Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<13141516171819202122>
 
24-11-2016 | artikel nr. 5894
del

Haarder afventer nye input fra dialogkredsen

Kulturminister Bertel Haarder vil i samarbejde med dialogkreds og embedsmænd finde en løsning på Videncenter-problematikken, så et center i sidste ende kan komme publikum til gavn.

Selvom kulturminister Bertel Haarder i september afviste dialogkredsens bud på en løsning omkring et Videncenter for Scenekunst, har partnerne genoptaget dialogen, og kulturministeren gjorde det i et åbent samråd klart, at Videncentret meget vel kan blive en realitet trods bump på vejen.

Af Signe Ravn

Den 9. november 2016 indkaldte Folketingets Kulturudvalg til åbent samråd om det planlagte Videnscenter for Scenekunst Det var kulturordfører Mogens Jensen (S), der stillede følgende spørgsmål: ”Vil ministeren redegøre for ministerens holdning til det længe planlagte og budgetterede videnscenter for scenekunst, herunder et samarbejde mellem videnscenteret og den nyligt etablerede udviklingsplatform for scenekunst?” med henvisning til artiklen ”Haarder: Videnscenter er stadig en del af overvejelserne”, der blev bragt i Berlingske den 1. oktober 2016. Kulturudvalget bad i samme forbindelse ministeren redegøre for samarbejdet mellem videnscenteret og den nyligt etablerede Udviklingsplatform for scenekunst.

Efter arbejdet med dialogkredsen traf daværende kulturminister Marianne Jelved en beslutning om at etablere et videncenter for scenekunst i Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, og der blev afsat 8,5 mio. kroner til centret. Det sidste papirarbejde nåede dog ikke at komme på plads, før folketingsvalget, og dermed blev det op til Bertel Haarder at træffe beslutning om, hvorvidt der skulle etableres et videncenter eller ej.

”Gennem min tid som minister har jeg oprettet flere videnscentre. Og jeg taler derfor af erfaring, når jeg siger, at mange ofte gerne vil have dem – men at de nok ikke altid er den bedste løsning,” sagde Bertel Haarder i sit svar på Mogens Jensens samrådsspørgsmål og fortsatte:

”Et videnscenter koster jo en del i administration, og det kan være svært at sætte fingeren på, hvilken forskel de egentlig gør. Dermed ikke sagt, at det ikke alligevel kan vise sig at være det rigtige at gøre på scenekunstområdet. Men vi skal være meget bevidste om, hvad vi vil have ud af det. Jeg lægger stor vægt på at få vidensudveksling, der konkret vil sikre bedre teater og et større publikum i teatrene.”

I forløbet har Bertel Haarder foretrukket, at et videncenter blev placeret på Aarhus Universitet, mens dialogkredsen, der repræsenterer et bredt udsnit af teaterbranchen herhjemme afviste den model med henvisning til, at centret netop ikke skulle være akademisk funderet, men i stedet være praksisnært. I september afviste Bertel Haarder dialogkredsens oplæg til, hvordan videncentret kunne fungere sideløbende med Udviklingsplatformen.

Læs Proscenium.dk's artikel: "Kulturministeren har ikke sluppet Videncentret helt"

Men siden er dialogen genoptaget med en møde mellem minister og dialogkreds den 31. oktober.

”Status er nu, at jeg afventer nye input fra dialogkredsen, ligesom Kulturministeriets embedsmænd er i gang med at overveje, hvordan der kan skabes en holdbar konstruktion, hvor teatrene får mest muligt for pengene. Jeg er enig i, at det er relevant at se på, om vidensdelingsopgaven kan løses i en eller anden form for tilknytning til platformen. Udviklingsplatformen er en tværgående enhed med fokus på udvikling af scenekunsten, på rådgivning og internationalisering. Udviklingsplatformen har dog alene en opgave i forhold til de projektstøttede teatre og de mindre etablerede teatre. Videnscentret skal også have fokus på de store teatre,” understreger Bertel Haarder i sit svar til Mogens Jensen og det øvrige Kulturudvalg.

Læs Proscenium.dk's artikel: "Alternativ anvendelse af Videncentret-midler er endnu ikke besluttet"

”Det er min intention at få afklaret i løbet af de næste par måneder, hvordan vi kan lave en god model – og vi skal huske, at det i sidste ende handler om, hvordan vi kan få skabt endnu bedre teater og få flere borgere til at gå i teatret,” slutter kulturminister Bertel Haarder sit samrådssvar.

