Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<3456789101112>
 
13-09-2017 | artikel nr. 6355
del

Kulturminister Mette Bock gæstede TIOs generalforsamling

Kulturminister Mette Bock brugte halvanden time i selskab med TIOs medlemmer til generalforsamlingen i Kolding den 12. september 2017. Foto: Jon Noe/Mungo Park Kolding

Repræsentanter fra over 50 teatre var samlet på Mungo Park Kolding, da Teatrenes Interesseorganisation holdt ordinær generalforsamling den 12. september 2017. Kulturminister Mette Bock var forbi og samlede indsigt i branchens vilkår fra deltagerne.

Af Signe Ravn

Over 50 teatre var repræsenteret af teaterledere og administrative medarbejdere, da Teatrenes Interesseorganisation holdt sin årlige generalforsamling den 12. september. Generalforsamlingen, der hvert år flytter rundt i landet, fordi medlemsskaren geografisk spænder over hele landet, fandt i år sted på Mungo Park Kolding.  

Og det blev en positiv dag, hvor netværket blev dyrket, hvor den konstruktive debat fyldte, og hvor dialogen kredsede om samling af branchen og et stærkere samarbejde mellem scenekunstbranchens aktører.

Kulturminister: Kulturen binder os sammen

Debat-iveren var stor, da kulturminister Mette Bock i løbet af eftermiddagen kom på besøg og brugte halvanden time i selskab med deltagerne. Ministeren blev budt velkommen af TIOs formand, Dorthe Skøtt Bébe, der talte om scenekunstens vigtighed og fastslog, at TIO kan hjælpe kulturministeren med indsigt og konkret viden, når hun indleder reformarbejdet på scenekunstområdet.

Mette Bock holdt et indledende oplæg, hvor hun understregede, at kunsten og kulturen er der, der binder os sammen, og hun talte blandt andet om at arbejde med borgernærhed/borgerrelevans, talentarbejde, lokal forankring, en treklang mellem offentlig støtte, fondsstøtte og frivilligt arbejde, og det kunstneriske overskud, som kan give scenekunsten legitimitet og dernæst øgede bevillinger, fordi kunsten så, i højere grad end i dag, ses som en værdig investering.

Emner, som TIOs medlemmer allerede er meget fokuserede på og arbejder intenst med, hvad flere tilstedeværende gjorde opmærksom på i en konstruktiv debat.  

Vil tale scenekunsten op

Vigtigst af alt erklærede kulturministeren sig villig til at tale scenekunsten op i det politiske billede og i den brede befolkning.

”Lige nu er jeg optaget af, hvordan vi kan få talt kulturen op på dagsordenen i Danmark. Hvis vi kun taler økonomi, når vi taler om kultur, så taber vi folk. Vi skal forklare, hvorfor kulturen har værdi, når vi også skal bruge penge på sundhed, grænsekontrol og så videre … Den del kan vi blive bedre til at være fælles om,” lød det endvidere.

Det var en udmelding, der blev mødt med stor tilfredshed i salen.

”Det, du efterlyser, er til stede, og vi har brug for din hjælp, hvis det skal vokse,” lød det blandt andet fra Per Smedegaard fra Teatret Svalegangen.

Han blev bakket op af blandt andre Peter Westphael fra Randers Egnsteater, der fastslog, at de punkter, ministeren talte om, allerede er de fleste teatres allervigtigste fokusområder.

Nye ideer og snubletråde

I det hele taget var det en lydhør minister, der mødte op, og også talte om vigtigheden af, at alle borgere har adgang til scenekunst, som ikke nødvendig skal være det samme i hele landet.

”Jeg er åben for nye ideer til, hvordan vi kan få bredden, også helt fra de små børn, introduceret for teater. Hvordan får man børnene til selv at mærke, hvad det er at udtrykke sig gennem teater og scenekunst? Jeg er åben for gode ideer,” sagde Mette Bock blandt andet i sit indledende oplæg.

Herefter opfordrede hun de fremmødte til at fortælle hende om de ”snubletråde”, som teatrene oplever i hverdagen med de gældende love og regler.

”I beskæftiger jer i maskinrummet hver dag, så derfor sidder I med viden, som er væsentlig. Til næste år skal vi kigge på reformer på jeres arbejde. Jeg har ikke [umiddelbart] mulighed for at få flere penge, men hvis jeg gør, så skal jeg have nogle rigtig gode ideer. Er der unødvendige snubletråde, der gør, at I ikke har friheden til at gøre det, I gerne ville. Er der en struktur, som har virket godt i nogle år, men hvor der er en anden måde at gøre det på, så I synes, at I har bedre udfoldelsesmuligheder og kan gøre det, I gerne vil?” spurgte Mette Bock salen.

