Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<22232425262728293031>
 
10-08-2016 | artikel nr. 5718
del

Open Call til World Congress 2017

Det er nu tid til at byde ind med faglige input til verdenskongressen i Sydafrika samt ansøge om deltagelse i Next Generation Residency Programme. ASSITEJ Danmark kan ansøges om rejsestøtte til begivenhederne, der løber af stablen i Cape Town den 17.-27. maj 2017.


 

Hen over sommeren er Open Calls på ovennævnte aktiviteter løbet ind fra arrangørerne af verdenskongressen i Cape Town. Samtidig har ASSITEJ har fået midler fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) til at støtte danske fagfolk i deres deltagelse.

ASSITEJ Danmarks bestyrelse ønsker især at støtte medlemmer, der byder ind på nærværende call, men vil i nogen grad også støtte medlemmer, der "blot" deltager som delegerede. En afklaring af rejsestøttens størrelse til hvert enkelt medlem foreligger efter førstkommende bestyrelsesmøde.

Der er deadline den 15. september 2016.

Workshops og faglige debatter

Til dette call kan man byde ind med:

Workshops

Visuelle input (f.eks. en dokumentarfilm eller billeder/plancher)

Korte Pecha Kucha-oplæg

Symposier eller paneldebatter (det er muligt at byde ind som en gruppe eller tovholder og arrangere et symposium eller en paneldebat)

Temadage på verdenskongressen
Under verdenskongressen er der en række temadage, til hvilke man skal relatere sine faglige input. Disse temadage er:

Music Theatre for Young Audiences (19. maj)

Theatre for Social Change (20. maj)

Theatre for Healing (21. maj)

Theatre for Children by Children (21. maj)

Dance Theatre for Young Audiences (24. maj)

Theatre for Young Audiences in Africa (25. maj)

Inclusive theatre (26. maj)

Theatre for the Early Years (27. maj)

New Writing for Young Audiences (på tværs af festivalen)

 

Nye netværk i ASSITEJ

I ASSITEJ er der en række netværk rettet mod mere specificerede dele inden for scenekunst for børn og unge. I forbindelse med temadagene den 19. og 24. maj lanceres to nye netværk, nemlig "Dance for Young Audiences Network" og "Music theatre for Young Audiences network". Hvis man har særlig interesse indenfor disse felter, kan det være hensigtsmæssigt at være til stede her og eventuelt respondere på call'et med dette udgangspunkt.
 

Call for forskere

I ASSITEJ eksisterer der også et forskningsnetværk (ITYARN). Sammen med University of Cape Town (UCT) og Drama for Life fra University of the Witwatersrand (Wits) arrangerer dette netværk den 16.-17. maj en forskningskonference under overskriften “Cradle of Creativity: Examining intercultural exchange and diversity in theatre for young audiences”.

Denne overskrift danner sammen med temadagene i øvrigt også rammen for det ikke-akademiske call.

Praktisk information
Uddybende information og ansøgning til begge call kan findes her.

Spørgsmål kan rettes til Louis Valente på ASSITEJ Danmarks sekretariatet på +45 42747707. Eller direkte til arrangørerne på info@assitej.org.za. For spørgsmål til forskningskonferencen kontaktes: assitej.ityarn2017@gmail.com

Deadline 15. september

 

Next Generation Programme

Arrangørerne udbyder også en Next Generation Residency, der løber over hele kongressens længde.
Som deltager i programmet bliver man en del af et hold på 25 yngre kunstnere fra hele verden.

Sammen ser man forestillinger fra det internationale festivalprogram, deltager i master classes og workshops såvel som faglige diskussioner og seminarer.

Arrangørerne dækker fælles indkvartering i ti dage, bespisning eller diæter og gratis deltagelse i alle aktiviteter. De dækker dog ikke udgifter til international transport, men ASSITEJ Danmark kan ansøges om en delvis finansiering.

Dette residency er en unik mulighed for at få en stærk international faglig oplevelse samt for at skabe nære bånd til scenekunstnere fra hele verden. Aldersgrænsen for deltagere er 36.

Deadline 30. september

Link til mere info og ansøgning om deltagelse.

 

Kongressen er en milepæl

Det er første gang ASSITEJs verdenskongres afholdes på det afrikanske kontinent, hvilket er en milepæl i ASSITEJs historie og en delvis realisering af ambitionen om en fuld inklusion af Afrika og dette kontinentets kunstnere i det internationale netværk. Værterne er ASSITEJ South Africa med ASSITEJ Internationals sydafrikanske præsident, Yvette Hardie, som visionær og ambitiøs frontfigur. 