Læs kulturministerens besvarelse af samrådsspørgsmålet

24-11-2017

Scenekunsten samlet for at give anbefalinger til PUS

På to dialogmøder i hhv. Aarhus og København den 21. og 22. november gav Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) et overblik over deres arbejde i udvalget og bad om input til anbefalinger til både det næste udvalg samt til kulturministeren i forbindelse med den kommende reform i 2018.

23-11-2017

Forlaget DRAMA er lukket efter betalingsstandsning

DATS’ forlag, butik og webshop, DRAMA, har været nødt til at indføre betalingsstandsning. De vil sandsynligvis senere indgive en konkursbegæring. Bestyrelsen håber, at de engang i fremtiden kan starte et nyt forlag.

23-11-2017

TIO med i initiativ for at skabe bedre arbejdsmiljø på teater og film

TIOs sekretariatsleder, Loa Haislund Larsen, har i dag, torsdag den 23. november, været til møde med 11 organisationer fra hele film- og teaterbranchen. Dansk Skuespillerforbund og Producentforeningen havde inviteret til mødet for at finde ud af, hvordan man sammen kan sikre et godt arbejdsmiljø på teater-, film- og tv-produktioner.

22-11-2017

Navnenyt: Ulla Dengsøe får Merete Hegner Prisen

Merete Hegner Prisen gik i år til den kunstneriske leder af Festival of Wonder, Ulla Dengsøe.

21-11-2017

Teatret som demokratiskaber

I månederne op til kommunalvalget i dag den 21. november har flere teatre landet over sat vælgermøder, forestillinger og festivaler op med udgangspunkt i valg og demokrati.

20-11-2017

Kunst og kultur til debat i kommunalvalget

Dagen op til kommunalvalget har Proscenium samlet en række debatindlæg fra kulturdebattører og kommunalpolitikere: Rasmus Norup (K) vil holde fast i aktiv kulturpolitik, fordi den skaber velfærd og livskvalitet. Maria Frej (SF) insisterer på at tale kulturen op, fordi kunst og kultur er med til at gøre os til stærkere og klogere mennesker, hvilket dermed også gør vores samfund stærkt. Michael Vajhøj (LA) mener, at kunsten er vigtig, fordi den tvinger os til at forholde os til vores samfund og til os selv.

17-11-2017

Bora Bora får støtte fra Statens Kunstfond

Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) under Statens Kunstfond har netop uddelt midler fra puljen for internationale residensværtskaber. Bora Bora, Københavns Internationale Teater og Dansehallerne har fået støtte.

17-11-2017

Skab bedre rammer for kunst i Åben Skole med national forpligtelse

Til et dialogmøde på Christiansborg fremhævede blandt andet TIO’s Åben Skole-udvalg, at samarbejdet med kommunerne er vigtigt for at få implementeret kunsten i skolen – samtidig efterspørges klare nationale rammer.

16-11-2017

Sammenlægning af de kunstneriske uddannelser: Er deres udfordringer egentlig ens?

Søndag Aften sætter spørgsmålstegn ved, om Henrik Sveidahls diagnose af de kunstneriskes uddannelsers udfordringer er korrekt, og om der skal findes én løsning til alle skolerne.

15-11-2017

PS Profil: Teatret Zeppelin

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Teatret Zeppelin.

15-11-2017

Navnenyt: Martin Kragballe Appelquist Rasmussen er ny formand for UNIMA Danmark.

Martin Kragballe Appelquist Rasmussen er ny formand for den danske afdeling af den internationale dukketeaterorganisation UNIMA.

14-11-2017

Navnenyt: Caroline Kirkegaard er ny i TIO

TIOs kommunikationsmedarbejder Signe Ravn er gået på barsel, og Caroline M.B. Kirkegaard er derfor ny kvinde på posten.

13-11-2017

Flere går i teatret

En analyse fra Søndag Aften viser, at der i 2016 var næsten 100.000 flere gæster i teatret i forhold til 2015, og at teatrene fra 2012 til 2016 har oplevet en stigning i gæster på 11 pct.

13-11-2017

Fælles initiativ mod sexchikane

Det er skræmmende tal, som en undersøgelse fra Politiken blandt Dansk Skuespilforbunds kvindelige skuespillere, viser. Her er det kommet frem, at 64 pct. af de adspurgte kvindelige skuespillere har oplevet sexchikane fra en chef.

10-11-2017

Hvor mange penge bruger din kommune på kultur?

Undervisning og kultur er en post på alle kommuners budget. Men hvor mange penge bruger din kommune på kultur? Politiken.dk har lavet en oversigt.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.