Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
02-12-2016 | artikel nr. 5916
del

TIO-formand: Vil Mette Bock satse på udvikling af scenekunsten?

Dorthe Skøtt Bébe er formand for TIO og giver i et indlæg den nye kulturminister gode råd til hvor, det vil være vigtigt at lægge kræfterne på scenekunstens område.

Danmark har i denne uge fået en ny kulturminister. TIOs formand Dorthe Skøtt Bébe skitserer de vigtigste opgaver, der venter Mette Bock (LA) indenfor scenekunstens område.

Af Dorthe Skøtt Bébe, formand for Teatrenes Interesseorganisation

Teatrenes Interesseorganisation er en sammenslutning af meget forskellige teatre. Diversiteten er stor. Derfor er behovene og udfordringerne meget forskellige, men fælles for os alle er, at vi på den ene eller anden måde påvirkes af den kulturpolitiske virkelighed. Derfor har det stor betydning for os, hvem der sidder i stolen som kulturminister. I min relativt korte tid som aktiv i Teatrenes Interesseorganisation har vi nu sagt velkommen til den tredje kulturminister.

Og nu melder det store spørgsmål sig så. Hvilke sager vil ministeren føre videre? Hvilke sager lægges tilbage i skabet, sendes retur til afsenderen eller droppes helt? Men også, hvilke nye visioner fører den nye minister med sig? Hvad er hendes mærkesager, og hvordan kommer det til at berøre os?

Fordi kulturministeren spiller en stor rolle for teatrene, håber vi naturligvis altid på at kunne etablere et konstruktivt samarbejde. Ministeren besidder nok magten til at agere, men kvalificerede beslutninger modtages nu engang bedst. Det er således vores håb, at også den nyudnævnte kulturminister Mette Bock vil benytte sig af vores ekspertise i form af konkret, opdateret og praktisk indsigt i og viden om de muligheder og udfordringer, som teaterbranchen står overfor.

Et hurtigt barometertjek af teaterlandskabet siger følgende: På scenekunstens område er billetsalget stabilt. De små teatre tiltrækker i stigende grad publikum. Søndag Aften meldte i januar, at de små teatre i sæson 2014/15 stod for 55 % af teaterpublikummet. Man ved, at når man fra en tidlig alder får mulighed for at opleve kunsten og kulturen, så fortsætter man som kulturbruger i voksenlivet. Derfor er det også glædeligt at se, at antallet af unge teatergængere sammen med de alleryngste af slagsen udgjorde 70 % af billetsalget i sæson 2015/16 hos de godt 100 storkøbenhavnske teatre, hvis billetsalg administreres af Scenit. Her kunne man i samme sæson konstatere, at antallet af trofaste teatergængere, der kommer tilbage i teatermørket mere end en gang, også vokser.

Det viser på alle måder, at interessen for teater er der. Og i visse områder i Danmark er den tilmed stigendemed fremgang i billetsalget til følge. For eksempel har de små storbyteatre på Fyn mere end fordoblet sit tilskuerantal fra sæson 2009/10 til sæson 2014/15.

 

Kulturens dagsorden er en værdidagsorden

I sin tiltrædelsestale placerede kulturministeren sit nye ressortområde kulturen nederst i det politiske hierarki, men hun understregede samtidig, at det naturligvis må bero på, at kulturen netop er det fundament, vores liv hviler på og gror af.

Det glæder os i TIO. For os er det væsentligt, at kulturens dagsorden også er en værdi-dagsorden, der ikke kun handler om kroner og bundlinje, men også fokuserer på, hvad kunsten og kulturen bibringer os i vores liv. For netop det udgangspunkt er det, der må danne grundlaget for på et tidspunkt at tale økonomi. Ikke den anden vej rundt. Dette har ministeren også understreget tidligere, hvor hun har bedt kunsten selv om at løfte blikket fra excel-arkene og holde op med at tale om økonomi.

Værdier er det, der må være grundstenen, når vi taler med ministeren om sikringen af de kunstneriske fag i skoler og daginstitutioner, anerkendelsen af de scenekunstneriske grundkurser på lige fod med de andre forberedende talentudviklingsinitiativer, understøttelse af de kreative fags placering på seminarierne og i kommunernes prioriteringer af de kunstneriske fag, når der tales Åben Skole og samarbejder med de professionelle teatre landet over. De senere års fokus på traditionel læring har i nogen grad trængt kreativiteten længere bagud. Hvis kunsten og kulturen virkelig er vores fundament, og innovation vores fremtid, må det også være en væsentlig faktor i skolen og dermed også hos dem, der har ansvaret for de fremtidige generationers dannelse; pædagoger, lærere, undervisere, studerende.

