Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
25-11-2014 | artikel nr. 4750
del

TIO med i række af debatindlæg på Altinget

Gitta Malling formand for TIO og leder af Limfjordsteatret.

I forbindelse med en række af debatindlæg om scenekunsten på Altinget Kultur, talte formand for TIO Gitta Malling i forrige uge for flere frie midler til scenekunstproduktion, et center for publikumsudvikling og en styrkelse af scenekunsten i skolerne. Også Ditte Maria Bjerg (PSU), Morten Hesseldahl (Det Kgl. Teater), Jørn Langsted (professor i dramaturgi), Marlene Borst Hansen (Kulturordfører fra de Radikale) Lars Salling (DT) med flere har bidraget til debatten. Proscenium bringer Gittas indlæg her.

At få nye publikumsgrupper i tale handler ikke kun om kommunikation og markedsføring. Det handler om udvikling af selve kerneproduktet: Forestillingerne. Egnsteatre, små storbyteatre og projektteatre har i mange år i tæt dialog med sit publikum udviklet nye formater til nye publikumsgrupper. Dansk børne- og ungdomsteater er et godt eksempel på dette. Det var oplevelsen af, at den klassiske skolescene var irrelevant og dødsens kedsommelig for børnene, der drev kunstnerisk nysgerrige scenekunstnere til i små kompagnier at skabe helt nye formater. Derfor spilles der i dag hvert år tusindvis af børne- og ungdomsforestillinger rundt omkring på biblioteker, skoler og i daginstitutioner. Den moderne dans er et andet godt eksempel på, hvordan en kunstnerisk nyudvikling - forskellig fra ballet og standarddans - har skabt et nyt publikum. Også den startede i vækstlaget og på de små teatre. Der er utallige andre eksempler på hvordan de små teatre eksperimenterer med genrer og formater, der får nyt publikum i tale: Gadeteater, nycirkus, lecture performances, installationer, interaktive forestillinger osv. Men netop dette vækstlag af små teatre trænger til en gevaldig saltvandsindsprøjtning for at sørge for at scenekunsten også i fremtiden er relevant for sit publikum. Det kræver at staten investerer flere frie midler, der kan gå direkte til produktion - og ikke bare lader stå til, som det desværre har været tilfældet de sidste mange år.

Forskning, vidensdeling og formidling
Større viden om publikum er et andet vigtigt indsatsområde. Der er behov for flere større undersøgelser, mere praksisbaseret forskning og bedre indsamling og formidling af best practices. I Norge blev der gennem nullerne sat betydelige midler af til praksisbaseret forskning på de kunstneriske områder. Et af de synlige resultater er netværksorganisationen Norsk Publikumsutvikling, støttet af blandt andre det norske kulturministerium. Organisationen samler aktører på tværs af kunstarterne og er et centrum for vidensdeling og erfaringsudveksling. I Rotterdam trækker Uitbüro linjen fra forskning til praktisk hjælp i forbindelse med den enkelte institutions ønske om at nå en bestemt ny målgruppe. Man kan frit henvende sig og få hjælp og fri adgang til en fælles vidensbank. Det eneste, man forpligter sig til, er en afsluttende dokumentation til glæde for de næste aktører. Der er tiltag i gang også i Danmark, men der er behov for en dansk pendant til Norsk Publikumsutvikling eller Uitbüro, der kan skabe overblik og udveksling mellem praktikere og forskere og gøre det nemmere også for små kulturinstitutioner, som kan have svært ved at finde ressourcerne til at opsøge den relevante viden, når den er spredt på den måde, den er i dag.

Scenekunst på skoleskemaet
Kulturministeren udsendte i maj 2014 tre strategier for børn og unges møde med kunst og kultur. Der er mange gode tanker bag strategierne og nogle udmærkede tiltag, men de er utilstrækkelige. Folkeskolereformen sikrer ikke i tilstrækkelig grad, at børn møder scenekunsten i skolen. Alt for meget er lagt an på et frivillighedsprincip, og det vil betyde, at der vil blive meget store forskelle fra kommune til kommune og fra skole til skole. Forskelle, som er stik imod ministerens intention om børns ligeværdighed og fællesskab på tværs af sociale og geografiske skel. Der er ellers et fantastisk fundament at bygge på - både i kraft af de lokale teatre og det turnerende børne- og ungdomsteater. En ressource, som kan udnyttes til at virkeliggøre ministerens vision om en fælles, demokratisk “sensitiv vej til viden, erkendelse og erfaring.” Dansk børne- og ungdomsteater er kendt i hele verden som garant for kvalitet og nærvær, men i Danmark er det “den usynlige succes.” Men børnene skal også mærke på egen krop, hvor stærkt et udtryksmiddel scenekunsten kan være, og derfor er det på tide, at scenekunsten får sin naturlige plads som fag ved siden af musik og billedkunst. Også her kan teatrene bidrage med viden og erfaring, men det kræver fokus og midler til udvikling.

Gitta Malling, formand for TIO

TIO (Teatrenes Interesseorganisation) er en sammenslutning af 68 danske teatre: små og mellemstore børne- og voksenteatre spredt over hele landet fra Thisted til Rønne. Tilsammen står TIOs medlemmer for 75% af den professionelle scenekunstproduktion i Danmark.

