Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
18-11-2014 | artikel nr. 4746
del

Ny ansøgningsrunde til ISPA

Managers, producenter, konsulenter og ledere indenfor scenekunstmiljøet kan igen søge om at komme med i det internationale netværksprogram for scenekunst, ISPA. Leder for Teater Momentum Marianne Klint fik meget udbytte af legatet, da hun først havde fundet hoved og hale og hvem er hvem i det store, verdensomspændende netværk

Legacy Programme ISPA er en international netværksorganisation for ledere inden for scenekunst og musik. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vil på ny samarbejde med ISPA om at udpege to danske deltagere, som frem til 2017 skal deltage i ISPA’s sommer- eller vinterkongres. Formålet med legatordningen er at sikre dansk deltagelse i netværket i en periode på tre år. Deltagelsen sigter på at etablere gode og stærke forbindelser mellem et dansk og internationalt scenekunstmiljø og samtidig sikre en viden om ’best practise’ for internationalt arbejde samt viden om, hvilke muligheder der er for internationale samarbejder, turnéer, arbejde, sparring og faglig udvikling. Sidst var det Marianne Klint, leder for Teater Momentum og bestyrelsesmedlem i TIO, samt Bradley Allen fra Hotel Pro Forma, som fik legatet. Proscenium har spurgt ind til udbyttet.

Det gode netværksresultat opstår i pauserne
Selvom Marianne Klint har to kongresser til gode, er formålet med legatet til stor del blevet opnået for hendes vedkommende. Hun har udbygget sit netværk i hele verden, deltaget i debatter om det gode management, nye ideer til samarbejder og måder at finansiere kunsten på.

”Den del er meget inspirerende,” siger hun og indrømmer samtidig, at de store konferenceformater også kan blive lidt kedelige. Men i det store hele har ISPA været en god investering i tid for hende og teatret.

”Vi er cirka 600 deltagere hver gang, og der er ikke meget tid til dialog, som derfor foregår mest i pauserne, og her er det vigtigt, at man kender nogen, der kan introducere én til en masse andre og fortælle, hvem der er hvem i organisationen,” fortæller Marianne Klint.

Læs mere om ISPA her.

God balance mellem investering og udbytte
ISPA arrangerer årligt to kongresser: en vinterkongres i New York og en sommerkongres i skiftende medlemslande. Forud for hver kongres afholdes et én-dags-seminar for legatmodtagere, som det forventes at de danske legatmodtagere deltager i. Her vil de møde Legacy Program-deltagerne fra en række andre lande. For Marianne Klint har det i praksis betydet to hele rejseuger pr. år plus mails og planlægning resten af året. Tid som begynder at være godt givet ud.

”Det er først nu, medlemsskabet for alvor giver pote. Problemet er bare, at det er for dyrt for en lille aktør som mig (Teater Momentum, red.), at fortsætte på egen regning, hvilket jo ellers er meningen,” siger hun og tilføjer:

”ISPA er ikke i sig selv vigtigt, men jeg har jo mødt mennesker i hele verden, som jeg ville kunne låne en sofa eller bestille en scenografi hos. Og så er det et stort plus, at det ikke er en købs- og salgsmesse, men et forum for udveksling omkring ledelse og organisationsformer.”

Næste ISPA sommerkongress foregår i Danmark
Den næste store ISPA sommerkongres foregår i Malmø og København, hvor også ikke-medlemmer fra de to værtslande, kan deltage. Oplægsholderne tager afsæt i cases fra det land, kongressen finder sted i for at sætte fokus på de enkelte områder.

 

”De fortløbende sommerkongresser i Polen og Columbia, har været et tilløbsstykke, hvor halvdelen har været fra lokalområdet og bestod af alt fra ledere til studerende indenfor musik og scenekunsten,” fortæller Marianne Klint.

ISPA sommerkongres foregår næste gang den 25. maj 2015 og en uge frem.

Hvem kan deltage i netværksprogrammet?
Legatet gives til ledere, managers, producenter eller konsulenter på scenekunstområdet med minimum fem års erfaring. Det dækker rejse og ophold samt udgifter forbundet med registrering på kongressen og medlemskab af ISPA. I 2015 forventes legatmodtagerne som minimum at deltage i kongressen i København-Malmø i maj 2015 og herudover i mindst en kongres pr. år i legatets løbetid, hvoraf en af disse skal være vinterkongressen i New York.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst håber, at de danske deltagere i programmet får skabt en international referenceramme i forhold til udtryk, muligheder og arbejdsformer og får skabt et internationalt netværk og udsyn, som kan gavne det danske scenekunstmiljø samt at legatmodtagerne efter endt deltagelse vil kunne fungere som en kompetence i det danske scenekunstmiljø.

Læs hele puljebeskrivelsen her.

Ansøgningsfrist 5. december 2014.