Undersøgelser viser netop, at de sociale kompetencer, som mange undervisere efterspørger hos de yngste elever, faktisk kan udvikles og styrkes i mødet med teatret. Det levende møde med scenekunsten og det at arbejde med teaterpædagogiske teknikker er med til at skabe nysgerrige, åbne, analytiske og kreative børn, der både er læringsparate, socialt inkluderende og gode til at kommunikere. Derfor ser vi frem til at høre, hvad ministeren mener, når hun siger at det er vigtigt at det nye kulturministerium har et tæt samarbejde med undervisningsministeriet.

Viden som drivkraft for udvikling

Ethvert skift af leder medfører tab af viden og en risiko for, at igangværende projekter aldrig realiseres. Planerne om et Videncenter for Scenekunst har haft stort fokus fra en bred kreds af repræsentanter fra det samlede scenekunstlandskab. Hele to kulturministre har allerede haft berøring med projektet; Marianne Jelved initierede det, og Bertel Haarder kvalificerede forslaget yderligere. Nu er det vores håb, at Mette Bock vil være den kulturminister, der tager ansvar for at få bundet den sidste sløjfe på projektet, så vi i fællesskab kan indfri det store potentiale, som et Videncenter for Scenekunst har for at kvalificere debatten med fakta, generere nye ideer, ruske op i vanetænkning og på den måde udvikle scenekunsten.

Der ligger også stor viden i det nuværende Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der med udgangen af 2017 takker af. Det bliver derfor en vigtig opgave for kulturministeren at udvælge kompetente folk med dyb indsigt i teaterområdet til det nye udvalg, der er sat i verden for blandt andet at være med til at prioritere midlerne og dermed udstikke retningen for udviklingen af scenekunsten de kommende år. At løse den opgave kræver både de mest kompetente udvalgsmedlemmer, men også rigtige og rimelige arbejdsvilkår til optimalt at kunne udfylde rammerne for denne vigtige opgave. Det nuværende udvalg blev i 2014 beskåret, hvilket betyder, at de for eksempel har ganske vanskeligt ved at kunne leve op til lovens krav om tilsyn med landets egnsteatre.

En ny scenekunstlov?

En gruppe af teatre er landet i et økonomisk og lovgivningsmæssigt ingenmandsland. Nemlig projektteatre, der gennem en længere årrække har fået driftsmidler fra Projektstøtteudvalget for Scenekunsts udviklingspulje. Det stigende antal af denne type kunst-enheder har resulteret i et stort pres på udviklingspuljens midler, og den manglende tilstedeværelse af alternativ finansiering har blandt andet ført til lukning af et af landets mest estimerede dansekompagnier, Granhøj Dans. De driftsstøttede scenekunstkompagniers skæbne er med andre ord en strukturel udfordring, som kalder på nye løsninger.  Men udfordringen for de driftsstøttede projektteatre er bare en af flere uhensigtsmæssigheder i den nuværende scenekunstlov. Lov om Scenekunst er præget af en kassestruktur og silotænkning, der begrænser mulighederne for udvikling. Det er derfor vores ønske, at ministeren vil indgå i dialog med os og resten af scenekunstlandskabet om, hvordan vi skaber de bedste strukturer for en samlet scenekunstbranche til glæde for både teatrene, publikum og kunsten. Måske er det i virkeligheden en større reform af Scenekunstloven, der skal til…

Jeg håber, at ministeren vil vælge at indgå i konstruktive dialoger med kunstens aktører, så den fremtidige kulturpolitik også har rod i en kunstnerisk vision, hvor kunst og kultur får lov til at være vores fælles fundament. I TIO er vi i hvert fald klar til at byde ind med vores viden og indsigt.

02-12-2016

TIO-formand: Vil Mette Bock satse på udvikling af scenekunsten?

Danmark har i denne uge fået en ny kulturminister. TIOs formand Dorthe Skøtt Bébe skitserer de vigtigste opgaver, der venter Mette Bock (LA) indenfor scenekunstens område.

01-12-2016

"Brevet" fylder 25 år

1.200 opførelser fordelt på 37 lande, det er status for Paolo Nanis forestilling ”Brevet”, som i denne sæson fejrer 25-års jubilæum.

