Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<234567891011>
 
29-11-2017 | artikel nr. 6476
del

PS Profil: Thy Teater

Niels Vendius, Teaterchef på Thy Teater.

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Thy Teater.

Teater: Thy Teater
Navn: Niels Vendius
Titel: Teaterchef

1. Hvad er I særligt optagede af på jeres teater i øjeblikket?

Teater for publikums skyld! Så kort kan det siges. På Thy Teater præsenterer vi kvalitetsteater for publikums skyld og ikke for smagsdommere, administratorer, regnearkspedanter og bedrevidende politikere. Vi er optaget af at udvikle et demokratisk teaterudbud – sæson efter sæson – hvor alle borgere i lokalsamfundet oplever, at der er et relevant teatertilbud til lige netop dem – uanset genre.  Alle borgere, fra de er et år, og indtil de ikke længere kan sidde på en stol, høj som lav og uanset indkomstniveau og teaterpræferencer, er velkomne på teatret. Det afspejler sig ikke kun i et stort og mangfoldigt repertoire, men også i at personalet er venligt og engageret – og at publikum derfor oplever imødekommenhed lige fra det øjeblik, de får tanken om et teaterbesøg, og indtil de forlader teatret igen med et ”tak for i aften”.

Denne indstilling giver ejerskab til teatret, skulle jeg hilse og sige. Thy Teater er egnsteater i købstaden Thisted, som har lidt over 13.000 indbyggere og et meget begrænset opland. Seneste regnskabstal viste, at over 15.000 borgere havde købt billet til Thy Teater. Det er vi stolte af på Thy Teater, og vi ved, at når vi tager publikum alvorligt og er i ægte dialog med dem, så kommer de igen og igen. Vi ved det, bl.a. fordi vi hilser på dem hver gang. 

Vi lægger vægt på, at de begrænsede midler, Thy Teater har til rådighed for størstedelens vedkommende, anvendes på kunstnerhonorarer og ikke på administration. Således får publikum i Thisted og omegn mulighed for at møde langt over hundrede forskellige kunstnere i løbet af en sæson. Rammerne for teateroplevelserne er optimale. Vi arbejder med black box, publikum sidder tæt på scenen, og alle ser og hører optimalt.

Desværre er publikumsoplevelsen, og hvad publikum i øvrigt tænker, føler og oplever, når de går i teatret, underligt uudforsket. Der er skrevet kilometervis af bøger om scenekunstværket i sig selv, men ikke så meget om, hvad publikum oplever. Heldigvis er der en ny Ph.d. på vej, som beskæftiger sig med netop publikumsoplevelsen (Pernille Welent – Roskilde Universitet). Den glæder vi os til at læse.

2. Hvad er højdepunktet i jeres sæson?

Det er hver eneste af sæsonens forestillinger, og dem er der mange af. Kvalitetsteater er kvalitetsteater – og der er ikke nogen forestillinger, som er finere end andre eller rangerer højere end andre. Heller ingen genrer er finere end andre – derfor har vi både dans, opera, operetter, kabaretter, klassisk drama, eksperimenterende debatteater, nycirkus og nytænkende cross-over-forestillinger på repertoiret. Vi laver teater for publikum, og repertoiret afspejler derfor også, at publikum har forskellige præferencer – nogle foretrækker det ene, andre det andet, og andre igen prøver deres egne grænser af for noget nyt.

3. Hvilket nyt initiativ har I haft mest held med?

Vi er begunstiget af, at vi her på egnen har nogle store, uforstyrrede skovområder, som giver muligheder for at skabe unikke site-specific børneforestillinger ude i naturen. Vi begyndte i 2016 med dette enkle spørgsmål: Kan skoven bruges som teaterrum for børn? Det viste sig, at skovens lyde, lys, lugte og andre sanseoplevelser samt dens foranderlighed kom til at danne udgangspunkt for vores første naturforestilling med titlen ”Inde i den dybe skov”. Det blev en unik og også meget efterspurgt teateroplevelse. Se mere i denne video.

En ny norsk film af instruktøren Margreth Olin med titlen ”Barndom” udtrykker fint nogle af de kunstneriske ideer bag initiativet. Vi fortsætter i de kommende sæsoner med at producere site-specific børneteater i skovene i Thy og i det øvrige Nordvestjylland.

4. Hvad står øverst på teatrets ønskeliste? 

Vi ønsker os ikke noget – nå ja, en elevator måske, så adgangsforholdene bliver bedre.

5. Hvad er den største teaterpolitiske udfordring netop nu?

Teatret generelt skal vristes fri af et stadigt voksende administrationscirkus og kontrol- og styringshysteri og i stedet gives tilbage til kunstnerne og publikum. Prøv at gå ind på et gennemsnitligt dansk teater i dagtimerne og tæl, hvor mange ansatte der sidder ved skrivebordene. Kom så igen om aftenen og tæl, hvor mange kunstnere der står på scenen. Forskellen er lige til at tude over. Hvordan er det kommet dertil, at så forholdsvist mange kulturkroner bliver brugt på administration, kontrol og styring og ikke på at have kunstnere på scenen? Det er en hån mod både kunstnere og publikum.

Joker-spørgsmålet fra seneste profilteater, Teatret Zeppelin: ”Hvad er dine forventninger til det kommende projektstøtteudvalg?”

Jeg forventer et mere favnende og modigt projektstøtteudvalg, som har kunstnerisk respekt for alle genrer, som reelt ønsker mangfoldighed, og som tror på, at teatret skal være for alle borgere i hele landet. Det er så trist at opleve den nuværende kulturminister rejse rundt og opfordre teatrene til at gæstespille mere hos hinanden og gøre turneperioderne længere, samtidig med at det nuværende projektstøtteudvalg arbejder i den stik modsatte retning – eksempelvis med voldsomme beskæringer i Turnénetværket.