Har du yderligere spørgsmål om ISPA og legatprogrammet kan du henvende dig til Ane Alsløv, Specialkonsulent, Kulturstyrelsen; als@kulturstyrelsen.dk eller Nicole Merritt; nmerritt@ispa.org

18-11-2014

Ny ansøgningsrunde til ISPA

Managers, producenter, konsulenter og ledere indenfor scenekunstmiljøet kan igen søge om at komme med i det internationale netværksprogram for scenekunst, ISPA. Leder for Teater Momentum Marianne Klint fik meget udbytte af legatet, da hun først havde fundet hoved og hale og hvem er hvem i det store, verdensomspændende netværk

17-11-2014

Den fleksible overgangsordning forlænget til 2016

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har forlænget Den fleksible overgangsordning - foreløbig til og med sæson 2015/16

14-11-2014

Jelved vil bringe dialog om scenekunsten videre

Kulturministeren inviterer bredt i det danske scenekunstmiljø til konference om visioner for scenekunsten i Danmark
 

13-11-2014

Det svære Svalegangsdilemma

Siden meldingen om at Teatret Svalegangen blev skåret i midlerne fra Projektstøtteudvalget for scenekunst, har debatten stået på i medierne og i scenekunstbranchen. Blandt andre TIO peger på det problematiske ved, at udvalget står overfor valget mellem at støtte udviklingen overfor at bevare noget eksisterende

12-11-2014

Anemonerne holder 30 års jubilæum

I 1984 opførte Anemone teatret sin første forestilling og i 2000 blev det "Lille storbyteater" i København. Det har været 30 år med omtrent 320 opførelser af forestillinger med udgangspunkt i den til enhver tid gode historie om tro, håb og kærlighed, som Anemoneteatret har specialiseret sig i at fortælle til både børn og deres voksne.

07-11-2014

Teaterøen får støtte fra Københavns Kommune

For Teaterøen var allehelgensdag d. 31. oktober en lykkens dag. Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg stemte nemlig for at yde støtte til Teaterøen. Også Statens Kunstfond har bevilget et tilskud.

”Vi er utrolig lettede og dybt taknemmelige, for tilskuddene betyder, at visionen om Teaterøen som et internationalt vækstcenter for scenekunst, et sted for udveksling, udvikling og for udsyn, for alvor kan tage form,” hedder det i pressemeddelelsen.
 

06-11-2014

ITI KULTURSALON OM CINARS

Dansk ITI inviterer sammen med Mads Nyholm Hovmand fra Kulturstyrelsen til infomøde om Cinars, en snak om erfaringer og om hvordan man arbejder bedst på den populære, canadiske platform for ny scenekunst

05-11-2014

Ny SACRE konference under temaet Det umuliges mulighed

For anden gang arrangerer kunst- og kulturinitiativet SACRE en konference, som handler om hvordan kunst og kultur kan blive mere centralt i samfundsdebatten

04-11-2014

Succesfuld match i Svendborg

I dag er der matchmaking arrangement hos kulturstyrelsen. Læs her, hvordan BaggårdTeatret, Svendborg Egnsteater, og sART Danseteater allerede er fundet sammen i ’happy reunion’

31-10-2014

Større muskler med flere af de små

Dispensation til et halveret minimumskontingent i særlige tilfælde: TIO vil give plads til større mangfoldighed i medlemsskaren og dermed øge den allerede voksende politiske indflydelse.

30-10-2014

Morten Kirkskov bliver ny skuespilchef

Ti personer har søgt stillingen, valget faldt på chefen for Ålborg Teater, Morten Kirkskov

29-10-2014

Reumertsalon om kvinder, køn og kunst

Målet med Reumertsalonerneer at skabe debat om scenekunstens betydning. I panelet denne gang Astrid Salbach, Nina Groes og Line Knutzon. Moderator Anna Von Sperling, kulturredaktør på Information

28-10-2014

Kinesiske børn møder dansk teater

TIO medlemmer er med, når kinesiske børn i den kommende tid får mulighed for at møde dansk teater, dans og musik i forbindelse med den største danske satsning for kultursamarbejde med Kina til dato.

23-10-2014

Nye samarbejder skal supplere støtte fra PSU

Det nye Projekstøtteudvalg for scenekunst (PSU) har i forbindelse med efterårsuddelingen fremlagt deres vision og en uddybende forklaring ved et dialogmøde. Pengene er for få – det stod hurtigt klart. Netop derfor må de fordomme, der er indbyrdes i teatermiljøerne, væk til fordel for nye samarbejder, mener udvalget.

22-10-2014

Kulturministeren sætter fokus på scenekunsten

Kulturministeren har indbudt blandt andet en række TIO-medlemmer til dialogmøde om en scenekunstkonference i 2015. Den overordnede ramme er 'udviklingsperspektiverne for dansk scenekunst'.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.