30-11-2016

Vellykket TIO-seminar i Aarhus

Torsdag den 10. november 2016 mødtes TIOs bestyrelse og udvalg til strategi-seminar på Svalegangen i Aarhus.

28-11-2016

85,6 mio. kr. på finansloven er afsat til kulturarv

Igen satser regeringen og dens støttepartier på at styrke kulturarven. Der er afsat 85,6 mio. kroner på finansloven. Et beløb, der skal dække perioden fra 2017-2020. TIO følger udviklingen i bevillingerne til kulturen med bekymring.

28-11-2016

Mette Bock er ny kulturminister

Ministerrokaden er faldet på plads for Lars Løkke Rasmussen, Anders Samuelsen og Søren Pape Poulsen. Der skiftes ud på flere ministerposter. Således får kunsten og kulturen nu en ny minister, idet Mette Bock (LA) er ny kultur- og kirkeminister.

25-11-2016

Samarbejde med amerikansk turne-agent giver vigtige erfaringer

Teater Refleksion fik stablet sin kommende USA-turne på benene ved hjælp af amerikanske agenter. For 10 år siden brugte teatret også en amerikansk agent, men denne gang har processen været mere givtig. Producent Lisbeth El Jørgensen deler teatrets erfaringer.

24-11-2016

Haarder afventer nye input fra dialogkredsen

Selvom kulturminister Bertel Haarder i september afviste dialogkredsens bud på en løsning omkring et Videncenter for Scenekunst, har partnerne genoptaget dialogen, og kulturministeren gjorde det i et åbent samråd klart, at Videncentret meget vel kan blive en realitet trods bump på vejen.

23-11-2016

Scenekunstnere Uden Scene lukker sig selv

Scenekunstnere Uden Scenes ekstraordinære generalforsamling den 6. november blev det endeligt besluttet at nedlægge foreningen. Beslutningen er taget i kølvandet på kulturministerens seneste afvisning af US, TIO og Scenekunstnere Uden Scenes oplæg til en åben mobil scene i København.

22-11-2016

Det Fortællende Teater: 20 år med 1.700 opførelser

Den 4. november kunne Det Fortællende Teater fejre sit 20-års jubilæum med en reception på Forsøgsstationen i København. Stifter og teaterleder Jesper la Cour Andersen driver sit teater ud fra fem nøgleord: Enkelhed, dialog, nærvær, bæredygtighed og værdighed.

21-11-2016

Hans Rønne fik hædersprisen til DT’s Teaterseminar

Søndag uddelte Danmarks Teaterforeninger hædrede foreningen som vanligt nogle af de scenekunstaktører, der har gjort det ekstra godt i det forgangne år. Hædersprisen gik til Hans Rønne. Derudover blev årets turneforestilling, årets turneskuespiller og årets børneteaterpris uddelt.

21-11-2016

ASSITEJ i tæt samarbejde med Teatercentrum

ASSITEJ bør fortsætte som selvstændig medlemsorganisation, var resultatet af organisationens generalforsamling i slutningen af september og vil indgå i tæt samarbejde med Teatercentrum. Louis Valente overtager driften af sekretariatet.

18-11-2016

Navnenyt: Nyt kunstnerisk råd på Teater Momentum

Efter 10 år som Momentums kunstneriske dynamo har Trine Dyrholm, Lars Kaalund og Lasse Bo Handberg valgt at træde ud af teatrets kunstneriske råd. Afløserne er fundet.

17-11-2016

Tre teaterledere har planer for Rialto Teater

Teater Momentum, Holbæk Teater og Baggård Teatret drømmer om i samarbejde med række andre teatre at overtage lejemålet for Rialto Teater fra næste sommer. Scenen skal herefter præsentere forestillinger skabt i provinsen.

17-11-2016

Nye medlemmer i Horsens Teaterfestivals dramaturgiat

Jakob Højgaard Jørgensen, Teater Nordkraft, og Jane Rasch fra Dramatiker Væksthus har fået nye kolleger i Horsens Teaterfestivals dramaturgiat.

16-11-2016

10 om 10 år med Teater V

Den 10. november 206 fejrede Teater V sit 10-års jubilæum. Teatrets chef og grundlægger Pelle Koppel ser tilbage på årene, der er gået, og ser frem mod teatrets nye projekter.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.