I er inviteret med i reformarbejde

Her blev blandt andet input om besværlig silotænkning i kommunerne og åben skole og de forhindringer, som teatrene her støder på, taget ad notam, og Mette Bock gav udtryk for, at hun kunne tage god og brugbar viden med sig.

Ministeren regner med at bruge disse input og allerede eksisterende materiale til at komme med et diskussionsoplæg med visioner for området, hvor branchen inddrages.

”Der har I mulighed for at få stor indflydelse,” understregede Mette Bock, der mindede om, at der i et demokrati skal skabes et politisk flertal for at gennemføre planerne.

”Vi tager fat næste år. Der kommer et udspil, så tager vi en bred debat, og vi må se, hvordan vi kan gøre. Og jeg inviterer jeg til at være med,” understregede Mette Bock afslutningsvis. 

22-01-2018

Få indblik i partnerskaber mellem dagtilbud og kunstinstitutioner

På en børnekulturkonference, som Slots- og Kulturstyrelsen afholder den 21. marts i Aarhus, er der mulighed for at få indblik i og dele viden om partnerskaber mellem dagtilbud og kunst- og kulturinstitutioner.

19-01-2018

Kritikerforeninger samles for at sikre anmelderiets overlevelse

Berlingske kunne i sidste uge fortælle om den nystiftede paraplyorganisation Forenede Kritikere, der vil arbejde for at fremme forholdene for anmelderiet og kunstkritikken.

18-01-2018

Seminar fokuserede på strategisk forretningsudvikling i teaterbranchen

Med Christian Have som tovholder holdt Scenit og BilletBillet strategiseminar om forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen den 11. januar.

17-01-2018

PS Profil: teater2tusind

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer teater2tusind.

16-01-2018

Søndag Aften om nye regionale fonde: Man kunne have tænkt i samarbejdsmuligheder

Søndag Aften har kigget lidt nærmere på, hvordan midlerne til kunsten og kulturen fordeler sig på finansloven 2018. Derudover peger Søndag Aften på, at de nye regionale fonde risikerer at møde modgang.

15-01-2018

ZeBUs lokaler under ombygning

I starten af januar går tredje fase af ombygningen af Musiktorvet på Amager i gang. I den forbindelse skal ZeBU og Amager Bios foyer rives ned og bygges om. ZeBU har i ombygningsperioden fundet alternative spillersteder på Amager.

11-01-2018

Over 900 har underskrevet ”Manifest for den danske film- og scenekunstbranche”

Der er nu mere end 900 kvinder og mænd, som har underskrevet det manifest, der blev skrevet i kølvandet på #MeToo-kampagnen samt en reading på Edison. Underskriftsindsamlingen lukker i slutningen af januar.

10-01-2018

PS Profil: ZeBU

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer ZeBU’s to kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden.

10-01-2018

Lovforslag vedtaget: Teatrene fritages for selskabsskat

Sidste år fremsatte skatteministeren et lovforslag om at fritage teatre for selskabsskat. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2018.

09-01-2018

Når egnsteatre skaber liv og tiltrækker nye beboere

Iscene har i løbet af 2017 været rundt og besøge en række egnsteatre, heriblandt Bornholms Teater, Fredericia Teater og Limfjordsteatret for at se nærmere på, hvad et egnsteater betyder for en kommune.

08-01-2018

Sophie Zinckernagel vinder Dramatisk Debut 2018

Den 7. januar blev Sophie Zinckernagel kåret som vinder af Dramatisk Debut 2018, dansk teaters store dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere. Hun vandt for sit manuskript ”John Lennon er død”, som nu bliver sat op på Teater V i efteråret 2018.

08-01-2018

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

05-01-2018

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

04-01-2018

Billetstatistik lover godt for sæson 2017/2018

Nye tal på billetsalget fra 25. april til 31. december 2017 viser lovende fremgang for denne sæson – niveauet er nemlig højere end sidste år på samme tid.

03-01-2018

Workshops om Holberg og dramatik for 400 skoleelever i hele landet

Det Kongelige Teater afholder aktiviteter og workshops for skoleelever i forbindelse med, at Holbergs komedie Maskerade tager på turné i januar.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.