Og hvilke turnémuligheder er der egentlig tilbage for de kvalitetsforestillinger, som er fantastiske og endda turnéegnede, men som hverken er afsindigt nyskabende/eksperimenterende eller er mere traditionelle – skabt i Folketeater-regi? Yderst få! I dette kunstneriske spænd mellem disse to yderpunkter befinder der sig et kolossalt potentiale af forestillinger med muligheder for turné/gæstespil i resten af Danmark, så det ikke kun bliver til kortere spilleperioder i København. Det bør gøres attraktivt for producenter at tænke i turné/gæstespil, så flere kunstnere får jobs, og publikum oplever et rigere og mere mangfoldigt teaterudbud i hele Danmark.

Stafet-spørgsmålet: Hvad du vil gerne spørge næste profilteater, Det Fortællende Teater (teaterleder Jesper la Cour), om?

Skal refusionen lægges ud til teatrene, så de selv skal afregne med staten, og skal refusionen gælde for alle teaterkøbere og ikke kun kommuner?

21-03-2018

PS Profil: Teater Patrasket

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Teater Patrasket.

20-03-2018

20. marts: International teaterdag for børn og unge markeres

Den 20. marts er den internationale teaterdag for børn og unge. I den anledning har ASSITEJs præsident, sydafrikanske Yvette Hardie, skrevet en World Day Message, som Proscenium.dk bringer i fuld længde herunder. Bemærk, at teksten er på engelsk.

16-03-2018

CPH STAGE-program med fokus på køn og krop

Kønsroller, stereotyper og seksualitet. Kropslige grænser og afgrænsninger. Det gennemgående tema for mange af forestillingerne på dette års CPH STAGE teaterfestival er køn og krop. Festivalprogrammet viser, at scenekunsten med bid, humor og alvor diskuterer tidens aktuelle tema: kønsidentitet og kønspolitik.

16-03-2018

Kulturministeren skyder debat om fremtidens scenekunst i gang

Hvad er borgernes ønsker til fremtidens scenekunst? Hvordan styrker vi det lokale ejerskab til de danske teatre? Hvordan får teatrene flere indtjeningsmuligheder? Hvordan sikrer vi optimale kunstneriske udviklingsmuligheder for scenekunsten? Sådan lyder nogle af spørgsmålene fra kulturminister Mette Bock, der inviterer til en bred debat om fremtidens scenekunst.

15-03-2018

Program for Aprilfestival offentliggjort

Så er årets program for Aprilfestival offentliggjort. Fra 10.-22. april er det muligt at bestille gratis billetter til forestillingerne.

14-03-2018

Det Kongelige Teater rammes også af konflikten

Som statslig institution rammes Det Kongelige Teater samt Kulturministeriet også af den varslede strejke og lockout. Øvrige teatre rammes ikke, da de ikke er offentlige institutioner.

13-03-2018

8,5 mio. kr. til at styrke publikumsudvikling på teatre

Kulturministeren har afsat 8,5 mio. kroner til et 3-årigt projekt, der skal styrke publikumsudviklingen på scenekunstområdet til gavn for borgere i hele Danmark. Projektet forankres hos Udviklingsplatformen for Scenekunst, der bl.a. skal lave publikumsundersøgelser og igangsætte nye udviklingseksperimenter.

12-03-2018

Få indblik i teatres partnerskaber med dagtilbud på børnekulturkonference

Tre teatre, nemlig Det Lille Teater og Marionet Teatret i Kongens Have, Teatret Fair Play samt Aaben Dans fik i marts 2017 støtte fra puljen til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner.

09-03-2018

Kultur og erhverv samles i nyt KL-udvalg

KL opretter to yderligere udvalg i valgperioden 2018-2022, så de fremover har otte udvalg. Børne- og Kulturudvalget skilles ad, så kultur fremover er en del af det nye Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

08-03-2018

Dansk scenekunst på internationale messer

Statens Kunstfond har i år stande på internationale messer i hhv. Düsseldorf og Montréal. Scenekunstnere, managere og producenter kan søge om at blive en del af kunstfondens stande.

07-03-2018

PS Profil: Himmerlands Teater

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Himmerlands Teater.

06-03-2018

DF: Afskaf legater, hædersydelser og støtte til udenlandske kunstaktiviteter

Søndag Aften giver i en artikel et overblik over Dansk Folkepartis forslag om kunstfonde, legatuddelinger, kunst i det offentlige rum samt omlægning af systemet med hædersydelse.

05-03-2018

Nordisk Kulturdag med fokus på ligestilling

På Nordisk Kulturdag 2018 i Stockholm var der fokus på ligestilling som vejen til publikumsudvikling og på talmateriale fra Kulturanalys Norden, som viser, at fordelingen mellem køn og etnicitet i kunstmiljøerne ikke afspejler befolkningstallene.

02-03-2018

Aprilfestival med mere end 100 professionelle teatre

Når ’Aprilfestival – teater for små & store’ løber af stablen fra 15. til 22. april i Syddjurs Kommune bliver det med mere end 100 professionelle teatre, der præsenterer teater for børn og unge i alderen 0-16 år. Det gør festivalen til den største af sin slags i verden.

01-03-2018

Analyse fra Søndag Aften: Sådan fordeler de kommunale kulturkroner sig

I en række artikler gennemgår Søndag Aften kommunernes kulturbudgetter for 2018. Kommunerne har øget deres budgetter til både teatre og museer, mens de sparer på budgetterne til bibliotekerne.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.