Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<567891011121314>
 
26-09-2017 | artikel nr. 6358
del

Nyt fokus på scenekunststatistikken

Den selvejende institution Scenit blev oprindelig stiftet under navnet Teaterbilletter.dk i november 2006 af en bred kreds af teatre i Storkøbenhavn. Den 1. juli 2015 skiftede Teaterbilletter.dk navn til Scenit. Scenit er en not-for-profit selvejende institution, som driver en landsdækkende formidlingsorganisation, hvis formål er at fremme salg, synlighed, adgang til og dokumentation af scenekunst i samarbejde med alle interessenter.

Kulturministeriet har i samarbejde med Danmarks Statistik og Scenit igangsat en digitalisering af scenekunststatistikken for at sikre en valid og bredt dækkende dokumentation af det danske teaterliv og for at lette teatrenes administrative byrder.

Dansk teater er vidtfavnende og har aktiviteter fra de store scener til små turnerende teatre. Scenekunststatistikken skal favne hele bredden i det professionelle teater og dække fra de private initiativer med revyer og musicals over de statsligt eller kommunalt støttede scener til de turnerende teatre, der f.eks. spiller forestillinger på skoler og biblioteker.

Statistikken skal således både dokumentere den offentligt støttede scenekunst og samtidig vise den del af kulturforbruget som teaterlivet står for både blandt børn og voksne. Dermed skal statistikken i højere grad kunne spille sammen med de kulturvaneundersøgelser, som Kulturministeriet gennemfører. Det skriver Scenit i en pressemeddelelse.

Data fra Scenit

Den selvejende institution Scenit har siden 2009 drevet den landsdækkende scenekunstportal, scenen.dk, med støtte fra Kulturministeriet. Scenen.dk har to formål. Det primære formål er at synliggøre professionelle teaterforestillinger i Danmark for publikum bl.a. med informationer om tid, sted og billetsalg. Det sekundære formål er at synliggøre turnéproduktioner til salg for teaterarrangører og derved styrke udvekslingen af scenekunst på tværs af landet. Disse oplysninger findes på scenen.dk/produktionssiden.

Scenit har opbygget databasen Tereba, som bl.a. leverer data til scenen.dk og produktionssiden. Data fra Tereba bliver også grundlaget for digitaliseringen af scenekunststatistikken, da alle produktioner og spilleperioder allerede er registreret i Tereba. Teatrene skal supplere de allerede indtastede data med oplysninger om billetsalg og om teatrets økonomi. Det er ambitionen på sigt at indhente oplysninger om billetsalg som datafeed fra de førende billetoperatører.

Direktør for Scenit Johanne Prahl forklarer: ”Det bliver ligesom når man i dag skal godkende sin selvangivelse og langt de fleste oplysninger er udfyldt i forvejen med data fra ens arbejdsgiver, bank osv. På samme måde kan vi indsamle oplysninger for teatrene om deres forestillingsaktiviteter, som så skal godkendes og suppleres med flere oplysninger ved indberetningen til Danmarks Statistik.” 

Administrative lettelser og mere viden

Digitaliseringen af indberetningen til Danmarks Statistik har længe været efterspurgt bl.a. af Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og vil betyde en administrativ lettelse for teatrene. Samtidig vil det nye fokus på scenekunststatistikken også betyde mulighed for en udvidet og mere nuanceret statistik, der kan danne grundlag for større viden om dansk teaters infrastruktur.

Enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen for musik og scenekunst, Henrik Wenzel Andreasen udtaler: 

”Vi ser frem til at få en endnu bedre dækkende statistik på scenekunstområdet til gavn for både offentligheden, medierne og scenekunstens aktører.  I Slots- og Kulturstyrelsen har vi et ønske om at øge mængden og kvaliteten af viden på scenekunstområdet, og en forbedret scenekunststatistik vil netop kunne styrke os i det arbejde.

Vi forventer, at den nye væsentligt lettere indberetning til scenekunststatistikken vil medføre en kraftigt øget besvarelsesgrad fra teatrene, og set i et mere overordnet kulturpolitisk perspektiv vil det også være med til at skabe en bedre dokumentation af og større transparens omkring de aktiviteter, der gennemføres i kraft af den betydelige statslige støtte til scenekunsten.”

 

Fakta om Scenit

Scenit driver databasen Tereba og skaber dermed et fundament for synliggørelse af hele det professionelle danske teaterliv via datadistribution til en række eksisterende og potentielle samarbejdsplatforme. Hovedtanken med Tereba er at alle teatre kun skal indtaste data ét sted, hvorfra data videresendes.

Med støtte fra Kulturministeriet står Scenit bag de landsdækkende portaler scenen.dk, produktionssiden.dk og scenekunstarkiv.dk. Der er indgået samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen om synliggørelse af de respektive teatres status i forhold til offentlig støtte og produktioners godkendelser til de forskellige støtteordninger.