Verdenskongressen afholdes hvert tredje år, og er det suverænt største samlingspunkt på verdensplan for scenekunst for børn og unge. Arrangørerne forventer 1500 delegerede fra 100 forskellige lande og er i gang med udvælgelsen af det internationale festivalprogram, der kommer til at bestå af 40 forestillinger, der skal spille for mere end 10.000 sydafrikanske børn, en stor gruppe lokale fagfolk og familier samt alle de delegerede. 


Verdenskongressen er således en stor og inspirerende energiudladning i det internationale fagmiljø, samt en løftestang for udbredelsen af scenekunst for børn og unge i Sydafrika og forhåbentligt Afrika i bredere forstand.

Det kan bemærkes, at der til den internationale del af forestillingsprogrammet (ekskl. ansøgninger fra Afrika) er modtaget 600 ansøgninger, herunder 25 danske.

www.assitej2017.org.za.

23-01-2018

Navnenyt: Jesper de Neergaard vinder Scenekunstprisen 2017

Da Performing Arts Platform i fredags uddelte priser, modtog Bora Boras kunstneriske leder Scenekunstprisen, mens Don Gnus "A Snowball's Chance in Hell” vandt årets Publikumspris.

22-01-2018

Få indblik i partnerskaber mellem dagtilbud og kunstinstitutioner

På en børnekulturkonference, som Slots- og Kulturstyrelsen afholder den 21. marts i Aarhus, er der mulighed for at få indblik i og dele viden om partnerskaber mellem dagtilbud og kunst- og kulturinstitutioner.

19-01-2018

Kritikerforeninger samles for at sikre anmelderiets overlevelse

Berlingske kunne i sidste uge fortælle om den nystiftede paraplyorganisation Forenede Kritikere, der vil arbejde for at fremme forholdene for anmelderiet og kunstkritikken.

18-01-2018

Seminar fokuserede på strategisk forretningsudvikling i teaterbranchen

Med Christian Have som tovholder holdt Scenit og BilletBillet strategiseminar om forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen den 11. januar.

17-01-2018

PS Profil: teater2tusind

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer teater2tusind.

16-01-2018

Søndag Aften om nye regionale fonde: Man kunne have tænkt i samarbejdsmuligheder

Søndag Aften har kigget lidt nærmere på, hvordan midlerne til kunsten og kulturen fordeler sig på finansloven 2018. Derudover peger Søndag Aften på, at de nye regionale fonde risikerer at møde modgang.

15-01-2018

ZeBUs lokaler under ombygning

I starten af januar går tredje fase af ombygningen af Musiktorvet på Amager i gang. I den forbindelse skal ZeBU og Amager Bios foyer rives ned og bygges om. ZeBU har i ombygningsperioden fundet alternative spillersteder på Amager.

11-01-2018

Over 900 har underskrevet ”Manifest for den danske film- og scenekunstbranche”

Der er nu mere end 900 kvinder og mænd, som har underskrevet det manifest, der blev skrevet i kølvandet på #MeToo-kampagnen samt en reading på Edison. Underskriftsindsamlingen lukker i slutningen af januar.

10-01-2018

PS Profil: ZeBU

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer ZeBU’s to kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden.

10-01-2018

Lovforslag vedtaget: Teatrene fritages for selskabsskat

Sidste år fremsatte skatteministeren et lovforslag om at fritage teatre for selskabsskat. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2018.

09-01-2018

Når egnsteatre skaber liv og tiltrækker nye beboere

Iscene har i løbet af 2017 været rundt og besøge en række egnsteatre, heriblandt Bornholms Teater, Fredericia Teater og Limfjordsteatret for at se nærmere på, hvad et egnsteater betyder for en kommune.

08-01-2018

Sophie Zinckernagel vinder Dramatisk Debut 2018

Den 7. januar blev Sophie Zinckernagel kåret som vinder af Dramatisk Debut 2018, dansk teaters store dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere. Hun vandt for sit manuskript ”John Lennon er død”, som nu bliver sat op på Teater V i efteråret 2018.

08-01-2018

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

05-01-2018

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

04-01-2018

Billetstatistik lover godt for sæson 2017/2018

Nye tal på billetsalget fra 25. april til 31. december 2017 viser lovende fremgang for denne sæson – niveauet er nemlig højere end sidste år på samme tid.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.