rigtigt mange samarbejder, og det er glædeligt. Men hvem har taget initiativet? Det er teatrene. Hvem har finansieret initiativerne? Det er også teatrene. Det er nok der, det er gået galt. Pengene skal komme et sted fra, og skolerne skal også være med at betale omkostningerne, så det ikke kun er teatrene, der betaler.”

Kompetenceløft på uddannelserne

En anden vigtig anbefaling, som deltagerne på mødet fremhæver, er, at der skal være et bedre samarbejde mellem lærere, pædagoger og kunstnere. Der er et stort potentiale, men igen bør der igangsættes initiativer både nedefra og oppefra.

Hannah Karina Mikkelsen siger, at de har et godt samarbejde med lokale politikere, og at ”vi skal have uddannet flere dramalærere, pædagoger og lærere, som kender de kunstneriske processer. Derfor skal det ind på deres uddannelser. Hvis ikke pædagoger og lærere bliver undervist i kreative fag, så tænker de ikke på det i undervisningsøjemed. Og det er simpelthen så vigtigt, at skoleeleverne, uanset deres sociale baggrund, møder kunsten i skolen – ikke kun i et par år, men hele vejen igennem folkeskolen.”

Skab standarder oppefra

Anbefalingen er dermed klar: Der er rigtigt mange gode tiltag og initiativer med en del kommuner, men hvis det virkeligt skal have et videre liv, så skal der nationale forpligtelser til. En national forpligtelse vil også føre til et stærkere samarbejde med de kommuner, hvor kunsten måske ikke er i fokus og en del af Åben Skole.

Og så skal kommunerne, skolerne og kunstnerne sørge for at vidensdele mere med hinanden.

Netværket FOKUS og dialogmøderne

FOKUS, Forum for kunst og kultur i skolen, er et netværk af professionelle nationale og regionale aktører inden for kunst og kultur, som samarbejder med og har tilbud til skoler i Danmark.

Forud for dialogmøderne havde FOKUS stillet følgende spørgsmål til deltagerne:

  • Hvordan sikres høj kvalitet på kunsttilbuddene i skolen?
  • Hvordan opdyrker vi evnen til at gribe kunsten i skolen?
  • Hvordan sikres kunstfaglig kvalitet i uddannelsen af lærere og pædagoger?
  • Hvordan defineres Åben Skole tydeligere ift. forventninger om dannelse, kunst og kultur?
  • Hvordan sikrer vi, at kunst og kultur når ud til ALLE?

Se også FOKUS’ folder: ”Kunst, kultur og skole – anbefalinger og perspektiver fra FOKUS-dialoger”

Læs mere om FOKUS’ arbejde

21-03-2018

PS Profil: Teater Patrasket

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Teater Patrasket.

20-03-2018

20. marts: International teaterdag for børn og unge markeres

Den 20. marts er den internationale teaterdag for børn og unge. I den anledning har ASSITEJs præsident, sydafrikanske Yvette Hardie, skrevet en World Day Message, som Proscenium.dk bringer i fuld længde herunder. Bemærk, at teksten er på engelsk.

16-03-2018

CPH STAGE-program med fokus på køn og krop

Kønsroller, stereotyper og seksualitet. Kropslige grænser og afgrænsninger. Det gennemgående tema for mange af forestillingerne på dette års CPH STAGE teaterfestival er køn og krop. Festivalprogrammet viser, at scenekunsten med bid, humor og alvor diskuterer tidens aktuelle tema: kønsidentitet og kønspolitik.

16-03-2018

Kulturministeren skyder debat om fremtidens scenekunst i gang

Hvad er borgernes ønsker til fremtidens scenekunst? Hvordan styrker vi det lokale ejerskab til de danske teatre? Hvordan får teatrene flere indtjeningsmuligheder? Hvordan sikrer vi optimale kunstneriske udviklingsmuligheder for scenekunsten? Sådan lyder nogle af spørgsmålene fra kulturminister Mette Bock, der inviterer til en bred debat om fremtidens scenekunst.

15-03-2018

Program for Aprilfestival offentliggjort

Så er årets program for Aprilfestival offentliggjort. Fra 10.-22. april er det muligt at bestille gratis billetter til forestillingerne.

14-03-2018

Det Kongelige Teater rammes også af konflikten

Som statslig institution rammes Det Kongelige Teater samt Kulturministeriet også af den varslede strejke og lockout. Øvrige teatre rammes ikke, da de ikke er offentlige institutioner.

13-03-2018

8,5 mio. kr. til at styrke publikumsudvikling på teatre

Kulturministeren har afsat 8,5 mio. kroner til et 3-årigt projekt, der skal styrke publikumsudviklingen på scenekunstområdet til gavn for borgere i hele Danmark. Projektet forankres hos Udviklingsplatformen for Scenekunst, der bl.a. skal lave publikumsundersøgelser og igangsætte nye udviklingseksperimenter.

12-03-2018

Få indblik i teatres partnerskaber med dagtilbud på børnekulturkonference

Tre teatre, nemlig Det Lille Teater og Marionet Teatret i Kongens Have, Teatret Fair Play samt Aaben Dans fik i marts 2017 støtte fra puljen til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner.

09-03-2018

Kultur og erhverv samles i nyt KL-udvalg

KL opretter to yderligere udvalg i valgperioden 2018-2022, så de fremover har otte udvalg. Børne- og Kulturudvalget skilles ad, så kultur fremover er en del af det nye Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

08-03-2018

Dansk scenekunst på internationale messer

Statens Kunstfond har i år stande på internationale messer i hhv. Düsseldorf og Montréal. Scenekunstnere, managere og producenter kan søge om at blive en del af kunstfondens stande.

07-03-2018

PS Profil: Himmerlands Teater

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Himmerlands Teater.

06-03-2018

DF: Afskaf legater, hædersydelser og støtte til udenlandske kunstaktiviteter

Søndag Aften giver i en artikel et overblik over Dansk Folkepartis forslag om kunstfonde, legatuddelinger, kunst i det offentlige rum samt omlægning af systemet med hædersydelse.

05-03-2018

Nordisk Kulturdag med fokus på ligestilling

På Nordisk Kulturdag 2018 i Stockholm var der fokus på ligestilling som vejen til publikumsudvikling og på talmateriale fra Kulturanalys Norden, som viser, at fordelingen mellem køn og etnicitet i kunstmiljøerne ikke afspejler befolkningstallene.

02-03-2018

Aprilfestival med mere end 100 professionelle teatre

Når ’Aprilfestival – teater for små & store’ løber af stablen fra 15. til 22. april i Syddjurs Kommune bliver det med mere end 100 professionelle teatre, der præsenterer teater for børn og unge i alderen 0-16 år. Det gør festivalen til den største af sin slags i verden.

01-03-2018

Analyse fra Søndag Aften: Sådan fordeler de kommunale kulturkroner sig

I en række artikler gennemgår Søndag Aften kommunernes kulturbudgetter for 2018. Kommunerne har øget deres budgetter til både teatre og museer, mens de sparer på budgetterne til bibliotekerne.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.