Scenit udgiver i samarbejde med de 5 teatre i Kbh-T-samarbejdet sæsonkataloget for Storkøbenhavn og har ligeledes billetsalgssitet: www.teaterbilletter.dki dette samarbejde.

Scenit går i gang med digitaliseringsopgaven i løbet af efteråret, således at data om sæson 17/18 ligger klar til den scenekunststatistik, som skal indberettes i efteråret 2018.

21-03-2018

PS Profil: Teater Patrasket

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Teater Patrasket.

20-03-2018

20. marts: International teaterdag for børn og unge markeres

Den 20. marts er den internationale teaterdag for børn og unge. I den anledning har ASSITEJs præsident, sydafrikanske Yvette Hardie, skrevet en World Day Message, som Proscenium.dk bringer i fuld længde herunder. Bemærk, at teksten er på engelsk.

16-03-2018

CPH STAGE-program med fokus på køn og krop

Kønsroller, stereotyper og seksualitet. Kropslige grænser og afgrænsninger. Det gennemgående tema for mange af forestillingerne på dette års CPH STAGE teaterfestival er køn og krop. Festivalprogrammet viser, at scenekunsten med bid, humor og alvor diskuterer tidens aktuelle tema: kønsidentitet og kønspolitik.

16-03-2018

Kulturministeren skyder debat om fremtidens scenekunst i gang

Hvad er borgernes ønsker til fremtidens scenekunst? Hvordan styrker vi det lokale ejerskab til de danske teatre? Hvordan får teatrene flere indtjeningsmuligheder? Hvordan sikrer vi optimale kunstneriske udviklingsmuligheder for scenekunsten? Sådan lyder nogle af spørgsmålene fra kulturminister Mette Bock, der inviterer til en bred debat om fremtidens scenekunst.

15-03-2018

Program for Aprilfestival offentliggjort

Så er årets program for Aprilfestival offentliggjort. Fra 10.-22. april er det muligt at bestille gratis billetter til forestillingerne.

14-03-2018

Det Kongelige Teater rammes også af konflikten

Som statslig institution rammes Det Kongelige Teater samt Kulturministeriet også af den varslede strejke og lockout. Øvrige teatre rammes ikke, da de ikke er offentlige institutioner.

13-03-2018

8,5 mio. kr. til at styrke publikumsudvikling på teatre

Kulturministeren har afsat 8,5 mio. kroner til et 3-årigt projekt, der skal styrke publikumsudviklingen på scenekunstområdet til gavn for borgere i hele Danmark. Projektet forankres hos Udviklingsplatformen for Scenekunst, der bl.a. skal lave publikumsundersøgelser og igangsætte nye udviklingseksperimenter.

12-03-2018

Få indblik i teatres partnerskaber med dagtilbud på børnekulturkonference

Tre teatre, nemlig Det Lille Teater og Marionet Teatret i Kongens Have, Teatret Fair Play samt Aaben Dans fik i marts 2017 støtte fra puljen til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner.

09-03-2018

Kultur og erhverv samles i nyt KL-udvalg

KL opretter to yderligere udvalg i valgperioden 2018-2022, så de fremover har otte udvalg. Børne- og Kulturudvalget skilles ad, så kultur fremover er en del af det nye Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

08-03-2018

Dansk scenekunst på internationale messer

Statens Kunstfond har i år stande på internationale messer i hhv. Düsseldorf og Montréal. Scenekunstnere, managere og producenter kan søge om at blive en del af kunstfondens stande.

07-03-2018

PS Profil: Himmerlands Teater

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Himmerlands Teater.

06-03-2018

DF: Afskaf legater, hædersydelser og støtte til udenlandske kunstaktiviteter

Søndag Aften giver i en artikel et overblik over Dansk Folkepartis forslag om kunstfonde, legatuddelinger, kunst i det offentlige rum samt omlægning af systemet med hædersydelse.

05-03-2018

Nordisk Kulturdag med fokus på ligestilling

På Nordisk Kulturdag 2018 i Stockholm var der fokus på ligestilling som vejen til publikumsudvikling og på talmateriale fra Kulturanalys Norden, som viser, at fordelingen mellem køn og etnicitet i kunstmiljøerne ikke afspejler befolkningstallene.

02-03-2018

Aprilfestival med mere end 100 professionelle teatre

Når ’Aprilfestival – teater for små & store’ løber af stablen fra 15. til 22. april i Syddjurs Kommune bliver det med mere end 100 professionelle teatre, der præsenterer teater for børn og unge i alderen 0-16 år. Det gør festivalen til den største af sin slags i verden.

01-03-2018

Analyse fra Søndag Aften: Sådan fordeler de kommunale kulturkroner sig

I en række artikler gennemgår Søndag Aften kommunernes kulturbudgetter for 2018. Kommunerne har øget deres budgetter til både teatre og museer, mens de sparer på budgetterne til bibliotekerne.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.