25-11-2014

TIO med i række af debatindlæg på Altinget

I forbindelse med en række af debatindlæg om scenekunsten på Altinget Kultur, talte formand for TIO Gitta Malling i forrige uge for flere frie midler til scenekunstproduktion, et center for publikumsudvikling og en styrkelse af scenekunsten i skolerne. Også Ditte Maria Bjerg (PSU), Morten Hesseldahl (Det Kgl. Teater), Jørn Langsted (professor i dramaturgi), Marlene Borst Hansen (Kulturordfører fra de Radikale) Lars Salling (DT) med flere har bidraget til debatten. Proscenium bringer Gittas indlæg her.

24-11-2014

Scenekunst gør læringen tredimensionel

Søndag den 30. november er Masteruddannelsen i Teaterpædagogik vært for en interaktiv laboratoriedag. Her skal det under lup, om naturvidenskaberne har performativt potentiale i læringsøjemed. Det har dramaturg og instruktør Christine Fentz allerede gjort sig erfaringer med i to forestillinger fra Secret Hotel møntet henholdsvis på folkeskolen og gymnasiet.

18-11-2014

Ny ansøgningsrunde til ISPA

Managers, producenter, konsulenter og ledere indenfor scenekunstmiljøet kan igen søge om at komme med i det internationale netværksprogram for scenekunst, ISPA. Leder for Teater Momentum Marianne Klint fik meget udbytte af legatet, da hun først havde fundet hoved og hale og hvem er hvem i det store, verdensomspændende netværk

17-11-2014

Den fleksible overgangsordning forlænget til 2016

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har forlænget Den fleksible overgangsordning - foreløbig til og med sæson 2015/16

14-11-2014

Jelved vil bringe dialog om scenekunsten videre

Kulturministeren inviterer bredt i det danske scenekunstmiljø til konference om visioner for scenekunsten i Danmark
 

13-11-2014

Det svære Svalegangsdilemma

Siden meldingen om at Teatret Svalegangen blev skåret i midlerne fra Projektstøtteudvalget for scenekunst, har debatten stået på i medierne og i scenekunstbranchen. Blandt andre TIO peger på det problematiske ved, at udvalget står overfor valget mellem at støtte udviklingen overfor at bevare noget eksisterende

12-11-2014

Anemonerne holder 30 års jubilæum

I 1984 opførte Anemone teatret sin første forestilling og i 2000 blev det "Lille storbyteater" i København. Det har været 30 år med omtrent 320 opførelser af forestillinger med udgangspunkt i den til enhver tid gode historie om tro, håb og kærlighed, som Anemoneteatret har specialiseret sig i at fortælle til både børn og deres voksne.

07-11-2014

Teaterøen får støtte fra Københavns Kommune

For Teaterøen var allehelgensdag d. 31. oktober en lykkens dag. Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg stemte nemlig for at yde støtte til Teaterøen. Også Statens Kunstfond har bevilget et tilskud.

”Vi er utrolig lettede og dybt taknemmelige, for tilskuddene betyder, at visionen om Teaterøen som et internationalt vækstcenter for scenekunst, et sted for udveksling, udvikling og for udsyn, for alvor kan tage form,” hedder det i pressemeddelelsen.
 

06-11-2014

ITI KULTURSALON OM CINARS

Dansk ITI inviterer sammen med Mads Nyholm Hovmand fra Kulturstyrelsen til infomøde om Cinars, en snak om erfaringer og om hvordan man arbejder bedst på den populære, canadiske platform for ny scenekunst

05-11-2014

Ny SACRE konference under temaet Det umuliges mulighed

For anden gang arrangerer kunst- og kulturinitiativet SACRE en konference, som handler om hvordan kunst og kultur kan blive mere centralt i samfundsdebatten

04-11-2014

Succesfuld match i Svendborg

I dag er der matchmaking arrangement hos kulturstyrelsen. Læs her, hvordan BaggårdTeatret, Svendborg Egnsteater, og sART Danseteater allerede er fundet sammen i ’happy reunion’

31-10-2014

Større muskler med flere af de små

Dispensation til et halveret minimumskontingent i særlige tilfælde: TIO vil give plads til større mangfoldighed i medlemsskaren og dermed øge den allerede voksende politiske indflydelse.

30-10-2014

Morten Kirkskov bliver ny skuespilchef

Ti personer har søgt stillingen, valget faldt på chefen for Ålborg Teater, Morten Kirkskov

29-10-2014

Reumertsalon om kvinder, køn og kunst

Målet med Reumertsalonerneer at skabe debat om scenekunstens betydning. I panelet denne gang Astrid Salbach, Nina Groes og Line Knutzon. Moderator Anna Von Sperling, kulturredaktør på Information

28-10-2014

Kinesiske børn møder dansk teater

TIO medlemmer er med, når kinesiske børn i den kommende tid får mulighed for at møde dansk teater, dans og musik i forbindelse med den største danske satsning for kultursamarbejde med Kina til dato.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.